Постановление суда № 116886787, 07.02.2024, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
07.02.2024
Номер дела
910/5056/23
Номер документа
116886787
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

07.02.2024Справа № 910/5056/23

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Чинчин О.В., за участю секретаря судового засідання Тихоши Л.Г., розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за заявою про Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» виправлення помилки у виконавчому документі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» (04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 121-А, Ідентифікаційний код юридичної особи 40217888) до проТовариства з обмеженою відповідальністю «ЮА ЯДРО» (03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 25, Ідентифікаційний код юридичної особи 36114122) стягнення заборгованості у розмірі 665 521 грн. 90 коп.

Представники:

від Позивача: Лобанова І.В. (представник на підставі ордеру);

від Відповідача: не з`явились;

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЗИТИВ ПРОДАКШН» про стягнення заборгованості у розмірі 440 100 грн. 00 коп.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.06.2023 року по справі №910/5056/23, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 05.12.2023 року, позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» задоволено частково. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЗИТИВ ПРОДАКШН» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» заборгованість у розмірі 440 100 грн. 00 коп., 3% річних у розмірі 3 291 грн. 71 коп., інфляційні у розмірі 9 732 грн. 88 коп. та судовий збір у розмірі 6 796 грн. 87 коп. В іншій частині позову відмовлено.

01.01.2024 року на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 23.06.2023 року у справі № 910/5056/23 було видано Наказ.

25.01.2024 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) отримано від Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» заяву про виправлення помилки у виконавчому документі по справі №910/5056/23.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2024 року розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» про виправлення помилки у виконавчому документі по справі №910/5056/23 призначено на 07.02.2024 року.

В судовому засіданні 07.02.2024 року представник Позивача підтримав подану заяву, просив суд задовольнити подану заяву. Представник Відповідача в судове засідання не з`явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленням про доставлення процесуального документа до електронного кабінету особи.

Відповідно до частини 3 статті 328 Господарського процесуального кодексу України неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви.

Таким чином, неявка представника Відповідача не перешкоджає розгляду заяви про виправлення помилки у судовому наказі.

Суд, розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» про виправлення помилки у виконавчому документі по справі №910/5056/23, приходить до висновку, що вказана Заява не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 338 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень, вирішуються судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, якщо інше не визначено цим розділом.

Відповідно до ч.ч. 1, 3, 4, 5 статті 328 Господарського процесуального кодексу України суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню. Суд розглядає заяву в десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити виконання за виконавчим документом або заборонити приймати виконавчий документ до виконання. Про виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню, суд постановляє ухвалу. Якщо стягнення за таким виконавчим документом уже відбулося повністю або частково, суд одночасно з вирішенням вказаних питань на вимогу боржника стягує на його користь безпідставно одержане стягувачем за виконавчим документом. Ухвала суду за результатами розгляду заяви може бути оскаржена у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно з ч.2 ст.13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Обов`язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом.

Відповідно до ст.326 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Статтею 1 Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження визначається як сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

За приписами ст.3 Закону України "Про виконавче провадження" примусовому виконанню підлягають рішення на підставі виконавчих документів, зокрема, виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України та ін.

Частиною 1 ст.327 Господарського процесуального кодексу України виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Відповідно до ч.3 ст.327 Господарського процесуального кодексу України наказ, судовий наказ, а у випадках, встановлених цим Кодексом, - ухвала суду є виконавчими документами. Наказ, судовий наказ, ухвала суду мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 241 Господарського процесуального кодексу України у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

У рішенні Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням акціонерної компанії "Харківобленерго" щодо офіційного тлумачення положень п.2 ч.2 ст. 17, п.8 ч.1 ст.26, ч.1 ст.50 Закону України "Про виконавче провадження" від 26.06.2013 №5-рп/2013 вказується, що наказ господарського суду відтворює резолютивну частину прийнятого господарським судом рішення і залишається незмінним до повного виконання чи втрати ним юридичної сили у випадках, встановлених Кодексом.

Згідно з частиною 4 Закону України «Про виконавче провадження», у виконавчому документі зазначаються:

1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім`я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім`я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи;

4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків);

5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

7) строк пред`явлення рішення до виконання.

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема місце роботи боржника - фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв`язку та адреси електронної пошти.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.06.2023 року по справі №910/5056/23, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 05.12.2023 року, позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» задоволено частково. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЗИТИВ ПРОДАКШН» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» заборгованість у розмірі 440 100 грн. 00 коп., 3% річних у розмірі 3 291 грн. 71 коп., інфляційні у розмірі 9 732 грн. 88 коп. та судовий збір у розмірі 6 796 грн. 87 коп. В іншій частині позову відмовлено.

01.01.2024 року на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 23.06.2023 року у справі № 910/5056/23 було видано Наказ.

В обґрунтування необхідності виправлення помилки у виконавчому документі по справі №910/5056/23 Позивач посилається на те, що ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.12.2023 року змінено найменування відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Позитив продакшн" на нове найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮА ЯДРО".

Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 23.06.2023 року (ухвалення рішення у справі №910/5056/23), найменуванням Відповідача було Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЗИТИВ ПРОДАКШН».

Таким чином, Суд зазначає, що станом на момент ухвалення рішення Господарського суду міста Києва від 23.06.2023 року по справі №910/5056/23 Судом не було допущено помилки у найменуванні Відповідача.

Згідно з ч.3 ст. 327 Господарського процесуального кодексу України наказ, судовий наказ, а у випадках, встановлених цим Кодексом, - ухвала суду є виконавчими документами. Наказ, судовий наказ, ухвала суду мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Отже, матеріалами справи підтверджується, що у справі №910/5056/23 наказ Господарського суду міста Києва про примусове виконання рішення Господарського суду міста Києва від 23.06.2023 у справі №910/5056/23, видано з дотриманням наведених вище вимог законодавства, адже наказ відображає резолютивну частину відповідного судового рішення, на виконання якого він виданий та у ньому зазначені назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім`я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала; дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ; дата набрання рішенням законної сили та строк пред`явлення рішення до виконання.

Подальша зміна найменування Відповідача під час апеляційного провадження та постановлення ухвали Північного апеляційного господарського суду від 05.12.2023 року про зміну найменування відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Позитив продакшн" на нове найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮА ЯДРО", не є свідченням наявності помилки у виданому наказі в частині зазначення найменування Відповідача.

Крім того, Суд звертає увагу, що Господарським процесуальним кодексом України не передбачено видачі нового наказу у випадку зміни найменування боржника, оскільки виконавче провадження здійснюється на підставі наказу, виданого у точній відповідності з резолютивною частиною судового рішення, а кредитор не позбавлений права повідомити виконавця про зміну найменування боржника.

При цьому суд зауважує, що відповідно до пункту 6 частини 4 статті 4 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред`явлення, зокрема якщо виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим цією статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення відповідно до статті 26 цього Закону.

Разом із цим, матеріали справи не містять відомостей щодо подання позивачем наказу Господарського суду міста Києва від 01.01.2024 до примусового виконання та вирішення державним чи приватним виконавцем питання про його прийняття або відмову у прийнятті. У зв`язку з цим, твердження позивача про необхідність приведення такого наказу у відповідність до частини 1 статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" є необґрунтованими.

Близька за змістом правова позиція наведена в постанові Верховного Суду від 18.06.2020 у справі № 803/37/19.

Враховуючи викладене, оскільки Судом не було допущено описки при ухваленні рішення Господарського суду міста Києва від 23.06.2023 року по справі №910/5056/23, а наказ видається у точній відповідності з рішенням суду, Суд приходить до висновку, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» про виправлення помилки у виконавчому документі по справі №910/5056/23 задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 328 Господарського процесуального кодексу України, Суд, -

ПОСТАНОВИВ

1. У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» про виправлення помилки у виконавчому документі по справі №910/5056/23 - відмовити.

2. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її підписання.

Дата підписання та складання повного тексту ухвали: 09 лютого 2024 року.

Суддя О.В. Чинчин

Часті запитання

Який тип судового документу № 116886787 ?

Документ № 116886787 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 116886787 ?

Дата ухвалення - 07.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116886787 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116886787 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 116886787, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 116886787, Хозяйственный суд города Киева было принято 07.02.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить необходимые данные.

Судебное решение № 116886787 относится к делу № 910/5056/23

то решение относится к делу № 910/5056/23. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 116886785
Следующий документ : 116886790