Постановление суда № 105270125, 11.07.2022, Олевский районный суд Житомирской области

Дата принятия
11.07.2022
Номер дела
287/920/22
Номер документа
105270125
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

2/287/544/22

Справа № 287/920/22

У х в а л а

"11" липня 2022 р. м.Олевськ

Суддя Олевського районного суду Житомирської області Кононихіна Н.Ю., розглянувши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 , представник позивача: адвокат Юревич Ігор Вікторович, до Комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради про визнання незаконним і скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу,-

ВСТАНОВИВ:

До Олевського районного суду Житомирської області надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради про визнання незаконним і скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Відповідно ст. 187 ЦПК України, суд відкриває провадження у справі за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження.

За правилами цивільного процесуального законодавства, позовна заява за формою та змістом повинна відповідати вимогам, викладеним у ст. 175 ЦПК України, а також вимогам ст. 177 цього Кодексу.

Відповідно до норм чинногоЦПК України, у позовній заяві почергово повинно бути викладено по кожній позовній вимозі: зміст позовної вимоги, виклад обставин, якими позивач обґрунтовує цю позовну вимогу та зазначення доказів, що її підтверджує, наявність підстав для звільнення від доказування.

Як зазначає Пленум Верховного Суду України упостанові №2 від 12.06.2009 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції»у позовній заяві повинні міститися не лише позовні вимоги, а й бути викладені обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, і зазначені докази, що підтверджують кожну обставину».

Зміст позовних вимог - це певна форма захисту, яку просить позивач від суду. Під підставами позову, як вказує Верховний суд України, слід розуміти обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги. Виклад обставин підстави також необхідний для визначення тотожності позову, захисту відповідача від позову, зміни позову позивачем та найголовніше - для визначення предмета доказування по даній справі. По суті, зміст позовних вимог - є відображенням прохальної частини позовної заяви.

Пунктами 3, 4, 5 ч. 3ст.175ЦПК України передбачено, що позовна заява повинна містити: зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці, обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; зміст позовнихвимог:спосіб (способи)захисту правабо інтересів,передбачений закономчи договором,або іншийспосіб (способи)захисту правта інтересів,який несуперечить законуі якийпозивач проситьсуд визначитиу рішенні;якщо позовподано докількох відповідачів-зміст позовнихвимог щодокожного зних; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини.

Згідно із ч. 6ст. 175 ЦПК Україниу позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

Вивчивши матеріали позовної заяви, судом встановлено, що позивачем в прохальній частині позовної заяви не вказана розрахована сума середнього заробітку за час вимушеного прогулу та не конкретизовано, за який період планується стягнення вказаного заробітку; також не зазначена ціна позову.

Згідно ч.1,5ст.177ЦПК України позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. Позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Положеннями статті 83 ЦПК України визначено, що сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що до позовної заяви не додано необхідних для вирішення справи доказів, а саме наказу (копії) про призначення ОСОБА_1 на посаду до Комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради.

Відповідно до ч. 4 ст. 175 ЦПК України якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.

Згідно вимогч. 4 ст. 177 ЦПК Українидо позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

У даній позовній заяві представник позивача зазначає, що судовий збір по даному позову не справляється відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір».

П. 1 ч. 1ст. 5 Закону України «Про судовий збір»передбачено, що від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі.

Згідно висновку Великої Палати Верховного Суду України, висловленого у постанові від 30.01.2019 по справі № 910/4518/16, провадження № 12 -301гс18 щодо застосування норм права, а саме сплати судового збору при зверненні до суду з вимогами про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні: «Пільга щодо сплати судового збору, передбачена пунктом 1 частини першоїстатті 5 Закону України «Про судовий збір», згідно з якою від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачіу справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі, не поширюється на вимоги позивачів про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні під час розгляду таких справ в усіх судових інстанціях» (пункт 58 постанови від 30.01.2019).

Відповідно до ч. 4ст. 263 ЦПК Українипри виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Законом України «Про державний бюджет на 2022 рік»станом на 1 січня 2022 року прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено в розмірі 2481 гривень.

Отже, при зверненні до суду з вимогою про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу після звільнення позивача ОСОБА_1 слід сплачувати судовий збір, визначений устатті 4 Закону України «Про судовий збір»у розмірі 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 185 ЦПК України якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Враховуючи, що у позові не визначено фіксовану суму, на яку планується стягнення з відповідача середнього заробіткуза часвимушеного прогулу,суд позбавленийможливості зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити позивачем.

Всупереч вимогамст.175ч.4ЦПК України до позовної заяви не додано документи, що підтверджують сплату судового збору.

Відповідно доп.9ч.3ст.175ЦПК Українипозовна заяваповинна містити попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що позовну заяву слід залишити без руху.

Відповідно до ст. 185 ЦПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Керуючись ст.ст. 175, 177, 185 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Позовну заяву ОСОБА_1 , представник позивача: адвокат Юревич Ігор Вікторович, до Комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради про визнання незаконним і скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу - залишити без руху.

Надати позивачу строк для усунення недоліків протягом п`яти днів з дня отримання даної ухвали.

У випадку, якщо зазначені недоліки не будуть усунуті в зазначений термін, позовна заява вважатиметься неподаною та буде повернута позивачу.

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя: Н. Ю. Кононихіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 105270125 ?

Документ № 105270125 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 105270125 ?

Дата ухвалення - 11.07.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 105270125 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 105270125 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 105270125, Олевский районный суд Житомирской области

Судебное решение № 105270125, Олевский районный суд Житомирской области было принято 11.07.2022. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые сведения.

Судебное решение № 105270125 относится к делу № 287/920/22

то решение относится к делу № 287/920/22. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 105270122
Следующий документ : 105270127