Постановление суда № 102457821, 10.01.2022, Одесский окружной административный суд

Дата принятия
10.01.2022
Номер дела
420/270/22
Номер документа
102457821
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

Справа № 420/270/22

У Х В А Л А

10 січня 2022 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Скупінська О.В., розглянувши матеріали позовної заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕДИТОР» (вул. Промислова, 21, м. Одеса, 65031, ЄДРПОУ 22455244) до Державної податкової служби України (вул. Львівська, пл. 8, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 43005393) та Головного управління ДПС України в Одеській області (вул. Семінарська, буд. 5, м. Одеса, 65044, код ЄДРПОУ ВП 44069166) про визнання дій протиправними та скасування рішення

В С Т А Н О В И В :

До Одеського окружного адміністративного суду 06 січня 2022 року надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕДИТОР» до Державної податкової служби України та Головного управління ДПС України в Одеській області, в якій позивач просить суд:

1. Визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління ДПС України в Одеській області відокремленого підрозділу Державної податкової служби України без статусу юридичної особи публічного права про відмову в реєстрації податкової накладної /розрахунку коригували в Єдиному реєстрі податкових накладних від 23.09.2021 №42768/22455244/2 та від 29.29.2021 №43813/22455244/2;

2. Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати податкові накладні датою їх подання: фермерському господарству «АГРОФІРМА БУРГУДЖІ» податкова накладна від 14.06.2021 №37 та ТОВ «СПК «ФЛАГМАН» податкова накладна від 03.06.2021 №16;

3. Стягнути з Державної податкової служби України та Головного управління ДПС в Одеській області відокремленого підрозділу Державної податкової служби України без статусу юридичної особи публічного права солідарно 6000 гривень за п.114.2 ПК України.

Позовні вимоги товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕДИТОР» обґрунтовує тим, що ним у другому кварталі 2021 було відвантажено товари покупцям фермерському господарству «АГРОФІРМА БУРГУДЖІ» та ТОВ «СПК «ФЛАГМАН» зі складанням та надсиланням податкових накладних. Однак, реєстрація податкових накладних №14 від 14.06.2021 та №16 від 03.06.2021 була зупинена відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, з огляду на відповідність позивача п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. В подальшому, після надіслання позивачем пояснень, Головним управлінням ДПС України в Одеській області прийняті рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних №3093021/22455244 від 09.09.2021 та №3137422/22455244 від 21.09.2021. Зазначає, що рішення були прийняті попри те, що надані разом з поясненнями позивача документи не мали дефекту форми, змісту або походження, які спричинили б втрату первинними документами юридичної сили, а відтак надані позивачем документи підтверджують факт здійснення відповідних господарських операцій й спростовують законність оскаржуваних рішень. Позивачем було надіслано скарги на рішення про відмову, однак він отримав рішення за результатами розгляду скарги №42768/22455244/2 від 23.09.2021 та №43813/22455244/2 від 29.29.2021, яким залишено скарги без задоволення.

Вважаючи зазначені рішення Головного управління ДПС України в Одеській області протиправними, позивач звернувся до суду з позовною заявою.

Ознайомившись зі змістом позову, суддя дійшов висновку, що він відповідає вимогам ст.ст. 160, 161 КАС України.

Зазначений спір підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства та підсудний Одеському окружному адміністративному суду.

Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви відповідно до ст.169 КАС України, а також підстави для відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлені ст.170 КАС України - відсутні.

Частиною 3 статті 257 КАС України визначено, що при вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) значення справи для сторін; 2) обраний позивачем спосіб захисту; 3) категорію та складність справи; 4) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; 5) кількість сторін та інших учасників справи; 6) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 7) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

З урахуванням положень ч.3 ст.257 КАС України дана справа підлягає розгляду у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Згідно ч.5 ст.262 КАС України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Відповідно до ч.7 ст.262 КАС України клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

Відповідно визначених ч.2 ст.257 КАС України критеріїв, які суд враховує при вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження, суддя дійшов висновку, що дана справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) з особливостями, визначеними ст.262 КАС України.

Керуючись ст.ст. 9, 12, 160, 161, 171, 248, 257, 262 КАС України, суддя

У Х В А Л И В:

Прийняти до розгляду позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕДИТОР».

Відкрити провадження у адміністративній справі за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕДИТОР» (вул. Промислова, 21, м. Одеса, 65031, ЄДРПОУ 22455244) до Державної податкової служби України (вул. Львівська, пл. 8, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 43005393) та Головного управління ДПС України в Одеській області (вул. Семінарська, буд. 5, м. Одеса, 65044, код ЄДРПОУ ВП 44069166) про визнання дій протиправними та скасування рішення.

Розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження, без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами (в порядку ст.262 КАС України).

Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження у справі. Відзив подається до суду разом із документами, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Відповідно до ч.4 ст.159 КАС України неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

Згідно зі ст.44 КАС України учасники справи зобов`язані, зокрема, сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.

З урахуванням викладеного, у разі своєчасного виконання сторонами своїх прав та обов`язків щодо подання та направлення до суду у встановлених КАС України випадках заяв по суті справи (відзив на позовну заяву (відзив) з доказами по справі не шляхом здачі вказаних заяв до канцелярії суду, а шляхом відправки його до суду у встановлений строк засобами поштового зв`язку, необхідно про надіслання відповідних заяв засобами поштового зв`язку повідомити суд на його електрону адресу, телефон, факс.

У разі неотримання судом відповідних заяв та доказів з урахуванням встановлених нормативів та відсутності повідомлень іншими засобами зв`язку, суд буде вирішувати питання про подальший розгляд справи у встановлені судом в ухвалі суду строки.

Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до п.3 розділу VІ «Прикінцеві положення» Кодексу адміністративного судочинства України, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення. Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином.

Веб-адреса сторінки Одеського окружного адміністративного суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://adm.od.court.gov.ua/sud1570/.

Копію ухвали направити сторонам у справі, разом з інформацією про їхні процесуальні права та обов`язки.

Справа розглядатиметься суддею одноособово.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Скупінська

Часті запитання

Який тип судового документу № 102457821 ?

Документ № 102457821 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 102457821 ?

Дата ухвалення - 10.01.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 102457821 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 102457821 ?

В Одесский окружной административный суд
Предыдущий документ : 102457820
Следующий документ : 102457822