Решение № 113649958, 21.09.2023, Хозяйственный суд Днепропетровской области

Дата принятия
21.09.2023
Номер дела
904/3489/23
Номер документа
113649958
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2023 Справа № 904/3489/23

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Кеся Н.Б.

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Флайт Контрол", м.Дніпро

до Державного підприємства "Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", смт Слобожанське Дніпровський район Дніпропетровська область

про стягнення 142277,31 грн

Представники сторін в судове засідання не викликались

СУД ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог

Товариство з обмеженою відповідальністю "Флайт Контрол" (далі-Позивач) через "Електронний суд" 03.07.2023 року звернулося з позовом до Державного підприємства "Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" (далі-Відповідач), в якому просить суд стягнути з Відповідача на свою користь заборгованість у загальному розмірі 142277,31 грн, з яких: 40378,44 грн - сума основної заборгованості за Договором №143/1 від 02.11.2018 року, 22422,36 грн - інфляційне збільшення суми заборгованості за Договором №143/1 від 02.11.2018 року за період з 11.03.2019 по 19.06.2023; 5 180,61 грн - 3% річних щодо заборгованості за Договором №143/1 від 02.11.2018 року за період з 11.03.2019 по 19.06.2023; 45000,00 грн - сума основної заборгованості за Договором №1 від 08.01.2019 року, 23677,68 грн - інфляційне збільшення суми заборгованості за Договором №1 від 08.01.2019 року за період з 22.04.2019 по 19.06.2023, 5618,22 грн - 3% річних щодо заборгованості за Договором №1 від 08.01.2019 року за період з 22.04.2019 по 19.06.2023 та сплачений судовий збір у розмірі 2684,00 грн.

В обґрунтування позову Позивач посилається на неналежне виконання Відповідачем своїх зобов`язань за Договором №143/1 від 02.11.2018 року та за Договором №1 від 08.01.2019 року.

2. Процесуальні питання, вирішені судом

07.07.2023 ухвалою суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Відповідач заперечення щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження та без виклику сторін не подав.

Поштова кореспонденція направлялась Відповідачу у справі в установленому порядку на адресу, вказану у спеціальному витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (арк.с. 30).

Відповідач заперечення щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження та без виклику сторін не подав, про відкриття провадження у справі повідомлений 14.07.2023, що підтверджується поштовим повідомленням (арк.с. 33).

3. Позиції інших учасників справи

Заперечення проти позову від Відповідача не надійшли.

4. Обставини, встановлені судом під час розгляду справи по суті

02.11.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Флайт Контрол" (далі-Замовник) та Державним підприємством "Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" (далі-Виконавець) укладено Договір №143/1 (далі-Договір №143/1).

Відповідно до умов Договору №143/1:

1.1. Замовник доручає: (приймає), а Виконавець бере на себе зобов`язання:

Комплекс послуг: розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "Флайт Контрол" орієнтовною площею 3,000 га для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв`язку (КВЦПЗ-13.03) на території Волоської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області та подальша державна реєстрація права оренди на земельну ділянку та отримання Витягу і Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

1.2. Технічні, економічні й інші вимоги до документації викладені у завданні на виконання послуг (зразок наведений в Додатку № 1). Завдання на виконання послуг надається Замовником Виконавцю у встановленій цим Договорам формі після отримання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою.

1.3. Етапи та строки надання послуг визначаються погодженим Сторонами календарним планом виконання послуг (додаток 2).

2.1. Вартість послуг є договірною та складає 403 784,40 гривень (чотириста гри тисячі сімсот вісімдесят чотири гривні 40 копійок). Загальна вартість послуг визначається згідно з протоколом погодження договірної ціни на надання послуг (Додаток 3), то складається на підставі погодженого сторонами кошторису (Додаток 4).

2.2. Замовник зобов`язується сплатити Виконавцю вартість послуг в наступному порядку:

- 70% від вартості послуг протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту укладання цього договору;

- кінцевий розрахунок у розмірі 30% від вартості послух - протягам 5 (п`яти) банківських, днів з моменту підписання Акту приймання - передачі наданих послуг визначених п.1.1. цього Договору. Вартість послуг є фіксованою та підлягає зміні лише з підстав визначених п. 2.3. за згодою Сторін, шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору.

3.1. Початок виконання послуг - з моменту підписання сторонами даного Договору та надання Замовником повного пакету документів, необхідних для виконання послуг та оплата послуг (п.2.2. даного Договору), їх закінчення - протягом -3 місяців з моменту початку виконання послуг.

9.1. Цей Договір набуває чинності в момент його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором.

Додатковою угодою №1 від 14.06.2019 до Договору №143/1 від 02.11.2018 Позивачем та Відповідачем була змінена загальна вартість робіт на 343440,00 грн.

ДП "Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" виставило ТОВ "Флайт Контрол" рахунок-фактуру на оплату послуг на загальну суму 282649,08 грн з ПДВ (арк.с. 20).

10.12.2018 року Позивач виконав свої договірні зобов`язання щодо оплати послуг, зазначених в рахунку, на суму 282649,08 грн, що підтверджується платіжним дорученням №93 (арк.с. 21).

Так, на виконання умов Договору №143/1, станом на дату подання даного позову (03.07.2023), Виконавцем було надано послуг на загальну суму 242 270, 64 грн з ПДВ, що підтверджується підписаним Виконавцем та Замовником Актом №1 від 08.01.2019 про надання послуг за договором №143/1 від 02.11.2018, згідно з яким Замовником було прийнято послуг вартістю - 40378,44 грн (арк.с. 15) та Актом №2 від 08.01.2019 про надання послуг за договором №143/1 від 02.11.2018 року, згідно з яким Замовником було прийнято послуг вартістю - 201 892,20 грн (арк.с. 19).

Позивач зазначає у позові, що у повному обсязі на усю суму передоплати за Договором №143/1 Виконавцем роботи не виконані. Так, станом на дату подання позову до суду (03.07.2023), заборгованість Відповідача перед Позивачем за Договором №143/1 склала 40378,44 грн.

08.01.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Флайт Контрол" (далі-Замовник) та Державним підприємством "Дніпр0овський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" (далі-Виконавець) укладено Договір №1 (далі-Договір №1).

Відповідно до умов Договору №1:

1.1. Замовник доручає: (приймає), а Виконавець бере на себе зобов`язання:

Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "Флайт Контрол" для розміщення та експлуатації інших технічних засобів ув`язку (КВЦПЗ-13.03) на території Новоолександрівської сільської об`єднаної територіальної громади, Дніпровського району, Дніпропетровської області за межами населеного пункту, площею___га, кадастровий номер.

1.2. Технічні, економічні й інші вимоги до документації викладені у завданні на виконання робіт.

1.3. Етапи та строки виконання робіт визначаються погодженим Сторонами календарним планом виконання робіт (додаток 2).

2.1. Вартість виконуваних робіт є договірною та складає 45000,00 гривень (сорок п`ять тисяч 00 копійок), з них ПДВ - 7500,00 грн. Вартість послуг не включає оплату обов`язкової експертизи землевпорядної документації у розмірі 3% від вартості робіт, та сплачується Замовником самостійно, належним чином завірена копія платіжного доручення про оплату експертизи надається Замовником Виконавцю .

2.2. Замовник зобов`язується сплатити Виконавцю 100% вартості робіт передбачених п. 2.1. цього договору.

3.1. Початок виконання послуг - з моменту підписання сторонами даного Договору, надання Замовником повного пакету документів, необхідних для виконання робіт та оплата робіт (п. 2.2. даного Договору), їх закінчення - протягом 90 календарних днів з моменту початку виконання робіт.

9.1. Цей Договір набуває чинності в момент його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором.

21.01.2019 року Позивач виконав свої договірні зобов`язання щодо оплати послуг, передбачених п.2.1. цього договору №1, на суму 45000,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням №161 (арк.с. 22).

Позивач у позові стверджує, що роботи за Договором №1 Виконавцем не виконані. На дату подання позову до суду (03.07.2023) заборгованість Відповідача перед Позивачем за Договором №1 склала 45000,00 грн.

На підставі ст. 625 ЦК України Позивач нарахував Відповідачу за Договором №143/1 суму 5180,61 грн 3% річних за період з 11.03.2019 по 19.06.2023 та 22422,36 грн інфляційних втрат за період з березня 2019 року по червень 2023 року та за Договором №1 суму 5618,22 грн 3% річних за період з 22.04.2019 по 19.06.2023 та 23677,68 грн інфляційних втрат за період з травня 2019 року по червень 2023 року.

06.07.2020 Позивачем на адресу Відповідача було направлено вимогу про розірвання договорів та повернення грошових коштів вих.№95/01-00 (арк.с. 23, 24), яка останнім була залишена без відповіді та задоволення.

Також 02.05.2022 року Позивачем була направлена на адресу Відповідача претензія вих.№168/01-00 з вимогою повернення грошових коштів за невиконаними договорами (арк.с. 25). Проте, зазначена претензія була залишена без відповіді та задоволення.

Доказів погашення суми позову Відповідач на час розгляду справи суду не надав.

5. Норми права та мотиви, з яких виходить господарський суд при прийнятті рішення

З огляду на предмет договору та характер робіт Позивача, суд дійшов висновку, що правовідносини сторін пов`язані з виконанням проектних робіт, що регулюється ст.ст.887-891 ЦК України.

За договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт підрядник (виконавець) зобов`язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов`язується прийняти виконану роботу та оплатити її (стаття 887 ЦК України).

Згідно зі статтею 900 ЦК України виконавець відповідає перед замовником за порушення договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.

На підставі ч.4 ст.837 ЦК України до договорів на виконання проектних робіт застосовуються загальні положення про підряд, якщо інше не встановлено положеннями цього Кодексу про ці види договорів.

Так, статтею 848 ЦК України встановлено, що замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника. Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

Так, матеріали справи свідчать про те, що в липні 2020 року Позивач розірвав укладені з Відповідачем договори на виконання проектних робіт, що є його правом Замовника зробити в будь-який час. Сума передоплати, на яку Відповідачем роботи не виконані, підлягають поверненню Позивачеві як такі, що утримуються Відповідачем безпідставно.

Відповідно до статті 1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Після розірвання договору і отримання вимоги Позивача про повернення передоплати зобов`язання Відповідача з виконання проектних робіт перетворилося на грошове зобов`язання, на яке поширюються положення статті 625 ЦК України.

На підставі ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Отже, щодо вимог про стягнення 3% річних та інфляційних втрат, суд частково задовольняє позовні вимоги в цій частині, оскільки Позивачем не доведено, що грошові зобов`язання Відповідача за Договором №143/1 від 02.11.2018 виникли у період з 11.03.2019 по 19.06.2023, а за Договором №1 від 08.01.2019 виникли у період з 22.04.2019 по 19.06.2023, тобто до розірвання договору і вимоги про повернення передоплати, до цього часу зобов`язання Відповідача полягало у виконанні проектних робіт, на які інфляція і 3% річних не підлягають нарахуванню.

Таким чином, за розрахунками суду за Договором №143/1 від 02.11.2018 3% річних складає суму 3549,55 грн, яка нарахована за період з 14.07.2020 по 19.06.2023 та інфляційні втрати складають суму 20156,06 грн, які нараховані за період: липень 2020 - червень 2023 року та за Договором №1 від 08.01.2019 3% річних складає суму 3955,82 грн, яка нарахована за період з 14.07.2020 по 19.06.2023 та інфляційні втрати складають суму 22463,04 грн, які нараховані за період: липень 2020 - червень 2023 року.

За результатами вирішення спору судові витрати щодо судового збору у справі покладаються на Відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Флайт Контрол" до Державного підприємства "Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" задовольнити частково.

Стягнути з Державного підприємства "Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" (52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вул.Василя Сухомлинського, буд. 42, код ЄДРПОУ 00689177) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Флайт Контрол" (49050, м.Дніпро, пр.Нагнаріна, буд. 115, код ЄДРПОУ 41455598) 40378,44 грн суми основної заборгованості за Договором №143/1 від 02.11.2018 року, 20156,06 грн інфляційних втрат, 3549,55 грн 3% річних; 45000,00 грн суми основної заборгованості за Договором №1 від 08.01.2019 року, 22463,04 грн інфляційних втрат, 3955,82 грн 3% річних та сплачений судовий збір у розмірі 2556,20 грн.

В решті позову відмовити.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 21.09.2023

Суддя Н.Б. Кеся

Часті запитання

Який тип судового документу № 113649958 ?

Документ № 113649958 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 113649958 ?

Дата ухвалення - 21.09.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 113649958 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 113649958 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 113649958, Хозяйственный суд Днепропетровской области

Судебное решение № 113649958, Хозяйственный суд Днепропетровской области было принято 21.09.2023. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить ключевые данные.

Судебное решение № 113649958 относится к делу № 904/3489/23

то решение относится к делу № 904/3489/23. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 113649957
Следующий документ : 113649959