Постановление суда № 114834070, 08.11.2023, Хозяйственный суд Киевской области

Дата принятия
08.11.2023
Номер дела
911/3061/23
Номер документа
114834070
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"08" листопада 2023 р. м. Київ

Справа № 911/3061/23

Господарський суд Київської області у складі:

судді Ейвазової А.Р.

за участі секретаря судового засідання Стаднік Є.О., розглянувши у підготовчому провадженні справу за позовом Приватного акціонерного товариства «ОТІС» до Товариства з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» про стягнення 652440,61грн, за участю представників від:

позивача не з`явилися

відповідача не з`явилися

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство ОТІС (далі ТОВ Отіс", позивач) звернулось до Господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю НІДКОМ (далі ТОВ Нідком, відповідач) та просить стягнути з відповідача 652 440,61грн, що складається з: 464 053,81грн основний борг; 11 366,13грн - 3% річних за період з 12.12.2022 по 05.10.2023; 14 919,68грн втрати від інфляції за період грудень 2022 року серпень 2023 року, 115 695,61грн - пеня за період з 12.12.2022 по 11.06.2023; 46 405,38грн штраф у розмірі 10%.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на не виконання відповідачем зобов`язань з оплати ремонтних робіт за договором підряду №D24Т2924 від 30.11.2022 в установлений таким договором строк (а.с.1-5).

Ухвалою Господарського суду Київської області від 10.10.2023: відкрито провадження у даній справі; вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження; призначено проведення підготовчого засідання на 15:00 08.11.2023; встановлено строк для подання відповідачем відзиву на позов (а.с.51-52).

Копія ухвали отримана сторонами, що підтверджується повідомленнями про вручення поштових відправлень №№0600052344635, 0600052344740 (а.с.54-55).

02.11.2023 від сторін надійшла спільна заява про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі, до якої долучено примірник мирової угоди, уклали сторони (а.с.56-57).

Представники сторін в підготовче засідання 08.11.2023 не з`явилися; клопотань не подавали; про дату, час і місце підготовчого засідання повідомлені належним чином, про що свідчать повідомлення про вручення поштових відправлень (а.с.54-55).

Дослідивши матеріали справи, подану заяву та мирову угоду, суд вважає, що подана мирова угода підлягає затвердженню, а провадження у даній справі - закриттю з огляду на наступне.

Відповідно до поданої мирової угоди сторони домовились врегулювати спір на узгоджених ними умовах.

Так, відповідно до п.2 мирової угоди відповідач визнає свої зобов`язання перед стягувачем в частині сплати ним основного боргу, що складає 464 053,81 грн і зобов`язується повністю його погасити до 15.11.2023, а позивач підтверджує, що в решті заявлених ним позовних вимог до відповідача жодних претензій він немає.

Відповідно до ч.1 ст.192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін; у мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

В силу чч. 2, 3 цієї статті: сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу; до ухвалення судового рішення, у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Вказана мирова угода підписана від імені позивача генеральним директором Дяченком М., а відповідача директором Лазаренком М., які відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є керівниками відповідних юридичних осіб і можуть діяти від їх імені без довіреності (а.с.60-61).

Як визначено п.10 мирової угоди, сторони підтвердили, що наслідки закриття провадження у справі їм відомі та зрозумілі, про що також вказано у їх спільній заяви щодо затвердження мирової угоди.

В силу ч. 5 ст.192 ГПК України суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо:

- умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними;

- одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Враховуючи, що мирова угода укладена від імені сторін уповноваженими на те особами, а її умови не суперечать закону та не порушують права та охоронювані законом інтереси інших осіб, не є невиконуваними, суд вважає, що така угода підлягає затвердженню.

У зв`язку з затвердженням мирової угоди, суд на підставі п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України закриває провадження у даній справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 ГПК України у разі, зокрема, укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Аналогічне положення визначене у ч. 3 ст. 7 Закону України Про судовий збір.

За вказаних обставин, позивачу підлягає поверненню з державного бюджету України 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову відповідно до платіжної інструкції №5722 від 28.09.2023, а саме 4893,31грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 130, 185, 192-193, п.7 ч.1 ст. 231, ст.ст.234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.7 Закону України «Про судовий збір», суд

У Х В А Л И В:

1. Затвердити мирову угоду від 20.10..2023, укладену Приватним акціонерним товариством «ОТІС» та Товариством з обмеженою відповідальністю "НІДКОМ» у наступній редакції:

«Мирова угода по справі №911/3061/23

м. Київ « 20» жовтня 2023р.

Ми, Приватне акціонерне товариство «ОТІС» в особі Генерального директора Дяченка Микити Валентиновича, що діє на підставі Статуту, далі - Стягувач, та Товариство з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» в особі Директора, що діє на підставі Статуту, далі - Боржник, що є сторонами у справі за №911/3061/23, яка знаходиться в провадженні судді Ейвазової А.Р. Господарського суду Київської області за позовом Приватного акціонерного товариства «ОТІС» до Товариства з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» про стягнення 652 440,61 грн, з яких: 464 053,81 грн - сума основного боргу за спірним договором; 46405,38грн - 10% штрафу від вартості виконаних, але не оплачених робіт, за прострочення їх оплати на понад 30 календарних днів: 115 695,61 грн - пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості за кожний день прострочення за період з 12.12.2022 р. по 11.06.2023 р.; 11 366,13 грн - 3 (три) проценти річних; 14 919,68 грн інфляційні витрати від простроченої суми за весь час прострочення, а також додатково 9 786,62 грн. - витрат по сплаті судового збору, домовились про наступне:

1. Врегулювати спір по справі №911/3061/23 шляхом підписання та виконання даної Мирової угоди.

2. Боржник визнає свої зобов`язання перед Стягувачем в частині сплати ним основного боргу, що складає 464 053,81 грн і зобов`язується повністю погасити до 15 листопада 2023 року зазначену суму основного боргу шляхом перерахування відповідних грошових коштів на вказані у п. 4 цієї Мирової угоди платіжні реквізити Стятувача.

3. 3 підписанням цієї Мирової угоди Стягувач підтверджує, що в решті заявлених ним позовних вимог до Боржника по справі №911/3061/23 жодних претензій він немає.

4.Боржник зобов`язується виконати умови даної Мирової угоди в порядку, передбаченому цією Мировою угодою шляхом сплати у безготівковій формі зазначеної в п.2. Мирової угоди суми на наступні платіжні реквізити:

отримувач: Приватне акціонерне товариство «OТІС»

код ЄДРПОУ: 14357579

p/р № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк»

призначення платежу: «Оплата боргу, згідно мирової угоди від 20.10.2023 р.».

5. Дана Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язання, передбаченого цією Мировою угодою.

6. Ухвала Господарського суду Київської області про затвердження даної мирової угоди є виконавчим документом згідно з пунктом 2 частини першої статті 3 Закону України «Про виконавче провадження».

7. У раз повної або часткової несплати Боржником Стягувачу суми основного боргу у порядку, передбаченому цією Мировою угодою, Стягувач має право направити ухвалу суду про затвердження Мирової угоди до відповідної виконавчої служби або приватного виконавця для її виконання шляхом стягнення з Боржника суми основного боргу вказаної у п. 2 цієї Мирової угоди з урахуванням фактично проведених боржником на рахунок. Стягувача оплат.

8. Сторони підтверджують, що вищевикладені умови відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам.

9. Дана Мирова угода складена в трьох автентичних примірниках, по одному екземпляру для кожної Сторін та один екземпляр для Господарського суду Київської області.

10. Порядок укладення мирової угоди та наслідки закриття провадження по справі, передбачені ст.ст. 192, 193, 231 Господарського процесуального кодексу України, Сторонам відомі.

Стягувач Боржник

Приватне акціонерне товариство Товариство з обмеженою відповідальністю

«ОТІС» «НІДКОМ»

місцезнаходження: 03062, м. Київ, місцезнаходження: 08301, Київська область,

вул. Чистяківська, 32 м. Бориспіль, вул. Ботанічна, буд.1/6

код ЄДРПОУ: 14357579 код ЄДРПОУ: 41564138

p/p НОМЕР_1 p/p НОМЕР_2

в АТ «УкрСиббанк» в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»

Генеральний директор: Директор

Микита ДЯЧЕНКО Максим ЛАЗАРЕНКО»

2.Провадження у справі №911/3061/23 закрити.

3.Повернути Приватному акціонерному товариству «ОТІС» (ідентифікаційний код 14357579; 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 32) з державного бюджету України (Головне управління Державної казначейської служби України у Київській області; місцезнаходження - пл. Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196; ідентифікаційний код 37955989, рахунок UA708999980313181206083010001 в ГУК у Київській області, МФО 899998) 4893,31грн (чотири тисячі дев`ятсот три гривні тридцять одну копійку) частину судового збору, перерахованого відповідно до платіжної інструкції №5722 від 28.09.2023.

4. Ухвала є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання протягом трьох років з наступного дня після набрання нею законної сили.

5.Ухвалу направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її складання у порядку, передбаченому ст.257 ГПК України.

Суддя А.Р. Ейвазова

Часті запитання

Який тип судового документу № 114834070 ?

Документ № 114834070 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114834070 ?

Дата ухвалення - 08.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114834070 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114834070 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 114834070, Хозяйственный суд Киевской области

Судебное решение № 114834070, Хозяйственный суд Киевской области было принято 08.11.2023. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные сведения.

Судебное решение № 114834070 относится к делу № 911/3061/23

то решение относится к делу № 911/3061/23. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 114834069
Следующий документ : 114834071