Постановление суда № 114113656, 12.10.2023, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
12.10.2023
Номер дела
910/15776/23
Номер документа
114113656
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaУХВАЛА

м. Київ

12.10.2023Справа № 910/15776/23

Суддя Пукшин Л.Г., розглянувши позовну заяву ПРОТЕАС ТРАСТІ СЕРВІСЕС ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD) (Республіка Кіпр, місцезнаходження Арх. Макаріу ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх, 3026 Лімасол, Кіпр; адреса для листування 01023, м. Київ, вул. Саксаганського, 121 офіс 190)

ПРОТЕАС ТРАСТІС ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD) (Республіка Кіпр, місцезнаходження Арх. Макаріу ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх, 3026 Лімасол, Кіпр; адреса для листування 01023, м. Київ, вул. Саксаганського, 121 офіс 190)

до Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 13)

про визнання незаконним та скасування в частині наказу Міністерства юстиції України №1286/5 від 10.04.2023 та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги ПРОТЕАС ТРАСТІ СЕРВІСЕС ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD) та ПРОТЕАС ТРАСТІС ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD) до Міністерства юстиції України з наступними вимогами:

1) Визнати Наказ Міністерства юстиції України від 10.04.2023 № 1286/5 «Про задоволення скарги» незаконним та скасувати його;

2) Скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 10.04.2023, проведені ОСОБА_1 , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, а саме:

- № 1000749950036000530 «Скасування реєстраційної дії» щодо Приватного акціонерного товариства «УКРГАЗВИДОБУТОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 25635581);

- №1005709950037000454 «Скасування реєстраційної дії» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи 35665790);

- № 1000719950012046799 «Скасування реєстраційної дії» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34716646);

3) Зобов`язати Міністерство юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії:

- від 05.01.2023 за № 1000741070035000530 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною щодо Приватного акціонерного товариства «УКРГАЗВИДОБУТОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 25635581);

- від 06.01.2023 за № 1005701070036000454 «3міна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)», проведену державним реєстратором Виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД (ідентифікаційний код юридичної особи 35665790);

- від 10.01.2023 за № 1000711070011046799 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34716646).

Відповідно до статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Конституційний Суд України у рішенні № 9-зп від 25 грудня 1997 року офіційно розтлумачив цю норму та зазначив, що частину першу статті 55 Конституції України треба розуміти так, що кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод. Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке згідно зі статтею 64 Конституції України не може бути обмежене.

Частиною 4 статті 11 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Так, згідно з рішеннями Європейського суду з прав людини від 20.05.2010 у справі "Пелевін проти України" та від 30.05.2013 у справі "Наталія Михайленко проти України", право на доступ до суду не є абсолютним та може підлягати обмеженням, оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання державою, регулювання може змінюватися у часі та місці відповідно до потреб та ресурсів суспільства та окремих осіб. Отже, кожна держава встановлює правила судової процедури, зокрема й процесуальної заборони та обмеження, зміст яких - не допустити судовий процес у безладний рух.

Доступ до правосуддя здійснюється шляхом точного, послідовного і неухильного дотримання процесуального алгоритму, що передбачений, зокрема, Господарським процесуальним кодексом України.

Вимоги щодо змісту та форми позовних заяв визначені статтями 162, 164, 172 Господарського процесуального України. При цьому, якщо подана позовна заява не відповідає вищезазначеним вимогам, законодавець передбачив механізм залишення позовної заяви без руху задля забезпечення позивачу можливості у встановлений судом строк усунути недоліки позовної заяви, що забезпечить можливість вважати її такою, що подана у день її первинного подання та прийняття її судом до розгляду.

Залишення позовної заяви без руху - це тимчасовий захід, який застосовується судом з метою усунення позивачем недоліків позовної заяви та дотримання порядку її подання, визначеного Господарським процесуальним кодексом України.

У даному випадку, подана позовна заява не відповідає вимогам статей 162 та 164 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з чим підлягає залишенню без руху з посиланням на положення статті 174 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи наступне.

Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Згідно із ст. 1, 2 Закону України «Про судовий збір» судовий збір - це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат. Платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 684,00 грн.

У відповідності до п.п 2 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру справляється судовий збір у розмірі 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, ПРОТЕАС ТРАСТІ СЕРВІСЕС ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD) та ПРОТЕАС ТРАСТІС ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD) заявлено 7 (сім) вимог немайнового характеру, а отже розмір судового збору, який підлягає сплаті позивачами становить 18 788,00 грн (2 684,00 грн х7).

Суд зазначає, якщо до господарського суду звертаються кілька позивачів з вимогою немайнового характеру до одного або кількох відповідачів, судовий збір сплачується кожним позивачем окремим платіжним документом у розмірі, передбаченому підпунктом 2 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір».

Отже, відповідно до вимог Закону України «Про судовий збір» за подання згаданої позовної заяви кожний позивач мав сплатити судовий збір у розмірі 18 788,00 грн (2 684,00 грн х7).

Судом встановлено, що до матеріалів позовної заяви долучено копію платіжної інструкції № 39 від 06.10.2023 у двох екземплярах про сплату судового збору у розмірі 18 788,00 грн, з призначенням платежу: «за позовом ПРОТЕАС ТРАСТІ СЕРВІСЕС ЛТД до Господарського суду м. Києва».

В той же час, суд зауважує, що матеріали позовної заяви не містять жодних доказів про сплату судового збору іншим позивачам - та ПРОТЕАС ТРАСТІС ЛТД (PROTEAS TRUSTEE LTD).

За таких обставин, суд дійшов висновку, що заявниками не дотримано вимог Господарського процесуального кодексу України та Закону України "Про судовий збір" та не надано суду належних доказів сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 162 ГПК України позовна заява повинна містити, зокрема, повне найменування (для юридичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб).

Судом враховано, що позовна заява згідно з ч. 2 ст. 161 ГПК України є заявою по суті справи, тоді як ч. 1 ст. 170 ГПК України встановлено, що вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі, заяві, клопотанні або запереченні ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України стосується лише юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України. Іноземна юридична особа подає документ, що є доказом її правосуб`єктності за відповідним іноземним законом (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

Статтею 74 ГПК України обов`язок доказування і подання доказів покладено на сторони, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з позовною заявою (ч. 2 ст. 80 ГПК України).

Суд зазначає, що до матеріалів позовної заяви долучені низької якості (нечитабельної якості та нерозбірливість відтисків штампів компаній) копії сертифікатів компанії ПРОТЕАС ТРАСТІС ЛТД («PROTEAS TRUSTEES LTD»), що видані та апостильовані в Республіці Кіпр, перекладені українською мовою, та компанії ПРОТЕАС ТРАСТІ СЕРВІСЕС ЛТД («PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD»), що видані та апостильовані в Республіці Кіпр, перекладені українською мовою.

За вказаних обставин, позивачами не дотримано вимог п. 2 ч. 3 ст. 162 ГПК України.

Частинами 2, 5 статті 164 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів). До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

Судом встановлено, що позовна заява від імені заявників ПРОТЕАС ТРАСТІ СЕРВІСЕС ЛТД та ПРОТЕАС ТРАСТІС ЛТД підписана: представником позивачів - адвокатом Олегом Бабічем. На підтвердження повноважень на підписання позовів від імені іноземних юридичних осіб як позивачів, долучено лише ордер Серії АА № 1360732 від 08.10.2023 на представництво ПРОТЕАС ТРАСТІ СЕРВІСЕС ЛТД (який видано на підставі договору про надання правової допомоги/доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги № 30/03 від 30.08.2023) та ордер Серії АА № 1360743 від 06.10.2023 на представництво ПРОТЕАС ТРАСТІС ЛТД (який видано на підставі договору про надання правової допомоги/доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги № 30/02 від 30.08.2023)

В той же час суд зауважує, що до матеріалів позовної заяви не долучено вищезазначених договорів/доручень, на підставі яких були видані відповідні ордери на представництво юридичних осіб-нерезидентів в Господарському суді міста Києва.

Згідно з ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Частиною 2 ст. 174 ГПК України передбачено, що в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позовна заява ПРОТЕАС ТРАСТІ СЕРВІСЕС ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD) та ПРОТЕАС ТРАСТІС ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD) не відповідає вимогам господарського процесуального законодавства, а тому підлягає залишенню без руху для усунення позивачами зазначених недоліків.

При цьому, суд звертає увагу заявників, що після усунення недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Керуючись ст. 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Залишити позовну заяву ПРОТЕАС ТРАСТІ СЕРВІСЕС ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD) та ПРОТЕАС ТРАСТІС ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD) без руху.

2. Встановити позивачам десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви шляхом подання відповідних документів.

Ухвала набирає законної сили 12.10.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя Л. Г. Пукшин

Часті запитання

Який тип судового документу № 114113656 ?

Документ № 114113656 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114113656 ?

Дата ухвалення - 12.10.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114113656 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114113656 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 114113656, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 114113656, Хозяйственный суд города Киева было принято 12.10.2023. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые данные.

Судебное решение № 114113656 относится к делу № 910/15776/23

то решение относится к делу № 910/15776/23. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 114113655
Следующий документ : 114113657