Решение № 103245111, 14.02.2022, Турковский районный суд Львовской области

Дата принятия
14.02.2022
Номер дела
458/995/21
Номер документа
103245111
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2022 м. Турка

Турківський районний суд Львівської області в складі:

головуючого судді Кшик О.І.

секретаря судового засідання Матківська Р.Р.

Справа № 458/995/21

Провадження №2/458/73/2022

Сторони в справі:

позивач Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"

відповідач ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Турка в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовною заявою Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

встановив:

01.12.2021 представник позивача ПАТ АБ "Укргазбанк" подав до Турківського районного суду Львівської області позов до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості в сумі 11 007,06 грн.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що між Публічним акціонерним товариством акціонерний банк "Укргазбанк" та ОСОБА_1 укладено заяву про приєднання до правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції з якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів та надання послуг за платіжними картками ПАТ АБ "Укргазбанк". Відповідно до заяви-договору №2020/1_С/294-000052 укладеної між банком та відповідачем від 04.02.2020 останній встановлено орієнтовну суму кредиту - 10 000,00 грн. При цьому позивач видав відповідачу платіжні картки (зарплатну і кредитну "Домовичок". З метою попередження відповідачки про існуючу заборгованість банк направив їй вимогу №129/3765/2021 від 03.02.2021 про дострокове повернення всієї суми кредиту та сплати процентів за користування ними. Однак, дана вимога залишилась без виконання. Отже, відповідачка отримала кредит, однак у порушення умов договору не виконує належним чином взяті на себе зобов`язання, внаслідок чого станом на 12.04.2021 утворилась заборгованість в сумі 11 007,06 грн, з яких: 9 200,00 грн. - заборгованість по кредиту (поточна); 62,67 грн. - заборгованість по кредиту (прострочена); 328,18 грн. - заборгованість по процентах (поточна); 1 416,21 грн. - заборгованість по процентах (прострочена).

Згідно з протоколом авторозподілу справи між суддями від 01.12.2021 для розгляду справи визначено суддю Турківського районного суду Львівської області Кшик О.І.

Ухвалою суду від 16.12.2021 відкрито провадження у справі, визначено, що розгляд справи буде проводитись за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами та визначено відповідачеві строк для подання відзиву.

Відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Беручи до уваги те, що при відкритті провадження у справі визначено проводити її розгляд у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні), враховуючи те, що від сторін у справі не надійшло клопотання про інший порядок розгляду, зокрема з викликом сторін в судове засідання, тому розгляд справи проводиться в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами та з дотриманням, визначеного ст. 275 ЦПК України строку, а саме суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

У визначений судом строк відповідач відзиву чи клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін не надав. Конверт із судовими документами повернувся до суду з відміткою поштового відділення "адресат відмовляється від одержання".

Відповідно до п. 3 ч. 8 ст. 128 ЦПК України, днем вручення судової повістки є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку.

Таким чином, відповідач вважається таким, що належним чином повідомлений судом про розгляд вказаної справи.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали цивільної справи у їх сукупності та взаємозв`язку, суд встановив наступні обставини справи та відповідні до них правовідносини.

Між ПАТ АБ "Укргазбанк" та відповідачкою ОСОБА_1 укладено заяву-договір №2020/1_С/294-000052 про приєднання до правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками Публічним акціонерним товариством акціонерним банком "Укргазбанк" від 04.02.2020.

Згідно блоку 2 п.2.1 заяви-договору №2020/І-С/294-000052 про приєднання - підписанням цієї заяви-договору про приєднання клієнт погодився з тим, що ця заява -договір разом з правилами, тарифним планом, умовами банківських продуктів/пакетів (що всі розміщені на сайті банку), є договором комплексного банківського обслуговування, укладеним між АБ "Укргазбанк", реквізити якого визначені у правилах, та клієнтом, реквізити якого зазначені у цій заяві-договорі.

В блоці 3 п.3.1 вищезгаданої заяви зазначено, що сторони підтверджують досягнення згоди щодо всіх істотних умов заяви-договору, що передбачені чинним законодавством України для договорів банківського рахунку фізичної особи, операції за якими в тому числі можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, та для кредитних договорів.

Відповідно до заяви-договору №2020/І-С/294-000052 про приєднання (блок 4), з відповідачкою укладено договір №2020/ОВР/294-000030, згідно якого відповідачці надано кредит на споживчі цілі за програмою кредитування "Універсальна картка "Домовичок" з орієнтовною сумою кредиту 10 000,00 грн. і строком дії договору з 04.02.2020 по 03.02.2021. Процентна ставка за кредитом складає 36,00% річних; процентна ставка на пільговий період складає 0,00001% річних; а процентна ставка на прострочену заборгованість складає 48,00%. Зазначено про щомісячну сплату процентів. Також, визначена реальна річна процентна ставка - 55,75% річних; проценти в розмірі 2 273,91 грн. та комісія, платежі за додаткові супутні послуги в розмірі 949,90 грн.

Відповідач підтвердила отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування (в т.ч. з іншими пропозиціями банку) та орієнтовну загальну вартість кредиту виходячи із обраних нею умов кредитування. Також підтвердила отримання нею всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до її потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз`яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для неї в тому числі в разі невиконання нею зобов`язань за таким договором.

Згідно із п. 5.3.26. банк має право вимагати дострокового виконання зобов`язань клієнтом за укладеним договором, зокрема, у разі порушення клієнтом строків/термінів сплати будь-яких платежів за договором, в тому числі сплати процентів, комісійної винагород, та інших платежів передбачених заявою -договором та цими правилами, про що клієнту надсилається відповідна письмова вимога.

Позивач зобов`язання за кредитним договором виконав у повному обсязі, тоді як відповідачка ОСОБА_1 взяті на себе зобов`язання за договором належним чином не виконує, внаслідок чого виникла заборгованість перед банком по кредитному договору.

Як вбачається із поданого позивачем розрахунку заборгованості, станом на 12.04.2021 видно, що заборгованість відповідачки ОСОБА_1 перед банком становить 11 007,06 грн., з яких: 9 200,00 грн. - заборгованість по кредиту (поточна); 62,67 грн. - заборгованість по кредиту (прострочена); 328,18 грн. - заборгованість за процентами (поточна); 1 416,21 грн. - заборгованість по процентах (прострочена), яку відповідач не погашає в добровільному порядку.

03.02.2021 представник АБ "Укргазбанк" надіслав ОСОБА_1 досудову вимогу про дострокове повернення кредиту за договором №2020/ОВР/294-000030.

Розглядаючи даний спір, суд виходить із того, що між сторонами виникли правовідносини, які регулюються загальними положеннями ЦК України про зобов`язання та параграфом 2 Глави 71 ЦК України "Кредит".

Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Статтею 526 ЦК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

А згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Суд встановив, що відповідачка зверталася до позивача за отриманням кредитних коштів, що доводиться її заявою-договором №2020/І_С/294-000052 про приєднання від 04.02.2020.

Як видно з матеріалів справи, договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб містить анкетні дані відповідачки ОСОБА_1 , підписаний нею, що свідчить про те, що відповідачка ознайомлена з текстом договору, його умовами, тарифами, погодилася на всі умови договору, зокрема щодо встановленого кредиту в розмірі 10 000,00 грн., процентної ставки, яка складає 36% річних.

Як видно з виписок по рахунку НОМЕР_1 з 04.02.2020 по 12.04.2021 здійснювались операції, зокрема видача готівкових по картковому рахунку.

Відтак відповідач була повідомлена про умови кредитування, зокрема, ознайомлена з розміром кредиту, відсотковою ставкою за процентами та іншими умовами договору.

Водночас суд встановив, що позивач виконав свої обов`язки за умовами договору кредитування, надавши кредитні кошти відповідачу, а відповідач у свою чергу свої зобов`язання за кредитним договором належним чином не виконувала, що призвело до виникнення заборгованості, а отже позивач вправі вимагати виконання відповідачем, як боржником, зобов`язання щодо повернення фактично отриманої суми кредитних коштів, відсотків.

Враховуючи те, що судом встановлено факт укладення між сторонами кредитного договору, встановлено факт отримання та користування відповідачем коштами за цим договором та факт їх неповернення у відповідності до умов договору та у строки визначені сторонами, тому суд дійшов висновку про підставність позову щодо стягнення суми заборгованості за кредитним договором.

Розрахунок суми заборгованості відповідає умовам кредитного договору, докази зворотного у суду відсутні.

За таких обставин суд дійшов висновку, що позивачем доведені обставини, на які він посилався як на підставу своїх вимог, такі не спростовані відповідачем, а тому суд дійшов висновку, що позов підлягає до задоволення повністю.

Вирішуючи питання судових витрат, суд виходить з такого.

Судові витрати в цій справі складаються з судового збору.

З урахуванням задоволених вимог позивача в повному обсязі, на відповідача покладаються судові витрати у вигляді судового збору в розмірі 2270,00 грн за подання позовної заяви позивачем (на підставі ставок, що діяли на момент вчинення процесуальної дії) і підлягають стягненню в користь позивача.

Керуючись ст. 141, 258, 263-265, 268 ЦПК України, суд

вирішив:

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІН НОМЕР_2 ) на користь Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" заборгованість за кредитним договором №2020/1_С/294-000052 від 04.02.2020 в розмірі 11 007,06 грн (одинадцять тисяч сім гривень шість копійок) та судовий збір у розмірі 2270,00 грн (дві тисячі двісті сімдесят гривень 00 копійок).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів безпосередньо до Львівського апеляційного суду.

Позивач: ПАТ АБ "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280, адреса місцезнаходження: 03087, м.Київ, вул.Єреванська, 1).

Відповідач: ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІН НОМЕР_2 , адреса: Львівська область, Самбірський район, с.Головське).

Рішення суду складено та підписано 14.02.2022.

Суддя О.І. Кшик

Часті запитання

Який тип судового документу № 103245111 ?

Документ № 103245111 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 103245111 ?

Дата ухвалення - 14.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103245111 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 103245111 ?

В Турковский районный суд Львовской области
Предыдущий документ : 103206404
Следующий документ : 103245113