Постановление суда № 113750633, 25.09.2023, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
25.09.2023
Номер дела
910/11906/23
Номер документа
113750633
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про продовження строку підготовчого провадження та

відкладення підготовчого засідання

м. Київ

25.09.2023справа № 910/11906/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/11906/23

за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 )

до товариства з обмеженою відповідальністю «Агророзквіт» (вул. Євгена Коновальця, буд. 44Б, поверх 2, м. Київ, 01133; ідентифікаційний код 40628970)

про визнання трудових відносин припиненими,

за участю представників:

позивача - Кошика М.Й. (ордер від 25.07.2023 серія АА №1331912);

відповідача - не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Агророзквіт» (далі - Товариство) про визнання припиненими трудових відносин ОСОБА_1 із Товариством датою рішення суду у зв`язку зі звільненням із займаної посади директора за власним бажанням на підставі частини першої статті 38 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України).

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- 13.02.2018 на підставі протоколу №7 загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_1 призначено директором Товариства;

- Товариством та ОСОБА_1 13.01.2018 укладено контракт (трудовий договір) як з директором Товариства, який припинив свою дію 12.01.2019 у зв`язку закінченням терміну дії;

- відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДРПОУ) учасниками Товариства (станом на 25.07.2023 - дата підписання позову) є відкрите акціонерне товариство «Білоруська калійна компанія» (республіка білорусь, 220002, м. Мінськ, просп. Машерова, 35; далі - Компанія), яке володіє 100% частки статутного капіталу Товариства;

- станом на 21.02.2023 (дата заяви про звільнення позивача) учасниками Товариства були Компанія (60 %) та ОСОБА_2 (40 %); позивач 21.02.2023 надіслав (електронною поштою) учасникам Товариства заяву про звільнення з 25.03.2023 з посади директора Товариства за власним бажанням на підставі частини першої статті 38 КЗпП України та повідомлення про скликання позачергових загальних зборів учасників Товариства на 24.03.2023 о 12 год. 00 хв. за адресою: вул. Євтена Коновальця, буд. 44Б, поверх 2, м. Київ;

- відповідно до листа акціонерного товариства «Укрпошта» від 24.02.2023 №103.003.-1320-23 акціонерне товариство «Укрпошта» припинило обмін поштовими відправленнями з 25.02.2022 до/з республіки білорусь;

- 24.03.2023 у зазначений час за зазначеною адресою учасники Товариства не з`явилися (позивачем за участю двох фізичних осіб було складено акт про неявку учасників загальних зборів), а тому загальні збори не відбулися;

- у зв`язку з неявкою учасників Товариства на позачергові загальні збори Товариства для вирішення питання щодо звільнення з посади директора Товариства ОСОБА_1 , позивач змушений звернутися до суду за захистом своїх прав.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.08.2023 позовну заяву ОСОБА_1 залишено без руху та встановлено позивачу п`ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

17.08.2023 позивачем подано суду документи на виконання ухвали суду від 02.08.2023.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.08.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 25.09.2023; встановлено:

- позивачу строк:

у п`ять днів з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів відповідачу;

- відповідачу строк:

для надання суду відзиву на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання відзиву і доданих до нього документів позивачу; документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригіналів для огляду, належним чином засвідчених копій для долучення до матеріалів справи; на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) статуту; документи, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії для залучення до матеріалів справи;

у п`ять днів з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечення на відповідь на відзив в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів позивачу.

У підготовче засідання 25.09.2023 з`явився представник позивача; відповідач не з`явився; про причини неявки суду не повідомив, відзив на позов не подав.

Частиною п`ятою статті 242 ГПК України передбачено, що учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, - у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, якщо така адреса відсутня.

Ухвалу господарського суду міста Києва від 24.08.2023 було надіслано сторонам 25.08.2023 на адреси, зазначені у позовній заяві та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що також підтверджується відміткою канцелярії на звороті такої ухвали.

Разом з тим, до матеріалів справи долучено конверт з ухвалою суду від 24.08.2023, який повернувся з адреси Товариства (вул. Євгена Коновальця, буд. 44Б, поверх 2, м. Київ, 01133) з відміткою пошти «за закінченням терміну зберігання».

Відповідно до частини третьої статті 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно з частинами першою - третьою та шостою статті 119 ГПК України судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи. Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу.

З огляду на викладене господарський суд міста Києва вважає за необхідне продовжити строк підготовчого провадження.

Відповідно до частини другої статті 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Частиною другою статті 202 ГПК України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Отже, з огляду на першу неявку у підготовче засідання представника відповідача, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись статтями 183, 202, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження у справі №910/11906/23 за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) до товариства з обмеженою відповідальністю «Агророзквіт» (вул. Євгена Коновальця, буд. 44Б, поверх 2, м. Київ, 01133; ідентифікаційний код 40628970) про визнання трудових відносин припиненими.

2. Відкласти підготовче засідання з розгляду справи №910/11906/23 на 30.10.23 о 11:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

3. Запропонувати учасникам справи взяти участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням сервісу "Система захищеного відеоконференцзв`язку з судом" (посилання в мережі інтернет - https://vkz.court.gov.ua/), для чого учасникам справи необхідно подати суду заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання; копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи; учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

4. Повідомити учасників справи про можливість подання заяви про проведення судового засідання без участі представників учасників справи.

5. Копію даної ухвали надіслати відповідачу.

Ухвала набрала законної сили 25.09.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя Оксана Марченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 113750633 ?

Документ № 113750633 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 113750633 ?

Дата ухвалення - 25.09.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 113750633 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 113750633 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 113750633, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 113750633, Хозяйственный суд города Киева было принято 25.09.2023. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить важные данные.

Судебное решение № 113750633 относится к делу № 910/11906/23

то решение относится к делу № 910/11906/23. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 113750632
Следующий документ : 113750634