Постановление суда № 112345485, 19.07.2023, Голосеевский районный суд города Киева

Дата принятия
19.07.2023
Номер дела
752/10312/21
Номер документа
112345485
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 752/10312/21

Провадження № 1-кс/752/4220/23

У Х В А Л А

19 липня 2023 року слідчий суддяГолосіївського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 в приміщенніГолосіївського районногосуду м.Києва,розглянувши клопотанняподане вкримінальному провадженні № 12021100000000295 від 14 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчимвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП ум.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадженняслідчого суддіГолосіївського районногосуду м.Києванадійшло клопотання поданев кримінальномупровадженні № 12021100000000295 від 14 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчийвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП ум.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12021100000000295 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами «ІПП-Центр» та іншими суб`єктами господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, повязаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2016 по 01.07.2021, в діях засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вбачаються ознаки створення субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору, а також складання, видачі завідомо неправдивих документів (податкових та видаткових накладних), внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей, ймовірно з метою сприяння підприємствам реального сектору в мінімізації податкових зобовязань з податку на додану вартість та ухилення від сплати податків.

Крім того, за отриманими даними зазначені товариства не мають відповідного кваліфікованого персоналу та матерільно-технічної бази для надання інжирінгових та науково-технічних послуг для потреб АЕС , а фінансово-господарської операції, що проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають ознаки фіктивності та укладені можливо з метою переведення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у готівку для подальшого їх привласнення.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідчавідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП ум.Києві ОСОБА_3 , подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовийдоступ доречей ідокументів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12021100000000295 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами «ІПП-Центр» та іншими суб`єктами господарської діяльності.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що вони необхідні з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження, перевірки достовірності показів.

Розглянувши клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,дослідивши доданідо клопотаннядокументи,приходжу довисновку,що зазначенеклопотання підлягаєзадоволенню,оскільки знаданих матеріалівкримінального провадженнявбачається наявністьдостатніх підставвважати,що наданнядоступу доінформації,яка перебуваєу володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ),що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане вкримінальному провадженні № 12021100000000295 від 14 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчийвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП ум.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчомувідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП ум.Києві ОСОБА_3 або інш им слідчим слідчої групи, прокурору в кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, з можливістювилучення їхкопій,які перебуваютьу володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2021 роки зокрема :

-договори/ контракти, додатки та додаткові угоди, видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, податкові накладні, платіжні доручення, специфікації, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, документи, що підтверджують якість та ідентифікацію товару, технічні характеристики, виробника товару, країну походження та інші документи відповідно до укладених договорів по взаємовідносинам з указаними вище суб`єктами господарювання за охоплюваний період, що вказаний в перевірці.

-Документи розпорядницького характеру ( накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведенні фінансово-господарських відносин у 2016-2021 рр.

-Посадові інструкції працівників товариства, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 112345485 ?

Документ № 112345485 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 112345485 ?

Дата ухвалення - 19.07.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112345485 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112345485 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 112345485, Голосеевский районный суд города Киева

Судебное решение № 112345485, Голосеевский районный суд города Киева было принято 19.07.2023. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые сведения.

Судебное решение № 112345485 относится к делу № 752/10312/21

то решение относится к делу № 752/10312/21. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 112345484
Следующий документ : 112345486