Постановление суда № 102731520, 12.01.2022, Хозяйственный суд Львовской области

Дата принятия
12.01.2022
Номер дела
914/2928/21
Номер документа
102731520
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

12.01.2022 Справа № 914/2928/21

м.Львів

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Аком Груп”, м.Червоноград

до відповідача: Акціонерного товариства “Оператор газорозподільної системи “Львівгаз”, м.Львів

про: скасування акту-розрахунку та відновлення газопостачання

та за зустрічним позовом: Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз», м.Львів

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Аком Груп», м.Червоноград

про стягнення вартості необлікованого (донарахованого) об`єму природного газу в сумі 85117,32 грн.

Суддя Кітаєва С.Б.

За участі секретаря Зарицької О.Р.

Представники сторін:

від позивача: Кондратюк В.В. - адвокат;

від відповідача: Свідунович Р.І. – адвокат;

Суть спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аком Груп» звернулось до Господарського суду Львівської області з позовом до Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз» про визнання незаконним та скасування акту-розрахунку від 02.03.2021, складеного Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз» (ЄДРПОУ 03349039), щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Аком Груп» (ЄДРПОУ 37796327) та зобов`язання Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз» (ЄДРПОУ 03349039) здійснити перерахунок заборгованості за постачання природного газу Товариству з обмеженою відповідальністю «Аком Груп» (ЄДРПОУ 37796327) за період з 01 січня 2021р.07:00 год про 20.01.2021 15:00 год. та скасувати вчинені донарахування за спожитий газ в сумі у розмірі 85 117,32 грн.; зобов`язати Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз» (ЄДРПОУ 03349039) відновити газопостачання Товариству з обмеженою відповідальністю «Аком Груп» (ЄДРПОУ 37796327).

Рух справи висвітлено у відповідних ухвалах суду. Зокрема, ухвалою суду від 29.11.2021 прийнято до розгляду зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Аком Груп» до Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз» про визнання незаконним та скасування акту-розрахунку від 02.03.2021, складеного Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз» (ЄДРПОУ 03349039), щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Аком Груп» (ЄДРПОУ 37796327) та зобов`язання Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз» (ЄДРПОУ 03349039) здійснити перерахунок заборгованості за постачання природного газу Товариству з обмеженою відповідальністю «Аком Груп» (ЄДРПОУ 37796327) за період з 01 січня 2021р.07:00 год про 20.01.2021 15:00 год. та скасувати вчинені донарахування за спожитий газ в сумі у розмірі 85 117,32 грн.; зобов`язати Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз» (ЄДРПОУ 03349039) відновити газопостачання Товариству з обмеженою відповідальністю «Аком Груп» (ЄДРПОУ 37796327). Ухвалою суду від 08.12.2022 строки підготовчого провадження продовжено на 30 днів та підготовче засідання відкладено на 12.01.2022.

Відповідно до ст.222 ГПК України фіксування судового процесу здійснюється з допомогою звукозаписувального технічного засобу, а саме: програмно-апаратного комплексу “Акорд”.

15.12.2021, за вх.№30256/21, в системі документообігу суду зареєстровано подану відповідачем відповідь на відзив за зустрічним позовом.

10.01.2022, за вх.№379/22 в системі документообігу суду зареєстровано подане позивачем клопотання про долучення до матеріалів справи заяви свідка – гр. ОСОБА_1 .

Представники сторін в підготовче засідання 12.01.2022 з`явилися.

В ході проведення підготовчого засідання представник позивача (за первісним позовом) подав заяву (в подальшому була зареєстрована в канцелярії суду за вх.№105/22 від 12.01.2022) про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача за первісним позовом, - Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Данір».

Представник позивача заперечив проти залучення даної третьої особи.

Суд, розглядаючи справу, має вживати заходів до всебічного й повного встановлення обставин спору, що не суперечить принципу змагальності, оскільки останній відображається в змісті процесуальних прав та обов`язків осіб, що беруть участь у справі та реалізується в сукупності з принципами рівності, диспозитивності та безпосередності, проте суд наділяється в тому числі організаційно-розпорядчими повноваженнями, необхідними для здійснення ним функцій органу правосуддя та прийняття законних і обґрунтованих судових актів.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Розглянувши заяву представника позивача (за первісним позовом) про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Данір», заслухавши думки представників сторін, суд приходить до висновку про необхідність задоволення заяви позивача та залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Данір».

Суд зазначає, що в силу приписів ст.2 ГПК України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожній фізичній або юридичній особі гарантується право на розгляд судом упродовж розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, в якій вона є стороною.

Європейський суд з прав людини щодо критеріїв оцінки розумності строку розгляду справи визначився, що строк розгляду має формувати суд, який розглядає справу. Саме суддя має визначати тривалість вирішення спору, спираючись на здійснену ним оцінку розумності строку розгляду в кожній конкретній справі, враховуючи її складність, поведінку учасників процесу, можливість надання доказів тощо. Поняття розумного строку не має чіткого визначення, проте розумним слід уважати строк, який необхідний для вирішення справи відповідно до вимог матеріального та процесуального законів.

Європейський суд щодо тлумачення положення "розумний строк" в рішенні у справі Броуган (Brogan) та інші проти Сполученого Королівства роз`яснив, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ, і було б неприродно встановлювати один строк в конкретному цифровому виразі для усіх випадків. Таким чином, у кожній справі виникає проблема оцінки розумності строку, яка залежить від певних обставин.

Враховуючи викладене, зважаючи на залучення третьої особи, з метою дотримання процесуальних прав всіх учасників справи, рівності сторін перед законом і судом, змагальності, дотримання принципів диспозитивності та пропорційності, закріплених положеннями статей 7, 8, 13, 14, 15 ГПК України та виконання завдань підготовчого провадження, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання в межах розумних строків.

Керуючись ст.ст.2, 13, 50, 51, 177, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

УХВАЛИВ :

1. Заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Аком Груп» про залучення до участі у справі №914/2928/21 третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача за первісним позовом - задоволити.

2. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача за первісним позовом – Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Данір» (79035, м.Львів, вул.Радість, 6, код ЄДРПОУ 35562976).

3. Зобов`язати позивача (за первісним позовом та відповідача за зустрічним позовом):

- скерувати копії позовної заяви з додатками, відповідь на відзив з додатками та відзив на зустрічну позовну заяву та інші клопотання подані позивачем на адресу третьої особи, докази скерування (квитанція, опис вкладення в цінний лист) подати до суду.

4. Зобов`язати відповідача:

- скерувати копії відзиву на позову заяву з додатками, зустрічної позовної заяви з додатками та відповідь на відзив та інші клопотання подані відповідачем на адресу третьої особи, докази скерування (квитанція, опис вкладення в цінний лист) подати до суду.

5. Зобов`язати третю особу:

- подати письмові пояснення щодо первісного та зустрічного позовів разом з доказами їх скерування іншим учасникам справи.

6. Підготовче засідання відкласти на 27.01.22 о 14:30 год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: м.Львів, вул.Личаківська,128, зал судових засідань №9 (2-ий поверх).

7. Учасника судового процесу: забезпечити явку представників в підготовче засідання.

8. Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України.

Інформація щодо руху справи розміщена в мережі Інтернет на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua та на офіційному веб-порталі судової влади України за посиланням: http://court.gov.ua.

Суддя Кітаєва С.Б.

Часті запитання

Який тип судового документу № 102731520 ?

Документ № 102731520 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 102731520 ?

Дата ухвалення - 12.01.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 102731520 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 102731520 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 102731520, Хозяйственный суд Львовской области

Судебное решение № 102731520, Хозяйственный суд Львовской области было принято 12.01.2022. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные сведения.

Судебное решение № 102731520 относится к делу № 914/2928/21

то решение относится к делу № 914/2928/21. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 102731519
Следующий документ : 102731521