Дата принятия
24.06.2010
Номер дела
5020-1/057
Номер документа
10627565
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Іменем України

РІШЕННЯ

24 червня 2010 року справа № 5020-1/057 Господарський суд міста Севастополя в складі:

судді Алсуф’єва В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Севастополі господарську справу за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю „Вічне будівництво”

(вул. Тертишного, буд. 64, м. Саки, АР Крим, 96500)

до Товариства з обмеженою відповідальністю „Севбудтрест”

(вул. М. Музики, буд. 29, м. Севастополь, 99007)

про стягнення 103874,34 грн.,

за участю представників сторін:

позивача –Котлярська Ю.І., довіреність від 23.06.2010;

відповідача –не з’явився.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Вічне будівництво” звернулось до господарського суду міста Севастополя із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю „Севбудтрест” про стягнення 103874,34 грн., у тому числі 11000,02 грн. основного боргу, 90885,12 грн. пені та 1100,00 грн. штрафу.

Позовні вимоги з посиланням на норми статей 509, 526 Цивільного кодексу України обґрунтовані тим, що Відповідач ухиляється від виконання взятих на себе зобов’язань за договором купівлі-продажу від 01.03.2009 про, у зв’язку з чим за ним утворилась заборгованість на суму 11000,02 грн.

Представник позивача у судовому засіданні надав суду заяву від 24.06.2010 про зміну позовних вимог, в якій користуючись правом, наданим ст. 22 Господарського процесуального кодексу, змінив позовні вимоги та просив суд стягнути з відповідача 11000,02 грн. основного боргу та 1100,00 грн. штрафу, а також вирішити питання щодо повернення зайве сплаченого державного мита.

Відповідач явку уповноваженого представника у судове засідання не забезпечив, вимоги ухвали суду від 10.06.2010 не виконав, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином –рекомендованою кореспонденцією з повідомленням, про причини неявки суд не повідомив.

Зважаючи на те, що матеріали справи в достатній мірі характеризують взаємовідносини сторін, а неявка представника відповідача не перешкоджає вирішенню спору по суті, суд вважає можливим розглянути справу за його відсутності за наявними у справі матеріалами в порядку статті 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

01.03.2009 між сторонами був укладений договір купівлі-продажу, за умовами якого продавець (позивач) зобов’язувався за плату передати покупцю (відповідачу) товар, у порядку та у строк, визначений договором, а покупець – прийняти товар та оплатити його у порядку та у строк, визначені договором.

У відповідності з п. 3.1. договору, він набирає сили з 01.03.2009 та діє до 31.03.2009, але у будь-якому випадку, - до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

Товаром за цим договором є будівельні матеріали, металопластикові вироби, сантехнічні вироби. Електротовари, пиломатеріали (п. 1.2. договору).

Згідно з пунктом 1.6. договору, товар оплачується за ціною, яка вказується у специфікаціях (накладних).

Пунктом 2.5. договору передбачено, що оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок продавця –100% передоплата.

Відповідно до пункту 2.6. договору, у разі оплати за поставлений товар з відстроченням платежу, розрахунок здійснюється за цінами на момент оплати за одержаний товар.

На підставі видаткової накладної №Б-00305 від 11.06.2009 /а.с.12/, позивачем був переданий відповідачу товар –щебінь –у кількості 385,0 тон на суму з ПДВ 57750,00 грн., якій був одержаний представником відповідача за довіреністю серії ЯОИ № 995544 від 04.06.2009, копія якої наявна у матеріалах справи /а.с.14/.

Відповідач, одержавши товар, свої зобов’язання щодо його оплати виконав лише частково.

Позивачем на адресу відповідача направлялась претензія про оплату поставленого товару та пені за порушення грошового зобов’язання /а.с. 15/, про що свідчать відповідні фіскальні чеки від 24.02.2010 /а.с. 24/ та опис вкладення до цінного листа /а.с. 24 –зворотній бік/.

Претензія була одержана відповідачем 26.02.2010, про що свідчить підпис його представника на відповідному поштовому повідомленні № 90283 /а.с. 23/.

Внаслідок несплати відповідачем виниклої заборгованості позивач звернувся до суду з даним позовом.

Суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Спір між сторонами виник з приводу неналежного виконання Відповідачем зобов'язання з оплати за придбаний товар.

Відповідно до частини першої статті 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки, зокрема, з договорів та інших правочинів.

                    Згідно зі ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

За приписами частини першої статті 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Аналогічні положення містяться у статтях 525, 526 Цивільного кодексу України.

Враховуючи передбачений у пунктах 2.5. і 2.6. договору купівлі продажу від 01.03.2009 порядок розрахунків, сторонами чітко не визначено моменту настання зобов’язання відповідача оплатити придбаний товар.

Частиною другою статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Як вже зазначалось, відповідачем претензію позивача було одержано 26.02.2010, у зв’язку з чим зобов’язання з оплати заборгованості мало бути виконано до 05.03.2010 включно.

На підставі викладеного, суд вважає заборгованість Відповідача доведеною та обґрунтованою.

В силу частини другої статті20 Господарського кодексу України, захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання здійснюється, зокрема, шляхом застосування до особи, яка порушила право, штрафних санкцій, а також іншими способами, передбаченими законом.

До інших способів відноситься, зокрема, передбачений статтею 549 Цивільного кодексу України штраф, який є грошовою сумою, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення ним зобов'язання та обчислюється у відсотках від суми невиконаного чи неналежно виконаного зобов'язання.

Відповідно абзацу другого п. 4.1 договору у разі несвоєчасного (повністю або частково) здійснення оплати за товар, покупець зобов’язаний сплатити продавцю штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від суми заборгованості.

Згідно з розрахунком позивача штраф складає 1100,00 грн. /а.с. 16/.

          Розрахунок суми штрафу судом перевірений.          

За таких обставин, заявлені позовні вимоги про стягнення з Відповідача суми штрафу у розмірі 1100,00 грн. суд також визнає такими, що підлягають задоволенню.

Витрати позивача по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України при задоволенні позову покладаються позивача.

Також, суд вважає за необхідне врахувати наступне.

Відповідно до п. 17 листа Вищого господарського суду України від 20.10.2006 № 01-8/2351, в якому зазначено, що відповідно до частини четвертої статті 22 ГПК позивач вправі до прийняття рішення у справі, зокрема, зменшити розмір позовних вимог.

Під зменшенням розміру позовних вимог слід розуміти зміну (у бік зменшення) кількісних показників, у яких виражається позовна вимога, в тому числі ціни позову.

Згідно з частиною третьою статті 55 ГПК ціну позову вказує позивач.

Отже, у разі зменшення позовних вимог, якщо його прийнято господарським судом, має місце нова ціна позову, виходячи з якої й вирішується спір. Питання щодо повернення зайво сплаченої суми державного мита у зв'язку із зменшенням позовних вимог вирішується господарським судом на загальних підставах і в порядку, визначених законодавством.

Враховуючи наведене та зміну позивачем позовних вимог у бік зменшення, суд вважає за необхідне повернути позивачу зайве сплачене державне мито у розмірі 917,74 грн.

На підставі викладеного, керуючись статтями 47, 49, 82, 84-85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Севбудтрест” (вул. М. Музики, буд. 29, м. Севастополь, 99007, ідентифікаційний код 33696790, р/р 260081788701 у Севастопольській філії банку «Фінанси та кредит», МФО 384812) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Вічне будівництво” (вул. Тертишного, буд. 64, м. Саки, АР Крим, 96500, ідентифікаційний код 36305590, р/р 260043017380 у Сакському відділенні № 4573 Ощадбанку України, МФО 384180) 12100,02 грн. (дванадцять тисяч сто грн. 02 коп.), у тому числі 11000,02 грн. основного боргу та 1100,00 грн. штрафу, а також витрати по сплаті державного мита в сумі 121,00 грн. (сто двадцять одна грн. 00 коп.) та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн. (двісті тридцять шість грн. 00 коп.).

          3. Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю „Вічне будівництво” (вул. Тертишного, буд. 64, м. Саки, АР Крим, 96500, ідентифікаційний код 36305590, р/р 260043017380 у Сакському відділенні № 4573 Ощадбанку України, МФО 384180) 12100,02 грн. (дванадцять тисяч сто грн. 02 коп.) з Державного бюджету Ленінського району міста Севастополя (р/р 31113095700007 у банку одержувача –ГУ ГКУ у місті Севастополі, МФО 824509, код платежу 22090200, ЄДРПОУ 24035598, або з інших рахунків) 917,74 грн. (дев’ятсот сімнадцять грн. 74 коп.) зайве сплаченого державного мита, перерахованого за платіжним дорученням № 146 від 27.05.2010 (оригінал знаходиться у матеріалах справи –аркуш справи 8).

Видати наказ та довідку після набрання рішенням законної сили.

Суддя В.В. Алсуф'єв

Рішення оформлено відповідно до вимог ст. 84

Господарського процесуального кодексу України

і підписано 29.06.2010

Часті запитання

Який тип судового документу № 10627565 ?

Документ № 10627565 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 10627565 ?

Дата ухвалення - 24.06.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 10627565 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 10627565 ?

В Хозяйственный суд города Севастополя
Предыдущий документ : 10627563
Следующий документ : 10627567