Решение № 111103822, 25.05.2023, Киевский окружной административный суд

Дата принятия
25.05.2023
Номер дела
320/9993/22
Номер документа
111103822
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року Київ№ 320/9993/22

Київський окружний адміністративний суд у складі головуючої судді Шевченко А.В., розглянувши у порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Державної служби геології та надр України до Товариства з обмеженою відповідальністю «Біг Енергоресурс» про зобов`язання вчинити певні дії,

в с т а н о в и в:

Державна служба геології та надр України (далі позивач, Держгеонадра) звернулась до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Біг Енергоресурс» (далі відповідач, Товариство), в якому просила суд припинити право користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами № 4899 від 06.03.2018 наданого відповідачу.

У зв`язку з невідповідністю позовної заяви вимогам процесуального закону, керуючись статтею 169 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалою від 02.11.2022 залишив позовну заяву без руху з наданням позивачеві строку для усунення виявлених недоліків.

Згідно з ухвалою від 28.11.2022 позивачеві продовжено строк на усунення недоліків позовної заяви.

У зв`язку з усуненням недоліків позовної заяви, ухвалою від 28.12.2022 суд відкрив провадження у справі, призначивши її розгляд за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскільки відповідачем порушено вимоги законодавства у сфері надрокористування, у зв`язку з недопуском посадових осіб позивача до здійснення державного нагляду (контролю), встановленого законодавством, а також не виконано узятих на себе зобов`язань за угодою про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, тож наявні правові підстави для застосування до відповідача заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру.

Представник відповідача подав до суду письмовий відзив на позов, в якому вказав на його необґрунтованість та безпідставність, просив суд відмовити у задоволення позову наголошуючи на тому, що на дату складання позивачем акта перевірки та припису, строк виконання робіт, передбачених пунктами 3, 4, 6 Програми робіт для відповідача не сплив, тож і не є порушеними як стверджує позивач. Також представник відповідача зазначив, що тричі повідомляв позивача про виконання Програми робіт, Угоди та Дозволу, а також про усунення виявлених позивачем під час перевірки порушень, що безпідставно проігноровано та не узято до уваги.

Розглянувши подані представниками сторін документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Держгеонадра видано Товариству строком на п`ять (5) років спеціальний дозвіл на користування надрами № 4899 від 06.03.2018 на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку питних підземних вод водозабору (свердловини №№ 1 (04-13), 2 (05-13), 1 (20-13), 2(22-13), 4, 3, 1-с, 2-п) в Київській області (північно-західна околиця с. Святопетрівське) (далі - Дозвіл).

Відповідно до пункту 3.1. Угоди № 4899 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод водозабору ТОВ «Біг Енергоресурс» (свердловини №№ 1 (04-13), 2 (05-13), 1 (20-13), 2 (22-13), 4, 3, 1-с, 2-п) від 06.03.2018, яка є додатком до дозволу (далі - Угода), умови користування надрами, види та строки виконання надрокористувачем робіт з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод водозабору Товариства, протягом строку дії Дозволу визначається у Програмі робіт з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копали (далі - Програма), яка підписується сторонами і є додатком 2 та невід`ємною частиною цієї Угоди.

Відповідно до Програми Товариству визначені наступні робота та строки їх виконання: отримання дозволу І квартал 2018 року (пункт 1); складання проєктно-кошторисної документації попередньої та детальної розвідки. Складання проєкту дослідно-промислової розробки та погодження його в установленому порядку І-ІІ квартали 2018 року (пункт 2); дослідно-промислова розробка ІІІ квартал 2018 року-І квартал 2022 року (пункт 3); комплекс геологорозвідувальних робіт, гідрогеологічні дослідження - ІІІ квартал 2018 року-І квартал 2022 року (пункт 4); дослідно-фільтраційні роботи - ІІІ квартал 2018 року-І квартал 2022 року (пункт 5); лабораторні роботи - ІІІ квартал 2018 року - ІІ квартал 2022 року (пункт 6); камеральні роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій - І квартал 2021 року - ІІІ квартал 2022 року (пункт 7); затвердження запасів корисної копалини у ДЗК України IV квартал 2022 року (пункт 8).

Наказом Держгеонадра від 09.09.2020 № 394 «Про проведення позапланових перевірок», у зв`язку з неподання суб`єктами господарювання документів обов`язкової звітності, передбаченої наказом Держгеонадра від 22.08.2013 № 433, за два звітні періоди підряд без поважних причин, призначено проведення позапланові перевірки діяльності суб`єктів господарювання, яким надані спеціальні дозволи на користування надрами, у тому числі відносно Товариства, на предмет дотримання вимог законодавства відповідно до пунктів 1.3., 1.5., 1.7., 4.1.-4.3., 4.5., 7.1., 8.1.-8.10., 8.10.1.-8.10.4., 8.10.6., 8.12.-8.14., 8.23., 8.27., 10.2., 10.3. Переліку питань проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання нард (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів), визначеного згідно з додатком 5 до уніфікованої форми Акта, що складається за результатами проведеного планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.06.2019 № 229.

На виконання зазначеного наказу, Держгеонадра видано направлення на проведення перевірки Товариства від 13.11.2020 № 17176/01-2/07-20 у період з 07-11 грудня 2020 року.

Держгеонадра 11.12.2020 з 10:00 по 15:00 складено акт за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр від 11.12.2020 № 06-03/22/2020-43/у (165) (далі - Акт), яким зафіксовано висновок, що суб`єкт господарювання не попустив посадових осіб Держгеонадр (заступника начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр Міщенко Р.В. у присутності провідного геолога ДО «Київський ГЦ» Лугина Г.М.) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), чим порушив абзац другий статті 11 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Разом із тим, відповідно до листа від 11.12.2020 вих. № 92 на ім`я Держгеонадра Товариство просило відтермінувати проведення позапланової перевірки у зв`язку з відсутністю директора (знаходиться на навчанні).

На підставі висновків Акта Держгеонадра видано припис від 11.12.2020 № 1321-14/06 (далі - Припис), яким зобов`язано Товариство у строк до 25.01.2021 усунути виявлені порушення вимог законодавства у сфері надрокористування та подати в письмовій формі до Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр матеріали згідно з додатком 1, які підтверджують факт усунення порушень.

Згідно з додатком № 1 до Припису визначено перелік питань, які підлягають перевірці, а саме: питання для перевірки дотримання законодавства, які поширюються на всіх суб`єктів господарювання у відповідній сфері наявність оригіналів документів, дотримання вимог проєктних та дозвільних документів, виконання Програми; дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування та охорони навколишнього природного середовища; виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих органом державного нагляду (контролю) за результатами проведення попереднього заходу нагляду (контролю).

Наказом Держгеонадра від 19.02.2021 № 173 «Про поновлення дії, зупинення дії, анулювання спеціальних дозволів на користування надрами, встановлення термінів на усунення порушень та внесення змін до наказів», на підставу підпунктів 1, 3 пункту 21 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, зокрема Товариству зупинено дію Дозволу та надано 30 календарних днів на усунення порушень статті 24 Кодексу України про надра та абзацу 2 статті 11 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Листом від 24.02.2021 № 2932/01/07-21 Держгеонадра повідомило Товариство про прийняття наказу від 19.02.2021 № 173, який направлявся адресату рекомендованою поштовою кореспонденцією та отриманий представником Товариства 16.03.2021.

Листом від 14.06.2021 № 57/01 Товариство повідомило Держгеонадра про укладення договору від 28.01.2021 № 34/6Б-21 з ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ» на проведення комплекту робіт з геологічного вивчення, відповідно до якого розроблено «Проєкт геологічного вивчення, у т.ч. дослідно-промислової розробки водозабору питних підземних вод ТОВ «БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС» у с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області». Зазначено, що на цей час спеціалістами ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ» ведуться роботи з геологічного вивчення, підрахунку запасів підземних вод та написання звіту з геологічно-економічної оцінки. Також повідомлено, що Товариство займається централізованим водопостачанням ЖК «Петрівський квартал» у с. Святопетрівське Києво-Святошинського району. У зв`язку із зазначеним Товариство просило не анулювати Дозвіл та продовжити термін усунення порушень до 01.09.2021.

Наказом Держгеонадра від 23.06.2021 № 474 «Про проведення позапланової перевірки ТОВ «БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС»», у зв`язку з надходженням листа Товариства від 14.06.2021 № 57/01, призначено проведення у строк з 29.07.2021 по 08.08.2021 позапланової перевірки Товариства, якому наданий Дозвіл, на предмет додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів).

Наказом Держгеонадра від 30.06.2021 № 496 «Про проведення позапланової перевірки ТОВ «БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС»», у зв`язку з надходженням листа Товариства від 14.06.2021 № 57/01, призначено проведення у строк з 01.07.2021 по 08.07.2021 провести позапланову перевірку Товариства, якому наданий Дозвіл, на предмет додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів).

На виконання наказу від 30.06.2021 № 496 Держгеонадра оформлено направлення на проведення перевірки.

Держгеонадра складено акт за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр від 08.07.2021 № 06-03/22/2020-37/у (112) (далі Акт від 08.07.2021), яким зафіксовано, що у період з 01.07.2021 по 08.07.2021, за участі головного інженера Товариства, проведено позапланову перевірку Товариств, внаслідок якої виявлені порушення вимог законодавства, а саме:

частини другої статті постанови Кабінету Міністрів України № 132/94, пунктів 1.8., 2.1., 2.6., 3.4. наказу 34/м не представлено Проєкту дослідно-промислової розробки водозабору ТОВ «Біг Енергоресурс» (свердловини №№ 1 (04-13), 2 (05-13), 1 (20-13), 2 (22-13), 4, 3, 1-с, 2-п), затвердженого та погодженого у встановленому порядку (далі - порушення № 1);

статті 51 постанови Кабінету Міністрів України № 132/94, пункт 3.4. наказу 34/м не представлено Плану робіт з дослідно-промислової розробки водозабору ТОВ «Біг Енергоресурс» (свердловини №№ 1 (04-13), 2 (05-13), 1 (20-13), 2 (22-13), 4, 3, 1-с, 2-п) на поточний рік, затвердженого та погодженого у встановленому порядку (далі - порушення № 2);

статті 51 постанови Кабінету Міністрів України № 132/94, пункт 3.4. наказу 34/м не представлено проєкту на геологічне вивчення ділянки надр водозабору ТОВ «Біг Енергоресурс» (свердловини №№ 1 (04-13), 2 (05-13), 1 (20-13), 2 (22-13), 4, 3, 1-с, 2-п) (далі - порушення № 3);

абзацу першого пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України № 615 не виконується пункт 2 Програми, - не складено проєктно-кошторисної документації попередньої та детальної розвідки, а також відсутній проєкт дослідно-промислової розробки, затверджений та погоджений в установленому порядку (далі - порушення № 4);

пункту 8 частини першої статті 38 постанови Кабінету Міністрів України № 132/94, пункти 5.1.7., 5.1.8., 5.3.4., 5.3.9., 5.3.10., 6.3.11., 6.3.12. наказу № 30, розділу 8 наказу № 23, розділи 3, 8 наказу 32, розділ 12 наказу № 298, розділи 10, 11 наказу № 182, розділи Х, ХІ наказу № 393, підпункти 6.1.-6.4. пункту 6 розділу ІІ НПАОН 14.0-1.02-85, пункти 4, 5 розділу ІІІ НПАОН 14.0-1.01-87 геологічна документація, у тому числі первинна, у повному обсязі відсутня, а саме відсутні журнали: Журнал видобутку з фіксацією показників щоденно; Журнал заміру рівнів статичних і динамічних показників (далі порушення № 5);

пункту 9 наказу № 110 суб`єкт господарювання в тримісячний строк з дати отримання спеціального дозволу на користування надрами не подав заяву до Держгеонадр про надання доступу до автоматизованої системи обліку (далі порушення № 6);

абзацу другого пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України № 963 щорічно не подаються до Держгеонадра копії паспортів артезіанських свердловин (далі порушення № 7);

абзац четвертий статті 11 Закону України № 877 Товариство не надало відповіді на запит від 06.07.2021 № 697-14/06 Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадра (далі порушення № 8).

Представник Товариства отримав примірник Акта від 08.07.2021 під підпис 08.07.2021.

Відповідно до листа Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадра від 06.07.2021 № 697-14/06 Товариство просили надати у термін до 12:00 години 08.07.2021 письмову довідку за підписом уповноваженої особи Товариства з інформацією щодо дати та місця народження, поштової адреси місця проживання (навчання), посади, сімейного стану, кількості утриманців, реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серія та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), розмір отриманого доходу за період з 06.03.2018 по 08.07.2021 ОСОБА_1 , а також пояснення щодо непредставлення Проєкту дослідно-промислової розробки водозабору Товариства, затвердженого та погодженого в установленому порядку. Вказаний лист отримано представником Товариства під підпис.

У зв`язку з виявленими порушеннями, позивачем видано припис від 13.07.2021 № 949-14/06, яким відповідача зобов`язано у строк до 16.08.2021 усунути вказані порушення вимог законодавства у сфері надрокористування та подати у письмовій формі до Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр матеріали, які підтверджують факт усунення порушень. Примірник припису отримав представник відповідача під підпис.

Листом від 20.07.2021 № 120 відповідач повідомив позивача щодо усунення виявлених порушень № 1-7, що ним укладено договір від 28.01.2021 з ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ» на проведення комплекту робіт з геологічного вивчення, відповідно до якого буде розроблено «Проєкт геологічного вивчення, у т.ч. дослідно-промислової розробки водозабору питних підземних вод ТОВ «БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС» у с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області» та інші необхідні документи. Щодо порушення № 8 зазначив про виконання запиту позивача від 06.07.2021 № 697-14/06. У зв`язку з наведеним просив позивача надати йому додатковий строк для усунення порушень до 01.11.2021.

Наказом Держгеонадравід 22.07.2021 № 546 внесено зміни до наказу від 19.02.2021 №179 в частині доповнення підстав зупинення дії дозволу та надано термін для усунення порушень до 01.10.2021. Про прийняття вказаного наказу відповідача було повідомлено листом 28.07.2021 № 12448/01/02-21, який отриманий ним 03.08.2021.

Наказом Держгеонадра від 27.10.2021 № 811 відповідачу надано термін на усунення порушень до 01.02.2022, про що його повідомлено листом від 01.11.2021 № 19193/01-1/02-21 (отриманий 08.11.2021).

Листом від 21.02.2022 № 22 відповідач повідомив позивача, що ним виконано особливі умови Дозволу, проведено комплекс робіт з геологічного вивчення та захищені запаси в Державній комісії по запасах корисних копалин Держгеонадра по водозабору Товариства (протокол № 5440 від 29.12.2021), у зв`язку із чим просив закрити припис від 13.07.2021 № 949-14/06 та поновити дію Дозволу.

Листом від 21.02.2022 № 2031/01/02-22 Держгеонадра повідомило Товариство про необхідність надання власної позиції (згоду/незгоду) на припинення права користування надрами, згідно з Дозволом.

У відповідь на вказаний лист, Товариство повідомило Держгеонадра про те, що не надає згоду стосовно припинення дії Дозволу та зазначило обставини виконання умов Дозволу і виконання робіт, передбачених Програмою.

Натомість Держгеонадра листом від 21.06.2022 № 321/02-1/2-22 повідомило відповідача щодо розгляду питання подальшої дії Дозволу та необхідність надання власної позиції (згоду/незгоду) на припинення права користування надрами, згідно з Дозволом (отримано 07.07.2022).

У відповідь на вказаний лист, Товариство вкотре повідомило Держгеонадра про те, що не надає згоду стосовно припинення дії Дозволу та зазначило обставини виконання умов Дозволу і виконання робіт, передбачених Програмою.

Разом із тим уважаючи, що відповідачем у встановлені терміни виявлені порушення не усунені та не виконано вимог припису від 13.07.2021 № 949-14/06, позивача звернувся з позовом до суду.

Натомість відповідач стверджує та документально підтверджує, що вчасно подає передбачену Угодою інформацію та звітність щодо стану виконання Програми (форми № 7-ГР за 2018-2021 роки). Зокрема 31.01.2022 надано звіт за 2021 рік щодо виконання Програми, в якому зазначено обсяг виконаних робіт у межах визначених Програмою строків (пункти 1, 2, 5, 7 Програми виконано; пункти 3, 4, 6, 8 у процесі виконання в межах строків).

Також відповідачем надано суду копію договору № 34/6Б-21 від 28.01.2021, укладеного між відповідачем (Замовник) та ТОВ «УКРГЕОЛОГСТРОМ» (Підрядник), за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати у відповідності до умов договору роботи, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх. Об`єкт робіт: водозабор Товариства (свердловини №№ 1 (04-13), 2 (05-13), 1 (20-13), 2 (22-13), 4, 3, 1-с, 2-п), що розташований в північно-західній околиці с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області. Предмет робіт проведення комплексу робіт з геологічного вивчення. Результатом робіт має бути затвердження запасів корисних копалин у ДКЗ України.

Відповідно до протоколу № 5440 засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при Держгеонадр від 29.12.2021, розглянуті матеріали детальної геолого-економічної оцінки Святопетрівського родовища питних підземних вод, поданих відповідачем та встановлено, зокрема, що якість виконаних геологорозвідувальних робіт та звіту відповідно до висновків експертів ДЗК оцінено оцінкою «добре». Також визнано Святопетрівське родовище питних підземних вод підготовленим для подальшої промислової експлуатації.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, виходячи з положень норм законодавства, які діяли на момент їх виникнення, суд виходив із такого.

Відповідно до статті 1 Кодексу України про надра (далі - Кодекс), надра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Згідно зі статтею 2 Кодексу його завданням є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а також охорона прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Відповідно до частини першої статті 13, частини першої статті 14, частини першої статті 19 Кодексу користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

Надра надаються у користування для, окрім іншого, геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення.

Надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Відповідно до статті 11 Кодексу державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

За приписами пункту 1 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174 (далі - Положення № 1174) Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра енергетики та захисту довкілля і який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Відповідно до пункту 3 Положення № 1174 основними завданнями Держгеонадра є, у тому числі, реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Згідно із підпунктом 9 пункту 4 Положення № 1174 Держгеонадра відповідно до покладених на неї завдань видає в установленому порядку спеціальні дозволи на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами).

Відповідно до підпунктів 10, 12 пункту 4 Положення № 1174 Держгеонадра відповідно до покладених на неї завдань, зокрема: зупиняє та анулює в установленому порядку дію спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), поновлює їх дію у разі зупинення; здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним їх використанням.

Питання надання спеціальних дозволів на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також процедуру продовження строку дії, переоформлення, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін регулює Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (далі - Порядок № 615).

Підпунктами 1, 3 пункту 21 Порядку № 615 визначено, що дія дозволу може бути зупинена органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням Міндовкілля, Держпраці, МОЗ, Держекоінспекції, органів місцевого самоврядування, ДПС у разі: порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр; невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушення вимог законодавства у сфері надрокористування або охорони навколишнього природного середовища.

Право користування надрами припиняється з підстав та у порядку, передбачених Кодексом України про надра, Законами України «Про нафту і газ» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (пункт 22 Порядку № 615).

Згідно зі статтею 26 Кодексу право користування надрами припиняється у разі:

1) якщо відпала потреба у користуванні надрами;

2) закінчення встановленого строку користування надрами;

3) припинення діяльності користувачів надр, яким їх було надано у користування;

4) користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров`я населення;

5) використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр;

6) якщо користувач без поважних причин протягом двох років, а для нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу - 180 календарних днів не приступив до користування надрами;

7) вилучення у встановленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр.

Право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів, - у судовому порядку. При цьому питання про припинення права користування земельною ділянкою вирішується у встановленому земельним законодавством порядку.

Суд звертає увагу, що Верховним судом України у постановах від 25.06.2011, 19.09.2011, 10.12.2013 у справах №№ 21-36а11, 21-164а11, 21-450а13 відповідно, та постановах Верховного Суду від 26.06.2018, 10.10.2018 у справах №№ 802/923/14-а, 802/4846/13-а та 812/1735/17, відповідно, наведений правовий висновок про те, що право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, самостійно або у судовому порядку. У разі відсутності спору відповідний уповноважений орган має право у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 3, 7 частини першої статті 26 Кодексу України про надра, самостійно припиняти право користування надрами, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів це право припиняється у судовому порядку.

Зазначена норма спрямована на захист інтересів надрокористувачів шляхом обмеження суб`єкта владних повноважень, у визначених законом випадках, приймати рішення про припинення права користування надрами в межах адміністративної процедури. Таким чином, законом встановлюється судовий порядок позбавлення права користування надрами, як додаткова гарантія захисту прав надрокористувачів, яка реалізується під час звернення суб`єкта владних повноважень із позовом до суду.

Отже орган, який надав надра у користування, повноважний припинити право користування надрами у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 частини першої статті 26 Кодексу, за наявності згоди на це користувача надрами, самостійно, а в разі відсутності згоди - у судовому порядку.

Судом встановлено, що підставою звернення позивача з позовом про анулювання виданого відповідачу Дозволу, наведено обставини виявлення порушень умов користування надрами, передбачених Дозволом (Угодою, Програмою) та невиконання в установлений строк припису позивача (неусунення виявлених порушень), поруч із незгодою відповідача з припиненням користування надрами.

Разом із тим, із наданих відповідачем доводів та їх документального підтвердження, судом встановлено, що відповідачем поступово виконувались завдання Програми в межах визначених нею строків, про що позивач неодноразово повідомлявся, а також подавались відповідні звіти та документи в межах дії Дозволу, Угоди та Програми. Більше того, Державною комісією України по запасах корисних копалин підтверджено виконання відповідачем детальної геолого-економічної оцінки Святопетрівського родовища питних підземних вод та оцінено якість виконаних геологорозвідувальних робіт та звіту оцінкою «добре».

Натомість, у заявленому позові позивач не навів жодних обґрунтованих обставин та не надав їх документального підтвердження, передбачених пунктами 4, 5, 6 статті 26 Кодексу, які є обґрунтованими підставами для виникнення у позивача права на звернення із цим позовом до суду.

За загальним правилом, що випливає з принципу змагальності, кожна сторона повинна подати докази на підтвердження обставин, на які вона посилається, або на спростування обставин, про які стверджує інша сторона.

Судом встановлено, що позивачем не надані належні та допустимі докази на підтвердження обставин, наведених ним у позові. Натомість відповідач подав суду письмові докази на підтвердження спростування доводів позивача.

Ураховуючи наведене в сукупності суд уважає, що вимоги позивача є необґрунтованими, у зв`язку із чим позов не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 9, 14, 73-78, 90, 143, 159, 162, 242-246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

в и р і ш и в:

у задоволенні позову Державній службі геології та надр України відмовити повністю.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Суддя Шевченко А.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 111103822 ?

Документ № 111103822 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 111103822 ?

Дата ухвалення - 25.05.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 111103822 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 111103822 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 111103822, Киевский окружной административный суд

Судебное решение № 111103822, Киевский окружной административный суд было принято 25.05.2023. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные данные.

Судебное решение № 111103822 относится к делу № 320/9993/22

то решение относится к делу № 320/9993/22. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 111103820
Следующий документ : 111103823