Решение № 116918220, 30.01.2024, Хозяйственный суд Донецкой области

Дата принятия
30.01.2024
Номер дела
905/1211/23
Номер документа
116918220
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

30.01.2024 Справа № 905/1211/23

Суддя - Говорун О.В.

Секретар судового засідання - Блохіна Ю.В.

Позивач - Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро".

Відповідач 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранум".

Відповідач 2 - ОСОБА_1 .

Відповідач 3 - ОСОБА_2 .

Відповідач 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю "СК-ЛТД".

Про солідарне стягнення заборгованості у розмірі 21839324,99 грн.

Представники учасників справи:

від позивача - ОСОБА_3

від відповідача 1 - ОСОБА_4 ;

від відповідача 2 - не з`явився;

від відповідача 3 - не з`явився;

від відповідача 4 - ОСОБА_4 .

Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" (далі - позивач) звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранум" (далі - відповідач 1), ОСОБА_1 (далі - відповідач 2), ОСОБА_2 (далі - відповідач 3), Товариства з обмеженою відповідальністю "СК-ЛТД" (далі - відповідач 4) про солідарне стягнення заборгованості у розмірі 21839324, 99 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачами кредитного договору №041021-КЛН від 04.10.2021 та договорів поруки №041021-П/1 від 04.10.2021, №041021-П/2 від 04.10.2021, №041021-П/3 від 04.10.2021, у зв`язку з чим просить стягнути солідарно з відповідачів прострочену частку кредиту за користування кредитом, прострочені відсотки за користування кредитом та залишок нарахованих відсотків по ставці ФРП.

До суду надійшли відзиви на позовну заяву в яких представник відповідачів 1, 4 зазначив, що ТОВ «ГРАНУМ» та ТОВ «СК-ЛТД» є сільськогосподарськими підприємствами, що здійснюють свою діяльність на території Донецької та Луганської областей. До 24.02.2022 підприємства здійснювали активну підготовку до веснянопольових робіт, здійснювалися профілактичні та ремонтні роботи техніки, обладнання, тощо. Основна частина майна ТОВ «Гранум» знаходилась на території Луганської області в с. Бараниківка, Красноріченська ОТГ де й була матеріальнотехнічна база господарства. Внаслідок тимчасової окупації Красноріченської ОТГ майже за три дні, здійснити евакуацію майна не було можливим. Враховуючи, що місцем ведення господарської діяльності є територія де наразі проводяться бойові дії, або в безпосередній близькості до них, відповідачі мають об`єктивні причини, з яких ведення нормальної господарської діяльності є неможливим.

Відповідач 4 здійснює усе можливе задля продовження здійснення господарської діяльності з метою погашення існуючої заборгованості за кредитними зобов`язаннями.

Відповідач 1 неодноразово звертався до позивача з пропозиціями щодо реструктуризації заборгованості за кредитним договором з метою повного погашення заборгованості, однак позивачем ніяких дій прийнято не було.

Вказані вище факти підтверджуються також Сертифікатами Донецької ТПП про форс-мажорні обставини №1400-23-3874 та №1400-23-3875 від 13.09.2023, що також є загально відомими. Доводи позивача стосовно того, що позичальник та поручителі ухиляються від належного виконання зобов`язань, не ґрунтуються на фактичних обставинах.

Також, на підтвердження того, що відповідач 1 не має намірів ухилятися від виконання своїх зобов`язань за кредитним договором є той факт, що зобов`язання за кредитним договором № 041121-КЛВ від 04.11.2021 було погашено за рахунок коштів поручителя - ТОВ «СК-ЛТД» (Відповідач-4) у квітні 2023 року в сумі 7068408,43 грн.

За прогнозами відповідачів, зобов`язання за кредитним договором будуть виконані в 2026 році.

Відповідачі неодноразово звертались до позивача з пропозиціями про реструктуризацію боргу, але не знайшли порозуміння з боку позивача.

У зв`язку з вказаним представник відповідачів 1, 4 просить відстрочити виконання рішення суду на 3 роки.

До суду надійшли відповіді на відзиви в яких представник позивача зазначив, що відповідачі 1, 4 у справі не оспорюють наявність заборгованості за кредитним договором перед позивачем та її розмір. Фактично відповідачі визнають заявлені позовні вимоги. Позивач зазначив, що відповідачі продовжують здійснювати господарську діяльність та мають кошти, але не скеровують їх на погашення заборгованості. Посилання відповідачів на факт погашення кредиту за договором №041121-КЛВ від 04.11.2021 не стосується предмету спору в цій справі.

Також, вказав що виданий ТПП сертифікат на який посилаються відповідачі, не є беззаперечним доказом існування форс-мажору, а тому повинен критично оцінюватися судом з урахуванням встановлених обставин справи та у сукупності з іншими доказами. Наявність форс-мажорних обставин звільняє тільки від господарсько-правової відповідальності, а не від виконання основного зобов`язання.

Надання розстрочення виконання рішення є виключним заходом, який має застосовуватись лише за наявності поважних причин та при найменшій шкоді кредитору, а тому просить суд відмовити у її задоволенні.

Також, від представника відповідача 1 надійшло клопотання про відстрочку виконання рішення суду на 1 рік.

Представник позивача заперечив щодо задоволення вказаного клопотання.

Відповідач 2 та відповідач 3 у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, відзиви на позовну заяву не надали.

Ухвала суду про відкриття провадження у справі, а також ухвали про дату та час судових засідань з розгляду справи, що були направлені на адреси відповідачів, повернуті відділенням поштового зв`язку з відміткою "адресат відсутній за вказаною адресою", «за закінченням терміну зберігання».

Відповідно до ч.3 та ч.7 ст.120 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень. Учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають електронного кабінету та яких неможливо сповістити за допомогою інших засобів зв`язку, що забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає чи не перебуває.

Згідно з положеннями пункту 5 частини 6 статті 242 ГПК України, днем вручення судового рішення є, зокрема, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Порядок надання послуг поштового зв`язку, права та обов`язки операторів поштового зв`язку і користувачів послуг поштового зв`язку визначають Правила надання послуг поштового зв`язку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №270, і які регулюють відносини між ними.

Поштові відправлення залежно від технології приймання, обробки, перевезення, доставки/вручення поділяються на такі категорії: прості, рекомендовані, без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю. Поштові картки, листи з позначкою "Вручити особисто", рекомендовані (реєстровані) листи з позначкою "Судова повістка" приймаються для пересилання лише з повідомленням про їх вручення згідно із законодавством (пункти 8 та 15 Правил).

Рекомендовані поштові відправлення з позначкою "Судова повістка", адресовані юридичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються представнику юридичної особи, уповноваженому на одержання поштових відправлень, під розпис. У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об`єкта поштового зв`язку робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв`язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до суду (пункт 83 Правил).

У разі невручення рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» або реєстрованого поштового відправлення з позначкою «Адміністративна послуга» такі відправлення разом з бланком повідомлення про вручення повертаються за зворотною адресою у порядку, визначеному в пунктах 81, 82, 83, 84, 91, 99 цих Правил, із зазначенням причини невручення (пункт 101 Правил).

Отже, у разі якщо ухвалу про вчинення відповідної процесуальної дії або судове рішення направлено судом рекомендованим листом за належною поштовою адресою і судовий акт повернуто підприємством зв`язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, то необхідно вважати, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії або про прийняття певного судового рішення у справі.

У постанові Верховного Суду від 18.03.2021 у справі №911/3142/19 зазначено, що направлення листа рекомендованою кореспонденцією на дійсну адресу є достатнім для того, щоб вважати повідомлення належним, оскільки отримання зазначеного листа адресатом перебуває поза межами контролю відправника, а, у даному випадку, суду (близька за змістом правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 25.04.2018 у справі №800/547/17 (П/9901/87/18), постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 27.11.2019 у справі №913/879/17, від 21.05.2020 у справі №10/249-10/19, від 15.06.2020 у справі №24/260-23/52-б).

Також, ухвали суду надсилались на електронну адресу ooogranum@gmail.com, яка зазначена відповідачем 1 в кредитному договорі №041021-КЛН від 04.10.2021. Вказаний договір підписаний відповідачем 2 як директором ТОВ «Гранум».

Суд, дослідивши письмові докази у справі, встановив наступні факти та відповідні ним правовідносини

04.10.2021 між позивачем та відповідачем 1 укладено кредитний договір №041021-КЛН відповідно до п.п.1.1 якого банк зобов`язується надати позичальнику кредит (грошові кошти на умовах зазначених в договорі) одним або кількома траншами (сума кредиту у повному обсязі або частина суми кредиту) в національній валюті України (UAН) в загальній сумі 18986630 грн та в межах встановленого строку кредиту (до кінцевої дати погашення, визначеної п.2.5.2 договору), а позичальник зобов`язується прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит та сплатити плату (проценти та комісії за договором) за кредит у порядку та на умовах цього договору (т.1 а.с.21-26).

Сторони домовились, що банк на підставі відповідної заяви позичальника на видачу траншу надає позичальнику кредит у вигляді одного траншу або декількох траншів загальна сума яких не може перевищувати загальну суму кредиту (п.2.1 договору).

Згідно з п. 2.5.2 договору, позичальник зобов`язаний повернути кредит/транш в терміни, встановлені графіком погашення/зниження загальної суми кредиту, що є додатком 2 до цього договору, але в будь-якому випадку не пізніше кінцевої дати погашення - 24.03.2023 (включно), якщо тільки не застосовується інший термін повернення кредиту/траншу, встановлений на підставі додаткової угоди сторін або до іншого терміну відповідно до умов цього договору. У разі надання кредиту з графіком погашення кредиту та у разі порушення позичальником встановлених у відповідному графіку термінів, розмір простроченої заборгованості за кожним траншем визначається банком самостійно.

Відповідно до п.2.6 договору, процентна ставка за користування кредитом/траншем у межах строку користування встановлюється фіксована в розмірі 13,0% річних, якщо інший розмір процентної ставки не застосований згідно умов цього договору.

Сторони домовились, з урахуванням статті 212 Цивільного кодексу України, що банк має право встановити за користування одержаним кредитом/траншем процентну ставку збільшену на 3 % (три) процентних пункти до встановленої п. 2.6. договору у випадку порушення/невиконання/часткового виконання/неналежного виконання позичальником своїх зобов`язань, передбачених п. 5.5, 5.9, 5.14 цього договору. Сторони підтверджують, що встановлення банком вказаної процентної ставки не є односторонньою зміною умов цього договору. Банк застосовує підвищену процентну ставку за користування кредитом/траншем відповідно до цього договору з першого числа місяця, наступного за місяцем порушення умов договору (п.2.6.5 договору).

Відповідно до п.2.11 договору, у разі, якщо позичальник своєчасно не поверне суму/частину кредиту/траншу в кінцеву дату погашення або у терміни встановлені графіком погашення/зниження загальної суми кредиту/ліміту кредитної лінії або інші терміни, встановлені умовами цього договору, або у встановлений згідно в п. 2.12 цього договору термін повернення кредиту/траншу, позичальник зобов`язаний сплатити банку проценти за порушення грошового зобов`язання (згідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України) в розмірі 18,0% процентів річних від суми простроченої заборгованості за кредитом/траншем, що надані в національній валюті України, гривні (UAH), якщо інший розмір не встановлений додатковою угодою на підставі домовленості сторін, при цьому сторони домовились, що у разі зміни розміру в сторону зменшення така угода не укладається. Позичальник сплачує проценти за порушення грошового зобов`язання за кожен день наявності простроченої заборгованості за траншем/кредитом, починаючи з дати її виникнення, а саме з наступного дня після дня несплати або не повної сплати кредиту/траншу в кінцеву дату або в дату погашення. Проценти за порушення грошового зобов`язання нараховуються банком та сплачуються позичальником відповідно до п. 2.6. цього договору.

Договір набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами та скріплення печатками (у разі якщо вони використовуються сторонами) і діє до повного та належного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором (п. 9.1 договору).

04.10.2021 між позивачем та відповідачем 1 укладено додаткову угоду №1 до кредитного договору №041021-КЛН від 04.10.2021 «Умови кредитування в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9» (т.1 а.с.27-28).

Відповідно до п.3.1 додаткової угоди №1, в період участі Клієнта в Програмі Клієнт зобов`язаний сплачувати на користь Банку Комісію за надання Кредиту в рамках Програми в розмірі 0,5% (нуль цілих п`ять десятих відсотка) від суми наданого Кредиту. Клієнт сплачує таку Комісію до отримання Кредиту (першого Траншу).

Процентна ставка за строковою заборгованістю за Кредитом протягом встановленого строку періоду участі Клієнта в Програмі (далі - Базова процентна ставка) встановлюється у розмірі: Індекс UIRD (3міс.) + 6%, де Індекс UIRD ( Ukrainian Index of Retail Deposit Rates ) - український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк 3 (три) місяці. На дату укладення цієї Додаткової угоди Базова процента ставка становить 12,83% процентів річних.

Кожного 1-го січня, 1-го квітня, 1-го липня, 1-го жовтня (Дата зміни Базової процентної ставки) банк переглядає та встановлює новий розмір Базової процентної ставки у зв`язку із зміною індексу UIRD. Для розрахунку Базової процентної ставки використовується індекс UIRD, що діяв у робочий день, що передує Даті зміни Базової процентної ставки.

Згідно з додатком №2 до кредитного договору, встановлений графік погашення кредиту, з кінцевим терміном погашення 24.03.2023 (т.1 а.с.26 зворотній бік).

04.10.2021 між Банком та ОСОБА_1 (далі - поручитель, відповідач 2) укладений договір поруки №041021-П/1 відповідно до п.1.1 якого, поручитель поручається перед банком за виконання боржником основного зобов`язання 1 та основного зобов`язання 2 за основним договором, а саме за кожне з цих основних зобов`язань окремо (т.1 а.с.11-13).

Банк має право у разі порушення боржником будь-якого основного зобов`язання за основним договором або невиконання боржником зобов`язання, встановленого рішенням суду щодо визнання основного договору недійсним, звернутися до поручителя з вимогою про виконання таких зобов`язань, а поручитель зобов`язується виконати їх за боржника у порядку та строки, зазначені у вказаній вимозі. У випадку невиконання поручителем вимоги банка у вказаний строк (термін), заборгованість поручителя за цим договором вважається простроченою з наступного робочого дня після закінчення зазначеного строку (настання зазначеного терміну) (п.п.2.1, 2.2).

Сторони домовились, що строк дії поруки, а саме строк, протягом якого банк має право пред`явити вимоги до поручителя, становить 7 років з дати укладення цього договору (п.3.1 договору поруки).

Договір набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами та скріплення печатками (у разі якщо вони використовуються сторонами) і діє протягом строку дії поруки, зазначеного в п.3.1 цього договору, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором (п.8.1 договору поруки).

Аналогічні за змістом договори поруки укладені між банком та ОСОБА_2 (відповідач 3) (договір №041021-П/2 від 04.10.2021), та Товариством з обмеженою відповідальністю «СК-ЛТД» (договір №041021-П/3 від 04.10.2021) (т.1 а.с.14-20).

Згідно з випискою по особовому рахунку відповідача 1 та меморіального ордеру №49944 від 08.11.2021, позивач зобов`язання щодо надання кредитних коштів в розмірі 18986630 грн виконав в повному обсязі (т.1 а.с.31, 59).

01.08.2023 позивач направив вимогу №17-6117 відповідачам в якій вимагав здійснити оплату заборгованості за договором кредиту №041021-КЛН (т.1 а.с.63-72).

Відповіді на вказану вимогу до суду не надано.

Відповідно до ч.1 ст.1054 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно з частиною 1 статті 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

За приписами частини 1 статті 1049 ЦК України, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Частиною 1 статті 509 ЦК України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно з ч.1 ст.193 Господарського кодексу України (далі - ГК України), яка кореспондується зі ст.526 ЦК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 ст.530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно з ч.1 ст.612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно з ст.541 ЦК України, солідарний обов`язок або солідарна вимога виникають у

випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета зобов`язання.

Відповідно до ч.1 ст.543 ЦК України, у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

За змістом ч.1 ст. 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

Частиною 1,2 статті 554 ЦК України визначено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

В порушення зазначених вимог закону та договору, відповідачі взяті на себе зобов`язання належним чином не виконали отримані кошти у встановлені строки не повернули, проценти за користування кредитом своєчасно та в повному обсязі не сплатили.

На час прийняття рішення, доказів оплати вказаної заборгованості до суду не надано, а отже вимоги позивача підлягають задоволенню в цій частині повністю.

Щодо заборгованості по нарахованим простроченим відсоткам у розмірі 553257,51 грн суд зазначає наступне.

Згідно з ч.1 ст.1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 1056-1 ЦК України, процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором.

Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Пунктом 2.6 кредитного договору встановлено, що процентна ставка за користування кредитом/траншем у межах строку користування встановлюється фіксована в розмірі 13 % річних, якщо інший розмір процентної ставки не застосований згідно умов цього договору.

В той же час, як було зазначено, п.3.1 додаткової угоди №1 визначений інший розмір процентної ставки.

За змістом п.3.2.2 додаткової угоди №1, у випадку порушення клієнтом зобов`язань щодо п. 5.5, 5.9, 5.14 встановлених договором, проценти на строкову заборгованість за кредитом нараховуються за підвищеною (штрафною) процентною ставкою, яка дорівнює розміру базової процентної ставки, збільшеної на 3 процентних пункти. Підвищена процентна ставка встановлюється на період, протягом якого клієнт порушив зазначені зобов`язання.

Банком нараховані проценти за користування кредитом в розмірі 553257,51 грн за період:

з 04.10.2021 по 31.12.2021, розмір процентної ставки 12,83;

з 01.01.2022 по 31.03.2022, розмір процентної ставки 13,47;

з 01.04.2022 по 30.06.2022, розмір процентної ставки 13,38;

з 01.07.2022 по 30.09.2022, розмір процентної ставки 14,09;

з 01.10.2022 по 31.12.2022, розмір процентної ставки 17,29;

з 01.01.2023 по 24.03.2023, розмір процентної ставки 17,18 (т.1 а.с.29-30).

Перевіривши розрахунок нарахованих відсотків, суд задовольняє вимогу в цій частині повністю.

Щодо вимог позивача про стягнення відсотків по ставці ФРП з 04.10.2021 по 24.03.2023.

Здійснивши перевірку розрахунку позивача суми несплачених відсотків за користування кредитними коштами нарахованих по ставці ФРП, суд дійшов висновку про задоволення цієї вимоги повністю, в сумі 2299437,49грн.

Щодо клопотань представника відповідача 1 про розстрочення виконання рішення суду суд зазначає наступне.

В обґрунтування клопотань зазначено, що відповідач-1 ТОВ «ГРАНУМ» та відповідач-4 ТОВ «СК-ЛТД» є сільськогосподарськими підприємствами, що здійснюють свою діяльність на території Донецької та Луганської областей. До 24 лютого 2022 року підприємства здійснювали активну підготовку до веснянопольових робіт, здійснювалися профілактичні та ремонтні роботи техніки, обладнання, тощо. Основна частина майна ТОВ «Гранум» знаходилась на території Луганської області в с. Бараниківка, Красноріченська ОТГ де й була матеріальнотехнічна база господарства. Тимчасова окупація Красноріченської ОТГ сталася майже за три дні, отже можливості здійснити евакуацію майна просто не було можливості. Частина майна ТОВ «Гранум» та все майно ТОВ «СК-ЛТД» знаходилось на територій Краматорського району в м. Лиман та м. Слов`янськ. Вже в другій половині березня 2022 року в м. Лиман почались обстріли і більшість працівників підприємств евакуювалось з міста.

На базі «Звірогосподарство», розташованій в лісовому масиві на відстані 5 км від м.Лиман, залишилась частина техніки, ПММ, добрива, ЗЗР, спеціальний склад-морозильник з хутровою сировиною, тощо. Базу в м. Слов`янськ зайняли військові, ще на початку квітня 2022 р., доступ до неї майже відсутній. Всі нежитлові будівлі і споруди ТОВ «Гранум» та ТОВ «СК-ЛТД» або знищено, або зайняті військовими. За таких обставин, відповідачі мають об`єктивні причини, з яких ведення нормальної господарської діяльності неможливе.

В той же час, як зазначає відповідач, підприємство намагається відновлювати та здійснювати господарську діяльність.

Також, відповідачем 1, на підтвердження настання обставин непереборної сили, наданий сертифікат Донецької Торгово-промислової палати № 1400-23-3875 від 13.09.2023 (т.1 а.с.52).

За змістом вказаного сертифікату, настання форс-мажорних обставин, унеможливило виконання зобов`язання ТОВ «Гранум» з повернення кредитних коштів у розмірі 18986630 грн в строк до 24.02.2023 та до 24.03.2023, отриманих згідно з умовами кредитного договору №041021-АЕ від 04.10.2021

Згідно з ч.1 ст.14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб`єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб`єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

Відповідно до ч.2 ст.14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в України", форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об`єктивно унеможливлюють виконання зобов`язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов`язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Донецька Торгово-промислова палата надала сертифікат № 1400-23-3875, в якому засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військова агресія Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану в Україні із 05 години 30 хвилин 24.02.2022; бойові дії на території Донецької та Луганської обл., тимчасова окупація с.Бараниківка Красноріченської селищної територіальної громади Сватівського району Луганської обл. - з 01.03.2022, неможливість здійснювати діяльність у зв`язку із знаходженням майна та земельних ділянок на територіях бойових дій та тимчасово окупованих територіях Луганської обл. та Донецької обл.; Товариству з обмеженою відповідальністю «Гранум», м.Слов`янськ щодо обов`язку повернути кредит у розмірі 18986630 грн (рівними частинами) в терміни, встановлені графіком до 24.02.2023, до 24.03.2023 за кредитним договором №041021-КЛН від 04.10.2021. У сертифікаті №1400-23-3874 Донецька Торгово-промислова палата засвідчила період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили): дата настання: 24.02.2022; дата закінчення: тривають на 13 вересня 2023 року.

Верховний Суд у постанові від 19.08.2022 у справі №908/2287/17 зазначив, що сертифікат Торгово-промислової палати, який підтверджує наявність форс-мажорних обставин, не може вважатися беззаперечним доказом про їх існування, а повинен критично оцінюватися судом з урахуванням встановлених обставин справи та у сукупності з іншими доказами.

За змістом постанови Верховного Суду від 01.06.2021 у справі №910/9258/20, статтею 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» визначено, що засвідчення дії непереборної сили шляхом видачі сертифікату про форс-мажорні обставини покладено на Торгово-промислову палату України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати; форс-мажорні обставини не мають преюдиційного характеру, і при їх виникненні сторона, яка посилається на них як на підставу неможливості виконання зобов`язання, повинна довести наявність таких обставин не тільки самих по собі, але й те, що ці обставини були форс-мажорними саме для даного конкретного випадку виконання зобов`язання. Доведення наявності непереборної сили покладається на особу, яка порушила зобов`язання; саме вона має подавати відповідні докази в разі виникнення спору.

Статтею 617 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, яка порушила зобов`язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов`язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов`язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

Згідно з ч.2 ст.218 Господарського кодексу України, учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб`єкт господарювання за порушення господарського зобов`язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов`язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.

Наведене зумовлює висновок, що настання надзвичайних і невідворотних обставин звільняє саме від відповідальності за невиконання зобов`язання, а не від виконання зобов`язання в цілому.

В той же час, позивачем вимоги про стягнення з відповідачі коштів, нарахованих саме як відповідальність за порушення зобов`язань за кредитним договором, заявлені не були.

Відповідно до ч.1 ст. 239 ГПК України, суд, який ухвалив рішення, може визначити порядок його виконання, надати відстрочення або розстрочити виконання, вжити заходів для забезпечення його виконання, про що зазначає в рішенні.

За змістом ч.3,4 ст. 331 ГПК України, підставою для відстрочки або розстрочки виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим. Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: 1) ступінь вини відповідача у виникненні спору; 2) стосовно фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, її матеріальний стан; 3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Частиною 5 статті 331 ГПК України передбачено, що розстрочення та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови.

Отже, визначеними законодавцем підставами для відстрочки виконання є наявність обставин, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим.

Заявником не обґрунтовано та не надано належних доказів які могли б свідчити про наявність обставин які суттєво ускладнюють або роблять неможливим виконання рішення суду у справі.

Зокрема, не було надано фінансових документів (баланс, звіт про фінансові результати тощо) з яких можливо б було дійти висновку про неспроможність виконання відповідачем 1 рішення суду у справі.

Також, представник відповідача 1 зазначив, що відповідач 1,4 здійснюють підприємницьку діяльність. Зокрема, у 2023 році засіяно 207 га соняшника, ведуться відновлювальні роботи по підготовці до посівної компанії, договірна робота у тому числі по оренді комбайну, вивезення та продажу врожаю. Однак, жодної оплати за кредитним договором № 041021-КЛВ від 04.10.2021 після квітня 2023 року позичальником здійснено не було.

Сам факт проведення на території Донецької області бойових дій, не може вважатись достатньою підставою для відстрочки виконання рішення у справі.

Крім того, заявником не обґрунтовано та не надано доказів на підтвердження можливості реального виконання рішення суду після строку на який він просить відстрочити виконання рішення суду в разі задоволення заяви про відстрочку судового рішення.

Також, вирішуючи питання про надання відстрочки відповідачам щодо виконання рішення суду у справі (строк якої не може перевищувати одного року з дня ухвалення рішення), судом враховано, що станом на дату ухвалення судом рішення у справі, прострочення відповідачів щодо виконання зобов`язання з повернення кредитних коштів складає більше 10 місяців.

Враховуючи викладене вище, приймаючи до уваги ступінь вини відповідача у виникненні спору, а також недоведеність відповідачем наявності конкретних обставин які суттєво ускладнюють або роблять неможливим виконання рішення суду в цій справі, суд відмовляє в задоволенні заяви про відстрочку виконання рішення суду.

Відповідно до ч.3 ст.13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно з ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Судовий збір за подання позову та подання заяви про забезпечення позову, у відповідності до вимог ст.129 ГПК України, покладається на відповідачів в рівних частинах.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 129, 236-238 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранум" (84122, Донецька область, м.Слов`янськ, вул.Світлодарська, б.28-Б, ідентифікаційний код юридичної особи - 31586254), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю "СК-ЛТД" (84118, Донецька область, м.Слов`янськ, вул.Аграрна, б.11, ідентифікаційний код юридичної особи - 23124940) на користь Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" (01033, м.Київ, вул.Жилянська, 32, ідентифікаційний код юридичної особи - 14352406) прострочену частку кредиту за користування кредитом в сумі 18986629 (вісімнадцять мільйонів дев`ятсот вісімдесят шість тисяч шістсот двадцять дев`ять) грн 99 коп., прострочені відсотки за користування кредитом в сумі 553257 (п`ятсот п`ятдесят три тисячі двісті п`ятдесят сім) грн 51 коп., залишок нарахованих відсотків по ставці ФРП в розмірі 2299437 (два мільйони двісті дев`яносто дев`ять тисяч чотириста тридцять сім) грн 49 коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранум" (84122, Донецька область, м.Слов`янськ, вул.Світлодарська, б.28-Б, ідентифікаційний код юридичної особи - 31586254) на користь Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" (01033, м.Київ, вул.Жилянська, 32, ідентифікаційний код юридичної особи - 14352406) витрати з оплати судового збору за подання позовної заяви у розмірі 81897 (вісімдесят одна тисяча вісімсот дев`яносто сім) грн 47 коп. та витрати з оплати судового збору за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 335 (триста тридцять п`ять) грн 50 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариство "Банк Кредит Дніпро" (01033, м.Київ, вул.Жилянська, 32, ідентифікаційний код юридичної особи - 14352406) витрати з оплати судового збору за подання позовної заяви розмірі 81897 (вісімдесят одна тисяча вісімсот дев`яносто сім) грн 47 коп. та витрати з оплати судового збору за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 335 (триста тридцять п`ять) грн 50 коп.

Стягнути з ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ) на користь Акціонерного товариство "Банк Кредит Дніпро" (01033, м.Київ, вул.Жилянська, 32, ідентифікаційний код юридичної особи - 14352406) витрати з оплати судового збору за подання позовної заяви у розмірі 81897 (вісімдесят одна тисяча вісімсот дев`яносто сім) грн 47 коп. та витрати з оплати судового збору за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 335 (триста тридцять п`ять) грн 50 коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "СК-ЛТД" (84118, Донецька область, м.Слов`янськ, вул.Аграрна, б.11, ідентифікаційний код юридичної особи - 23124940) на користь Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" (01033, м.Київ, вул.Жилянська, 32, ідентифікаційний код юридичної особи - 14352406) витрати з оплати судового збору за подання позовної заяви у розмірі 81897 (вісімдесят одна тисяча вісімсот дев`яносто сім) грн 47 коп. та витрати з оплати судового збору за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 335 (триста тридцять п`ять) грн 50 коп.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга подається до Східного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня проголошення рішення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 09.02.2024.

Суддя О.В. Говорун

Часті запитання

Який тип судового документу № 116918220 ?

Документ № 116918220 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 116918220 ?

Дата ухвалення - 30.01.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116918220 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116918220 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 116918220, Хозяйственный суд Донецкой области

Судебное решение № 116918220, Хозяйственный суд Донецкой области было принято 30.01.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить важные сведения.

Судебное решение № 116918220 относится к делу № 905/1211/23

то решение относится к делу № 905/1211/23. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 116900417
Следующий документ : 116918221