Решение № 104561567, 13.05.2022, Хозяйственный суд Тернопольской области

Дата принятия
13.05.2022
Номер дела
921/787/21
Номер документа
104561567
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

13 травня 2022 року м. ТернопільСправа № 921/787/21

Господарський суд Тернопільської області у складі судді Сидорук А.М.

розглянувши матеріали справи

за позовом: Комунального підприємства Тернопільелектротранс, вул.Тролейбусна, 7, м.Тернопіль, 46027

до відповідача: Приватного підприємства Туристична Тернопільщина, вул.Живова, 11, м.Тернопіль, 46008

про стягнення 43 196,39 грн

Представники сторін не прибули в судове засідання

Суть справи: Комунальне підприємство Тернопільелектротранс (вул.Тролейбусна, 7, м.Тернопіль, 46027) звернулося до Господарського суду Тернопільської області з позовом до Приватного підприємства Туристична Тернопільщина (вул.Живова, 11, м.Тернопіль, 46008) про стягнення 43 196,39 грн.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03 грудня 2021 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 921/787/21 за правилами загального позовного провадження; запропоновано учасникам справи подати/надіслати суду: позивачу: відповідь на відзив (у разі отримання відзиву), оформлену згідно вимог ст. 166 ГПК України, разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких вона ґрунтується, якщо такі докази не надані відповідачем, а також документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до неї доказів відповідачу; заяви з процесуальних питань (при наявності); відповідачу: відзив на позов, оформлений згідно вимог ст. 165 ГПК України, разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких він ґрунтуються, якщо такі докази не надані позивачем, а також документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу, протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі; заяви з процесуальних питань (при наявності); підготовче засідання призначено на 24 грудня 2021 року об 15 год. 00 хв.

В зв`язку з неявкою представників сторін в судове засідання, ухвалою господарського суду від 24.12.2022 відкладено у справі підготовче засідання на 18 січня 2022 року об 15 год. 30 хв.

В подальшому в зв`язку з неявкою в судове засідання представника відповідача, ухвалами господарського суду від 18.01.2022, 23.02.2022, 04.03.2022 підготовче засідання відкладалось, ухвали про відкладення розгляду справи крім сторін у справі, надсилались керівнику ПП Туристична Тернопільщина - Флешар Ігорю Адамовичу, АДРЕСА_1 .

На адресу господарського суду Тернопільської області від Приватного підприємства Туристична Тернопільщина повернулись поштові повідомлення із відміткою Укрпошти «адресат відсутній за вказаною адресою», від керівника відповідача Флешар І.А. повернулись рекомендовані повідомлення з відміткою «за закінченням терміну зберігання».

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 05.04.2022 закрито підготовче провадження та призначено справу № 921/787/21 до судового розгляду по суті на 26 квітня 2022 року об 14 год. 00 хв.

Представники сторін в судове засідання не з`явились. Водночас на адресу суду повернулося повідомлення про вручення поштового відправлення від відповідача Приватного підприємства Туристична Тернопільщина /вул.Живова, 11, м.Тернопіль, 46008/ з відміткою, - "адресат відсутній за вказаною адресою".

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 26 квітня 2022 року розгляд справи по суті відкладено на 13 травня 2022 року.

13.05.2022 року на адресу господарського суду Тернопільської області від Комунального підприємства Тернопільелектротранс надійшла заява (вх..№ 2985 від 13.05.2022) про розгляд справи без участі представника позивача, позовні вимоги підтримує в повному обсязі.

В судове засідання представник відповідача не з`явився.

Суд зазначає, що з метою повідомлення відповідача про відкриття провадження у справі, про відкладення підготовчого засідання, про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті, поштова кореспонденція надсилалась господарським судом відповідачу Приватному підприємству Туристична Тернопільщина за адресою, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме, вул.Живова, 11, м.Тернопіль, 46008 та керівнику ПП Туристична Тернопільщина - Флешар Ігорю Адамовичу, АДРЕСА_1 .

За приписами п.5 ч. 6 ст. 242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Частиною 7 статті 120 ГПК України передбачено, що учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Відповідно до частини 4 статті 13 ГПК України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Отже, в разі коли фактичне місцезнаходження особи учасника судового процесу з якихось причин не відповідає її місцезнаходженню, визначеному згідно з законом, і дана особа своєчасно не довела про це до відома господарського суду, інших учасників процесу, то всі процесуальні наслідки такої невідповідності покладаються на цю юридичну особу.

Повна відповідальність за достовірність інформації про місцезнаходження, а також щодо наслідків неотримання поштових відправлень за своїм офіційним місцезнаходженням покладається саме на юридичну особу (фізичну особу).

Судом виконано процесуальні вимоги щодо повідомлення відповідача належним чином про час та місце слухання справи. При цьому явка сторін не визнавалася судом обов`язковою, відповідач не був обмежений у своїх процесуальних правах надати відзив через канцелярію суду або шляхом його направлення на адресу суду поштовим відправленням.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши докази, наявні в матеріалах справи, судом встановлено наступне:

31 грудня 2015 року між Комунальним підприємством Тернопільелектротранс як Володільцем та Приватним підприємством Туристична Тернопільщина як Замовником, укладено договір №12/15п/64 про розміщення рекламних носіїв (далі - договір), відповідно до умов якого Володілець зобов`язався забезпечити надання транспортних засобів для розміщення на них рекламних носіїв протягом 3-ох робочих днів після укладення відповідного додатку до договору, у якому сторони узгоджують ескіз реклами, терміни її розміщення, ціну та інвентарний номер транспортного засобу, на якому розміщується рекламний носій, а Замовник, розмістивши рекламні носії на транспортних засобах Володільця власними силами та засобами, зобов`язався своєчасно та у повному обсязі проводити оплату послуг за договором (п.п.1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 2.3.1, 2.3.7 договору).

У розділі 3 договору сторонами погоджено порядок здійснення розрахунків за договором. Зокрема, згідно з п.3.1 договору розмір плати за розміщення рекламних носіїв узгоджується Протоколом погодження договірної ціни, який є невід`ємною частиною договору. Виставлення рахунків на оплату та оплата за договором Замовником проводиться на підставі укладених додатків щодо кожного транспортного засобу, на якому розміщується реклама. Володілець щомісячно до 5-го числа наступного за звітним місяцем оформляє та надає Замовнику рахунки на оплату, а Замовник щомісяця до 10-го числа наступного за звітним місяцем проводить оплату у безготівковій формі за розміщення рекламних носіїв на транспортних засобах в повному обсязі, на підставі додатків до договору та виставлених рахунків. У разі розірвання договору або закінчення терміну його дії плата нараховується по день фактичного перебування рекламного носія на транспортному засобі (п.п.3.2-3.6 договору).

Пунктами 7.2, 7.3 встановлено, що всі зміни та доповнення до договору оформляються відповідним додатком, який є невід`ємною частиною договору.

Як вбачається з матеріалів справи Комунальним підприємством «Тернопільелектротранс» було виставлено рахунки та надавались акти наданих послуг, згідно Договору № 12/15п/64 від 31.12.2015 року та відповідних додатків до Договору, дані акти підписані відповідачем, що засвідчує факт надання послуг.

Відповідно до п.3.4. Договору № 12/15п/64 від 31.12.2015 року, відповідач зобов`язаний проводити оплату за розміщення рекламних носіїв на транспортних засобах в повному об`ємі щомісяця до 10-го числа наступного за звітним місяцем.

Однак, відповідач не виконав умов даного Договору, в наслідок чого виникла заборгованість в сумі 43 196,39грн.

Заборгованість приватного підприємства «Туристична Тернопільщина» перед комунальним підприємством «Тернопільелектротранс» підтверджується наступними документами: копія Рахунку № 1132 від 30.09.2020 року; копія Акту наданих послуг № 1132 від 30.09.2020року; копія рахунку № 1278 від 30.10.2020 року; копія Акту наданих послуг № 1278 від 30.10.2020 року; копія рахунку № 1402 від 30.11.2020 року; копія акту наданих послуг № 1402 від 30.11.2020 року; копія Рахунку №1478 від 30.12.2020 року; копія Акту наданих послуг № 1478 від 30.12.2020 року; копія рахунку № 123 від 29.01.2021 року; копія акту наданих послуг № 123 від 29.01.2021 року; копія рахунку № 252 від 26.02.2021 року; копія акту наданих послуг № 252 від 26.02.2021 року; копія рахунку № 347 від 31.03.2021 року; копія акту наданих послуг № 347 від 31.02.2021 року; копія рахунку № 473 від 28.04.2021 року; копія акту наданих послуг № 473 від 28.04.2021 року; копія рахунку № 772 від 30.06.2021 року ; копія акту наданих послуг № 772 від 30.06.2021 року; копія Рахунку № 773 від 30.06.2021 року; копія акту наданих послуг № 773 від 30.06.2021 року; копія рахунку № 860 від 28.07.2021 року; копія Акту наданих послуг № 860 від 28.07.2021 року; копія рахунку № 1002 від 30.08.2021 року; копія акту наданих послуг №1002 від 30.08.2021 року; копія рахунку №9971 від 30.09.2021 року; копія акту наданих послуг № 9971 від 30.09.2021 року.

Як вбачається з матеріалів справи, 05.07.2021 року позивачем надіслано на адресу відповідача рекомендованим листом № 4600116403708 претензію за № 486/18 з вимогою сплати заборгованості в сумі 33 746,07грн.

Крім цього листом № 4600402877687 відповідачу 05.08.2021 року надіслано пропозицію про розривання Договору № 12/15р/64.

Позивач вказує, що з дотриманням всіх процедур та з закінченням строків, які передбачені в ст..188 Господарського кодексу України, не отримало відповіді на Пропозицію про розривання договору № 12/15р/64, яка була надіслана 05.08.2021 року, та отримана уповноваженою особою відповідача (Лист Тернопільської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» від 30.08.2021 року № 1853-П-2021082510128-В на П-2021082510128 від 25.08.2021).

Комунальне підприємство Тернопільелектротранс листом від 30.09.3021 завчасно повідомило відповідача, що виводить з користування транспортні засоби, на яких знаходяться рекламні зображення ПП «Туристична Тернопільщина», тролейбуси інвентарний № 146,149,152, 154,155,160,162,163,166, та плата за розміщення реклами з 01.10.2021 року не нараховується.

З огляду на те, що в добровільному порядку сума боргу відповідачем не погашена, КП Тернопільелектротранс звернулося з позовом до господарського суду з метою захисту своїх майнових прав та інтересів.

Пунктом 1 ч.2 статті 11 ЦК України передбачено, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема є договори та інші правочини.

Згідно ч. 1 статті 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ч.1 ст.628 ЦК України).

Згідно приписів ч.1 ст.509 Цивільного кодексу України, ст.173 Господарського кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

З аналізу укладеного між сторонами договору №12/15п/64 від 31.12.2015 вбачається, що він за своєю юридичною природою є договором про надання послуг.

Згідно з ч.1 ст.901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона - виконавець, зобов`язується за завданням другої сторони - замовника, надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором (ч.1 ст.903 ЦК України).

Статтею 905 ЦК України визначено, що строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною першою ст.193 Господарського кодексу України визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

При цьому, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором (ч.2 ст.193 Господарського кодексу України).

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Згідно зі ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч.1 ст.530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Матеріалами справи підтверджено, що за період з вересня 2020 року по вересень 2021 року позивачем були надані послуги щодо розміщення рекламних носіїв на транспортних засобах - тролейбусах, що підтверджується Актами надання послуг, підписаними та завіреними печатками обох підприємств, а також виставленими рахунками.

Однак відповідач, в порушення взятих на себе зобов`язань за договором, вартість наданих послуг у визначений договором строк не оплатив, внаслідок чого у нього виникла заборгованість перед позивачем у розмірі 43 196,39 грн.

Статтею 13 ГПК України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності, а в силу приписів ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. ст. 76,77 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обов`язок із доказування необхідно розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Факт порушення відповідачем зобов`язань за укладеним договором належним чином доведений та документально підтверджений, відтак суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

В силу ст.129 Господарського процесуального кодексу України при задоволенні позову судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись статтями ст. ст. 42, 46, 73, 74, 76-79, 91, 123, 129, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Приватного підприємства "Туристична Тернопільщина", вул.Живова, 11, м.Тернопіль, 46008, ідентифікаційний код 36509033 на користь Комунального підприємства "Тернопільелектротранс", вул.Тролейбусна, 7, м.Тернопіль, 46027, ідентифікаційний код 05447987 43 196,39 грн (сорок три тисячі сто дев`яносто шість гривень 39 копійок) заборгованості за Договором № 12/15п/64 про розміщення рекламних носіїв від 31.12.2015 року та 2 379,00 грн (дві тисячі триста сімдесят дев`ять гривень) в повернення сплаченого судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням суду законної сили.

3. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення підписано 01.06.2022.

Суддя А.М. Сидорук

Часті запитання

Який тип судового документу № 104561567 ?

Документ № 104561567 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 104561567 ?

Дата ухвалення - 13.05.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 104561567 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 104561567 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 104561567, Хозяйственный суд Тернопольской области

Судебное решение № 104561567, Хозяйственный суд Тернопольской области было принято 13.05.2022. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые данные.

Судебное решение № 104561567 относится к делу № 921/787/21

то решение относится к делу № 921/787/21. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 104561566
Следующий документ : 104561568