Решение № 103409805, 16.02.2022, Бориславский городской суд Львовской области

Дата принятия
16.02.2022
Номер дела
438/1281/21
Номер документа
103409805
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 438/1281/21

Провадження № 2/438/79/2022

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

(з а о ч н е)

16 лютого 2022 року Бориславський міський суд Львівської області

в складі: головуючого-судді Слиша А.Т.

за участю секретаря судових засідань Гадубяк О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Бориславі цивільну справу за позовом акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в:

Позивач ПАТ КБ «ПриватБанк» подав до суду позовну заяву, в якій просить суд стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ «Приватбанк» заборгованість за кредитним договором про надання банківських послуг №б/н від 22.09.2020 у розмірі 10625,89 гривень станом на 08.07.2021 (8482 грн – заборгованість за простроченим тілом кредиту, 2143,89 грн – заборгованість за простроченими відсотками) та судові витрати в розмірі 2270 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідач ОСОБА_1 з метою отримання банківських послуг звернувся до АТ КБ «ПриватБанк», підписав заяву б/н від 22.09.2020. Своїм підписом у заяві відповідач підтвердив, що підписана ним заява разом з «Умовами та Правилами надання банківських послуг», «Тарифами», які викладені на банківському сайті, становить договір про надання банківських послуг (далі – Договір). При укладенні договору сторони керувалися ч.1 ст.634 ЦК України. Заявою відповідача підтверджується, що він був поінформований про умови кредитування, які були надані йому для ознайомлення в письмовій формі. Дія договору підтверджується також фактом користування відповідачем картковим рахунком та використання кредитних коштів, що узгоджується з ч.2 ст.642 ЦК України, що також вбачається з виписки по рахунку та розрахунку заборгованості. Банком на підставі Договору надання банківських послуг відкрито кредитний рахунок з початковим кредитним лімітом у розмірі, що зазначений у довідці про зміну умов кредитування та обслуговування картрахунку, відповідачу надано в користування кредитну картку, у подальшому кредитний ліміт збільшено до 8500 грн. АТ КБ «ПриватБанк» свої зобов`язання за Договором виконав у повному обсязі, а саме: надав відповідачу можливість розпоряджатися кредитними коштами на умовах, передбачених Договором, та в межах встановленого кредитного ліміту. Відповідач зобов`язався здійснювати погашення кредиту та процентів. Відповідач не надавав своєчасно банку грошові кошти для погашення заборгованості. Станом на 08.07.2021 заборгованість відповідача становить 10625,89 грн, яка складається з: 8482 грн – заборгованість за простроченим тілом кредиту, 2143,89 грн – заборгованість за простроченими відсотками. На підставі наведеного позивач просить суд позов задовольнити.

Ухвалою судді від 12 листопада 2021 року позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження в справі та визначено, що справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін. Ухвалою судді від 12 січня 2022 року здійснено перехід у розгляді справи – у спрощене провадження з викликом сторін.

У судове засідання представник позивача не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутності, позовні вимоги підтримує повністю, просить суд позов задовольнити, проти заочного розгляду справи не заперечує.

Відповідач ОСОБА_1 у судове засідання не прибув, про дату, час та місце судових засідань був повідомлений належним чином, зокрема, в порядку ч.11 ст.128 ЦПК України, правом на подачу відзиву не скористався, причин своєї неявки не повідомив.

Враховуючи неявку відповідача в судові засідання та згоду позивача на проведення заочного розгляду справи, суд відповідно до вимог ч. 4 ст. 223, ст. 280 ЦПК України вважає за можливе вирішити справу на підставі наявних у ній доказів та ухвалити заочне рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось (у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи).

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що позов підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно з ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ст.ст.12, 81 ЦПК України).

Відповідно до ч.1 ст.1066 ЦК України, за договором банківського рахунка банк зобов`язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Якщо відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунка клієнта, незважаючи на відсутність на ньому грошових коштів (кредитування рахунка), банк вважається таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення цього платежу. Права та обов`язки сторін, пов`язані з кредитуванням рахунка, визначаються положеннями про позику та кредит (параграфи 1 і 2 глави 71 цього Кодексу), якщо інше не встановлено договором або законом (ч.ч.1, 2 ст.1069 ЦК України).

Згідно з ст.1050 та ч.1 ст.1054 ЦК України, за кредитним договором банк зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а громадянин зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки. Якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 цього Кодексу.

Згідно з ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Між сторонами виник спір з приводу повернення грошових коштів, отриманих в кредит, та відповідальності за неналежне виконання зобов`язань позичальником.

Суд установив, що 22 вересня 2020 року між АТ КБ «ПриватБанк» та відповідачем ОСОБА_1 укладено договір про надання банківських послуг, згідно з умовами якого відповідач отримав кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок, шляхом підписання відповідачеманкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку.

У відповідності до п.1 ч.2 ст.11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини. Зобов`язання повинно виконуватися належним чином відповідно до умов договору і в установлений договором строк (ст.ст.526, 530 ЦК України). За умовами ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

З моменту укладення договору відповідачу видано кредитну картку, строк дії якої - до вересня 2024 року, що стверджується довідкою АТ КБ «ПриватБанк». Згідно з довідкою про зміну умов кредитування та обслуговування кредитної картки, оформленої на відповідача: 22.09.2020 – старт карткового рахунку № НОМЕР_1 , встановлено кредитний ліміт у розмірі 8500 грн; з 19.10.2020 - 8482 грн, з 05.01.2021 – 0,00 грн.

Судом встановлено, що позивач умови укладеного договору виконав, надавши відповідачу можливість розпоряджатися кредитними коштами.

Проте відповідач взяті на себе зобов`язання за договором належним чином не виконував. Зокрема, з виписки про рух коштів за договором б/н станом на 12.07.2021 встановлено, що відповідач з моменту оформлення кредитної картки користувався нею, використовував кошти в межах кредитного ліміту, проте не погашав заборгованість. У зв`язку з цим виникла заборгованість в сумі 8482 грн за простроченим тілом кредиту.

Згідно з наданим банком розрахунком, позивач нарахував відповідачу заборгованість за вказаним кредитним договором станом на 08 липня 2021 року в загальному розмірі 10625,89 грн.

При цьому, Банк, пред`являючи вимоги про погашення кредиту, просив у тому числі, крім заборгованості за простроченим тілом кредиту (сума, яку фактично отримав в борг позичальник) в розмірі 8482 грн, стягнути складові його повної вартості, зокрема, 2143,89 грн – заборгованість за простроченими відсотками.

Розглядаючи вимоги про стягнення заборгованості за відсотками, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини першої статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

За змістом статті 1056-1 ЦК України в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, тип процентної ставки визначається кредитним договором. Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів на дату укладення договору.

Згідно з ч. 1 ст. 1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (ст.625 ЦК України).

Таким чином, у разі укладення кредитного договору проценти за користування позиченими коштами поділяються на встановлені законом (розмір та підстави стягнення яких визначаються актами законодавства) та договірні (розмір та підстави стягнення яких визначаються сторонами в самому договорі).

У анкеті-заяві позичальника від 22.09.2020, підписаній сторонами, відсутні умови договору щодо строку дії кредитного ліміту, його розміру, відсоткової ставки, порядку погашення заборгованості, а також про встановлення відповідальності у вигляді неустойки (пені, штрафу) за порушення зобов`язання, прострочення його виконання у вигляді грошової суми та її визначеного розміру. Крім цього, у заяві відсутні відомості про те, який саме вид картки виявив бажання оформити відповідач.

У анкеті-заяві позичальника про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у Приватбанку зазначено, що відповідач погоджується з тим, що ця заява разом з Умовами та Правилами надання банківських послуг», які викладені на банківському сайті, Пам`яткою клієнта, Тарифами становить між ним та банком договір про надання банківських послуг.

Позивач, обґрунтовуючи право вимоги в цій частині (про стягнення заборгованості за відсотками), в тому числі їх розмір і порядок нарахування, крім самого розрахунку кредитної заборгованості за договором, послався на Витяг з Тарифів обслуговування кредитних карт «Універсальна», Витяг з Умов та Правил надання банківських послуг», що розміщені на сайті: https://privatbank.ua, на копію паспорту споживчого кредиту, як невід`ємні частини спірного договору.

Вказаними Витягами, що надані позивачем на підтвердження позовних вимог, визначені, у тому числі: процентні ставки, права та обов`язки клієнта (позичальника) і банку, відповідальність сторін, зокрема пеня за несвоєчасне погашення кредиту та/або процентів, штраф за порушення строків платежів за будь-яким із грошових зобов`язань та їх розміри і порядок нарахування.

Проте надані позивачем суду Витяг з Тарифів обслуговування кредитних карт «Універсальна» «Універсальна, 30 днів пільгового періоду», «Універсальна, 55 днів пільгового періоду», «Універсальна Contract», «Універсальна Gold» та Витяг з Умов та правил надання банківських послуг в ПриватБанку не містять підпису позичальника (відповідача). Витяг з Тарифів не містить відомостей про те, який саме вид кредитної картки, що вказаний у тарифах, був обраний відповідачем. Відтак, матеріали справи не містять підтверджень, що саме з цими документами відповідач ознайомився та погодився з такими, підписуючи заяву-анкету про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг ПриватБанку, а також те, що вказані документи на момент отримання відповідачем кредитних коштів взагалі містили умови, зокрема й щодо сплати відсотків та, зокрема, саме в зазначеному в цих документах, що додані банком до позовної заяви, розмірах і порядках нарахування, а тому їх не можна розцінювати як частину кредитного договору, укладеного між сторонами 22.09.2020 шляхом підписання анкети-заяви.

Крім того, роздруківка із сайту позивача належним доказом бути не може, оскільки цей доказ повністю залежить від волевиявлення і дій однієї сторони (банку), яка може вносити і вносить відповідні зміни в умови та правила споживчого кредитування, що підтверджено й у постанові Верховного Суду України від 11 березня 2015 року (провадження № 6-16цс15).

У вказаному випадку також неможливо застосувати до вказаних правовідносин положення ч.1 ст.634 ЦК України, за змістом якої договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, оскільки Умови та правила надання банківських послуг, що розміщені на офіційному сайті позивача (www.privatbank.ua) змінювалися самим АТ КБ «ПриватБанк» в період з часу виникнення спірних правовідносин (22.09.2020) до моменту звернення до суду із вказаним позовом, тобто кредитор міг додати до позовної заяви Витяг з Умов у будь-яких редакціях, що найбільш сприятливі для задоволення позову.

Отже суд не вбачає підстав вважати, що сторони обумовили в письмовому вигляді ціну договору, яка встановлена у формі сплати процентів (заборгованість за простроченими відсотками).

Вказане узгоджується з правовими висновками, викладеними в постанові Великої Палати Верховного Суду від 03 липня 2019 року у справі № 342/180/17, що є обов`язковими для застосування у відповідності до ч. 4 ст. 263 ЦПК України.

Крім цього, в матеріалах справи також міститься клопотання представника позивача про огляд вебсайту. Зокрема, представник позивача, посилаючись на ч. 7 ст. 85 ЦПК України, просив здійснити огляд та фіксування змісту розділу 2.1.1 Умов та правил надання банківських послуг, які розміщені на офіційному вебсайті АТ КБ «ПриватБанк» за посиланням https://privatbank.ua.terms, для підтвердження дійсності їх відповідної редакції як такої, що діяла на день приєднання відповідача до відповідних Умов. Клопотання подано не в порядку забезпечення доказів.

Проте, звертаючись до суду з позовною заявою, представник позивача надав до суду витяг з Умов та правил надання банківських послуг, що містить розділ 2.1.1, із зазначенням, що оригінал наявний у позивача. Враховуючи те, що представником позивача подано докази у справі безпосередньо до суду, - відсутні підстави для огляду вебсайту з метою встановлення та фіксування змісту наданих доказів.

Таким чином, у задоволенні клопотання представника позивача АТ КБ «ПриватБанк» про огляд вебсайту у вказаній цивільній справі суд відмовив, оскільки представником позивача не наведено достатнього обґрунтування необхідності такого огляду, а також оскільки огляд вебсайту позивача не містить інформації щодо особистого підпису відповідача на документах, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.

Крім цього, суд зазначає, що долучена позивачем до матеріалів позову копія Паспорту споживчого кредиту (таку назву документу визначає позивач у позовній заяві), з якої вбачається, що вона підписана відповідачем (22.09.2020), яким визначено основні умови кредитування (у т.ч. збільшені процентні ставки, порядок повернення кредиту, відповідальність за неналежне виконання договору), не вказує на те, що між сторонами погоджено істотні умови щодо розміру відсотків та не може слугувати підставою для повного задоволення позову.

Зокрема, у Паспорті споживчого кредиту, підписаному відповідачем, відсутні будь-які ідентифікуючі дані щодо договору, який укладався між сторонами, що також не свідчить про узгодження цих умов кредитного договору між сторонами, що вимагають положення статей 3,627 ЦК України, так як підпис позичальника міститься лише після розділу, в якому він стверджує про отримання ним від банку всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до його потреб та фінансової ситуації.

У цьому документі зазначено умови щодо надання кредитних ліній на семи різних карткових рахунках: «Універсальна», «Універсальна Gold», «Platinum», «МС World Black Edition», «VISA Signature», «MC Wоrld Elite», «Visa Infinite», та з розміром кредитного ліміту від 50 000 грн до 800 000 грн. Кожен вид кредитної картки передбачає різні процентні ставки, обов`язкові платежі, відповідальність за несвоєчасне погашення кредиту та/або процентів тощо.

Проте в анкеті-заяві та інших матеріалах справи відсутні відомості про те, що відповідачу було видано картку такого типу, також в матеріалах справи відсутні докази про встановлення відповідачу кредитного ліміту в такому розмірі за конкретним, визначеним картковим рахунком. Тобто, надані позивачем докази на обґрунтування позовних вимог в частині заборгованості за відсотками позбавляють суд можливості з`ясувати, з якими тарифами погодився відповідач та перевірити обґрунтованість розрахунку заборгованості. Також в паспорті споживчого кредиту вказано про те, що наведена у ньому інформація зберігає чинність та є актуальною з 22.09.2020 до 07.10.2020, тобто протягом 15 днів.

Крім цього, у вказаному паспорті споживчого кредиту вказано, що «умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів, тощо».

З урахуванням вищенаведеного, факт підписання відповідачем паспорту споживчого кредиту не може безумовно свідчити, що між сторонами погоджено істотні умови договору про розмір відсотків. Вказаний Паспорт споживчого кредиту не стосується кредитного договору б/н від 22.09.2020, заборгованість за яким позивач просить стягнути в даній справі. Тому такий доказ суд не вважає належним та допустимим.

Оскільки за положеннями ч.5 ст.81 ЦПК України доказування не може ґрунтуватися на припущеннях, тому суд не приймає наданий позивачем Витяг з Умов та правил надання банківських послуг в ПриватБанку, Витяг з Тарифів обслуговування кредитних карт «Універсальна» «Універсальна, 30 днів пільгового періоду», «Універсальна, 55 днів пільгового періоду», «Універсальна Contract», «Універсальна Gold» та копію Паспорту споживчого кредиту як підставу нарахування та стягнення нарахованих відсотків у вказаному позивачем розмірі.

Відповідно нарахування суми заборгованості в частині відсотків за користування кредитом слід вважати здійсненою без дотримання вимог закону та умов, погоджених з відповідачем.

Вимог про стягнення процентів за користування позиченими коштами та інших сум за прострочення виконання грошового зобов`язання, з підстав та у розмірах встановлених актами законодавства, зокрема статтями 625, 1048 ЦК України позивач не пред`явив.

Таким чином, у частині позовних вимог про стягнення заборгованості за відсотками слід відмовити, оскільки позивач належним чином не обґрунтував позовні вимоги в цій частині та не надав суду доказів на підтвердження обґрунтованості вказаних позовних вимог.

При цьому, враховуючи, що фактично отримані та використані позичальником кошти в добровільному порядку позивачу АТ КБ «ПриватБанк» не повернуті, а також вимоги частини другої статті 530 ЦК України за змістом якої, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання в будь-який час, що свідчить про порушення його прав, суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за кредитом (простроченим тілом кредиту) в розмірі 8482 грн, відтак позов в цій частині підлягає до задоволення.

На підставі ст. 141 ЦПК України, з відповідача на користь АТ КБ «ПриватБанк» необхідно стягнути судові витрати зі сплати судового збору в сумі 1812 грн, що були сплачені позивачем при зверненні з вказаним позовом до суду, тобто пропорційно сумі задоволених позовних вимог (8482 х 2270 / 10625,89).

Керуючись ст. ст. 12, 81, 89, 141, 259, 263, 264, 265, 280-282 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

позов задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» заборгованість за договором про надання банківських послуг б/н від 22 вересня 2020 року в розмірі 8482 (вісім тисяч чотириста вісімдесят дві) гривні 00 копійок, що становить заборгованість за простроченим тілом кредиту.

У задоволенні позову в частині стягнення з відповідача ОСОБА_1 на користь позивача акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» 2143,89 грн заборгованості за простроченими відсотками - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» сплачений судовий збір у розмірі 1812 гривні 00 копійок.

Позивач: акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», місцезнаходження юридичної особи: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 14360570.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ,паспорт громадянина України № НОМЕР_3 від 10.09.2020, адреса місця проживання: АДРЕСА_1 .

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, учасник справи має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд, якщо така подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України, не подані заяви про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Рішення може бути оскаржено позивачем в апеляційному порядку до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Головуючий суддя А.Т.Слиш

Часті запитання

Який тип судового документу № 103409805 ?

Документ № 103409805 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 103409805 ?

Дата ухвалення - 16.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103409805 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 103409805 ?

В Бориславский городской суд Львовской области
Предыдущий документ : 103409803
Следующий документ : 103439427