Постановление суда № 102929792, 03.02.2022, Оратовский районный суд Винницкой области

Дата принятия
03.02.2022
Номер дела
141/61/22
Номер документа
102929792
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 141/61/22

Провадження № 2/141/62/22

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

03 лютого 2022 року смт. Оратів

Суддя Оратівського районного суду Вінницької області Климчук С.В. розглянувши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн Фінанс» (вул. Хоткевича Гната, буд. 12, оф. 177, м. Київ, 02094, код ЄДРПОУ 42254696), про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,-

В С Т А Н О В И В:

01.02.2022 року до Оратівського районного суду Вінницької області надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн Фінанс» про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Під час вивчення матеріалів справи було встановлено, що дана позовна заява відповідає вимогам ст.ст. 175, 177 ЦПК України, справа підсудна Оратівському районному суду Вінницької області, підстав для повернення заяви або відмови у відкритті провадження по справі встановлених ЦПК України немає.

Підстави, передбачені ст.185 ЦПК України для залишення позовної заяви без руху, повернення заяви відсутні.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного) та окремого провадження.

Враховуючи визначені у ст. 274 ЦПК України обставини, категорію та складність справи, наявність у справі доказів, суд вважає можливим розглянути справу у порядку спрощеного позовного провадження за наявними матеріалами без виклику сторін.

У позовній заяві зазначено як третіх осіб приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіну Яну Вікторівну та приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області Турського Олександра Віталійовича.

Відповідно до ч.1, ч.3 ст. 53 ЦПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї зі сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення суду може вплинути на права та обов`язки осіб, що не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Приймаючи до уваги предмет спору та зміст заявлених вимог, враховуючи, що спірний виконавчий напис нотаріуса було вчинено приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіною Я.В., а виконавче провадження відкрито приватним виконавцем виконавчого округу Вінницької області Турським О.В., прийняте рішення по зазначеній справі може вплинути на їх права та обов`язки, суд вважає, що приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіну Я.В. та приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області Турського О.В. слід залучити до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Крім того, відповідно до положень ст. 93 ЦПК України, учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи, що ним подається до суду, не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

Учасник справи, якому поставлено питання позивачем, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.

На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.

Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніш як за п`ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - до першого судового засідання. Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.

У заяві свідка зазначаються ім`я (прізвище, ім`я та по батькові), місце проживання (перебування) та місце роботи свідка, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника податків свідка за його наявності або номер і серія паспорта, номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти (за наявності), відповіді на питання щодо обставин справи, про які відомо свідку, джерела обізнаності свідка щодо цих обставин, а також підтвердження свідка про обізнаність із змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань.

Якщо поставлене запитання пов`язане з наданням відповідних доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом з наданням заяви свідка надає копії відповідних письмових чи електронних доказів.

Зі змісту позову вбачається, що представником позивача у відповідності до вимог ст. 93 ЦПК України відповідачу поставлені наступні запитання:

1) У якій формі укладався кредитний договір №167784550 від 15.10.2019 року між ОСОБА_1 та ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога»?

2) Чи посвідчувався нотаріально договір №167784550 від 15.10.2019 року між ОСОБА_1 та ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога»?

3) Чи здійснювало ТОВ «ФК «Онлайн Фінанс» повідомлення ОСОБА_1 про набуття ТОВ «ФК «Онлайн Фінанс» статусу кредитора по кредитному договорі №167784550 від 15.10.2019 року?

4) Скільки коштів було сплачено ОСОБА_1 на користь ТОВ «ФК «Онлайн Фінанс» як новому кредитору по договору №167784550 від 15.10.2019 року?

Враховуючи положення ст. 93 ЦПК України, суд вважає за необхідне зобов`язати відповідача подати письмові відповіді на поставлені у позові запитання в формі заяви свідка, копію якої надіслати позивачу в установлені законом строки.

Поряд з цим, у позовній заяві представник позивача просить суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн Фінанс» кредитний договір №167784550 від 15.10.2019 року; договір відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 62 від 21.01.2020 року; договір відступлення прав вимоги за кредитними договорами №05/0820-01 від 05.08.2020 року та реєстр прав вимог № 3 від 29.01.2021 року.

Згідно ч.1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З урахуванням викладених обставин, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання представника позивача.

Також, з метою з`ясування обставин справи, на підставі ст. 84 ЦПК України, слід витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн Фінанс», приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіної Я.В. та у приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області Турського О.В. оригінал виконавчого напису № 12149, виданого 12.03.2021 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн Фінанс» заборгованості за кредитним договором №167784550 від 15.10.2019 року, а також оригінали документів, які стали підставою для його видачі, для повноти та об`єктивності розгляду даної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 53,84, 93, 175-177, 187, 274-279 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Відкрити провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн Фінанс» про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

2. Справа буде розглядатися суддею Климчуком С.В у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами 11.03.2022 року в приміщенні Оратівського районного суду Вінницької області (вул. Героїв Майдану, 88, смт. Оратів, Вінницької області, 22600).

3. До участі у справі залучити третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору – приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіну Яну Вікторівну (вул. Київська 115, оф.1, м. Обухів, Київської області, 08700) та приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області Турського Олександра Віталійовича (вул. Героїв Крут, 4-В, прим. № 47, м. Вінниця, 21001).

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн Фінанс» кредитний договір №167784550 від 15.10.2019 року; договір відступлення прав вимоги за кредитними договорами № 62 від 21.01.2020 року; договір відступлення прав вимоги за кредитними договорами №05/0820-01 від 05.08.2020 року та реєстр прав вимог № 3 від 29.01.2021 року. Вказану інформацію надати суду до 04.03.2022 року.

5. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю ««Фінансова компанія «Онлайн Фінанс» оригінал виконавчого напису № 12149, виданого 12.03.2021 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн Фінанс» заборгованості за кредитним договором №167784550 від 15.10.2019 року, а також оригінали документів, які стали підставою для його видачі. Вказану інформацію надати суду до 04.03.2022 року.

6. Витребувати у приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області Турського О.В. оригінал виконавчого напису № 12149, виданого 12.03.2021 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн Фінанс» заборгованості за кредитним договором №167784550 від 15.10.2019 року, а також оригінали документів, які стали підставою для його видачі. Вказану інформацію надати суду до 04.03.2022 року.

7. Витребувати у приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіної Я.В. оригінал виконавчого напису № 12149, виданого 12.03.2021 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн Фінанс» заборгованості за кредитним договором №167784550 від 15.10.2019 року, а також оригінали документів, які стали підставою для його видачі. Вказану інформацію надати суду до 04.03.2022 року.

8. Роз`яснити посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн Фінанс», а також приватному нотаріусу Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіна Я.В. та приватному виконавцю виконавчого округу Вінницької області Турському О.В., що згідно з ч. ч. 6, 7 ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

9. Зобов`язати відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Онлайн Фінанс» в порядку ст.93 ЦПК України подати суду відповіді на запитання представника позивача:

1) У якій формі укладався кредитний договір №167784550 від 15.10.2019 року між ОСОБА_1 та ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога»?

2) Чи посвідчувався нотаріально договір №167784550 від 15.10.2019 року між ОСОБА_1 та ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога»?

3) Чи здійснювало ТОВ «ФК «Онлайн Фінанс» повідомлення ОСОБА_1 про набуття ТОВ «ФК «Онлайн Фінанс» статусу кредитора по кредитному договорі №167784550 від 15.10.2019 року?

4) Скільки коштів було сплачено ОСОБА_1 на користь ТОВ «ФК «Онлайн Фінанс» як новому кредитору по договору №167784550 від 15.10.2019 року?

Відповідно до ч.5 ст. 93 ЦПК України, якщо поставлене запитання пов`язане з наданням відповідних доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом з наданням заяви свідка надає копії відповідних письмових чи електронних доказів.

Зобов`язати відповідача в порядку ст.93 ЦПК України у встановлений законом строк надіслати позивачу, який поставив письмові запитання, копію заяви свідка

10. Копію ухвали про відкриття провадження у справі надіслати учасникам справи до відома, а органам, від яких витребовується інформація до виконання.

11. Учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, у мережі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України за веб-адресою: http://or.vn.court.gov.ua.

12. Попередити учасників справи, що письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст. 95 ЦПК України). В разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

13. Не пізніше п`ятиденного строку відповідач має право подати заяву із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження. У разі неподання у встановлений судом строк таких заперечень, відповідач має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.

14. Установити п`ятнадцятиденний строк з дня вручення копії цієї ухвали відповідачу - для подання відзиву на позовну заяву; третій особі - для подання пояснень щодо позову або відзиву на позовну заяву. Роз`яснити відповідачу, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

15. У поясненнях третьої особи щодо позову або відзиву третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, викладає свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову.

16. До пояснень третьої особи застосовуються правила, встановлені частинами третьою – шостою статті 178 цього Кодексу.

17. Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання до суду відповіді на відзив з наданням усіх доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується відзив, якщо такі докази не надані позивачем або відповідачем, та документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до неї доказів іншим учасникам справи.

18. Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення на відповідь з наданням усіх доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується заперечення на відповідь, якщо такі докази не надані позивачем або відповідачем, та документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечення на відповідь і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Ухвала може бути оскаржена лише щодо недотримання правил підсудності протягом 15 днів з дня отримання копії ухвали, в іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя С.В. Климчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 102929792 ?

Документ № 102929792 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 102929792 ?

Дата ухвалення - 03.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 102929792 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 102929792 ?

В Оратовский районный суд Винницкой области
Предыдущий документ : 102891000
Следующий документ : 102929794