Решение № 113151483, 30.08.2023, Запорожский окружной административный суд

Дата принятия
30.08.2023
Номер дела
280/4552/23
Номер документа
113151483
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

30 серпня 2023 року Справа № 280/4552/23 м.ЗапоріжжяЗапорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Чернової Ж.М. розглянувши в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Запорізькій області до Товариства з обмеженою відповідальністю «СВ ПАРК-ГОТЕЛЬ» про стягнення податкового боргу

ВСТАНОВИВ:

До Запорізького окружного адміністративного суду надійшов позов Головного управління ДПС у Запорізькій області (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «СВ ПАРК-ГОТЕЛЬ» (далі - відповідач), в якому позивач просить суд стягнути з відповідача податковий борг з податку на додану вартість на загальну суму 6058,82 грн.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що за ТОВ «СВ ПАРК-ГОТЕЛЬ» станом на момент звернення до суду обліковується податковий борг в розмірі 6058,82 грн. Позивач вказує, що відповідачу у встановленому порядку направлено вимогу про сплату боргу, проте, у добровільному порядку відповідачем податковий борг не погашено.

Ухвалою суду від 03.07.2023 відкрито провадження у справі та призначено справу до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи (у письмовому провадженні). Відповідачу запропоновано у 15-денний строк з дня отримання ухвали надати відзив на позовну заяву.

На зареєстровану адресу місцезнаходження відповідача судом направлено копію ухвали про відкриття провадження у справі від 03.07.2023 рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, який повернувся без вручення з відміткою пошти про причини повернення «за закінченням терміну зберігання».

Відповідно до пункту 5 частини 6 статті 251 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС України) днем вручення судового рішення є: день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Протягом строків, визначених ч.1 ст.261 КАС України, відповідач відзив не подав.

Відповідно до частини 6 статті 162 КАС України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Враховуючи викладене, суд вирішив справу за наявними матеріалами.

Суд, оцінивши повідомлені позивачем обставини та наявні у справі докази у їх сукупності, встановив наявність достатніх підстав для прийняття рішення у справі.

З матеріалів справи установлено, що вищезазначений податковий борг виник внаслідок проведених контролюючим органом перевірок, за результатами яких складено акти та прийнятті податкові повідомлення-рішення, а саме:

акт №2440/08-01-04-12/38113678 від 30.11.2020. На підставі акту прийняте податкове повідомлення-рішення №0026651806 від 02.03.2021, яким застосовано штрафні санкції у розмірі 340 грн (із даної суми сплачено 228,05 грн);

акт №391/08-01-18-06/38113678 від 19.02.2021. На підставі акту прийняте податкове повідомлення-рішення №00/3423/1806 від 18.03.2021, яким застосовано штрафні санкції у розмірі 1020 грн;

акт №558/08-01-18-06/38113678 від 15.03.2021. На підставі акту прийняте податкове повідомлення-рішення №0060621806 від 27.04.2021, яким застосовано штрафні санкції у розмірі 2040 грн;

акт №929/08-01-18-06/38113678 від 15.04.2021. На підставі акту прийняте податкове повідомлення-рішення №0079081806 від 07.06.2021, яким застосовано штрафні санкції у розмірі 1020 грн;

акт №3645/08-01-18-06/38113678 від 20.05.2021. На підставі акту прийняте податкове повідомлення-рішення №0089731806 від 25.06.2021, яким застосовано штрафні санкції у розмірі 1020 грн;

акт №8026/08-01-18-06/38113678 від 28.08.2021. На підставі акту прийняте податкове повідомлення-рішення №0143961806 від 11.10.2021, яким застосовано штрафні санкції у розмірі 811,75 грн;

акт №218/08-01-18-06/38113678 від 12.01.2022. На підставі акту прийняте податкове повідомлення-рішення №00/3121/1806 від 22.02.2022, яким застосовано штрафні санкції у розмірі 35,12 грн.

Згідно інтегрованої картки платника податків з податку на додану вартість, податковий борг становить 6058,82 грн.

Указані рішення направлені на адресу відповідача поштою. Проте, як вбачається із наданих позивачем копій поштового конверту, кореспонденція повернулась на адресу податкового органу без вручення платнику податків.

Указані рішення відповідачем ні у адміністративному, ні у судовому порядку оскаржено не було, а отже сума визначеного податкового зобов`язання є узгодженим, доказів протилежного відповідачем суду не надано.

Відповідно до п.58.2 ст.58 Податкового кодексу України, податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається) за кожним окремим податком, збором та/або разом із штрафними санкціями, передбаченими цим Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, та/або пенею за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з п.58.3 ст.58 Податкового кодексу України, податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, визначеномустаттею 42 цього Кодексу.

Відповідно до пункту57.3 статті 57 ПК України, у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними упідпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту54.3 статті 54цьогоКодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов`язання платник податків зобов`язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 робочих днів, наступних за днем такого узгодження.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що сума податкового зобов`язання є узгодженою та у встановлений законом строк відповідачем не сплачена.

Підпунктом16.1.4 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу Українипередбачено обов`язок платників податків сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи. Згідно пп.14.1.175 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу Україниподатковий боргсума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання.

Відповідно до пп.20.1.34 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу Україниконтролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно з п.95.1 ст.95 Податкового кодексу України, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Пунктом95.2 ст.95 Податкового кодексу Українипередбачено, що стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги. Відповідно до п.95.3 ст.95 Податкового кодексу Українистягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідно до п.59.1 ст.59 Податкового кодексу України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Пунктом 59.3 статті 59 ПК України передбачено, що податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов`язання.

У разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається) (пункт 59.5 статті 59 ПК України).

Судом установлено, що позивачу у встановленому порядку було засобами поштового зв`язку направлено податкову вимогу форми «Ю» від 02.07.2021 №0044568-1304-0830, яка не вручена з незалежних від контролюючого органу підстав.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність податкового боргу, а відтак і про наявність підстав для задоволення позовних вимог.

Згідно зістаттею 9 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Відповідно до ч.1ст.77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановленихстаттею 78 цього Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз. Оскільки позивачем не надано доказів понесення витрат, пов`язаних із залученням свідків та проведенням експертиз, розподіл судових витрат не здійснюється.

Керуючись ст.ст.2,5,72,77,139,241,243-246,255 КАС України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Головного управління ДПС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166, код ЄДРПОУ ВП 44118663) до Товариства з обмеженою відповідальністю «СВ ПАРК-ГОТЕЛЬ» (69000, м.Запоріжжя, вул.Стартова, буд.3 Б, код ЄДРПОУ 38113678) про стягнення податкового боргу -задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «СВ ПАРК-ГОТЕЛЬ» кошти у сумі податкового боргу з податку на додану вартість у розмірі 6058,82 грн (шість тисяч п`ятдесят вісім гривень 82 копійки), які зарахувати на р/р №UA218999980313010029000008001, отримувач - ГУК у Зап.обл/ Запорізька обл./14060100, код отримувача37941997, банк отримувача Казначейство України (ЕАП).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду шляхом подачі в 30-денний строк з дня його проголошення, а якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя Ж.М. Чернова

Часті запитання

Який тип судового документу № 113151483 ?

Документ № 113151483 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 113151483 ?

Дата ухвалення - 30.08.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 113151483 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 113151483 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 113151483, Запорожский окружной административный суд

Судебное решение № 113151483, Запорожский окружной административный суд было принято 30.08.2023. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные данные.

Судебное решение № 113151483 относится к делу № 280/4552/23

то решение относится к делу № 280/4552/23. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 113151482
Следующий документ : 113151484