Постановление № 103467906, 21.02.2022, Барский районный суд Винницкой области

Дата принятия
21.02.2022
Номер дела
125/72/22
Номер документа
103467906
Форма судопроизводства
Дела об административных правонарушениях
Государственный герб Украины

125/72/22

3/125/38/2022

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.02.2022 м. Бар Вінницької області

Суддя Барського районного суду Вінницької області Салдан Ю. О., розглянувши за участі секретаря судового засідання Гаврищук К. М., захисника особи, яка притягується до адміністративної відповідальності – Радзієвського А. М., справу про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, головного бухгалтера Ялтушківської дослідно-селекційної станції інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України (далі – ЯДСС ІБКІЦБ НААН), проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), -

У С Т А Н О В И Л А :

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення №980 від 15.12.2021, складеного головним державним інспектором Кушніром С. С., ОСОБА_1 ставиться за вину заниження податку на додану вартість в сумі 2933 грн, частину чистого прибутку в сумі 8832585 грн, чим порушено частину 1 статті 163-1 КУпАП, пункт 185-1 статті 185, пункт 187.1 статті 187, пункт 188-1 статті 188 Податкового кодексу України, пункт 1, пункт 2, пункт 3 Порядку відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку № 185-V від 21.09.2006 із змінами та доповненнями.

Таким чином, дії ОСОБА_1 податковим органом кваліфіковано за частиною 1 статті 163-1 КУпАП.

До початку судового засідання ОСОБА_1 подав клопотання про закриття провадження у справі. В обґрунтування клопотання зазначив, що при складанні протоколу про адміністративне правопорушення необхідно не лише вказувати факт порушення порядку ведення податкового обліку і його наслідки, але й зазначати, чи є відповідне порушення наслідком невиконання особою своїх службових обов`язків, встановивши коли і ким такі службові обов`язки для неї були визначені. Крім того, підставою для складання протоколу став акт документальної планової виїзної перевірки стосовно ЯДСС ІБКІЦБ НААН, на який було подано заперечення. За результатами розгляду заперечень податковим органом було прийнято податкове повідомлення-рішення від 18.01.2022 року форми «Р», яким донараховано частину чистого прибутку в сумі 8832585 грн. Не погоджуючись з вказаними рішенням ЯДСС ІБКІЦБ НААН 31.01.2022 року за вих. №7 подало скаргу до Державної податкової служби України з вимогою скасувати незаконне повідомлення-рішення. Подання скарги зупиняє виконання платником податків грошових зобов`язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні) на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов`язання, що оскаржується, вважається неузгодженою. Таким чином, акт перевірки не є правовим документом, який встановлює відповідальність суб`єкта господарювання, і не є обов`язковим рішенням суб`єкта владних повноважень.

Обґрунтовуючи незаконність притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 також вказав на помилковість покладення на нього, як головного бухгалтера ЯДСС ІБКІЦБ НААН обов`язку зі сплати частини чистого прибутку до бюджету. Зазначив, що повноваженнями щодо погодження фінансових планів та вирішення питання щодо відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) наділений Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук, як орган управління, а не ЯДСС ІБКІЦБ НААН.

ОСОБА_1 також зазначав, що в ГУ ДПС у Вінницькій області відсутні повноваження збільшувати суму грошового зобов`язання з платежу частини чистого прибутку. Відповідно до переліку податків і зборів, що містяться у статтях 9 та 10 Податкового кодексу України, відсутній такий платіж, як частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучаються до державного бюджету відповідно до закону. Тобто частина чистого прибутку визначається за результатами фінансово-господарської діяльності, розраховується за правилами бухгалтерського обліку та формою розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та декларується і сплачується у строк та в порядку, що передбачені для податку на прибуток підприємств. При цьому частина чистого прибутку не є податковим платежем у розумінні норм Податкового кодексу України, оскільки цей платіж не віднесений ні до загальнодержавних податків та зборів, ні до місцевих податків. Крім того, серед переліку функцій, які закріплені за контролюючими органами у статті 19-1 Податкового кодексу України (в редакції до 23.05.2020 року) також відсутня функція, яка б визначала обов`язок ГУ ДПС у Вінницькій області здійснювати адміністрування частини чистого прибутку (доходу). Ураховуючи викладене, ГУ ДПС у Вінницькій області не мало повноважень збільшувати суму грошового зобов`язання з платежу частина чистого прибутку за 2018, 2019 роки та за І квартал 2020 року, відповідно, і ставити за вину ОСОБА_1 вказане порушення.

У судовому засіданні захисник Радзієвський А. М. підтримав клопотання про закриття провадження у справі, посилаючись на викладені у ньому доводи. Наголосив на тому, що акт перевірки сам по собі не є доказом вини особи. Також захисник зазначив, що на даний час триває адміністративна процедура оскарження податкового повідомлення-рішення, у зв`язку з цим відсутні будь-які докази вини ОСОБА_1 .

Заслухавши захисника, дослідивши матеріали справи, суд дійшов таких висновків.

Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення, які визначені статтею 245 КУпАП, є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом.

Із статті 280 КУпАП вбачається, що орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Як вбачається із матеріалів справи, протокол про адміністративне правопорушення від 15.12.2021 ґрунтується на акті документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи від 15.12.2021 № 12079/02-32-07-14/20090488. У протоколі в розділі для надання пояснень щодо суті порушення ОСОБА_1 зазначив, що до акта перевірки будуть надаватися заперечення.

Відповідно до вказаного акта від 15.12.2021, перевіркою встановлено порушення (пункти 1, 3): п.185.1. ст.185, п.187.1. ст.187, п. 188.1 ст.188 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями ЯДСС ІБКІЦБ НААН занижено податок на додану вартість в загальній сумі 2933 грн, в т.ч. за вересень 2018 року в сумі 2933 грн; п.44.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями); п.5 ст.11, п.1, п.2 ст. 111 Закону України "Про управління об`єктами державної власності" від 21.09.2006 №185-V(із змінами та доповненнями); п.1, п.2, п.3 «Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об`єднаннями» (із змінами та доповненням) затвердженого: постановою Кабінету Міністрів України постановою від 23.02.2011 №138; п.2 ст.8 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 26 листопада 2015 року №848-VIII (із змінами та доповненнями); п. 17 ст.29 Бюджетного кодексу України (із змінами та доповненнями) ЯДСС ІБКІЦБ НААН занижено частину чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету в загальній сумі 8832585 грн, в тому числі: за 2018 рік в загальній сумі: 1986264 грн, зокрема: за І квартал 2018 року в сумі 174903,75 грн, за II квартал 2018 року в сумі 149309,3 грн, за III квартал 2018 року в сумі 473058,8 грн, за ІV квартал 2018 року в сумі 1188992 грн; за 2019 рік в загальній сумі 1745739 грн, зокрема: за І квартал 2019 року в сумі 274860,9 грн, за II квартал 2019 року в сумі 279745,2 грн, за III квартал 2019 року в сумі 853495,2 грн, за ІV квартал 2019 року в сумі 337637,7 грн; за 2020 рік в загальній сумі: 4178652 грн, зокрема: за І квартал 2020 року в сумі 101077,6 грн, за II квартал 2020 року в сумі 488453,6 грн, за III квартал 2020 року в сумі 3189854 грн, за ІV квартал 2020року в сумі 399266,4 грн; за період з 01.01.2021 року по 30.06.2021 року в загальній сумі 921930 грн, зокрема: за І квартал 2021 року в сумі 302599,2 грн, за II квартал 2021 року в сумі 619330,8 грн.

В акті перевірки зазначено, що директор і головний бухгалтер ОСОБА_1 з висновками акта не згідні і заперечення будуть подані у визначений законодавством термін.

Згідно з податковим повідомленням-рішенням ГУ ДПС у Вінницькій області від 18.01.2022 № 0006420701, ЯДСС ІБКІЦБ НААН донараховано частину чистого прибутку в сумі 8832585 грн.

На вказане повідомленням-рішення ЯДСС ІБКІЦБ НААН 31.01.2022 подало скаргу до Державної податкової служби України, у якій просить скасувати податкове повідомлення-рішення від 18.02.2022 № 0006420701 форми «Р», прийняте ГУ ДПС у Вінницькій області. Подання скарги підтверджується даними фіскального чека про оплату рекомендованого відправлення.

Відповідно до статті 56 Податкового кодексу України (пункти 56.1, 56.2, 56.15) рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. У разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов`язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, такий платник має право звернутися із скаргою про перегляд цього рішення до контролюючого органу вищого рівня. Скарга, подана із дотриманням строків, визначених абзацом першим пункту 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків грошових зобов`язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов`язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

Висновки, викладені в акті перевірки, є відображенням дій працівників податкових органів і самі собою не породжують правових наслідків для платника податків. Податковий орган не позбавлений права викладати в акті перевірки власні суб`єктивні висновки щодо зафіксованих обставин, та в подальшому, у разі виникнення спору щодо рішень про визначення грошових зобов`язань, що приймаються на підставі такого акта, обґрунтовувати ними власну позицію щодо наявності певних допущених платником податків порушень, а оцінка акта перевірки, в тому числі і оцінка дій посадових осіб податкового органу щодо його складання, викладення у ньому висновків перевірки, а також щодо самих висновків перевірки, надається при вирішенні спору щодо оскарження рішення, прийнятого на підставі такого акту.

Аналогічні правові висновки викладені у постанові КАС ВС від 08 вересня 2020 року у справі № П/811/2893/14.

Відповідно до частини 2 статті 251 КУпАП обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

Оскільки на підтвердження вини ОСОБА_1 до протоколу додано лише акт перевірки, який містить зазначення, що ОСОБА_1 з вказаним актом не згідний, видане на його підставі податкове повідомлення-рішення було оскаржено до податкового органу вищого рівня, тому факт допущення податкового порушення не можна вважати встановленим, а відповідні викладені у протоколі твердження податкового органу, які відображають лише позицію однієї із сторін спору, не можуть бути підставою для висновку про наявність в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення.

Отже, наявні в матеріалах справи докази не можна вважати беззастережним підтвердженням порушення ведення податкового обліку і всі сумніви в доведеності вини тлумачаться на користь особи.

Відповідно до пункту 1 статті 247 КУпАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин: відсутність події і складу адміністративного правопорушення.

Отже, підстави для притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 163-1 КУпАП відсутні, тому провадження у справі слід закрити за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Керуючись статтями 247, 283-285 КУпАП суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності частиною 1 статті 163-1 КУпАП закрити на підставі пункту 1 статті 247 КУпАП у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Постанова може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду, через Барський районний суд Вінницької області, протягом 10-ти днів з дня її винесення.

Суддя Юлія САЛДАН

Часті запитання

Який тип судового документу № 103467906 ?

Документ № 103467906 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 103467906 ?

Дата ухвалення - 21.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103467906 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

В якому cуді було засідання по документу № 103467906 ?

В Барский районный суд Винницкой области
Предыдущий документ : 103467904
Следующий документ : 103467908