Решение № 101556118, 02.12.2021, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
02.12.2021
Номер дела
910/13995/21
Номер документа
101556118
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

02.12.2021Справа № 910/13995/21За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "УБМ-ГРУП" до Приватного акціонерного товариства фірма "ФУНДАМЕНТ" про стягнення 457087,40 грн.

Суддя Сташків Р.Б.

Без виклику представників сторін (судове засідання не проводилось).

СУТЬ СПОРУ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передано указану позовну заяву про стягнення з Приватного акціонерного товариства фірма "ФУНДАМЕНТ" (далі - відповідач) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "УБМ-ГРУП" (далі - позивач) боргу та санкцій за договором надання послуг технікою №32АК/20 від 11.08.2020, разом у сумі, що дорівнює вказаній вище ціні позову, у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань вчасно та повністю оплатити надані йому послуги.

Ухвалою суду від 03.09.2021 відкрито провадження у справі №910/13995/21 за вказаними позовними вимогами, справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання.

Через відділ діловодства суду 28.10.2021 від позивача надійшла заява у якій він повідомив суд про часткову оплату відповідачем суми боргу, на підтвердження чого надав копію платіжного доручення №37237 від 19.10.2021 про оплату 200000 грн.

Враховуючи вищевикладене, оскільки позовні вимоги є частково погашені відповідачем після відкриття судом провадження у справі, провадження у справі в частині 200000 грн. підлягає закриттю на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

Приймаючи до уваги викладене, спір підлягає вирішенню у сумі 257087,40 грн., що складається із 141850 грн. основного боргу, 30560,84 грн. інфляційних втрат, 9164,11 грн. 3% річних, 41327,45 грн. пені, 34185 грн. штрафу.

До матеріалів справи (до позовної заяви) залучені належні докази виконання позивачем вимог ст. 172 ГПК України - надіслання відповідачу копії позовної заяви та копій доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Судом також були вчинені всі належні дії для повідомлення відповідача про відкриття судом провадження у справі - відповідна ухвала суду надсилалися на адресу місцезнаходження відповідача, яка також є офіційною адресою його місцезнаходження згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

З залученого до матеріалів справи зворотного повідомлення про вручення поштового відправлення вбачається, що ухвалу суду про відкриття провадження у справі було отримано відповідачем 27.10.2021, проте відповідач не скористався наданим йому законом правом подати письмові заперечення проти позову (відзив), або будь-які інші письмові заперечення чи пояснення по справі та/або процесуального характеру.

Враховуючи наведене, та за відсутності подання відповідачем відзиву, суд вирішує справу за наявними матеріалами на підставі ч. 9 ст. 165 ГПК України та ч. 2 ст. 178 ГПК України. Розглянувши матеріали справи, дослідивши надані докази та оцінивши їх в сукупності, суд

ВСТАНОВИВ:

11.08.2020 між відповідачем як замовником та позивачем як виконавцем укладено договір надання послуг технікою № 32АК/20 (далі - Договір).

Предметом даного Договору є надання виконавцем послуг автокраном LIEBHERR LTM-1070/1 вантажопідіймальністю 70 тон, з особами, які мають право на керування таким автокраном, в технічно справному стані для використання його у виробничій діяльності замовника на будівельному об`єкті: "Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва (Третя черга)" (далі - Будівельний об`єкт) (пункт 1.1 Договору).

Відповідно до пункту 1.2 Договору виконавець надає послуги на Будівельному об`єкті автокраном модифікації LIEBHERR LTM-1070/1, а замовник організовує надання послуг на Будівельному об 'єкті та проводить своєчасну оплату наданих виконавцем послуг.

Пунктом 2.7 Договору передбачено, що розрахунок за послуги виконується протягом 10-ти (десяти) банківських днів після підписання Актів виконаних робіт (наданих послуг), підписаних сторонами у відповідності до цього Договору шляхом перерахування замовником грошових коштів на поточний рахунок виконавця, зазначений в цьому Договорі.

За умовами п. 2.11 Договору загальна вартість послуг за цим Договором складається з сумарної вартості наданих послуг, визначених у всіх підписаних сторонами Актах виконаних робіт (наданих послуг).

Відповідно до п. 5.1 Договору він вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками сторін.

Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент визначений п. 5.1 Договору, і діє протягом одного року з дати його укладення, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами всіх своїх зобов`язань за даним Договором (п. 5.2 Договору).

Правомірність Договору судом наразі презюмується на підставі ст. 204 ЦК України.

На виконання умов Договору позивачем надано відповідачу послуги на загальну суму 941850 грн., а відповідачем надані послуги прийнято, як належні, що підтверджується підписаними та скріпленими печаткам сторін Актами здачі-приймання робіт (надання послуг) №4196 від 31.08.2020 (672750 грн.) та №4209 від 30.09.2020 (269100 грн.).

Позивач зазначає, що відповідачем свої зобов`язання за Договором виконано лише частково та оплачено лише 600000 грн. наданих послуг, в наслідок чого на час звернення до суду заборгованість відповідача перед позивачем складає 341850 грн.

Відповідачем жодних заперечень щодо наявності у нього заборгованості за Договором на вказану суму надано не було.

Згідно зі статтями 525, 526, 530 ЦК України, статтею 193 ГК України зобов`язання мають виконуватися належним чином та у встановлений строк відповідно до закону, інших правових актів, договору. Одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається.

Факт наявності у відповідача заборгованості за Договором у сумі 341850 грн. позивачем належним чином доведено, документально підтверджено і відповідачем не спростовано.

Разом з тим, судом враховано, що відповідач після відкриття провадження у справі частину боргу у сумі 200000 грн. погасив, а тому спір вирішується щодо боргу у сумі 141850 грн.

Оскільки станом на день винесення даного рішення матеріали справи не містять доказів погашення наявної у відповідача за Договором суми боргу у розмірі 141850 грн., то вимоги позову у цій частині підлягають задоволенню.

Виходячи з положень статті 610, частини 1 статті 612, статті 611 ЦК України, частини 2 статті 193 ГК України, відповідач є порушником зобов`язання, що є підставою для застосування до нього правових наслідків, встановлених договором або законом.

Статтею 230 ГК України визначено, що порушення зобов`язання є підставою для застосування господарських санкцій (неустойка, штраф, пеня).

Згідно з частиною 1 статті 230 та частиною 6 статті 232 ГК України пеня за цим Кодексом визнається штрафною санкцією, нарахування якої, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Пунктом 4.3 Договору передбачено, що у разі порушення замовником строків оплати за Договором, виконавець має право нарахувати замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня.

Відповідно до п. 4.3.2 Договору сторони погодили, що строк нарахування пені складає 36 (тридцять шість) місяців.

Згідно з п. 4.4 Договору при стягненні із замовника заборгованості в судовому порядку, виконавець має право додатково до суми заборгованості та пені нараховувати штраф в розмірі 10 % від суми заборгованості, яка існувала у замовника перед виконавцем на дату подання позовної заяви до суду.

За приписами ч.2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судом встановлено, що відповідачем в установлені Договором строки не було сплачено позивачу спірну суму заборгованості.

З розрахунку позивача викладеного у позовній заяві вбачається, що ним на суму прострочення 72750 грн. (у період з 16.09.2020 по 31.08.2021) та 269100 грн. (у період з 16.10.2020 по 31.08.2021) нараховано відповідачу:

- на підставі пункту 4.3 Договору пеню у сумі 41327,45 грн.,

- на підставі ст. 625 ЦК України інфляційні втрати в сумі 30560,84 грн. та 3% річних у сумі 9164,11 грн.

- на підставі п. 4.4 Договору 10 % штрафу у сумі 34185 грн.

Заперечень щодо здійснених позивачем нарахувань та наведених ним сум, а також контррозрахунку нарахованої заборгованості та штрафних і фінансових санкцій, відповідачем суду надано не було.

Судом перевірено наданий позивачем розрахунок вищевказаних сум заборгованості, і визнано його обґрунтованим та арифметично правильним, а відтак, заявлені позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню.

Судові витрати, у які позивачем включено лише судовий збір, відповідно до статті 129 ГПК України покладаються на відповідача.

Разом з тим, суд зазначає, що оскільки провадження в частині суми боргу (200000 грн.) підлягає закриттю, то відповідно до п. 5 ч. 1 статті 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору (3000 грн.) повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Керуючись статтями 86, 126, 129, ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178, 231, 232, 233, 237, 238, 240 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Закрити провадження у справі №910/13995/21 в частині стягнення 200000 грн. боргу.

У решті позов задовольнити.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства фірма "ФУНДАМЕНТ" (02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, будинок 4-Б; ідентифікаційний код 01416332) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "УБМ-ГРУП" (04209, м. Київ, вул. Лебединська, будинок 2 літера А; ідентифікаційний код 39907319) 141850 (сто сорок одну тисячу вісімсот п`ятдесят) грн. боргу, 30560 (тридцять тисяч п`ятсот шістдесят) грн. 84 коп. інфляційних втрат, 9164 (дев`ять тисяч сто шістдесят чотири) грн. 11 коп. 3% річних, 41327 (сорок одну тисячу триста двадцять сім) грн. 45 коп. пені, 34185 (тридцять чотири тисячі сто вісімдесят п`ять) грн. штрафу та 3856 (три тисячі вісімсот п`ятдесят шість) грн. 31 коп. судового збору.

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 241 ГПК України, і може бути оскаржено в порядку та строк встановлені статтями 254, 256, 257 ГПК України.

Суддя Ростислав СТАШКІВ

Часті запитання

Який тип судового документу № 101556118 ?

Документ № 101556118 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 101556118 ?

Дата ухвалення - 02.12.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101556118 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 101556118 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 101556117
Следующий документ : 101556119