Постановление суда № 104688134, 07.06.2022, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
07.06.2022
Номер дела
910/18018/21
Номер документа
104688134
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

07.06.2022Справа № 910/18018/21Господарський суд міста Києва у складі Ярмак О.М., за участю секретаря судового засідання Легкої А.С., розглянув матеріали господарської справи

За позовом Приватного акціонерного товариства "Торговий Дім "БОРИСФЕН"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Еталонсервісбуд

про стягнення 199 740,44 грн

Представники сторін:

Від позивача: не з`явився

Від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Торговий Дім "БОРИСФЕН" звернулося з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Еталонсервісбуд" про стягнення 194 945,37 грн попередньої оплати по договору про виконання робіт із заміни фасаду №10/04 від 10.04.2020, 2535,84 грн інфляційних втрат, 2259,23 грн 3% річних.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 15.11.2021 прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження, призначив підготовче засідання на 14.12.2021.

У підготовчому засіданні 14.12.2021 оголошено перерву до 11.01.2022.

14.12.2021 (після судового засідання) від відповідача засобами поштового зв`язку надійшли до суду 1) відзив на позовну заяву, 2) клопотання про залучення до участі у справі ОСОБА_1 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, як особи, яка за довіреністю була уповноважена відповідачем нести відповідальність щодо дотримання строків та якості виконаних робіт згідно договору, своєчасного забезпечення якісними матеріалами для виконання робіт; 4) заява про участь у справі в режимі відео конференції поза межами приміщення суду.

28.12.2021 позивач на доводи відповідача подав відповідь на відзив.

У підготовчому засіданні 11.01.2021 відмовлено у задоволені клопотання відповідача про участь у справі в режимі відео конференції, за клопотаннями представників обох сторін, які з`явились у засідання суду, оголошено перерву у підготовчому засіданні до 01.02.2022 з метою узгодження проекту мирової угоди.

31.01.2022 засобами поштового зв`язку до суду подано спільну заяву позивача та відповідача про затвердження мирової угоди та надано підписаний та скріплений печатками сторін оригінал мирової угоди від 26.01.2022.

Судове засідання 01.02.2022 не відбулось у зв`язку із перебуванням судді Ярмак О.М. на лікарняному, перепризначене судове засідання 15.03.2022 не відбулось через військові дії у Київській області.

Ухвалою суду від 03.05.2022 судове засідання призначене на 07.06.2022.

17.05.2022 від представника відповідача електронною поштою надійшло клопотання про проведення засідання без участі представника, в якому просить затвердити мирову угоду від 26.01.2022.

18.05.2022 від позивача надійшла заява про розгляд справи без участі його представника, в якій просить також затвердити мирову угоду від 26.01.2022.

Клопотання відповідача про залучення до участі у справі Філенко О.В. в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, як особи, яка за довіреністю була уповноважена відповідачем нести відповідальність щодо дотримання строків та якості виконаних робіт згідно договору, своєчасного забезпечення якісними матеріалами для виконання робіт відповідач не підтвердив, натомість сторонами подано мирова угода, тому суд вказане клопотання залишає без розгляду.

У судове засідання представники сторін не з`явились, тому суд розглядає справу за наявними в ній матеріалами.

Суд, розглянувши спільну заяву сторін про затвердження мирової угоди та дослідивши матеріали справи, вважає, що мирова угода підлягає затвердженню на умовах, погоджених сторонами.

Як встановлено судом, за змістом мирової угоди відповідач визнав позовні вимоги про стягнення 199 740,44 грн боргу, та зобов`язався у строк до 21.07.2022 здійснити його оплату разом із 50% судового збору у сумі 1498,06 грн., сторони узгодили графік погашення заборгованості.

Подана до суду мирова угода від 26.01.2022 відповідає матеріалам справи та змісту заявлених вимог, підписана зі сторони позивача - Приватного акціонерного товариства «Торговий Дім «БОРИСФЕН» директором Фокіною Л.М., зі сторони відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна група «Еталонсервісбуд» директором Кувалдіним Д.В.., їх повноваження судом перевірено.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом. Сторонам роз`яснено наслідки затвердження мирової угоди.

Частиною 4 статті 231 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що про закриття провадження у справі виноситься ухвала, в якій мають бути вирішені питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 130 ГПК України, у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Таким чином, враховуючи укладення мирової угоди сторонами, суд дійшов висновку про повернення позивачу з Державного бюджету України грошових коштів у сумі 1498,05 грн, що становить 50 % судового збору, сплаченого за розгляд позову у даній справі за платіжним дорученням № 376 від 02.11.2021 на суму 2996,11 грн., оригінал якого знаходиться у матеріалах справи.

Зважаючи на викладене, керуючись ст. ст. 130, 192, 193, 231, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду від 26.01.2022 у справі № 910/18018/21 укладену між Приватним акціонерним товариством «Торговий Дім «БОРИСФЕН» (53407, Дніпропетровська обл., місто Марганець, вулиця Єдності, будинок 50, код 13445459) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Еталонсервісбуд" (01001, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 7, код 42551994) у поданій редакції:

«МИРОВА УГОДА

« 26» січня 2022 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "БОРИСФЕН", код ЄДРПОУ 13445459, (далі по тексту ПРАТ "ТД "БОРИСФЕН", Позивач) в особі директора Фокіної Лідії Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ЕТАЛОНСЕРВІСБУД", код ЄДРПОУ 42551994, (далі по тексту ТОВ "БГ "ЕТАЛОНСЕРВІСБУД", Відповідач) в особі директора Кувалдіна Дмитра Васильовича, який діє на підставі Статуту,

які є учасниками справи № 910/18018/21 за позовом ПРАТ "ТД "БОРИСФЕН" до ТОВ "БГ "ЕТАЛОНСЕРВІСБУД" про стягнення 199740,44 грн., що знаходиться в провадженні ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ МІСТА КИЄВА, враховуючи доцільність мирного врегулювання даного спору, прийшли до взаємної згоди та уклали цю мирову угоду про нижчезазначене.

1. ПРЕДМЕТ МИРОВОЇ УГОДИ

Згідно з положеннями ч. 1, 2 ст. 192 ГПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і стосується лише прав та обов`язків сторін. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

ТОВ "БГ "ЕТАЛОНСЕРВІСБУД" визнає суму боргу перед ПРАТ "ТД "БОРИСФЕН" в розмірі 199740,44 (Сто дев`яносто дев`ять тисяч сімсот сорок гривень 44 копійки) грн., яка складається з:

- суми основної заборгованості 194945,37 (Сто дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот сорок п`ять гривень 37 копійок) грн..;

- суми інфляційних втрат 2535,84 (Дві тисячі п`ятсот тридцять п`ять гривень 84 копійки) грн.;

- 3% річних у сумі 2259,23 (Дві тисячі двісті п`ятдесят дев`ять гривень 23 копійки) грн.

Відповідач на умовах визначених цією Мирової угодою зобов`язується сплатити на користь Позивача судовий збір у розмірі 50 відсотків від судового збору, сплаченого при поданні позову - 1498,06 (Одна тисяча чотириста дев`яносто вісім гривень 06 копійок) грн..

Відповідач ТОВ "БГ "ЕТАЛОНСЕРВІСБУД" зобов`язується до 21.07.2022 року (двадцять першого липня дві тисячі двадцять другого року) сплатити на користь Позивача ПРАТ "ТД "БОРИСФЕН" суму в розмірі 201238,50 (Двісті одна тисяча двісті тридцять вісім гривень 50 копійок ) грн. шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позивача відповідно до нижченаведеного графіку погашення заборгованості.

Графік

погашення заборгованості ТОВ "БГ "ЕТАЛОНСЕРВІСБУД"

перед ТОВ ПРАТ "ТД "БОРИСФЕН"

№ п/пТермін погашення заборгованості, доСума чергового платежу, щомісяця грн.Залишок заборгованості після оплати, грн.1.21.02.202233 539, 75167 698, 752.21.03.202233 539, 75134 159, 003.21.04.202233 539, 75100 619, 254.21.05.202233 539, 7567 079, 505.21.06.202233 539, 7533 539, 756.21.07.202233 539, 750Загалом:201 238, 50201 238, 50

Всі платежі за цією Мировою угодою, які здійснюються ТОВ "БГ "ЕТАЛОНСЕРВІСБУД" на користь ПРАТ "ТД "БОРИСФЕН", оплачуються в безготівковій формі на поточний рахунок ПРАТ "ТД "БОРИСФЕН"за наступними реквізитами: поточний рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299.

У разі зміни поточного рахунку, ПРАТ "ТД "БОРИСФЕН" зобов`язується протягом п`яти робочих днів повідомити про це ТОВ "БГ "ЕТАЛОНСЕРВІСБУД".

Відповідач має право дострокового погашення повністю або частково узгодженої заборгованості.

2. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ УМОВ МИРОВОЇ УГОДИ

У випадку невиконання або неналежного виконання Відповідачем зобов`язань, передбачених цією Мировою угодою та (або) порушення термінів оплати визначених Графіком погашення заборгованості (в тому числі прострочення терміну оплати одного, будь-якого платежу), незалежно від причин, Сторони домовилися про настання наступних юридичних наслідків:

- ПРАТ "ТД "БОРИСФЕН" має право звернутись в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", до органів державної виконавчої служби/приватного виконавця з заявою про примусове виконання ухвали ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ МІСТА КИЄВА про затвердження цієї Мирової угоди та стягнення з ТОВ "БГ "ЕТАЛОНСЕРВІСБУД" повної суми заборгованості в розмірі 201238,50 (Двісті одна тисяча двісті тридцять вісім гривень 50 копійок) грн., за виключенням (мінусом) суми, що була фактично сплачена на користь ПРАТ "ТД "БОРИСФЕН" в рахунок виконання цієї Мирової угоди. В такому випадку, строк оплати повної суми боргу ТОВ "БГ "ЕТАЛОНСЕРВІСБУД" вважається таким, що настав.

3. УМОВИ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ МИРОВОЇ УГОДИ ТА ІНШИ УМОВИ

Сторони однаково розуміють значення і умови цієї Мирової угоди та її правові наслідки, волевиявлення сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі.

Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені Сторін цю Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності стосовно укладення цієї Мирової угоди.

Відповідач і Позивач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь - яких третіх осіб, в тому числі й держави.

У випадку, якщо в ході виконання цієї Мирової угоди відбудуться реорганізація, зміна підпорядкованості чи форми власності однієї зі Сторін, то Мирова угода зберігає силу для правонаступника такої Сторони. В усьому, що не передбачено умовами Мирової угоди, Сторони керуються чинним законодавством України.

Відповідно до вимог частини першої ст. 130 ГПК України та частини третьої ст. 7 Закону України "Про судовий збір", Позивачу з державного бюджету повертається розмірі 1498,06 (Одна тисяча чотириста дев`яносто вісім гривень 06 копійок) грн.

Сторони однаково розуміють, що ухвала господарського суду, якою буде затверджена дана Мирова угода є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання.

Відповідач і Позивач заявляють, що правові наслідки укладення Мирової угоди, передбачені ст. ст. 192, 193, 231 ГПК України їм відомі та зрозумілі.

Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження господарським судом і діє до повного виконання Сторонами своїх обов`язків за даною Мировою угодою.

Дану мирову угоду укладено в 3-х примірниках - по одному для кожного учасника справи та один примірник для ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ МІСТА КИЄВА.

4.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРАТ "ТД "БОРИСФЕН" ЄДРПОУ 13445459 53407, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності, буд. 50 р/р НОМЕР_1 в АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299 ІПН 34454504064 Директор_____ ОСОБА_2. ТОВ "БГ "ЕТАЛОНСЕРВІСБУД" ЄДРПОУ 42551994 01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 7 р/р НОМЕР_2 в АТ "Укрексімбанк" ІПН 425519926590 Директор ______ ОСОБА_3. За мировою угодою Боржником є: Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна група "Еталонсервісбуд" (01001, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 7, код 42551994)

Стягувачем є: Приватне акціонерне товариство «Торговий Дім «БОРИСФЕН» (53407, Дніпропетровська обл., місто Марганець, вулиця Єдності, будинок 50, код 13445459)

2. Закрити провадження у справі № 910/18018/21.

3. На підставі цієї ухвали повернути позивачу: Приватному акціонерному товариству «Торговий Дім «БОРИСФЕН» (53407, Дніпропетровська обл., місто Марганець, вулиця Єдності, будинок 50, код 13445459) з Державного бюджету України 1498 (одну тисячу чотириста дев`яносто вісім) грн 05 коп, судового збору, сплаченого за розгляд позову у даній справі за платіжним дорученням № 376 від 02.11.2021 на суму 2996,11 грн., оригінал якого знаходиться у матеріалах справи.

4.Дана ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення суддею, є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання протягом трьох років.

5. Ухвалу може бути оскаржено у встановленому законом порядку до апеляційної інстанції.

Суддя О.М.Ярмак

Часті запитання

Який тип судового документу № 104688134 ?

Документ № 104688134 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 104688134 ?

Дата ухвалення - 07.06.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 104688134 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 104688134 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 104688134, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 104688134, Хозяйственный суд города Киева было принято 07.06.2022. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить необходимые сведения.

Судебное решение № 104688134 относится к делу № 910/18018/21

то решение относится к делу № 910/18018/21. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 104688133
Следующий документ : 104688135