Дата принятия
10.11.2021
Номер дела
909/891/21
Номер документа
100955670
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2021 м. Івано-ФранківськСправа № 909/891/21

Господарський суд Івано-Франківської області у складі: судді Фанди О.М., розглянувши у спрощеному позовному провадженні без виклику сторін справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Благогаз Збут",

до відповідача: Коршівської сільської ради об`єднаної територіальної громади,

про стягнення заборгованості в сумі 14 232 грн 31 к., з них: 97 грн 91 к. - заборгованість за поставлений природний газ, 11 457 грн 60 к. - штраф за небаланс постачання природного газу, 2677 грн 00 к. - штраф за перебір замовлених потужностей

без виклику представників сторін

установив: товариство з обмеженою відповідальністю "Благогаз Збут" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Івано-Франківської області із позовною заявою до Коршівської сільської ради об`єднаної територіальної громади (далі - відповідач) про стягнення заборгованості 14 232 грн 31 к., з них: 97 грн 91 к. - заборгованість за поставлений природний газ, 11 457 грн 60 к. - штраф за небаланс постачання природного газу, 2677 грн 00 к. - штраф за перебір замовлених потужностей.

Позовні вимоги обгрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов Договору на постачання природного газу №1 від 14.02.2020, зокрема щодо здійсненння оплати за його використання.

Господарський суд Івано-Франківської області ухвалою від 10.09.2010 року прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження та ухвалив здійснювати розгляд справи відповідно до приписів ст.252 ГПК України за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами та встановив сторонам строк для подання заяви у разі наявності заперечень проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження з відповідним обґрунтуванням. Вказаною ухвалою надано відповідачу строк подачі суду (протягом 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з дня вручення цієї ухвали) відзиву на позовну заяву і всіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду).

Оскільки клопотань про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін до суду не надходило та з огляду на відсутність у суду підстав для виклику сторін з власної ініціативи, згідно з ч. 5 ст. 252 ГПК України справа розглядається за наявними у ній матеріалами.

04.10.2021 відповідач по справі направив на адресу Господарського суду Івано-Франківської області відзив на позов (вх.№15462/21 від 04.10.2021) відповідно до якого проти позову заперечує, мотивуючи відсутністю досудового врегулювання спору між сторонами по справі, що є недотриманням п.11 Договору на постачання природного газу №1 від 14.02.2020 . Окрім того, відповідач вказує на долучення відповідачем по справі, як доказ постачання ним газу у січні, Акт приймання-передачі газу № РН-0000004 по Договору №2019 від 12.12.2018, який не стосується відповідача по справі, а стосується управління з експлуатації майнового комплексу Тернопільської обласної ради. За наведених обставин, відповідач по справі просить суд в позові відмовити.

15 жовтня 2021 року позивач по справі направив через канцелярію Господарського суду Івано-Франківської області відповідь на відзив на позовну заяву (вх.№ 16218/21 від 15.10.2021). Позивач проти тверджень відповідача у відзиві заперечує та просить суд позов задовольнити. Твердження відповідача спростовує наявністю у матеріалах справи Акту звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2020 по 31.08.2021 та карта рахунку №361 за період з 01.01.2020 по 31.08.2021. Щодо підстав нарахування штрафних санкцій та їх стягнення , то позивач вказує на рахунки-фактури, які направлялись відповідачу по справі (докази направлення містяться в матеріалах справи). Разом з тим, у відповіді на відзив позивач зазначив про помилкове долучення до матеріалів справи Акта приймання-передачі природного газу №РН-0000004 між позивачем та правління з експлуатації майнового комплексу Тернопільської обласної ради, у зв`язку із чим надав суду акт приймання-передачі природного газу №РН-0000004 за січень 2021 року на об`єм 8,77100 в сумі 79 991 грн 52 к. між позивачем та відповідачем по справі.

Сторони належним чином повідомлені про відкриття провадження у справі ухвалою суду від 10.09.21, що підтверджується повідомленнями про вручення поштового відправлення ,яким надсилалась ухвала (вх. № 16047/21 від 23.09.2021 та № 15811/21 від 20.09.2021 ).

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Відповідно до ч.1 ст.76 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно ч.1 ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Враховуючи вищенаведене, суд зазначає, що судом, згідно вимог Господарського процесуального кодексу України, надавалась в повному обсязі можливість учасникам справи щодо обґрунтування їх правової позиції по суті справи та подання доказів, чим забезпечено принцип змагальності.

За наведеного вище, суд вважає, що вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення сторін належним чином про розгляд судової справи для реалізації ними конституційного права на судовий захист своїх прав та інтересів, що дає підстави для висновку суду щодо розгляду справи за наявними матеріалами.

Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України, у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, суд підписує рішення без його проголошення.

При розгляді даної справи суд також керується положеннями п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. про те, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку, що кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення Європейського суду з прав людини від 07 липня 1989 р. у справі Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Крім того, судом взято до уваги, що обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням п. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08 листопада 2005 р. у справі Смірнова проти України). Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи Федіна проти України від 02 вересня 2010 р., Смірнова проти України від 08 листопада 2005 р., Матіка проти Румунії від 02 листопада 2006 р., Літоселітіс проти Греції від 05 лютого 2004 р. та інші).

Розглянувши та дослідивши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, що мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

14 лютого 2020 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Благогаз Збут" (по договору - постачальник/ по справі - позивач) та Коршівською сільською радою об`єднаної територіальної громади (по договору - споживач/по справі - відповідач) укладено Договір на постачання природного газу №1.

28 грудня 2020 року між сторонами по справі укладено Додаткову угоду №1/1 на продовження строку дії договору в обсязі , що не перевищує 20% суми, визначеної в початковому договорі про закупівлі, укладеному в попередньому році на строк достатній для проведення тендерної процедури. Строк дії договору продовжено з 31.12.2020 до 31.01.2021.

28.10.2020 року між сторонами по справі укладено Додаткову угоду №1 відповідно до якої змінено п. 1.3 Договору щодо річного, квартального, місячного та середньодобового планового обсягу постачання газу пункти 2.4., 6.2.2. Договору викладено у новій редакції.

Відповідно до п.1.3 вказаного вище договору (із змінами та доповненнями ) сторонами погоджено, що річний плановий обсяг постачання газу становить 61,77726 тис. куб.м. Вказаним пунктом договору також узгоджено середньодобовий, місячний та квартальний обсяги.

Передача газу за цим договором здійснюється на фізичній (-их) точці (-ках) виходу з газотранспортної системи оператора ГТС до газорозподільної системи Оператора ГРМ (п. 1.4 Договору).

Відповідно до п.2.4 Договору Обсяг відбору (споживачння ) газу споживачем не повинен відрізнятись (у будь-яку сторону) від підтвердженого обсягу газу більше ніж +(-) 3% за обліковий період (добу, місяць).

Розрахунки за поставлений споживачеві природній газ здійснюються за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем (п. 3.1).

Ціна газу становить 5 750, 00 грн за 1000 куб.м, крім того ПДВ - 1 150, 00 грн., всього з ПДВ 6 900, 00 грн. (п. 3.3 Договору).

Сторони домовилися, що ціна газу, розрахована відповідно до п. 3.2 та 3.3 цього договору, застосовується сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та розрахунках за цим договором (п. 3.5).

Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу та загального обсягу фактично поставленого (спожитого) газу, визначеного згідно з розділом ІІ цього договору (п. 3.6).

Загальна сума договору складається із місячних сум вартості газу поставленого споживачеві за даним договором та становить 448 500, 00 грн , у тому числі ПДВ - 20% (п. 3.7).

Розрахунковий період за договором становить один календарний місяць з 07.00 години першого дня місяця до 07.00 години першого дня наступного місяця включно (п. 4.1).

Відповідно до п.4.2 Договору постачання природного газу №1 від 14.02.2020 року оплата газу здійснюється споживачем шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок постачальника в наступному порядку:

- оплата вартості послуг з постачання газу здійснюється споживачем не пізніше 10 числа місяця наступного за розрахунковим, на підставі актів приймання-передачі природного газу, які надаються постачальником;

- у разі збільшення в установленому порядку підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового періоду споживач здійснює оплату вартості додатково заявлених обсягів газу у п`ятиденний строк після збільшення цього обсягу.

Датою оплати (здійснення розрахунку) є дата зарахування коштів на банківський рахунок постачальника (п. 4.3).

Постачальник має право отримувати від споживача оплату поставленого газу відповідно до умов розділів ІІІ, ІV договору; визначати в порядку, передбаченому розділом ІІ договору, обсяг споживання газу (п. 5.1.1, 5.1.6).

Постачальник зобов`язується забезпечувати постачання газу до пунктів призначення за умови та в обсягах, визначених договором, за умови дотримання споживачем дисциплін відбору газу та розрахунків за його постачання (п. 5.2.1).

Споживач має право отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених цим договором; на зміну постачальника у порядку, передбаченому договором та нормативно-правовими актами з цього питання (п. 5.3.1, 5.3.4).

Споживач зобов`язується оплачувати постачальнику вартість газу на умовах та в обсягах, визначених договором (п. 5.4.2).

Відповідно до п. 6.2.2. Договору сторонами погоджено, що якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг використаного споживачем природного газу за добу споживання більше ніж на 3-5% відрізняється від замовленого обсягу газу (позитивний чи негативний небаланст від 3% до 5% включно), споживач зобов`язаний сплатити постачальнику штраф у розмірі 10% від вартості обсягу газу, на котрий фактичний обсяг споживання буде відрізнятися від замовленого за кожну добу, в якій зафіксоване таке відхилення.

Крім того, згідно п.6.2.4 Договору сторонами погоджено, що у разі відхилення в сторону збільшення або зменшення добового споживання газу в порівнянні з підтвердженим обсягот споживання, споживач зобов`язаний не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем постачання, на підставі відповідного рахунку постачальника сплатити останньому штраф в розмірі з розрахунку 188 грн 63 к. За кожну тисячу куб.м. природного газу, на котрі наявне відхилення порівняно із підтвердженими обсягами.

Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення їх підписів печатками (за наявності) сторін і діє до 31.12.2020, а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення (п. 12.1).

Усі зміни та доповнення до договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими представниками сторін та скріплюються їх печатками (за наявності) (п. 13.5).

У період з січня 2020 року по січень 2021 року позивач здійснював постачання природного газу відповідачу на загальну суму 490 937 грн 60 к. Вказаний обсяг поставки підтверджує скрінтшотом даних з ІТ-платформи SAP, період поставки з 01.12.2020-31.12.2020 (а.с. 23) та 06.01.2021 - 22.01.2021 (а.с. 22).

На виконання умов договору щодо здійснення розрахунку за отриманий газ, відповідач здійснив оплату в сумі 490 839 грн 89 к. Неоплаченою залишилась сума 97 грн 71 к., про що свідчить Акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2020 по 31.08.2021.

Крім того, за наслідками діяльності у грудні 2020 року та січні 2021 року позивачем по справі виявлені невідповідності між замовленими та фактично спожитими обсягами газу у розмірі 3-5%.

Вказані обставини підтверджуються відомостями на електронній ІТ-платформі SAP та копіями актів приймання-передачі природного газу № РН-0003005 за грудень 2020 року в об`ємі 16 тис. м. куб. та акт приймання-передачі природного газу № РН-0000004 за січень 2021 року в об`ємі 8,77100тис.м.куб.

Відповідно до ч.5 розділу І Правил постачання природного газу Інформаційна платформа - це електронна платформа, функціонування та корегування якою забезпечується оператором ГТС, відтак показники подобового споживання, що відображені на ній є підставою для проведення розрахунків між учасниками ринку природного газу.

Окрім того, для зручності споживачів газу запроваджено на сайті постачальника (http:/www.blagogaz.com) особистий кабінет для кожного споживача, де відповідач відкоригував споживання газу у грудні 2020 року та у січні 2021 року. Про вказаний факт позивачем по справі надано роздруківку такого коригування, копія якого знаходиться в матеріалах справи.

Наведені вище обставини та докази по справі , з урахуванням умов договору свідчать про небаланс постачання природного газу у грудні 2020 року та січні 2021 року, що стали підставою позивачу для нарахування штрафу з урахуванням умов договору, зокрема п. 6.2.2.

Відповідно до поданого позивачем розрахунку штраф за невідповідність між замовленими та фактично спожитими обсягами газу у грудні 2020 року складає 2 899 грн 49к., а у січні 2021 року - 8 558 грн 11к.

Разом з тим, з урахуванням п. 6.2.4 позивачем по справі нараховано штрафні санкції за перебір замовлених потужностей склада є в сумі 2 677 грн 00к., з них: у грудні 2020 року в розмірі 827 грн 77к. та у січні 2021 - в розмірі 1849 грн 23 к.

За наведеного позивач по справі звернувся до відповідача із Рахунками-фактурами №СФ-Ш-14-67 (за грудень 2020р.) та №СФ-Ш-00028 (за січень 2021р.) про сплату вказаних вище штрафних санкцій (перевищення замовленої потужності та небаланс об`єму постачання природного газу). Про докази їх направлення міститься у матеріалах справи прінтскріни з електронної адреси позивача blagogaz18@gmail.com , які направлялись на електронну адресу відповідача KORSHIVOTGI@gmail.com , (дана адреса зазначена в договорі).

Однак відповідач заборгованість за спожитий газ в повному обсязі не здійснив, штрафні санкції не оплатив, що зумовило позивача звернутись з позовом до суду.

За наведеного, суд виходить з наступного.

За змістом положень ст. 193 ГК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк. Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Як визначено у ст. 599 ЦК України, зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

За змістом ч. 1 ст. 627 ЦК України, відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами, що встановлено ст. 629 ЦК України.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Як встановлено у ч. 1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Предметом даного спору є вимога позивача про стягнення з відповідача заборгованості за договором поставки.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 712 ЦК України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно з ст. 655 ЦК України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 692 ЦК України, обов`язок покупця з оплати товару виникає після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на товар, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

За наведених обставин, суд приходить до наступних висновків.

Як встановлено судом між сторонами по справі виникли правовідносини на підставі Договору на постачання природного газу №1 від 14.02.2020.

На виконання умов договору у період з січня 2020 року по січень 2021 року позивач здійснював постачання природного газу відповідачу на загальну суму 490 937 грн 60 к. Вказаний обсяг поставки підтверджує скрінтшотом даних з ІТ-платформи SAP, період поставки з 01.12.202031.12.2020 (а.с. 23) та 06.01.2021 - 22.01.2021 (а.с. 22). Однак відповідач розрахунки за поставлений товар здійснив не повністю, зокрема неоплачено газ на суму 97 грн 71 к. Докази про сплату зазначеної заборгованості відповідач суду не надав.

Крім того, у грудні 2020 року та січні 2021 відповідач допустив невідповідності між замовленими та фактично спожитими обсягами газу у розмірі 3-5%, внаслідок чого, з урахуванням умов договору виникла заборгованість за перевищення замовленої потужності в сумі 2 677 грн 00к. та небаланс об`єму постачання природного газу в сумі 11 457 грн 60к.

Зазначені вище суми штрафу, перевірені судом та є арифметично вірними.

Щодо твердження відповідача про відсутність досудового врегулювання спору між сторонами по справі, в тому числі недотримання позивачем п.11 Договору на постачання природного газу №1 від 14.02.2020 щодо вирішення спору шляхом переговорів, то суд зазначає, що відповідно до чинного законодавства, досудове врегулювання спору не є обов`язковим. Разом з тим, у відповіді на відзив позивач зазначає про здійснення ним телефонних дзвінків про здійснення погашення заборгованості, однак відповідач залишив вказанні звернення поза увагою. разом з тим, як встановлено судом, для зручності споживачів газу на сайті постачальника запроваджено особистий кабінет для відповідача по справі. про створення такого кабінету позивач по справі повідомив відповідача шляхом надсилання 22.04.2021 Листа-повідомлення на електронну адресу відповідача, копія якого долучена до матеріалів справи. Як наслідок відповідач по справі почав вносити замовлення лімітів природного газу з урахуванням подобового балансування через особистий кабінет. про вказані обставини, свідчать долучені до матеріалів справи роздруківка у вигляді таблиці з особистого кабінету відповідача (споживача) за період грудень 2020 та січень 2021.

Суд зазначає, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених Господарським процесуальним кодексом.

Відповідно до статей 73, 74 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність обставин (фактів), що обгрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи.

Зазначені вище норми процесуального закону спрямовані на реалізацію статті 13 Господарського процесуального кодексу України. Згідно з положеннями цієї статті судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності (ст.86 ГПК України).

За аналізу наведеного вище, суд вважає позовні вимоги позивача обгрунтованими, доведеними та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

З урахуванням приписів ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір по справі слід відшкодувати позивачу за рахунок відповідача.

Керуючись ст. 526, 530, 599, 610, 612, 627, 629 Цивільного кодексу України, ст. 193 господарського кодексу України, ст. 73, 74, 86, 123, 129, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

в и р і ш и в :

позов товариства з обмеженою відповідальністю "Благогаз Збут" до Коршівської сільської ради об`єднаної територіальної громади про стягнення заборгованості в сумі 14 232 грн 31 к., з них: 97 грн 91 к. - заборгованість за поставлений природний газ, 11 457 грн 60 к. - штраф за небаланс постачання природного газу, 2677 грн 00 к. - штраф за перебір замовлених потужностей - задовольнити.

Стягнути з Коршівської сільської ради об`єднаної територіальної громади (вул. Шевченка, 23, с. Коршів, Коломийський район, Івано-Франківська область,78240, код 04356863) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Благогаз Збут" (вул. Стрийська, 86 В, кв. 1, м. Львів, 79026, код 41849377) - заборгованості в сумі 14 232 грн 31 к.. (чотирнадцять тисяч сто тридцять чотири гривні шістдесят копійки), з них: 97 грн 91 к. (дев`яносто сім гривень дев`яносто одна копійка) - заборгованість за поставлений природний газ, 11 457 грн 60 к (одинадцять тисяч чотириста п`ятдесят сім гривень шістдесят копійки). - штрафу за небаланс постачання природного газу, 2677 грн 00 к (дві тисячі шістсот сімдесят сім гривень). - штрафу за перебір замовлених потужностей та 2 270 грн 00 к. (дві тисячі двісті сімдесят гривень) - судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Західного апеляційного Господарського суду протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя О. М. Фанда

Часті запитання

Який тип судового документу № 100955670 ?

Документ № 100955670 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 100955670 ?

Дата ухвалення - 10.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100955670 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 100955670 ?

В Хозяйственный суд Ивано-Франковской области
Предыдущий документ : 100955669
Следующий документ : 100955671