№ 103490172, 26.01.2022, Днепровский районный суд города Киева

Дата принятия
26.01.2022
Номер дела
755/21317/21
Номер документа
103490172
Форма судопроизводства
Дела об административных правонарушениях
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 755/21317/21

Провадження №: 3/755/41/22

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" січня 2022 р.

м. Київ

суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В. розглянувши справу про адміністративне правопорушення щодо притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , адреса - АДРЕСА_1 , місце роботи - керівник ТОВ «ВДМ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38729385, адреса - м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8), за ч. 1 ст. 163-2 Кодексу України про адміністративне правопорушення (далі - КпАП), установив:

ТОВ «ВДМ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38729385) здійснено несвоєчасне подання платіжних доручень до установи банку на перерахування належних до сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, тим самим порушено вимоги п. 287.3 ст. 287 ПК України, а саме, несвоєчасно сплачено грошове зобов`язання з орендної плати за землю по Податковій декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності)

? за 2020 рік у сумі 114348, 44 грн. по терміну сплати 22.02.2021, згідно акту перевірки № 34504/04-36-04-09/38729385 від 08.12.2021, фактично сплачено 23.02.2021, відповідно до платіжних доручень № 1042 та № 1043, тим самим затримано платежі на 1 день, та

? за 2021 рік у сумі 38 116, 15 грн. по таким термінам сплати, як-то:

(1) 30.03.2021 та 31.05.2021, згідно акту перевірки № 34504/04-36-04-09/38729385 від 08.12.2021, фактично сплачено 30.04.2021 та 30.06.2021, відповідно до платіжного доручення № 1114 та № 1219, тим самим затримано платежі на 31 та 30 днів відповідно;

(2) 30.09.2021, згідно акту перевірки № 34496/04-36-04-09/38729385 від 08.12.2021, фактично сплачено 19.10.2021, відповідно до платіжного доручення № 1551, тим самим затримано платіж на 19 днів;

(3) 01.11.2021, згідно акту перевірки № 34482/04-36-04-09/38729385 від 08.12.2021, фактично сплачено 11.11.2021, відповідно до платіжного доручення № 1604, тим самим затримано платіж на 11 днів.

У судове засідання, особа, що притягається до адміністративної відповідальності, будучи повідомленою про день, час та місце розгляду справи, згідно положень КУпАП, не з`явилася.

Інформацію про дату, час та розгляд самого провадження даним складом суду розміщувалася на сайті Судової влади цього місцевого суду у розділі інформацію для громадян з найменуванням «ГРОМАДЯНАМ» (https://dn.ki.court.gov.ua/sud2604/).

Разом з тим, ужиті заходи попри їх об`ємність не сприяли досягненню мети забезпечення участі в судовому засіданні особи, що притягається до адміністративної відповідальності.

З огляду на, що Суд, виходячи з вище зазначених правових норм та беручи до те, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватись належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки (див. у т.ч. постанову ВС від 15 травня 2019 року у справі № 0870/8014/12), вважає за можливе провести розгляд справи у її відсутність.

А тому, Суд дослідивши матеріали адміністративної справи, у відповідності до положень ст. 252 КпАП, а саме: оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю, приходить до наступного.

Статтями 251, 280 КпАП, визначено фактичні дані, обставини на основі яких, у визначеному законом порядку, орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення.

З урахуванням того, диспозицією частини 1 статті 163-2 КпАП встановлено відповідальність за неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) .

Згідно ст. 287 ПК України визначено строк сплати плати за землю у т.ч. відповідно до п. 287.1 власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою та згідно п. 287.3 податкове зобов`язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

В цій ситуації, Суд оцінюючи питання дійсності порушення визначеного ст. 163-2 КпАП ураховує, що як убачається з матеріалів справи, вина особи, що притягається до адміністративної відповідальності у вчиненні наведеного адміністративного правопорушення (ч. 1 ст. 163-2 КпАП) повністю доведена, у розумінні ст. 251 КпАП, належними та допустимими доказами, а саме:

- протоколом про адміністративне правопорушення, та додатку до нього, які складено у максимальній відповідності з вимогами ст. 256 КпАП та з яких слідує, що під час перевірки ДПС встановлено, що ТОВ здійснено ТОВ «ВДМ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38729385) здійснено несвоєчасне подання платіжних доручень до установи банку на перерахування належних до сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, а саме, згідно актів перевірки від 08.12.2021, несвоєчасно сплачено грошове зобов`язання з орендної плати за мелю по Податковій декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за 2020 та 2021 р.р.;

- відомостями, що містяться у акті перевірки, котрі засвідчують факт того, що ТОВ здійснено ТОВ «ВДМ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38729385) здійснено несвоєчасне подання платіжних доручень до установи банку на перерахування належних до сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, а саме, згідно актів перевірки від 08.12.2021, несвоєчасно сплачено грошове зобов`язання з орендної плати за мелю по Податковій декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за 2020 та 2021 р.р.

При цьому, з матеріалів справи, слідує, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, являється суб`єктом даного адміністративного правопорушення, оскільки з положень КУпАП, випливає, що останніми, при такому роді правопорушень, можуть бути: керівники та інші посадови особи підприємств, установ, організацій (заступники керівників з фінансово-економічних питань, головні бухгалтери тощо).

Тим самим є установленим факт порушення керівником встановленого законом порядку щодо строку сплати плати за землю, котрий власне утворює собою склад адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 163-2 КпАП.

При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення на особу, Суд зауважує таке.

Відповідно до абз. 2 ст. 38 КУпАП якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

ВС (постанови від 22.11.2018 у справі № 520/12759/16-а, від 23.11.2018 у справі № 489/4756/16-а) зауважив, що початок перебігу строку накладення адміністративного стягнення пов`язується з днем виявлення правопорушення лише у випадку вчинення триваючого правопорушення.

Триваючими адміністративними проступками є проступки, пов`язані з тривалим, неперервним невиконанням обов`язків, передбачених правовою нормою, припиняються виконанням регламентованих обов`язків, якщо ці обов`язки ще можливо виконати.

Триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, перебуває надалі у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності), увесь час безперервно скоює правопорушення (яке можливо припинити) у вигляді невиконання покладених на нього обов`язків, які ще можливо виконати (див. постанову ВС від 18.06.2020 у справі № 682/2447/16-а).

ВС в постанові від 20 грудня 2019 року в справі №554/1793/17 відмітив, що КУпАП не містить визначення поняття «триваюче правопорушення». Проте, як зазначено у листі Міністерства юстиції України від 02.08.2013 № 6802-0-4-13/11, в теорії адміністративного права триваючими визначаються правопорушення, які, почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов`язку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов`язок, або виконує його не повністю чи неналежним чином.

Тобто, виходячи з указаних орієнтирів ВС та доктринального тлумачення норм ст.ст. 9, 38 КпАП випливає, що триваюче правопорушення вчинюється протягом біль-менш тривалого часу і характеризується безперервним здійсненням єдиного діяння, в тому числі, тривалим безперервним невиконанням обов`язків, передбачених правовою нормою. Вважається, що триваючі правопорушення припиняються у разі виявлення факту цих правопорушень компетентним органом при проведенні перевірок, в тому числі, при виявленні таких проступків, як відсутність обліку доходів та витрат щодо яких встановлена обов`язкова форма обліку, бухгалтерського обліку об`єктів оподаткування, ведення його із порушенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інші правопорушення, встановити які можливо лише під час проведення документальної перевірки на підставі первинних документів.

До адміністративних правопорушень, які мають разовий характер і не є триваючими, відносяться такі проступки, як несвоєчасна подача декларацій, розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень на внесення платежів до бюджету та державних цільових фондів тощо.

Днем вчинення таких правопорушень є дата порушення граничного строку подачі декларації, про доходи до фіскального органу, порушення граничного строку подачі до закладу банків платіжних документів про оплату податків, зборів тощо.

В цій ситуації ідеться про порушення п. 283.3 ст. 287 ПК України, яке виразилося у несвоєчасному поданні платіжних доручень до установи банку на перерахування належних до сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

В актах перевірки від 08.12.2021 вказано, що ТОВ самостійно сплати відповідні платежі, а саме по термінах сплати: (1) 22.02.2021, згідно акту перевірки № 34504/04-36-04-09/38729385 від 08.12.2021, фактично сплачено 23.02.2021, (2) 30.03.2021 та 31.05.2021, згідно акту перевірки № 34504/04-36-04-09/38729385 від 08.12.2021, фактично сплачено 30.04.2021 та 30.06.2021, відповідно, (3) 30.09.2021, згідно акту перевірки № 34496/04-36-04-09/38729385 від 08.12.2021, фактично сплачено 19.10.2021, (4) 01.11.2021, згідно акту перевірки № 34482/04-36-04-09/38729385 від 08.12.2021, фактично сплачено 11.11.2021.

Отже, ураховуючи вищенаведені норми та положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, їх тлумачення, приходжу до висновку, що інкриміноване правопорушення не є триваючим, оскільки, сплата відповідного податкового зобов`язання обумовлена конкретними строками, а отже інкриміноване несвоєчасне подання платіжних доручень не може розглядатися, як триваюче правопорушення.

Оскільки ТОВ самостійно сплатило суму податку, то саме з цієї дати слід обчислювати строки накладення адміністративного стягнення за кожним з указаних епізодів.

Виходячи з наведеного, по фактам указаних в актах перевірки № 34504/04-36-04-09/38729385 від 08.12.2021 та № 34496/04-36-04-09/38729385 від 08.12.2021, на момент розгляду вказаної справи, передбачені ч. 2 ст. 38 КУпАП строки накладення адміністративного стягнення сплинули.

Відповідно до п. 7) ст. 247 КпАП провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу.

За таких обставин, суд враховуючи той факт, що на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення, строки, передбачені ст. 38 КУпАП, закінчилися, вважає за необхідне, на виконання імперативних вимог п. 7 ст. 247 КУпАП, розпочате провадження у справі в цій частині закрити.

Щодо епізоду по сплаті податку 11.11.21, то за ним строки не минули, відповідно Суд при накладені адміністративного стягнення, на особу, що притягається до адміністративної відповідальності, суд враховує обставини визначені ст. 33 КпАП, та не убачає, в розумінні ст. ст. 34, 35 КпАП, обставин, які пом`якшують чи обтяжують відповідальність останньої і вважає за необхідне накласти адміністративне стягнення у межах санкції статті 163-2 КпАП, яке за своїм видом і розміром буде справедливим, відповідатиме характеру вчиненого правопорушення, особі порушника та ступеню його вини, необхідним і достатнім для його виховання та запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так й іншими особами.

Судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення підлягає стягнення відповідно до положень ст. 40-1 КпАП.

Щодо формування резолютивної частини даного судового рішення, то Суд зауважує, що відповідно до ст. 284 КпАП по справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов: 1) про накладення адміністративного стягнення.

В постанові КАС від 02.11.21 у справі № 755/10002/21 в т.ч. зроблено висновок, що фактично КУпАП не визначає обов`язку суду визнавати особу винною в резолютивній частині постанови при прийнятті рішення у справі про адміністративне правопорушення.

З урахуванням указаних норм КпАП та орієнтирів сформованих судом апеляційної інстанції в наведеній справі, ураховуючи, що судом установлено наявність у діях водія складу адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 163-2 КпАП, Суд не убачає підстав визнавати особу винною в резолютивній частині постанови при прийнятті цього рішення та виносить постанову про накладення адміністративного стягнення у порядку п. 1) ст. 284 КпАП.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 38, 163-2, 251, 252, 283-285 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суддя постановив :

накласти на ОСОБА_1 за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 163-2 КпАП (епізод згідно акту перевірки № 34482/04-36-04-09/38729385 від 08.12.2021) адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі п`яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на день розгляду справи становить 85 (вісімдесят п`ять) гривень 00 копійок.

Провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 163-2 Кодексу України про адміністративне правопорушення (за епізодами згідно актів перевірки № 34504/04-36-04-09/38729385 від 08.12.2021 та № 34496/04-36-04-09/38729385 від 08.12.2021) закрити на підставі п. 7) ст. 247 КпАП.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 496 гривень 20 копійок.

Відповідно до ст. 307 КпАП, штраф має бути сплачений не пізніше як через п`ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження постанови - не пізніше як через п`ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

На підставі ст. 308 КпАП у разі несплати правопорушником штрафу у вищезазначений строк, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом. У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу та витрати на облік зазначених правопорушень.

Постанова може бути оскаржена в порядку та строки визначені Кодексом України про адміністративне правопорушення, з урахуванням норм статтею 287-294 даного Кодексу, і набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Строк пред`явлення до виконання три місяці.

С у д д я Оксана БІРСА

Часті запитання

Який тип судового документу № 103490172 ?

Документ № 103490172 це

Яка дата ухвалення судового документу № 103490172 ?

Дата ухвалення - 26.01.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103490172 ?

Форма судочинства - Дела об административных правонарушениях

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 103490172 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 103490172, Днепровский районный суд города Киева

Судебное решение № 103490172, Днепровский районный суд города Киева было принято 26.01.2022. Форма судопроизводства - Дела об административных правонарушениях, форма решения – . На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные сведения.

Судебное решение № 103490172 относится к делу № 755/21317/21

то решение относится к делу № 755/21317/21. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 103490171
Следующий документ : 103490175