Постановление суда № 103386954, 18.02.2022, Гуляйпольский районный суд Запорожской области

Дата принятия
18.02.2022
Номер дела
315/222/22
Номер документа
103386954
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 315/222/22

Номер провадження № 2/315/145/22

У Х В А Л А

18 лютого 2022 року м. Гуляйполе

Суддя Гуляйпільськогорайонного судуЗапорізької областіРоманько О.О.,розглянувши позовнузаяву ОСОБА_1 , подану через представника адвоката Ієговську Анастасію Олександрівну, до Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС», про відшкодування шкоди, заподіяної смертю фізичної особи,-

ВСТАНОВИВ:

15.02.2022 року надійшла позовна заява ОСОБА_1 , подана через представника адвоката Ієговську Анастасію Олександрівну, до Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС», про відшкодування шкоди, заподіяної смертю фізичної особи.

Позовна заява подана з додержанням вимог процесуального закону, підсудна Гуляйпільському районному суду Запорізької області.

Згідно з ч. 1 ст.187ЦПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 185 цього Кодексу.

За положеннями ч. 1 ст.11ЦПК України суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання цивільного судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

Частиною 4 ст.19ЦПК України передбачено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 11, 19, 187, 189, 191, 193, 196 ЦПК України,-

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 , поданою через представника адвоката Ієговську Анастасію Олександрівну, до Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС», про відшкодування шкоди, заподіяної смертю фізичної особи.

Справу за позовною заявою ОСОБА_1 , поданою через представника адвоката Ієговську Анастасію Олександрівну, до Приватного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС», про відшкодування шкоди, заподіяної смертю фізичної особи, розглядати за правилами загального позовного провадження.

Призначити по справі підготовче засідання на 17 березня 2022 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Гуляйпільського районного суду Запорізької області за адресою: м. Гуляйполе, вул. Велика, 31, зала судових засідань № 12.

В судове засідання викликати учасників справи.

Інформацію щодосправи,яка розглядається,учасники судовогопроцесу можутьотримати наофіційному веб-порталісудової владиУкраїни вмережі Інтернет. Електронна адреса суду: inbox@gp.zp.court.gov.ua.

Копію ухвали направити сторонам у справі (в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення) протягом двох днів з дня її складення у відповідності до ч. 5 ст. 272 ЦПК України.

Направити відповідачу копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів та запропонувати протягом п`ятнадцяти днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі подати відзив на позовну заяву і всі письмові докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Зобов`язати відповідача одночасно із надісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) копії такого відзиву та доданих до нього документів позивачу. Надати до суду платіжний документ, що підтверджує надіслання позивачу копії відзиву.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строку без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Відповідач має право також у строк для подання відзиву пред`явити зустрічний позов, але не пізніше 17 березня 2022 року.

Позивачу надати заяви у відповідності до глави 1 розділу ІІІ ЦПК України. Зокрема, нормам ЦПК України мають відповідати заяви про розгляд справи без участі учасника справи та/або заяви про заочний розгляд справи.

Попередити учасників справи, що будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити: повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву чи клопотання або заперечення проти них, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); найменування суду, до якого вона подається; номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів); зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника; підстави заяви (клопотання, заперечення); перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви (клопотання, заперечення); інші відомості, що вимагаються цим Кодексом. Вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі, заяві, клопотанні або запереченні ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України стосується лише юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України. Письмові заява, клопотання чи заперечення підписуються заявником чи його представником.

Роз`яснити учасникам справи, якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується;обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Виклик свідка здійснюється за заявою учасника справи. У заяві про виклик свідка зазначаються його ім`я, місце проживання (перебування) або місце роботи, обставини, які він може підтвердити. Заява про виклик свідка має бути подана до або під час підготовчого судового засідання.

Забезпечення доказів судом проводиться за правилами, встановленими ст. ст. 116-119 ЦПК України.

Попередити учасників справи про недопустимість зловживання процесуальними правами, шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер; умисного неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі, тощо.

Позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу.

Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Сторонам у справі мати при собі копію паспорту та копію довідки про ідентифікаційний код, а представникам одночасно й належним чином завірену довіреність.

Ухвала окремо від рішення суду може бути оскаржена в апеляційному порядку лише щодо порушення правил підсудності. В іншій частині заперечення на ухвалу може бути включено до апеляційної скарги на рішення суду.

Апеляційна скарга подається протягом п`ятнадцяти днів з дня одержання копії цієї ухвали шляхом подання апеляційної скарги через Гуляйпільський районний суд Запорізької області до Запорізького апеляційного суду.

Суддя: О. О. Романько

Часті запитання

Який тип судового документу № 103386954 ?

Документ № 103386954 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 103386954 ?

Дата ухвалення - 18.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103386954 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 103386954 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 103386954, Гуляйпольский районный суд Запорожской области

Судебное решение № 103386954, Гуляйпольский районный суд Запорожской области было принято 18.02.2022. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные данные.

Судебное решение № 103386954 относится к делу № 315/222/22

то решение относится к делу № 315/222/22. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 103386951
Следующий документ : 103386955