Дата принятия
18.02.2022
Номер дела
904/9396/21
Номер документа
103400612
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2022м. ДніпроСправа № 904/9396/21

за позовом Акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", м.Київ

до Комунального підприємства "КОМУНАЛЬНИК", смт.Магдалинівка

про стягнення заборгованості в сумі 16 346,85 грн.

Суддя Красота О.І.

Без участі представників сторін

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство "Укргазвидобування" звернулося до господарського суду з позовом до Комунального підприємства "Комунальник" і просить суд стягнути 16 346,85 грн. - заборгованості та судовий збір.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням Відповідачем зобов`язань за Договором №МаП003/7ТГ16 на транспортування природного газу від 04.01.2016 в частині оплати спожитих послуг.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2021 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Відповідач відзив на позов, а також докази повної оплати до суду не надав, повідомлення про вручення поштового відправлення 49300 19011358 отримано 11.01.2022, в зв`язку із чим, керуючись ч. 9 ст. 165 ГПК України, справа вирішується за наявними матеріалами.

Відповідно до ч.5 ст.252 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши надані докази в їх сукупності, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

04.01.2016 між Публічним акціонерним товариством "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (далі-Позивач, Транспортер) та Комунальним підприємством "КОМУНАЛЬНИК" (далі-Відповідач, Споживач) укладено Договір на транспортування газу №МаП003/7ТГ16 (далі – Договір, а.с.10-12).

За умовами п. 1.1 Договору предметом якого є надання транспортером оплачуваних послуг з транспортування природного газу власними внутрішньопромисловими трубопроводами до пунктів передачі газу в мережі газорозподільного підприємства, згідно узгоджених транспортером та газорозподільним підприємством "Актів розмежування ділянок обслуговування газопроводів".

Згідно з п. 1.2 Договору, транспортування газу здійснюється в обсягах, фактично використаних Споживачем та підтверджується реєстром газорозподільного підприємства.

Річний плановий обсяг транспортування природного газу Споживача складає 568,0 тис.куб.м, у т.ч. по місяцях: за січень у обсязі 117,0 тис.куб.м, за лютий - 108,0 тис.куб.м, за березень - 88,0 тис.куб.м, за квітень - 34,0 тис.куб.м, за травень - вересень - 0,00 тис.куб.м, за жовтень - 37,0 тис.куб.м, за листопад - 78,0 тис.куб.м, за грудень - 106,0 тис.куб.м. Сума договору складає 98695,68 грн (п. 1.3 Договору).

Відповідно до п. 5.1 Договору, в редакції додаткової угоди № 3 від 02.10.2017, вартість послуг з переміщення 1000 куб.м. природного газу внутрішньопромисловими трубопроводами виконавця складає: 152,10 грн, крім того ПДВ у розмірі 20% - 30,42 грн, всього в розмірі 182,52 грн та підтверджується сторонами у протоколі узгодження договірної ціни № 3 від 30.09.2016.

Вартість фактично наданих транспортером споживачу послуг за звітний місяць визначається на підставі акта наданих послуг (п. 5.4 Договору).

Пунктами 3.2 та 3.3 Договору встановлено, що транспортер до 15 числа місяця, наступного за звітним, направляє споживачу два примірники акта наданих послуг за звітний місяць, підписані уповноваженим представником та скріплені печаткою транспортера. Споживач протягом 2 днів з дати одержання акта наданих послуг зобов`язується повернути транспортеру один примірник оригіналу акта наданих послуг, підписаний уповноваженим представником та скріплений печаткою споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта наданих послуг. У випадку відмови від підписання акта наданих послуг, розбіжності підлягають врегулюванню відповідно до умов договору або в судовому порядку. До прийняття рішення судом відповідні розрахунки за вартість послуг з транспортування газу здійснюється відповідно до даних транспортера.

Акти наданих послуг є підставою для проведення остаточних розрахунків споживача з транспортером (п. 3.4 Договору).

В силу приписів п. 5.5 Договору остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться споживачем до 20-го числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та з урахуванням раніше перерахованих коштів.

Пунктом 11.1, Договору, передбачено, що цей договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2016, а в частині розрахунків до 31.03.2017 та відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України, поширює свою дію на відносини, що склалися між сторонами з 01.01.2016.

На виконання умов Договору Позивач у листопаді-грудні 2018 року свої зобов`язання за Договором виконав повністю, надавши послуги на суму 16 346,85 грн, що підтверджується Актами про виконання робіт по транспортуванню природного газу:

- за листопад 2018 - від 31.11.2018 в обсязі 15,742 тис.куб.м на суму – 2873,23 грн;

- за грудень 2018 - від 31.12.2018 в обсязі 73,820 тис.куб.м на суму – 13 473,62 грн (а.с.16, 17);

Листом Позивачем на адресу Відповідача направлений акт про надання послуг з транспортування природного газу за грудень 2018 року в 2-х примірниках з проханням невідкладно підписати зазначені акти, і по одному примірнику повернути позивачу. Згідно з поштовим повідомленням 5110000781167 зазначений лист та акти отримано представником відповідача 06.02.2019 (а.с.18).

Як стверджує Позивач, в порушення умов Договору Відповідач так і не повернув підписані акт приймання-передачі наданих послуг за договором без будь-яких пояснень, претензій щодо обсягу або якості наданих послуг відповідачем не пред`явлено.

В той же час Відповідач свої зобов`язання за Договором не виконав, за отримані послуги переміщення природного газу внутрішньопромисловими трубопроводами не розрахувався, у зв`язку з чим у останнього утворилася заборгованість перед Позивачем у сумі 16 346,85 грн.

З метою досудового врегулювання спору Позивач 21.06.2018 звернувся до Відповідача з вимогою про сплату заборгованості, яка отримана відповідачем 13.05.2020, залишена останнім без відповіді та задоволення.

У відповідь на вимогу на адресу Позивача надійшли Заперечення на вимогу № 29 від 15.05.2020 та Повідомлення Відповідача №30 від 15.05.2020 про розірвання Договору (а.с.24, 25).

Листом Позивач повідомив Відповідача про відсутність правових підстав для розірвання Договору, оскільки до 15.05.2020, у визначені Договором строки Відповідач не повідомляв Позивача про розірвання Договору, він діяв протягом 2018 року, а також повторно на адресу Відповідача направив акти про надання послуг з транспортування природного газу в листопаді - грудні 2018 в 2-х примірниках, з проханням невідкладно підписати зазначені акти, і по одному примірнику повернути Позивачу. Згідно з поштовим повідомленням акти отримано представником Відповідача 16.06.2020 (а.с.26, 27).

Наявні обставини стали підставою для звернення Позивача до суду з позовом про заборгованості за транспортований газ в сумі 16 346,85 грн. (а.с.21-22).

Приймаючи рішення господарський суд виходив з наступного.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України (далі – ГК України), суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 173 ГК України передбачено, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За своєю правовою природою укладений між сторонами по справі є договором про надання послуг, до якого слід застосовувати відповідні положення Господарського та Цивільного кодексів України.

Згідно ч. 1 ст. 901 та ч. 1 ст. 903 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Факт надання позивачем послуг відповідачу останнім не оспорений та отримання яких підтверджено матеріалами справи.

Приписами ст. 530 ЦК України, зокрема, встановлено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як слідує з умов Договору, саме акти про наданих послуг з переміщення (транспортування) природного газу є підставою для проведення остаточних розрахунків споживача з транспортером.

Однак, матеріали справи не містять доказів підписання Відповідачем актів про надання послуг з переміщення (транспортування) природного газу та жодних доводів останнього з цього приводу.

Тож, відсутність погоджених обома сторонами вищевказаних актів про надання послуг фактично унеможливлює проведення остаточного розрахунку в строк, передбачений договором, але і не спростовує висновків щодо виконання позивачем своїх зобов`язань за спірним договором у листопаді-грудні 2018 року. Разом з тим, слід зазначити, що обсяг транспортованого Позивачем газу за спірний період значно менший, ніж передбачено Договором, про що свідчать акти про надання послуг, а відтак і сама вартість природного газу не перевищує договірної ціни.

Матеріали справи містять належні докази направлення та отримання відповідачем вимоги щодо оплати заборгованості але, в той же час, у справі відсутні докази жодного реагування відповідача на пред`явлену до нього вимогу. Відповідач також не скористався своїм правом на надання до суду своїх доводів чи заперечень по суті позовних вимог.

З урахуванням викладеного, господарський суд дійшов висновку, що позовна вимога Позивача щодо стягнення з Відповідача заборгованості у розмірі 16 346,85 грн. підлягає задоволенню.

Відповідно статті 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається на Відповідача.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Комунального підприємства "КОМУНАЛЬНИК", (51100, смт.Магдалинівка, вул.Комарова, 41, ЄДРПОУ 32447471) на користь Акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", (04053, м.Київ, вул.Кудрявська, 26/28, ЄДРПОУ 30019775) 16 346,85 грн. - заборгованості та судовий збір в сумі 2 270,00 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційну скаргу на рішення суду може бути подано протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Центрального апеляційного господарського суду.

Суддя О.І. Красота

Повне рішення складено

18.02.2022.

Часті запитання

Який тип судового документу № 103400612 ?

Документ № 103400612 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 103400612 ?

Дата ухвалення - 18.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103400612 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 103400612 ?

В Хозяйственный суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 103400611
Следующий документ : 103400613