Постановление суда № 112942046, 21.08.2023, Одесский окружной административный суд

Дата принятия
21.08.2023
Номер дела
420/21082/23
Номер документа
112942046
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 420/21082/23

УХВАЛА

21 серпня 2023 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Стефанов С.О., розглянувши матеріали адміністративного позову ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, Пенсійного фонду України, третя особа: Державна казначейська служба України про визнання протиправними дій та бездіяльності, стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

До Одеського окружного адміністративного суду 16 серпня 2023 року надійшов адміністративний позов позову ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, Пенсійного фонду України, третя особа: Державна казначейська служба України, в якому позивач просить суд:

- визнати протиправними, такими, що вчинені з перевищенням повноважень, дії Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, які полягають у застосуванні до пенсії по інвалідності, призначеної ОСОБА_1 на підставі Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, обмеження максимальним розміром, визначеним на власний розсуд сумою 27991,14 гривні;

- зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області здійснити ОСОБА_1 поточну виплату пенсії по інвалідності - у повному обсязі, в розмірі, перерахованому з 01.12.2023 року на підставі Закону України Про державний бюджет України на 2022 рік та довідки від 28.12.2020 року № ЮО92867 про грошове забезпечення станом на 29.01.2020 року (з надбавками): 48760,42 грн., без обмеження граничного розміру;

- визнати протиправною, такою, що вчиняється з перевищенням повноважень, бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, яка полягає у невиплаті пенсії по інвалідності, призначеної ОСОБА_1 на підставі Закону № 2262-ХП, у повному обсязі у розмірі, перерахованому з 01.12.2022 року на підставі Закону України Про державний бюджет України на 2022 рік, та в значній, недоплаті поточних пенсійних виплат, загальна сума яких щомісячно зростає та, станом на 01.08.2023 року, становить 166154,24 грн.;

- зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області здійснити ОСОБА_1 нарахування суми заборгованості (доплати), у розмірі незаконно недоплаченої пенсії за період з 01.12.2022 по 01.08.2023 та з 01.08.2023 року по дату початку поточних виплат пенсії в перерахованому розмірі (з надбавками) 48760,42 грн., з урахуванням фактично виплачених сум;

- визнати протиправною бездіяльність начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області О.Є. Буряченка та Голови правління Пенсійного фонду України Є.В. Капінуса щодо неналежного реагування на звернення та не забезпечення своєчасного припинення протиправних дій і бездіяльності Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області та відновлення порушеного конституційного права ОСОБА_1 , як військовослужбовця-учасника ЛНА на ЧАЕС категорії 1, інваліда війни II групи, на своєчасну тау повному обсязі виплату пенсії по інвалідності у перерахованому з 01.12.2022 року розмірі;

- зобов`язати Голову правління Пенсійного фонду України Є.В. Капінуса вжити належних заходів щодо припинення протиправних і неконституційних, спрямованих на незаконне обмеження пенсійних виплат, дій та бездіяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області при здійсненні перерахунків пенсії за пенсійною справою № 1501024308;

- зобов`язати Голову правління Пенсійного фонду України Є.В. Капінуса відповідно до

підпунктам 4, 6 пункту 4 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою КМУ від 23.07.2014 року №280, вжити належних заходів щодо забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування та виплати Головним управлінням Пенсійного фонду України в Одеській області пенсії по інвалідності, призначеної ОСОБА_1 на підставі Закону № 2262-ХІІ, в розмірі перерахованому з 01.12.2022, без обмеження граничним розміром;

- стягнути з Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області заборгованість з виплати пенсії за період з 01.12.2022 року по 01.08.2023 року в розмірі 166154,24 гривні та виплатити ОСОБА_1 у спосіб перерахування на спеціальний рахунок в Ощадбанку: (ІВАМ:ПА223226690000026007300905964, ЄДРПОУ: 39696398, Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим», призначення платежу: Благодійна пожертва військовослужбовцям) та надсилання стягувачу задокументованих реквізитів перерахування;

- допустити негайне виконання судового рішення в частині виплати ОСОБА_1 нарахованого Головним управлінням Пенсійного фонду України в Одеській області розміру пенсії (з надбавками) 48760,42 грн. за один місяць та, враховуючи оскаржувані дії відповідачів, встановити судовий контроль за виконанням рішення суду.

Відповідно до п.п.3, 5, 6 ч.1 ст.171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з`ясовує чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу; чи позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними); чи немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Ознайомившись зі змістом позову, суддя дійшов висновку, що він не відповідає вимогам КАС України.

Відповідно до п.п.3,4 ч.1 ст.5 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом:

- визнання дій суб`єкта владних повноважень протиправними та зобов`язання утриматися від вчинення певних дій;

- визнання бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправною та зобов`язання вчинити певні дії;

Таким чином, законодавством розмежовано поняття дії та бездіяльність суб`єктів владних повноважень.

Суддя зазначає, що бездіяльність суб`єкта владних повноважень - це пасивна поведінка суб`єкта владних повноважень, яка може мати вплив на реалізацію прав, свобод, інтересів фізичної чи юридичної особи.

Отже, невиконання суб`єктом владних повноважень своїх повноважень, встановлених законодавством становить бездіяльність цього суб`єкта, а дії, вчинені ним під час здійснення управлінських функцій є діями суб`єкта владних повноважень у розумінні ст. 5 КАС України.

Під змістом позовних вимог розуміється визначення способу захисту свого права, свободи чи інтересу згідно ч. 1 ст.5 КАС України, який має бути сформульований максимально чітко і зрозуміло, оскільки від якості позовної заяви, юридично правильного змісту позовних вимог, зазначення способу судового захисту залежить швидкий і ефективний розгляд справи.

В позовній заяві позивач, окрім іншого, просить суд:

- визнати протиправною бездіяльність начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області О.Є. Буряченка та Голови правління Пенсійного фонду України Є.В. Капінуса щодо неналежного реагування на звернення та не забезпечення своєчасного припинення протиправних дій і бездіяльності Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області та відновлення порушеного конституційного права ОСОБА_1 , як військовослужбовця-учасника ЛНА на ЧАЕС категорії 1, інваліда війни II групи, на своєчасну та у повному обсязі виплату пенсії по інвалідності у перерахованому з 01.12.2022 року розмірі (однак позивач не вказує щодо саме яких його звернень допущено неналежне реагування та не забезпечено своєчасне припинення протиправних дій);

- зобов`язати Голову правління Пенсійного фонду України Є.В. Капінуса вжити належних заходів щодо припинення протиправних і неконституційних, спрямованих на незаконне обмеження пенсійних виплат, дій та бездіяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області при здійсненні перерахунків пенсії за пенсійною справою № 1501024308 (проте позивач не вказує при здійсненні яких саме перерахунків пенсії за пенсійною справою № 1501024308).

Таким чином, позивачу необхідно уточнити позовні вимоги та викласти їх у відповідності до ст.5 КАС України.

Суддя зазначає, що зміст позовних вимог впливає на з`ясування наявності підстав або перешкод для відкриття провадження у справі.

При цьому, суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідач має право на подання відзиву на позовну заяву, а отже має бути обізнаним відносно чого він має надавати таку заяву по суті справи.

Тобто, предмет позову має бути визначений чітко та конкретизовано в прохальній частині позовної заяви.

Відповідно до положень ч.2 ст.173 КАС України остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу, визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів, вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті є завданням підготовчого провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.47 КАС України позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п`ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Отже визначитися з предметом спору має саме позивач, оскільки саме він є ініціатором судового процесу, а суд створює умови для реалізації ним процесуальних прав сторони спору.

Аналогічні висновки, викладені у постанові Верховного суду від 31.10.2018 по справі №826/16958/17.

В той же час, суддя зазначає, що відповідно до ч.5 ст.13 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов`язковими для всіх суб`єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Згідно з ч.6 ст.13 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Відповідно до ч.5 ст.242 КАС України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Згідно з ч. 4 ст. 161 КАС України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Згідно з ч.1 ст.169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Відповідно до ч.2 ст.169 КАС України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Відтак, приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає за необхідне залишити адміністративний позов без руху, встановивши позивачу строк для усунення недоліків.

Виявлені недоліки повинні бути усунені, шляхом надання до суду належним чином оформленої позовної заяви та доказів на підтвердження зазначених у позовній заяві обставин.

Керуючись ст.ст. 160, 161, 169, 294 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Адміністративний позов ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, Пенсійного фонду України, третя особа: Державна казначейська служба України про визнання протиправними дій та бездіяльності, стягнення заборгованості - залишити без руху.

Надати позивачу 5-ти денний строк для усунення недоліків позовної заяви з дня отримання ухвали.

Ухвала окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Суддя С.О. Стефанов

Часті запитання

Який тип судового документу № 112942046 ?

Документ № 112942046 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 112942046 ?

Дата ухвалення - 21.08.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112942046 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112942046 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Предыдущий документ : 112942045
Следующий документ : 112942049