Решение № 116029474, 12.12.2023, Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области

Дата принятия
12.12.2023
Номер дела
676/4439/23
Номер документа
116029474
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 676/4439/23

Номер провадження 2/676/1642/23

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ЗАОЧНЕ

12 грудня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Кам`янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

в складі: головуючої судді - Швець О.Д.

з участю секретаря - Чекашкіної О.Л.

розглянувши у спрощеному провадженні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Державного підприємства «Нігинський кар`єр» про стягнення заборгованості по заробітній платі,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулась до суду із позовом до Державного підприємства «Нігинський кар`єр» про стягнення заборгованості по заробітній платі. В обгрунтування позовних вимог зазначає, що у період з 1 серпня 2014 року по 5 серпня 2021 року вона працювала в ДП «Нігинський кар`єр». 5 серпня 2021 року позивач була звільнена з роботи згідно з наказом відповідача № 30-к на підставіст. 38 КЗпПУза власним бажанням. При звільненні з позивачем не був проведений остаточний розрахунок по заробітній платі. Просить стягнути з Державного підприємства «Нігинський кар`єр» на користь позивача 81088, 26 грн. невиплаченої заробітної плати.

Ухвалою Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 26 червня 2023 року розгляд справи призначений в порядку спрощеного провадження без повідомлення сторін.

Позивач та її представник в судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності, позов підтримують, просять задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлений своєчасно належним чином. Відзив на позов не подав.

Зі згоди позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді, що відповідає положеннямст. 280 ЦПК України.

За відсутності відзиву на позовну заяву та заперечень проти розгляду позову в порядку спрощеного позовного провадження, суд вважає за можливе проводити розгляд справи за наявними в матеріалах справи доказами у відповідності дост. 279 ЦПК України.

Дослідивши письмові докази у справі суд встановив наступне.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 наказом № 35-к від 01.08.2014 р. була прийнята на роботу у Державне підприємство «Нігинський кар`єр» електромонтером у виробничу дільницю по обслуговуванню електрообладнання основних цехів ДП «Нігинський кар`єр».

Наказом № № 30-к від 05.08.2021 року ОСОБА_1 звільнена з роботи на підставі ст. 38 КЗпПУза власним бажанням.

Дані обставини підтверджуються записами в трудовій книжці № НОМЕР_1 від 17.08.1993 р.

Відповідно довідки № 67 від 10.09.2021 р., виданої ДП «Нігинський кар`єр», станом на 10.09.2021 р. заборгованість по заробітній платі ОСОБА_1 становила 81088, 26 грн.

Відповідачем заборгованість по заробітній платі ОСОБА_1 не виплачена.

Таким чином у зв`язку із не проведенням остаточного розрахунку при звільненні, за наявності вини відповідача у позивача виникло право вимагати стягнення наявної заборгованості із заробітної плати.

Право на своєчасне отримання винагороди захищається законом, про що зазначено уст.43 Конституції України.

Відповідно дост. 1 Закону України «Про оплату праці»таст. 94 КЗпП Українизаробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Право працівника на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору закріплено уст. 21 Закону України «Про оплату праці».

Строки виплати заробітної плати врегульованост. 115 КЗпП Українитаст. 24 Закону України «Про оплату праці», якими визначено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Строки розрахунку при звільненні визначеніст. 116 КЗпП України, зокрема при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред`явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.

Позивач, обґрунтовуючи позовні вимоги зазначив, що з вини відповідача згідно вимог ст. ст. 116-117 КЗпП Українивиникла заборгованість із заробітної плати, яка в день звільнення погашена не була, а тому має право на стягнення заборгованості по заробітній платі.

Суд, погоджується із такими твердженнями позивача, оскільки обов`язок своєчасної виплати заробітної плати покладений на роботодавцяст. ст. 115-116 КЗпП України,ст. 24 Закону України «Про оплату праці».

З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку про задоволення позову.

Відповідно дост. 430 ЦПК Українисуд допускає негайне виконання судових рішень у справах про присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше як за один місяць.

Відповідно до ч. 1ст. 133 ЦПК Українисудові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Згідно з п. 1.ч. 3ст. 133 ЦПК Українидо витрат, пов`язаних із розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ч. 8ст. 141 ЦПК Українирозмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Згідно з ч. 1ст. 137 ЦПК Українивитрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

Відповідно до ч. 2ст. 137 ЦПК Україниза результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Відповідно до ч. ч. 2, 3, 4ст. 137 ЦПК України, за результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських послуг (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхньої вартості, виходячи з конкретних обставин справи.

Виходячи з положеньстатті 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», суд має вирішити питання про відшкодування стороні, на користь якої відбулося рішення, витрат на послуги адвоката, керуючись принципами справедливості, співмірності та верховенства права.

Як вбачається з матеріалів справи, 10.12.2021 р. між позивачем та адвокатом КлуцюкомВ.П. укладено Договір про надання правової допомоги та Додаток №1 до Договору про надання правової допомоги від 10.12.2021 р.

Відповідно до акту приймання передачі наданих послуг від 13.11.2023 р. до Договору про надання правової допомоги від 10.12.2021 р адвокатом Клуцюком В.П. позивачу була надана правова (правнича) допомога на загальну суму 6000 грн.

Згідно з довідкою №46-кв/д23 від 13.11.2023 року, виданою адвокатом Клуцюком В.П., позивач сплатила на рахунок адвоката 6000 грн.

На підставі наведеного суд приходить до висновку про необхідність стягнути з відповідача на користь позивача 6000 витрат на професійну правничу допомогу.

Відповідно дост. 141 ЦПК України, з відповідача підлягають стягненню на користь позивача судові витрати у сумі 1073 грн.

Керуючись ст.ст. 115-117 КЗпП України, ст.ст.21,24,27,34 Закону України «Про оплату праці», ст.ст.76,258,264,265,280,281 ЦПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Позов ОСОБА_1 до Державного підприємства «Нігинський кар`єр» про стягнення заборгованості по заробітній платі - задовольнити.

Стягнути з Державного підприємства «Нігинський кар`єр» на користь ОСОБА_1 заборгованість із заробітної плати в сумі 81088, 26 грн.

Стягнути з Державного підприємства «Нігинський кар`єр» на користь ОСОБА_1 6000 грн. у відшкодування витрат на професійну правничу допомогу.

Стягнути з Державного підприємства «Нігинський кар`єр» на користь ОСОБА_1 судовий збір в сумі 1073,60 грн.

Рішення суду підлягає негайному виконанню в частині стягнення заборгованості по заробітній платі за один місяць.

Позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 .

Відповідач: Державне підприємство «Нігинський кар`єр», юридична адреса: вул. Українська, 1А, с. Сахкамінь Кам`янець-Подільського району, Хмельницька область, ЄДРПОУ 00373741.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 30 днів з дня його проголошення.

Повний текст судового рішення складено 12 грудня 2023 року.

Суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Швець О.Д.

Часті запитання

Який тип судового документу № 116029474 ?

Документ № 116029474 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 116029474 ?

Дата ухвалення - 12.12.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 116029474 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116029474 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 116029474, Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области

Судебное решение № 116029474, Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области было принято 12.12.2023. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить ключевые сведения.

Судебное решение № 116029474 относится к делу № 676/4439/23

то решение относится к делу № 676/4439/23. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 116029471
Следующий документ : 116029475