Постановление суда № 101174295, 18.11.2021, Красногвардейский районный суд города Днепропетровска

Дата принятия
18.11.2021
Номер дела
204/8991/21
Номер документа
101174295
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа № 204/8991/21

Провадження № 2-з/204/240/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

головуючого судді Мащук В.Ю.

при секретарі Максименко Я.О.

ознайомившись з заявою представника позивача ОСОБА_1 – адвоката Ворона А.І. про забезпечення позову по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп, треті особи - Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Ричка Юлія Олександрівна, Приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Ванжа Олександр Володимирович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, -

встановив:

17 листопада 2021 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп, треті особи - Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Ричка Юлія Олександрівна, Приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Ванжа Олександр Володимирович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 18 листопада 2021 року відкрито провадження у справі, слухання справи призначено за правилами загального позовного провадження.

Разом з позовною заявою представником позивача подано заяву про забезпечення позову, відповідно до якої заявник просив суд: зупинити на час розгляду справи стягнення на підставі виконавчого документу, а саме виконавчого напису від 19.04.2021 року, вчиненого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ричка Ю.О., зареєстрований в реєстрі за № 810, яким звернуто стягнення на користь ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп», код ЄДРПОУ 40696815, право вимоги перейшло на підставі Договору № 2130/К про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, посвідченого 16.01.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Антиповою І.В. за реєстровим № 16, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп», Договору купівлі-продажу прав вимоги з кредитами, посвідченим 08.12.2011 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко Д.Г. за реєстровим № 2949, 2950, який укладений між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта Банк», (далі - «Стягувач») з боржника - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , заборгованості, яка виникла за Договором «Іпотеки» № 11231814000/11231823000/3, посвідченим 10.10.2007 р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Кухтіною В.В. за реєстровим №9464, який укладений між ОСОБА_1 та АКІБ «УкрСиббанк», найменування змінено на ПАТ «УкрСиббанк» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в забезпечення за Договором про надання споживчого кредиту №11231814000 від 10.10.2007 р., № 11231814000/2 від 10.10.2007 р. та згідно з виписки з рахунку боржника від 13.04.2021 р. становить 3 825 161,98 грн. та складається з 1 463 387,74 грн. - основного боргу, 2 361 774,24 грн. відсотки. Строк платежу по кредитному договору настав, Боржником допущено прострочення платежів. Стягнення заборгованості проводиться за період з 01.05.2018 року по 13.04.2021 р. Розмір плати, сплачений стягувачем у розмірі 2500,00 грн. (дві тисячі п`ятсот гривень 00 копійок) підлягає стягненню з Боржника.

В обґрунтування заяви зазначено, що до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Даньшиним С.В. подано позов про визнання виконавчого напису нотаріуса, таким, що не підлягає виконанню. В даний час щодо боржника ОСОБА_1 відкрито виконавче провадження щодо звернення стягнення на його майно – квартиру, постановою від 18.10.2021 року здійснено опис та накладено арешт на квартиру позивача, а постановою від 21.20.2021 року призначено суб`єкта оціночної діяльності для визначення вартості квартири позивача. У випадку продовження здійснення виконавчих дій у період розгляду справи, у випадку можливого прийняття рішення про задоволення позову повне виконання виконавчого напису нотаріуса утруднить виконання судового рішення, оскільки позивач буде позбавлений своєї квартири, у зв`язку з чим необхідно забезпечення позову.

Відповідно до ч.1 ст.153 ЦПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи (учасників третейського (арбітражного) розгляду).

Сторони в судове засідання не викликались, оскільки суд прийшов до висновку про розгляд вказаної заяви за їх відсутності у відповідності до положень ч. 1 ст. 153 ЦПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось

Ознайомившись з поданою заявою, суд вважає, що вона підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Відповідно до ст. 149 ЦПК України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до ст.151 ЦПК України у заяві про забезпечення позову також повинно бути зазначено: предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову; захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності; ціну позову, про забезпечення якого просить заявник; пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення; інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

У заяві позивача про забезпечення позову зазначено предмет позову, у зв`язку з яким потрібно забезпечити позов, так і обґрунтовано необхідність його вжиття, як це передбачено ст. 151 ЦПК України.

Згідно з п.6 ч.1 ст. 150 ЦПК України позов забезпечується зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку.

Згідно пункту 4 пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» № 9 від 22 грудня 2006 року роз`яснено, що розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 19.03.1997 року по справі «Горнсбі проти Греції» зазначено, що «право на суд» було б ілюзорним, якби правова система Договірної держави допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов`язкову силу, не виконувалося на шкоду одній із сторін. У рішенні зазначається, що гарантовані ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод процесуальні права на справедливий, публічний і швидкий розгляд, передбачає водночас і виконання судових рішень: «Якщо вбачати у статті 6 тільки проголошення доступу до судового органу та права на судове провадження, то це могло б породжувати ситуації, що суперечать принципу верховенства права, який Договірні держави зобов`язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію».

З матеріалів справи вбачається, що предметом спору є визнання виконавчого напису № 810, виданого 19.04.2021 року, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Ричка Юлією Олександрівною про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» заборгованості у розмірі 3825161, 98 грн.

Виходячи зі специфіки вказаного виду забезпечення позову підставою для його застосування є оскарження боржником виконавчого напису нотаріуса.

Законодавець визначив, що саме по собі оскарження виконавчого документа свідчить про існування реальної загрози невиконання чи утруднення виконання можливого рішення про задоволення позову, а тому передбачив можливість зупинення стягнення за таким виконавчим документом, як вид забезпечення позову.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що заява про забезпечення позову підлягає задоволенню, оскільки між сторонами дійсно наявний спір про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, а тому слід зупинити стягнення на підставі виконавчого напису від 19.04.2021 року № 810, вчиненого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Ричкою Юлією Олександрівною про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» заборгованості в розмірі 3825161,98 грн. у виконавчому провадженні № 65543426, яке здійснюється приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Ванжою Олександром Володимировичем, до ухвалення судового рішення у справі.

Згідно ч.7 ст.153 ЦПК України, суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову. Тому, розглядаючи дану заяву про забезпечення позову, суд приходить до висновку про необхідність допустити негайне виконання ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 149-157 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

Заяву представника позивача ОСОБА_1 – адвоката Ворона А.І. про забезпечення позову по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп, треті особи - Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Ричка Юлія Олександрівна, Приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Ванжа Олександр Володимирович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню– задовольнити.

Зупинити стягнення на підставі виконавчого напису від 19.04.2021 року № 810, вчиненого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Ричкою Юлією Олександрівною про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» заборгованості в розмірі 3825161,98 грн. у виконавчому провадженні № 65543426, яке здійснюється приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Ванжою Олександром Володимировичем, до ухвалення судового рішення у справі.

Копію ухвали направити для виконання направити приватному виконавцю виконавчого округу Дніпропетровської області Ванжа Олександру Володимировичу. Іншим учасникам направити копію ухвали для відома.

Ухвала суду набирає законної сили негайно після її проголошення.

Строк пред`явлення ухвали про забезпечення позову до виконання - три роки.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Суддя В.Ю. Мащук

Часті запитання

Який тип судового документу № 101174295 ?

Документ № 101174295 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 101174295 ?

Дата ухвалення - 18.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101174295 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 101174295 ?

В Красногвардейский районный суд города Днепропетровска
Предыдущий документ : 101174271
Следующий документ : 101174315