Постановление суда № 115940080, 25.12.2023, Луганский окружной административный суд

Дата принятия
25.12.2023
Номер дела
200/6077/23
Номер документа
115940080
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду після усунення її недоліків та відкриття провадження у справі

25 грудня 2023 року м. ДніпроСправа № 200/6077/23 Суддя Луганського окружного адміністративного суду Кисельова Є.О., перевіривши матеріали за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області про визнання протиправним рішення та зобов`язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 30.10.2023 було передано вказану адміністративну справу, з такими вимогами:

- визнати протиправним та скасувати рішення ГУ ПФУ в Сумській області від 16 червня 2023 року № 104650014180 щодо відмови в призначенні пенсії на підставі ст. 26 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування»;

- зобов`язати ГУ ПФУ в Сумській області повторно розглянути заяву про призначення пенсії за віком від 08 червня 2023 року у відповідності до ст. 26 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» із зарахуванням до пільгового стажу періодів роботи з 14 лютого 1984 року по 27 листопада 1984 року та з 13 грудня 1984 року по 01 березня 1987 року на Крайньому Півночі один рік за півтора.

Ухвалою суду від 04.12.2023 позовну заяву ОСОБА_1 залишено без руху. Запропоновано позивачу протягом 5-ми (п`яти) календарних днів з дати отримання даної ухвали усунути недоліки позовної заяви шляхом надання на суду: належним чином засвідчених копій доказів на підтвердження обставин, якими обґрунтовані позовні вимоги, а саме доказів незарахування відповідачем до пільгового стажу періоду роботи з 14.02.1984 по 27.11.1984.

Ухвалою суду від 12.12.2023 продовжено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви.

18.12.2023 від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви разом із відповіддю на адвокатський запит.

Позивачем усунуто недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом.

Після усунення недоліків позовна заява відповідає вимогам статей 160,161 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

Адміністративний позов поданий особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність із додержанням вимог ст. ст. 160, 161, 171 КАС України.

Адміністративний позов підсудний Луганському окружному адміністративному суду, підстав для повернення позовної заяви відповідно до ст. 169 КАС України, а також підстав для відмови у відкритті провадження у справі згідно зі ст. 170 КАС України не встановлено.

З наведених підстав суддя вважає за можливе прийняти даний адміністративний позов до розгляду та відкрити провадження у справі.

Частиною 4 статті 9 КАС України визначено обов`язок суду вжити визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

За приписами частини 3 статті 77 КАС України докази суду надають учасники справи. Суд може запропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Відповідно до частин 3, 6 та 7 статті 80 КАС України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребувані доказів суд постановляє ухвалу.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

З вищевикладених підстав суд вважає за необхідне з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає для з`ясування всіх обставин у справі.

Частинами першою, другою статті 12 КАС України визначено, що адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Відповідно до пункту 10 частини шостої статті 12 КАС України для цілей цього Кодексу справами незначної складності є інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження.

Статтею 257 КАС України визначено, які справи підлягають обов`язковому розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Частина 2 статті 257 КАС України визначає, що за правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Згідно частини першої статті 260 КАС України питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Оскільки дана справа не відноситься до категорій справ, зазначених у частині 4 статті 257 КАС України, суд дійшов висновку про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 80, 160, 161, 171, 241, 243, 248, 257-262 КАС України, суддя

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області про визнання протиправним рішення та зобов`язання вчинити певні дії.

Справа розглядатиметься суддею Кисельовою Є.О. одноособово.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Зобов`язати ОСОБА_1 протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати суду належним чином засвідчені копії додатків до позовної заяви.

Роз`яснити відповідачу, що відповідно до частини 9 статті 79 КАС України, копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Запропонувати відповідачу протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому ухвали про відкриття провадження у справі (але не пізніше п`ятнадцяти днів з дня закінчення воєнного стану, введеного в Україні) надіслати (надати) суду та позивачу відзив на позовну заяву (відзив) і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду) разом з документами, що підтверджують надіслання (надання) позивачу копії відзиву та доданих до нього документів.

Зобов`язати Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області протягом п`ятнадцяти календарних днів з дня отримання ухвали надати належним чином засвідчені копії:

- належним чином засвідчену копію пенсійної справи ОСОБА_1 ;

- документів, які стали підставою для прийняття рішення від 16.06.2023 № 104650014180.

Документи, що подаються у копіях повинні бути засвідчені належним чином згідно вимог діючого законодавства.

Запропонувати позивачу протягом п`яти днів з дня отримання відзиву надати до суду та відповідачу відповідь на відзив, а відповідачу протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив надати до суду та позивачу свої заперечення (процесуальні строки надання вказаних процесуальних документів обчислюються з урахуванням обставин воєнного стану та ситуації, що склалась в Україні та можуть бути продовжені).

Нагадати сторонам, що згідно з частинами другою-п`ятою статті 94 КАС України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Відповідно до вимог пункту 5.26 Національного стандарту України Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлення документів (ДСТУ 4163:2020), затвердженого наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01 липня 2020 року № 144, відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії. У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій». Згідно з пунктом 4.5 ДСТУ 4163:2020 у документах, що їх оформлюють на двох і більше сторінках, реквізити 23 відбиток печатки, 26 відмітка про засвідчення копії документа проставляють після тексту документа (20).

Попередити сторони, що відповідно до частини дев`ятої статті 79 КАС України копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Копію ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі надіслати учасникам справи разом з витягом про їхні процесуальні права та обов`язки, встановлені статтями 44, 47 Кодексу адміністративного судочинства України, а відповідачу разом з ухвалою про відкриття провадження у справі надіслати копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів, з урахуванням обставин воєнного стану та ситуації, що склалася в Україні.

Роз`яснити учасникам справи, що направлення документів до суду має здійснюватися шляхом надіслання їх на офіційну електронну адресу суду або за допомогою підсистемі Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний суд» з використанням власного цифрового підпису.

Повідомити сторони про можливість реєстрації в підсистемі Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) «Електронний суд» для отримання процесуальних документів в електронному вигляді та інформації по даній справі на офіційному вебпорталі «Судова влада України».

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України http://court.gov.ua/fair/sud1270/.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та не може бути оскаржена окремо від рішення суду. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

СуддяЄ.О. Кисельова

Часті запитання

Який тип судового документу № 115940080 ?

Документ № 115940080 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115940080 ?

Дата ухвалення - 25.12.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115940080 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115940080 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 115940080, Луганский окружной административный суд

Судебное решение № 115940080, Луганский окружной административный суд было принято 25.12.2023. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить ключевые сведения.

Судебное решение № 115940080 относится к делу № 200/6077/23

то решение относится к делу № 200/6077/23. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 115940079
Следующий документ : 115940081