Решение № 115924983, 28.11.2023, Беляевский районный суд Одесской области

Дата принятия
28.11.2023
Номер дела
496/4869/23
Номер документа
115924983
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 496/4869/23

Провадження № 2/496/1764/23

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року Біляївський районний суд

Одеської області

у складі: головуючого судді Трушиної О.І.

за участю секретаря Попової А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

В С Т А Н О В И В:

Представник позивача звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути з відповідача на користь АТ КБ «Приватбанк» заборгованість в розмірі 142513,14 грн та судові витрати у розмірі 2684 грн.

Свої вимоги мотивує тим, що ОСОБА_1 звернувся до АТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання банківських послуг, у зв`язку з чим підписав заяву № б/н від 24.01.2019 року. При підписанні анкети-заяви відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана заява разом з Умовами та правилами надання банківських послуг, Тарифами, які викладені на банківському сайтіhttp://privatbank.ua,складають між ним та Банком договір про надання банківських послуг, що підтверджується підписом у заяві. Заявою відповідача підтверджується той факт, що він був повністю проінформований про умови кредитування в АТ КБ «ПриватБанк», які були надані йому для ознайомлення в письмовій формі, що підтверджується паспортом споживчого кредиту. АТ КБ «ПриватБанк» свої зобов`язання за договором виконало в повному обсязі, а саме надало відповідачу можливість розпоряджатись кредитними коштами на умовах передбачених договором та в межах встановленого кредитного ліміту. Відповідач не надавав своєчасно банку грошові кошти для погашення заборгованості за борговими зобов`язаннями, внаслідок чого станом на 28.05.2023 року має заборгованість перед банком, яка становить 142513,14 грн та складається з: 125264,62 грн - заборгованість за кредитом, 17248,52 заборгованість за простроченими відсотками. Оскільки відповідач відмовляється добровільно сплатити заборгованість за кредитним договором, представник позивача звернувся до суду з позовом.

Відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Ухвалою Біляївського районного суду Одеської області від 11.07.2023 року відкрито провадження по справі, призначено справу до розгляду у порядку спрощеного провадження з викликом сторін. Окрім того, відповідачу було надано строк для подання відзиву на позовну заяву.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, але подав до суду клопотання, в якому позовні вимоги підтримав в повному обсязі, просив справу розглянути у його відсутність та не заперечував проти ухвалення заочного рішення. Крім того, в матеріалах справи міститься клопотання представника позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання повторно не з`явився, хоча був повідомлений належним чином про дату, час і місце судового засідання, причини неявки не повідомив, відзив на позов не подав, а тому суд, приймаючи до уваги заяву представника позивача, вважає можливим ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, відповідно до ст. 280 ЦПК.

Згідно з ч. 2 ст. 247 ЦПК України у зв`язку з розглядом справи в порядку спрощеного провадження за відсутністю всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, оцінивши надані докази, суд вважає, що позовна заява підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, 24.01.2019 року відповідач заповнив та підписав Анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в Приватбанку (а.с. 27-28).

Зі змісту вказаної анкети-заяви вбачається, що підписанням цієї анкети-заяви відповідач відповідно до ст. 634 ЦК України у повному обсязі приєднується до Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», які розміщено на офіційному сайті банку в мережі Інтернет за адресою privatbank.ua, та які разом із пам`яткою клієнта і тарифами становлять договір банківського обслуговування, примірник якого він отримав шляхом самостійного роздрукування/в електронній формі шляхом власноручного підписання цифровим підписом та направленням повідомлення про одержання.

Разом з цим анкета-заява не містить даних про конкретний тип кредитної картки, а витяг з Тарифів, долучений позивачем до матеріалів справи, стосується різних видів кредитних карток та не містить підпису відповідача.

При цьому, Витяг з Умов та правил надання банківських послуг в Приватбанку, які містяться в матеріалах даної справи також не містять підпису позичальника, тому вказані умови не можна розцінювати як частину кредитного договору, укладеного між Банком та ОСОБА_1 від 24.01.2019 року шляхом підписання анкети-заяви. Отже відсутні підстави вважати, що кредитор і боржник обумовили у письмовому вигляді ціну договору, яка встановлена у формі сплати процентів за користування кредитними коштами.

До позовної заяви долучений паспорт споживчого кредиту, що підписаний відповідачем 08.05.2020 року та який зберігає чинність і є актуальним до 23.05.2020 року.

Виходячи з положеньстатті 9 Закону України "Про споживче кредитування", паспорт є формою інформації, що надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит для можливості ознайомлення з умовами кредитування. При цьому, клієнту банку може бути запропоновано декілька паспортів споживчого кредиту, які він зобов`язаний підписати.

Підписання паспорту споживчого кредиту не дає підстав вважати його дані частиною умов кредитного договору. Підписання паспорту споживчого кредиту має значення лише для випадків, передбачених частиною 12статті 9 зазначеного Закону.

Відповідно до довідки АТ КБ «ПриватБанк», відповідачу були видані наступні кредитні картки: 08.12.2017 - № НОМЕР_1 терміном дії до 05/21; 08.05.2020 - № НОМЕР_2 терміном дії 05/23 (а.с. 26).

Згідно з довідкою про зміну умов кредитування та обслуговування кредитної картки, оформленої на відповідача, старт карткового рахунку відбувся 08.12.2017 року, кредитний ліміт станом на 28.05.2021 становив 125000 грн, та 13.01.2022 року кредитний ліміт було зменшено до 0,00 грн (а.с. 25).

Відповідно до наданого позивачем розрахунку, у відповідача наявна заборгованість перед позивачем, яка становить 142513,14 грн та складається з: 125264,62 грн - заборгованість за кредитом, 17248,52 заборгованість за простроченими відсотками (а.с. 6-11).

На адресу відповідача ОСОБА_1 позивач надіслав повідомлення, в якому вимагає усунення порушення умов договору в тридцяти денний строк з дня отримання цієї вимоги шляхом сплати простроченої заборгованості за кредитним договором у розмірі, що буде на дату погашення (а.с. 88).

Згідно зі ст.634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Відповідно до ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частиною 1 ст. 1055 ЦК України визначено, що кредитний договір укладається у письмовій формі.

Згідно із частинами першою, другою статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Звертаючись до суду з даним позовом, позивач обґрунтовував її тим, що 02.08.2019 року АТ КБ «ПриватБанк» та відповідач уклали кредитний договір № б/н. Відповідно до виявленого бажання відповідачу було відкрито кредитний рахунок та встановлено початковий кредитний ліміт.

На підтвердження умов договору банк надав суду копію анкети-заяви, Витяг з Тарифів обслуговування преміальних кредитних карток Platinum, MC World Black Edition, VISA Signature, MC World Elite, VISA Infinite, та Умови та Правила надання банківських послуг в Приватбанку.

Однак, вказані документи не підтверджують погодження сторонами умов кредитування.

Анкета-заява містить лише анкетні дані відповідача, його контактну інформацію. Заява не містить даних про умови кредитування та про тип кредитної карти.

При цьому, матеріали справи не містять підтверджень, що саме з цим Витягом з Тарифів обслуговування преміальних кредитних карток Platinum, MC World Black Edition, MC World Elite, VISA Infinite, VISA Signature відповідач ознайомився і погодився з ними, підписуючи заяву-анкету про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг Приватбанку, а також те, що вказані документи на момент отримання відповідачем кредитних коштів взагалі містили умови, зокрема й щодо сплати, відсотків за користування кредитом, та саме у зазначеному в цих документах, що додані банком до позовної заяви розмірі і порядку нарахування.

03.07.2019 року Великою Палатою Верховного Суду було ухвалено постанову у справі за позовомПАТ «КБ «Приватбанк» до фізичної особи про стягнення заборгованості за картковим кредитом (справа №342/180/17).

У вказаній постанові Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про те, що Витяг з Тарифів обслуговування кредитних картта Витяг з Умов та правил надання банківських послуг в Приватбанку, які не містять підпису позичальника,не можна розцінювати як частину кредитного договору, укладеного між сторонамишляхом підписання заяви-анкети. Заява-анкета позичальника не містить положень щодо розміру процентів, неустойки. Отже відсутні підстави вважати, що сторони обумовили у письмовому вигляді ціну договору, яка встановлена у формі сплати процентів за користування кредитними коштами, а також відповідальність у вигляді неустойки (пені, штрафів) за порушення термінів виконання договірних зобов`язань. Відповідно, у суду першої інстанції були відсутні підстави для стягнення з відповідача на користьАТ КБ «Приватбанк» процентів та неустойки за договором кредиту.

В цій же постанові Велика Палата Верховного Суду вказала, що АТ КБ «Приватбанк» має право вимагати захисту своїх прав шляхом зобов`язання виконати боржником обов`язку з повернення фактично отриманої суми кредитних коштів.

Отже, з урахуванням зазначеної позиції Великої Палати Верховного Суду позивач має право лише на повернення сум фактично отриманих коштів.

Суд зазначає, що, вирішуючи спір, він керується наданими у справі доказами, які логічно мають вказувати на зміст правовідносин сторін. За змістом частини 3статті 12 ЦПК Україникожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається, які на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановленим цим кодексом. Отже, звертаючись до суду, позивач має довести суму виданого кредиту, а також інші складові кредитних правовідносин (розмір процентної ставки, умови відповідальності позичальника тощо). Ураховуючи принцип диспозитивності цивільного судочинства, за відсутності належних доказів, суд робить висновок про недоведеність позовних вимог (повністю або в частині).

Аналізуючи викладене, суд приходить до переконання про обґрунтованість позовних вимог, однак вимоги позивача підлягають частковому задоволенню, з відповідача на користь позивача слід стягнути заборгованість за кредитним договором від 24.01.2019 року у розмірі 125264,62 грн заборгованість за кредитом.

Поряд з цим, суд зазначає про відсутність підстав для задоволення позовних вимог в частині стягнення процентів з наведених вище мотивів, ураховуючи, що в паспорті кредиту не відбувається фіксація волі сторін договору та його змісту.

Подібні висновки викладені у Постанові Верховного Суду від 23 травня 2022 року у справі №393/126/20.

Як вбачається з наданого платіжного доручення від 27.06.2023 (а.с. 92), позивач за подання даного позову до суду, сплатив судовий збір в розмірі 2684 грн, а тому, у зв`язку з частковим задоволенням позову з відповідача підлягає стягненню сума судового збору, пропорційна до розміру задоволених вимог, а саме 2359,15 грн (розмір задоволених позовних вимог помножено на розмір сплаченого судового збору та поділено на розмір заявлених позовних вимог: 125264,62 грн*2684 грн./142513,14 грн). При цьому суд враховує роз`яснення, надані Пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у п. №36 постанови №10 від 17.10.2014 року «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах».

Керуючись ст. ст. 207, 509, 525, 526, 536, 549, 634, 638, 1049, 1054 ЦК України, ст. ст. 12, 13, 89, 141, 259, 263-265, 279, 280-282 ЦПК України, ст. 61 Конституції України, суд

У Х В А Л И В:

Позовну заяву Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП: НОМЕР_3 ,зареєстрованого заадресою: АДРЕСА_1 ,на користьАкціонерного товариствакомерційного банку«Приватбанк»,код ЄДРПОУ14360570,рахунок № НОМЕР_4 ,МФО №305299,що знаходитьсяза адресою:вул.Грушевського,1Д,м.Київ,заборгованість закредитним договоромб/нвід 24.01.2019року урозмірі 125264,62 грн та судовий збір у розмірі 2359,15 грн, а всього 127623,77 грн.

У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Одеського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення, через Біляївський районний суд Одеської області.

Повне судове рішення складено 28.11.2023 року.

Суддя О.І. Трушина

Часті запитання

Який тип судового документу № 115924983 ?

Документ № 115924983 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 115924983 ?

Дата ухвалення - 28.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115924983 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115924983 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 115924983, Беляевский районный суд Одесской области

Судебное решение № 115924983, Беляевский районный суд Одесской области было принято 28.11.2023. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные сведения.

Судебное решение № 115924983 относится к делу № 496/4869/23

то решение относится к делу № 496/4869/23. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 115924982
Следующий документ : 115924984