Постановление суда № 114036636, 06.10.2023, Белоцерковский горрайонный суд Киевской области

Дата принятия
06.10.2023
Номер дела
357/7642/23
Номер документа
114036636
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 357/7642/23

1-кс/357/2485/23

У Х В А Л А

06 жовтня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , перевіривши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42023112030000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

Звернувшись 05.10.2023 до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 просить накласти арешт на автомобілі: MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112030000080за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб причетна до незаконного використання та продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Зокрема, встановлено, що особи, будучи учасниками Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ШТАБ ДОБРА» (ЄДРПОУ 44737179) (далі БО «БФ «ШТАБ ДОБРА»»),здійснюють доставку на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги та у подальшому здійснюють їх реалізацію за готівкові кошти громадянам України, зокрема військовослужбовцям ЗСУ та використання з метою отримання прибутку.

06.09.2023з метою отримання фактичних даних про протиправну діяльність,пов`язанузорганізацією використання,продажу товарів(предметів) гуманітарної допомоги під час дії воєнного станута укладення правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку,на підставі постанови прокурора проведенонегласну слідчу (розшукову) дію «контроль за вчиненням злочину» у формі «контрольованої закупки»під час проведення якої куплено 4 автомобілі, в тому числі MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 .

У подальшому їх було опечатано та переміщено до майданчику Білоцерківського РУП.

Постановою слідчого вищевказані транспортні засоби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42023112030000080.

Виходячи з того, що вилучені транспортні засоби та інші речі, можуть бути безпосередньо предметами вчинення вказаного злочину, та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, конфісковані як покарання, виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищевказане майно.

З метоювиконання завданькримінального провадження,визначених ст.2КПК України,в томучислі проведеннянеобхідних судовихекспертиз ізмайном,а такожзабезпечення конфіскаціїмайна яквиду покарання, спеціальноїконфіскації, запобіганняподальшого використаннята розпорядженнямайном збоку їхвласників таінших третіхосіб,які заявлятьправо вимогина нього,зокрема відчуження,зміни,спотворення,знищення рухомогомайна,яке єречового доказому кримінальномупровадженні,а самеє знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникає необхідністьтакого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Дослідивши матеріали клопотання та додані копії документів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважаю, що останнє підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Зі змісту клопотання вбачається, що прокурор просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

За вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом першим частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям , зазначеним у статті 98 цього кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК Україниу клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, серед іншого, повинно бути зазначено: документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у видіконфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у видіконфіскації майна.

Разом зтим зогляду назміст клопотання,вказані вимогизакону недотримані і,як наслідок,у клопотанніпрокурор не зазначаєвідомостей провласника/володільцямайна тапро документи,які підтверджуютьправо власностіна майно,що належитьарештувати.Прохаючи накластиарешт зметою забезпеченняконфіскації яквиду покарання, прокурорне вказуєу клопотанніпро те,що у кримінальномупровадженні будь-якійособі повідомленопро підозрута щомайно,яке належитьарештувати належитьсаме підозрюваному.Посилаючись у клопотанніна те,що арештна автомобіліслід накластиз метоюпроведення судових експертиз,прокурор незазначає,які самеекспертизи слідпровести тане додаєдо матеріалівклопотання наобгрунтування цієїобставини постановислідчого проїї призначення.

Окрім того, із доданих на обгрунтування клопотання документів вбачається, що автомобілі, на які прокурор просить накласти арешт MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , були вилучені слідчим 07.09.2023 під час огляду земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.5253 га, яка належить ПП «Валоїс» на підставі договору оренди від 01.06.2016. Огляд земельної ділянки проводився на підставі письмового дозволу її володільця ОСОБА_3 .

Отже, вилучене в ході огляду місцевості майно, має статус тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з частиною 1статті 117 КПК Українипропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, за наявності відповідної заяви, може поновити строк, якщо його було порушено з поважних причин. Підставою для поновлення строків також може бути визнано й об`єктивні причини, внаслідок яких особа не змогла вчасно реалізувати своє право на подання скарги.

Поновлення процесуального строку передбачає встановлення учасникам кримінального провадження ухвалою слідчого судді додаткового проміжку часу для вчинення процесуальної дії за умови пропуску строку з поважних причин.

Поряд з тим, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна поза межами строку, встановленого кримінальним процесуальним законом, прокурор не ставить питання про поновлення процесуального строку.

Викладене вказує на те, що клопотання не відповідає вимогам закону щодо його змісту.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання подане з порушенням вимог кримінального процесуального кодексу, у зв`язку з чим останнє підлягає поверненню прокурору з встановленням строку у сімдесят дві години для усунення наведених вище недоліків.

Керуючись ст. 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про накладання арешту на тимчасово вилучене майно повернути прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 , встановивши строк в сімдесят дві години для виконання вимог, передбачених ст. 171 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4

Часті запитання

Який тип судового документу № 114036636 ?

Документ № 114036636 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114036636 ?

Дата ухвалення - 06.10.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114036636 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114036636 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 114036636, Белоцерковский горрайонный суд Киевской области

Судебное решение № 114036636, Белоцерковский горрайонный суд Киевской области было принято 06.10.2023. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные сведения.

Судебное решение № 114036636 относится к делу № 357/7642/23

то решение относится к делу № 357/7642/23. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 114036625
Следующий документ : 114036648