Постановление суда № 115486594, 05.12.2023, Хозяйственный суд Житомирской области

Дата принятия
05.12.2023
Номер дела
906/1303/23
Номер документа
115486594
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

УХВАЛА

"05" грудня 2023 р. м. Житомир Справа № 906/1303/23

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді: Соловей Л.А.,

за участю секретаря судового засідання: Васильєвої Т.О.,

розглядаючи справу за позовом: Заступника керівника Житомирської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Північного офісу Держаудитслужби (м.Київ)

до 1. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (м.Житомир);

2. Дочірнього підприємства "Фаворит ОПТ" акціонерного товариства закритого типу "Фаворит" (м.Житомир)

про визнання недійсними результатів публічних закупівель, договору про закупівлю, застосування наслідків недійсності правочину та стягнення 1663029,49грн,

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: не з`явився;

за участю прокурора: Ільченко П.Л., службове посвідчення №071249 від 01.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

Заступник керівника Житомирської окружної прокуратури звернувся до Господарського суду Житомирської області з позовною заявою в інтересах держави в особі Північного офісу Держаудитслужби до Управління капітального будівництва Житомирської міської ради, Дочірнього підприємства "Фаворит ОПТ" акціонерного товариства закритого типу "Фаворит", в якому просить суд:

- визнати недійсним рішення уповноваженої особи Управління капітального будівництва Житомирської міської ради, оформлене протоколом розгляду тендерних пропозицій на закупівлю робіт по об`єкту: "Реконструкція спортивного майданчика по пров. Сікорського, 4, в м.Житомирі" від 27.08.2019;

- визнати недійсним договір підряду на будівельні роботи №199 від 13.09.2019, укладений між Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради та Дочірнім підприємством "Фаворит ОПТ" акціонерного товариства закритого типу "Фаворит";

- стягнути з Дочірнього підприємства "Фаворит ОПТ" акціонерного товариства закритого типу "Фаворит" на користь Управління капітального будівництва Житомирської міської ради 1 663 029,49грн, а з Управління капітального будівництва Житомирської міської ради одержані за рішенням суду 1 663 029,49грн стягнути в дохід держави.

В обґрунтування позовних вимог прокурор посилається на те, що оспорювана закупівля супроводжувалася грубим порушенням принципів добросовісної конкуренції внаслідок вчинення її учасниками антиконкурентних узгоджених дій, які призвели до спотворення результатів торгів, що підтверджується рішенням адміністративної колегії Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 30.03.2023 №60/21-р/к. Обставини справи №49/60/55-рп/к.20 засвідчують завідому невідповідність мети дій ДП "Фаворит ОПТ" інтересам держави та суспільства під час участі у відкритих торгах та укладенні договору про закупівлю, що свідчить про наявність підстав для застосування до спірних правовідносин ч. 3 ст.228 Цивільного кодексу України та визнання на цій підставі недійсним договору підряду на будівельні роботи №199 від 13.09.2019.

Ухвалою суду від 07.11.2023 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, по 01.01.2024 (включно), та відкладено підготовче засідання на "05" грудня 2023 р. об 11:30.

Представники сторін в судове засідання не з`явилися.

16.11.2023 на адресу суду від Житомирської окружної прокуратури надійшло заперечення №51-84-8038вих23 від 13.11.2023 на заяву про застосування двосторонньої реституції.

27.11.2023 на адресу суду від представника відповідача-2 надійшла відповідь від 22.11.2023 на заперечення на заяву про застосування двосторонньої реституції.

04.12.2023 на адресу суду від позивача надійшли пояснення по суті справи, в яких останній просить суд розглядати справу без участі уповноваженого представника.

04.12.2023 на адресу суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

04.12.2023 на електронну адресу суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язу з зайнятістю останньої в іншому судовому засіданні в Печерському районному суді міста Києва.

Прокурор в судовому засіданні 05.12.2023 надав пояснення по суті спору, заперечив щодо відкладення розгляду справи, та зазначив, що вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 Господарського процесуального кодексу України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно з положеннями ч.1-2 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Положеннями п.7 ч.2 ст.182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

Відповідно до ч.1 ст.183 ГПК України, підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196-205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні (ч.2 ст.183 ГПК України).

Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду (ч.3 ст.177 ГПК України).

Згідно з ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17.07.1997, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Аналізуючи практику Європейського суду з прав людини, можна дійти висновку, що критерії оцінки розумності строку розгляду справи має формувати суд, який розглядає справу. Саме суддя має визначати тривалість вирішення спору, спираючись на здійснену ним оцінку розумності строку розгляду в кожній конкретній справі, враховуючи її правову та фактичну складність, поведінку учасників процесу та компетентних органів, важливість предмета позову для заявника у справі, можливість надання доказів тощо.

З рахуванням викладеного, на підставі ч.4 ст.11 ГПК України, що визначає практику Європейського суду з прав людини як джерело права (п.26 рішення ЄСПЛ у справі "Надточій проти України", п.23 рішення ЄСПЛ у справі "Гурепка проти України", п.41 рішення ЄСПЛ у справі "ТОВ "Солаз" проти України"), суд ухвалює задовольнити клопотання представника відповідача-1 та представника відповідача-2, продовжити строк підготовчого провадження поза межами строків, встановлених ст.177 ГПК України, застосувавши ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка закріплює, серед інших, такий елемент права на судовий захист, як справедливість судового розгляду, для забезпечення права сторін спору взяти участь у судовому процесі, для надання можливості відповідачам підготувати та подати заперечення на відповідь на відзив

Керуючись ст.ст. 15, 114, 119, 169, 177, 182, 183, 195, ч.2 ст.232, 233-235 ГПК Українич.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод , господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження, застосувавши ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

2. Відкласти підготовче засідання на "23" січня 2024 р. об 11:00 в приміщенні Господарського суду Житомирської області, в залі судових засідань № 622.

3. Прокурору та позивачу надати оригінали документів, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

4. Відповідачам надіслати суду прокурору та позивачу заперечення на відповідь на відзив у порядку, передбаченому ч.ч.3-6 ст.165, ст.167 Господарського процесуального кодексу України. Докази направлення надати суду.

5. При направленні в судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі, відповідно до ст.60 ГПК України, документи, що підтверджують повноваження представників.

Ухвала набрала законної сили 05.12.2023 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Соловей Л.А.

Друк. :

1- у справу;

2- Житомирська окружна прокуратура через систему "Електронний суд";

3- Житомирська обласна прокуратура на ел. пошту: zvern@zhit.gp.gov.ua; sekretariat@pvo.gov.ua ;

4- позивачу через систему "Електронний суд";

5- Управління капітального будівництва ЖМР через систему "Електронний суд";

6- ДП "Фаворит Опт" АТЗТ "Фаворит" через систему "Електронний суд"

Часті запитання

Який тип судового документу № 115486594 ?

Документ № 115486594 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115486594 ?

Дата ухвалення - 05.12.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115486594 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115486594 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 115486594, Хозяйственный суд Житомирской области

Судебное решение № 115486594, Хозяйственный суд Житомирской области было принято 05.12.2023. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить необходимые данные.

Судебное решение № 115486594 относится к делу № 906/1303/23

то решение относится к делу № 906/1303/23. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 115486593
Следующий документ : 115486595