Решение № 102547584, 11.01.2022, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
11.01.2022
Номер дела
910/10404/21
Номер документа
102547584
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

11.01.2022Справа № 910/10404/21за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Сердолік"

до Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські електромережі",

Товариства з обмеженою відповідальністю "Київські енергетичні послуги"

про зобов`язання припинити неправомірні дії

Суддя Борисенко І.І.

Секретар судового засідання Холодна Н.С

Представники сторін: згідно протоколу судового засідання

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулось Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Сердолік" з позовом до Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські електромережі", Товариства з обмеженою відповідальністю "Київські енергетичні послуги" про зобов`язання припинити неправомірні дії.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2021 відкрито провадження у справі, розгляд справи вирішено здійснювати у порядку загального позовного провадження з призначенням підготовчого судового засідання.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 07.12.2021 у позові Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Сердолік" до Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські електромережі", Товариства з обмеженою відповідальністю "Київські енергетичні послуги" про зобов`язання припинити неправомірні дії - відмовлено повністю.

13.12.2021 Приватне акціонерне товариство "ДТЕК Київські електромережі" (Відповідач 1) звернулося до суду з заявою про стягнення з позивача витрат на професійну правничу допомогу в загальному розмірі 20 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва № 910/10404/21 від 17.12.2021 судове засідання для вирішення питання про судові витрати призначено на 11.01.2022.

29.12.2021 від позивача надійшли заперечення на заяву відповідача 1 про стягнення з нього витрат на правничу допомогу на користь відповідача 1.

Додатково, 11.01.2022 представник позивача подав заяву про зменшення витрат відповідача 1 на правничу допомогу до 0,00 грн.

В судовому засіданні 11.01.2022 представник заявника вимоги заяви підтримав та просив суд їх задовольнити.

Представник позивача проти заяви заперечував та просив суд відмовити у її задоволенні.

Відповідач 2 в судове засідання не з`явився, про судове засідання повідомлений належним чином, про що свідчать матеріали справи.

Відповідно до частини 4 ст. 244 ГПК України, неприбуття у судове засідання осіб, належним чином повідомлених про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви про ухвалення додаткового судового рішення.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, об`єктивно оцінивши надані суду докази, суд -

ВСТАНОВИВ:

Частинами 1, 4 ст. 116 Господарського процесуального кодексу України визначено, що перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

Отже, оскільки вступна та резолютивна частини рішення були оголошено 07.12.2021, то п`ятиденний строк для подання доказів понесення витрат на професійну правничу допомогу припадає на 13.12.2021.

Заява відповідача 1 про стягнення судових витрат, подана у встановлений строк.

Відповідно до ст. 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо, зокрема, судом не вирішено питання про судові витрати. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Згідно ст. 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи, зокрема до них належать витрати на професійну правничу допомогу.

Разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи (ч. 1 ст. 124 Господарського процесуального кодексу України).

Стаття 161 Господарського процесуального кодексу України визначає, що заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

У відзиві на позовну заяву відповідачем зазначено, що орієнтований розрахунок судових витрат на правову допомогу на даний момент відсутній, у зв`язку з тим, що сума витрат, пов`язаних з розглядом справи та розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі і гонорару адвоката, визначається за результатами справи і залежить від кількості годин наданих послуг клієнту за договором надання правової допомоги. При цьому попередня (орієнтовна) сума судових витрат відповідача складає 20 000 грн.

Відповідно до ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Судом встановлено, що відповідачем 1 докази понесення витрат на професійну правничу допомогу подано до суду у відповідності до встановленого ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України строку.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

За приписами ст. 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом; адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Згідно зі ст. 26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

За змістом статті 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" договір про надання правової допомоги - це домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Матеріалами справи встановлено, що Відповідач-1 уклав з АО "Перший Радник" Договір про надання правової допомоги № 308-20 від 15.04.2020 р., Додаткову угоду №1 від 30.12.2020 р. до Договору та Додаткову угоду № 3 від 28.04.2021 до Договору.

Відповідно до п. 11. Договору № 308-20 від 15.04.2020 р., адвокатське об`єднання "Перший Радник" (виконавець) зобов`язується надавати Приватному акціонерному товариству "ДТЕК Київські електромережі" (клієнт) правову допомогу (послуги) за окремими письмовими або усними дорученнями останнього.

Відповідно до п.п. 3.1,3.3 Додаткової угоди № 3 від 28.04.2021 р. до Договору, приймання- передача послуг за цим Договором здійснюється Сторонами за актами наданих послуг, що є підтвердженням надання правової допомоги за цим Договором. Враховуючи складність справи, значення справи для Клієнта, часу витраченого адвокатом на надання послуг Сторони відображають в Акті наданих послуг опис наданих послуг, та їх загальну вартість (розмір гонорару).

Розмір гонорару, який має сплатити Клієнт, визначається згідно з Актом наданих послуг, в якому зазначається номер справи та судова інстанція, в межах якої надавалась правова допомога. Розмір гонорару може бути змінено за взаємною домовленістю сторін. Вартість наданих послуг (розмір гонорару) у кожній справі може визначатись погодинно або у фіксованому розмірі. Вартість наданих послуг може визначатись окремо у кожній справі та кожній судовій інстанції (в якій розглядалась справа), про що складається відповідний Акт наданий послуг (п.п. 4.2-4.4 Додаткової угоди № 3 від 28.04.2021р. до Договору).

Згідно п. 4.6 Додаткової угоди № 3 від 28.04.2021р. до Договору оплата наданих Послуг та компенсація витрат здійснюється Клієнтом за фактом їх надання (понесення) на підстав: погоджених та підписаних сторонами Актів наданих послуг впродовж 15 (п`ятнадцяти календарних днів, з моменту вступу рішення суду по справі, в межах якої надавалась правова допомога, в законну силу.

Також, матеріали справи містять копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю Клименко Яни Миколаївни серія КС № 8057/10 та копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю Оксамитного Миколи Миколайовича.

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Відповідно до наданої копії Акту про надання послуг № 248 від 06.12.2021 р. витрати відповідача 1 які останній поніс у зв`язку з розглядом справи № 910/10404/21 становлять 20 000,00 грн.

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Враховуючи ст. 28 Правил адвокатської етики (затверджені звітно-виборним з`їздом адвокатів України 09.06.2017) необхідно дотримуватись принципу "розумного обґрунтування" розміру оплати юридичної допомоги. Цей принцип набуває конкретних рис через перелік певних факторів, що мають братись до уваги при визначенні розміру оплати: обсяг часу і роботи, що вимагається для адвоката, його кваліфікацію та адвокатський досвід, науково-теоретична підготовка.

Суд, здійснюючи розподіл судових витрат (витрат на професійну правничу допомогу) вказує наступне.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрат на підставі ст. 41 Конвенції. Зокрема, згідно з його практикою заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі "East/West Alliance Limited" проти України", заява N 19336/04).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

У матеріалах справи міститься копія Договору про надання правової допомоги № 308-20 від 15.04.2020 р., копія Додаткової угоди №1 від 30.12.2020 р. до Договору та копія Додаткової угоди № 3 від 28.04.2021 до Договору, копія акту надання послуг № 248 від 06.12.2021.

Розподіляючи витрати за послуги адвоката суд вказує, що наявні у справі копія Договору про надання правової допомоги № 308-20 від 15.04.2020 р., копія Додаткової угоди №1 від 30.12.2020 р. до Договору та копія Додаткової угоди № 3 від 28.04.2021 до Договору, копія акту надання послуг № 248 від 06.12.2021 не є безумовною підставою для відшкодування судом витрат на послуги адвоката у такому розмірі з іншої сторони, адже розмір таких витрат має бути доведений, документально обґрунтований та відповідати критерію розумної необхідності таких витрат.

На переконання суду, розумним розміром витрат на послуги адвоката у даному спорі є сума 5 000,00 грн., інші заявлені витрати на послуги адвоката є завищеними та становлять надмірний тягар для позивача, що суперечить принципу розподілу витрат.

За таких обставин, господарський суд дійшов висновку, що у відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати відповідача 1 на правничу допомогу покладаються на позивача частково в сумі 5 000,00 грн.

Керуючись ст.ст. 129, 221, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Заяву від 13.12.2021 б/н про ухвалення додаткового судового рішення про стягнення судових витрат у розмірі 20 000,00 грн. задовольнити частково.

Стягнути з Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Сердолік" (02140, м. Київ, вул. Мишуги, 2 код ЄДР 36558143) на користь Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські електромережі" (04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 20 ідентифікаційний код 41946011) 5 000 (п`ять тисяч) грн. 00 коп. витрат на професійну правничу допомогу.

В іншій частині заяви відмовити.

Видати наказ після набрання додатковим рішенням законної сили.

Відповідно до частини 1 статті 241 Господарського процесуального кодексу України додаткове рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Додаткове рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 256,257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст додаткового судового рішення складено та підписано 12.01.2022

Суддя І.І. Борисенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 102547584 ?

Документ № 102547584 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 102547584 ?

Дата ухвалення - 11.01.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 102547584 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 102547584 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 102547583
Следующий документ : 102547585