Постановление суда № 102457730, 10.01.2022, Одесский окружной административный суд

Дата принятия
10.01.2022
Номер дела
420/25796/21
Номер документа
102457730
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 420/25796/21

У Х В А Л А

10 січня 2022 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Скупінська О.В., розглянувши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Канатна, буд. 83, ЄДРПОУ 20987385), про визнання протиправними дій щодо відмови у здійсненні перерахунку пенсії

В С Т А Н О В И В :

До Одеського окружного адміністративного суду 16 грудня 2021 року надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, в якій позивач просить суд:

1. Визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області щодо відмови у листі від 09.11.2021 №20870-19415/Н-02/8-1500/21 у перерахунку пенсії за вислугу років ОСОБА_1 грошового забезпечення та у проведенні перерахунку пенсії з 01 квітня 2019 року з урахуванням всіх складових грошового забезпечення згідно з довідкою про розмір грошового забезпечення для обчислення пенсії №ЮО-56895 станом на 05 березня 2019 року, виданої Одеським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки та зниження з 01.01.2018 року відсоткового розміру пенсії з 75% до 70% грошового забезпечення;

2. Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області здійснити ОСОБА_1 перерахунок та виплату пенсії у розмірі 75% грошового забезпечення починаючи з 01.01.2018 року, а з 10.04.2019 року з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим званням, відсоткової надбавки за вислугу років, а також усіх щомісячних додаткових видів грошового забезпечення в розмірах, визначених у довідці про розмір грошового забезпечення для обчислення пенсії №ЮО-56895 станом на 05 березня 2019 року, виданої Одеським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Позовні вимоги ОСОБА_1 обґрунтовує тим, що йому була призначена пенсія за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103 «Про перерахунок пенсії особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб», він має право на перерахунок пенсії. Одеським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки було видано довідку №ЮО-56895 від 17 серпня 2021 року. Зазначає, що позивач звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області із заявою про перерахунок пенсії, однак йому було відмовлено.

Вважаючи зазначені дії відповідачів протиправними, позивач звернувся до суду з позовною заявою.

Ухвалою суду від 20.12.2021 року залишено позовну заяву без руху та встановлено 5-денний строк для усунення недоліків позовної заяви з дня отримання копії ухвали.

05 січня 2022 року на виконання ухвали суду, представником позивача до суду було надіслано заяву про усунення недоліків позовної заяви (вх. №373/22)

Після усунення недоліків, суддя дійшов висновку, що позовна заява відповідає вимогам ст.ст. 160, 161 КАС України.

Зазначений спір підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства та підсудний Одеському окружному адміністративному суду.

Згідно п.2 ч.1 ст.263 КАС України суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) справи щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

Враховуючи ч. 2 ст.263 КАС України, справа буде розглянута без виклику сторін протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до ст.72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно ч.ч.1, 4 ст.9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

За приписами КАС України, обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Відповідно до ч.4 ст.77 КАС України докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч.1,2 ст.94 КАС України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Згідно із ч. 3 ст.80 КАС України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

З метою повного та об`єктивного розгляду справи суд вважає за доцільне витребувати у Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області належним чином засвідчені копії всіх матеріалів пенсійної справи позивача.

Керуючись ст.ст. 12, 160, 161, 171, 248, 257, 263 КАС України, суддя

У Х В А Л И В:

Прийняти до розгляду позовну заяву ОСОБА_1 (вх. №373/22).

Відкрити провадження у адміністративній справі за позовною заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Канатна, буд. 83, ЄДРПОУ 20987385), про визнання протиправними дій щодо відмову у здійсненні перерахунку пенсії.

Розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження у справі. Відзив подається до суду разом із документами, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 159 КАС України неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

Витребувати у Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області належним чином засвідчені копії всіх матеріалів пенсійної справи ОСОБА_1 .

Зазначені документи надати у 15-денний строк з моменту отримання копії ухвали суду.

Згідно зі ст.44 КАС України учасники справи зобов`язані, зокрема, сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.

З урахуванням викладеного, у разі своєчасного виконання сторонами своїх прав та обов`язків щодо подання та направлення до суду у встановлених КАС України випадках заяв по суті справи (відзив на позовну заяву (відзив) з доказами по справі не шляхом здачі вказаних заяв до канцелярії суду, а шляхом відправки його до суду у встановлений строк засобами поштового зв`язку, необхідно про надіслання відповідних заяв засобами поштового зв`язку повідомити суд на його електрону адресу, телефон, факс.

У разі неотримання судом відповідних заяв та доказів з урахуванням встановлених нормативів та відсутності повідомлень іншими засобами зв`язку, суд буде вирішувати питання про подальший розгляд справи у встановлені судом в ухвалі суду строки.

Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до п.3 розділу VІ «Прикінцеві положення» Кодексу адміністративного судочинства України, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення. Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином.

Веб-адреса сторінки Одеського окружного адміністративного суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://adm.od.court.gov.ua/sud1570/.

Копію ухвали направити сторонам у справі, разом з інформацією про їхні процесуальні права та обов`язки.

Справа розглядатиметься суддею одноособово.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Скупінська

Часті запитання

Який тип судового документу № 102457730 ?

Документ № 102457730 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 102457730 ?

Дата ухвалення - 10.01.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 102457730 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 102457730 ?

В Одесский окружной административный суд
Предыдущий документ : 102457729
Следующий документ : 102457731