№ 10609217, 13.07.2010, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
13.07.2010
Номер дела
2а-4195/10/2670
Номер документа
10609217
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. 278-43-43 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

13 липня 2010 року           11 год. 22 хв.           № 2а-4195/10/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Качура І.А. при секретарі судового засідання Черненко О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовомДержавної податкової інспекції у Дарницькому районі міста Києва

до Приватного підприємства "Авантіс Лімітлесс Компані"

проскасування державної реєстрації

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Дарницькому районі м. Києва до Приватного підприємства “Авантіс Лімітлесс Компані” про скасування (припинення) державної реєстрації юридичної особи.

На підставі ч. 3 ст. 160 КАС України в судовому засіданні 13.07.2010 року о 11 год. 22 хв. проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Виготовлення постанови у повному обсязі відкладено, про що повідомлено сторін після проголошення вступної та резолютивної частини постанови в судовому засіданні з урахуванням вимог ч.4 ст. 167 КАС України

В С Т А Н О В И В :

Державна податкова інспекція у Дарницькому районі м. Києва звернулася до суду з позовом про припинення державної реєстрації юридичної особи: Приватного підприємства “Авантіс Лімітлесс Компані”. В обґрунтування позовних вимог покликається на те, що відповідач з більше року не подає до податкових органів звітності та відомостей, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів). А тому просить суд скасувати державну реєстрацію відповідача у зв’язку з неподання більше року органам державної податкової служби податкових декларацій, документі фінансової звітності.

Представник позивача подав заяву про розгляд справи у його відсутності, у якій позов підтримав у повному обсязі та просив такий задоволити.

Відповідач до суду не з’явився, судом направлялась ухвала про відкриття провадження у справі та повістки про виклик відповідача в судове засідання за адресою, яка зазначена в ЄДРПОУ. Відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін (ч. 1 ст. 18 Закону). З огляду на зазначене, суд вважає, що відповідач повідомлений належним чином, за таких обставин, неприбуття в судове засідання представника відповідача не є перешкодою для розгляду справи.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з’ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку, що позов слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до статті 67, 68 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом (ст. 67), кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності (ст. 68).

Частиною 1 ст. 9 Закону України «Про систему оподаткування»передбачено обов'язок платників податків і зборів (обов'язкових платежів) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами; подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів); сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни, допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності –юридичної особи та довідки про включення до ЄДРПОУ підтверджується, що Приватне підприємство “Авантіс Лімітлесс Компані”, ідентифікаційний код 31923038, юридична адреса: 02140 м. Київ, вул. Колекторна, 40-А.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 року з наступними змінами і доповненнями, підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є: визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, які не можна усунути; провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом; невідповідність мінімального розміру статутного фонду юридичної особи вимогам закону; неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону; наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.

Згідно п. 17 ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» органам державної податкової служби надано право звертатися у передбачених законом випадках до суду з заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Господарського кодексу України припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - за рішенням суду.

Статтею 238 Господарського кодексу України передбачено, що за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх застосування визначаються цим Кодексом, іншими законодавчими актами. Адміністративно-господарські санкції можуть бути встановлені виключно законами.

Згідно зі ст. 239 Господарського кодексу України до таких санкцій віднесено, зокрема, скасування державної реєстрації та ліквідація суб’єкта господарювання.

Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання провадиться за рішенням суду, що є підставою для ліквідації даного суб'єкта господарювання відповідно до статті 59 Господарського кодексу України.

Як зазначила представник позивача та вбачається з матеріалів справи, відповідач не подає органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності більше року.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

У зв’язку з наявністю документально підтвердженої підстави для припинення юридичної особи, позовні вимоги позивача обґрунтовані матеріалами справи, відповідають чинному законодавству і підлягають задоволенню.

Оскільки спір вирішено на користь суб'єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача - суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір) стягненню з відповідача не підлягають (ст. 94 КАС України).

Керуючись ст.ст. 69, 70, 71, 158-163, 167 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Припинити державну реєстрацію юридичної особи: Приватного підприємства “Авантіс Лімітлесс Компані ” (код ЄДРПОУ 31923038, юридична адреса: 02140, м. Київ, вул. Колекторна, 40-А).

У день набрання постановою законної сили направити її державному реєстратору Дарницького району м. Києва для внесення запису щодо цього судового рішення, повідомлення органів, визначених у ч. 3 ст. 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців»та вчинення дій щодо проведення процедури припинення державної реєстрації юридичної особи у встановленому законом порядку.

Згідно ст.ст. 185-186 КАС України сторони та інші особи, які беруть участь у справі мають право оскаржити в апеляційному порядку Постанову повністю або частково. Заява про апеляційне оскарження подається протягом 10 днів з дня проголошення, апеляційна скарга подається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Дані заяви подаються до апеляційного суду через суд першої інстанції.

Згідно ст. 254 КАС України Постанова, якщо інше не встановлено КАС України, набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Дата складення та підписання постанови в повному обсязі – 18.07.2010 року.

Суддя                                                                                 І.А. Качур

Часті запитання

Який тип судового документу № 10609217 ?

Документ № 10609217 це

Яка дата ухвалення судового документу № 10609217 ?

Дата ухвалення - 13.07.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 10609217 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 10609217 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 10609217, Окружной административный суд города Киева

Судебное решение № 10609217, Окружной административный суд города Киева было принято 13.07.2010. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные данные.

Судебное решение № 10609217 относится к делу № 2а-4195/10/2670

то решение относится к делу № 2а-4195/10/2670. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 10609215
Следующий документ : 10609218