Решение № 100487061, 21.10.2021, Хозяйственный суд Днепропетровской области

Дата принятия
21.10.2021
Номер дела
904/4533/21
Номер документа
100487061
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2021р. Справа № 904/4533/21

За позовом: Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» , м. Дніпро

До: Приватного акціонерного товариства «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», м. Кривий Ріг

Про: стягнення 2 949, 96 грн.

Суддя Васильєв О.Ю.

ПРЕДСТАВНИКИ : не викликалися

СУТЬ СПОРУ :

АТ «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» (позивач) звернулась до господарського суду з позовом про стягнення з ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (відповідач) 2 949, 96 грн. - плати за користування вагонами. Позовні вимоги обґрунтовані посиланням на наступні обставини: в листопаді 2020 року залізницею на адресу одержувача - ПрАТ «Інгулецький ГЗК», були прийняті до перевезення порожні власні вагони ; проте вони були затримані на станціях призначення, а також підходах до неї у зв`язку з несвоєчасним забиранням вагонів відповідачем на свою під`їзну колію. На підтвердження фактів затримки вагонів на коліях станції призначення з вини відповідача позивач надав накази про затримку вагонів, акти загальної форми ГУ-23, відомості плати за користування вагонами.

Ухвалою від 05.05.21р. було відкрите провадження у справі №904/4533/21 за правилами спрощеного позовного провадження, встановленими ГПК України, без призначення судового засідання та виклику сторін - за наявними у ній матеріалами.

ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (відповідач) проти задоволення позовних вимог заперечував, зазначаючи , що позивач не надав суду витягів з книги повідомлень за період дії наказів про затримку вагонів на підходах до станції Інгулець; не надано доказів щодо повноважень осіб, які підписали накази про затримку спірних вагонів. Також зазначає, що актів загальної форми складені на час закінчення затримки спірних вагонів; актів, які б свідчили про початок затримки, позивачем не надано. Враховуючи вищезазначене, просить відмовити в задоволенні позовних вимог.

АТ «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» (позивач) у відповіді на відзив зазначає наступне: в матеріалах справи наявні витяги, які стосуються актів про затримку ф. ГУ-23 №4269, 4284, 4291, 4287 та 4288; також надав до залучення до матеріалів справи витяг з книги повідомлень ф. Гу-2 стосовно акту ф.ГУ-23 №4279. Окрім того, зазначає, що всі накази про затримку спірних вагонів були видані повноважними особами позивача, у відповідності до Інструкції оформлення затриманих поїздів на підходах до станції призначення на Придніпровській залізниці, затвердженої наказом ДП «Придніпровська залізниця» від 08.02.11р. №75/Н. Також вказує, що відповідно до п.8 Правил користування вагонами і контейнерами у разі затримки вагонів на станції з причин, які залежать від вантажовласника, складається акт загальної форми, який підписується представниками станції і вантажовласника; в акті вказується час (у годинах та хвилинах) початку та закінчення затримки вагонів і їх номера. Отже, в порядку п.8. цих Правил складається один акт загальної форми, де вказується час (у годинах та хвилинах) початку та закінчення затримки вагонів. Враховуючи вищезазначене, відповідач зазначає, що усі акти, котрі зазначені у позові, складені у відповідності до Правил користування вагонами і контейнерами, а твердження відповідача є безпідставними та необґрунтованими

ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (відповідач) своїм правом на надання заперечень на відповідь на відзив не скористався.

Відповідно до вимог ст.248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. Законом не надано право судді продовжити цей строк (встановлений законом). Однак, господарським судом під час розгляду даної справи враховано, що на підставі рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 та відповідно до положень статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215, від 25.03.2020 № 239, від 04.05.2020 № 343, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, з 12.03.2020 по 22.05.2020 на всій території України встановлено карантин. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 було внесено зміни до постанови від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а саме: продовжено період карантину до 22.06.2020. В подальшому постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 500 продовжено період карантину до 31.07.2020; постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 продовжено період карантину до 31.08.2020.; постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2020р. № 760 продовжено період карантину до 31.10.2020р.; постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2020р. № 956 продовжено період карантину до 31.12.2020р.; постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. № 1236 продовжено період карантину до 28.02.2021р.; постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2021р. №104 продовжено період карантину до 30.04.2021р.; постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021р. №405 продовжено період карантину до 30.06.2021р.; постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021р. №611 продовжено період карантину до 31.08.2021р.; постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.21р. №855 продовжено період карантину до 01.10.2021р.; постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.21р. №981 продовжено період карантину до 31.12.2021р.

Стаття 27 Конституції України передбачає, що обов`язок держави - захищати життя людини.

Поняття розумного строку не має чіткого визначення, проте розумним слід уважати строк, який необхідний для вирішення справи у відповідності до вимог матеріального та процесуального законів.

Відповідно до п.4 ст. 11 ГПК України , суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Положеннями пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 04.11.1950, ратифікованої Верховною Радою України (Закон України від 17.07.1997 №475/97-ВР) встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема, "Іззетов проти України", "Пискал проти України", "Майстер проти України", "Субот проти України", "Крюков проти України", "Крат проти України", "Сокор проти України", "Кобченко проти України", "Шульга проти України", "Лагун проти України", "Буряк проти України", "ТОВ "ФПК "ГРОСС" проти України", "Гержик проти України" суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З огляду на практику Європейського суду з прав людини, критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника.

Одночасно, обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

У пункті 3 постанови № 11 від 17.10.2014 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення" визначено, що розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту. З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків у цивільних справах є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи "Федіна проти України" від 02.09.2010, "Смірнова проти України" від 08.11.2005, "Матіка проти Румунії" від 02.11.2006, "Літоселітіс Проти Греції" від 05.02.2004)

При цьому, згідно з практикою Європейського суду з прав людини щодо тлумачення положення "розумний строк" вбачається, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ. Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема, складність справи та поведінка заявників.

Так, у справі "Хосце проти Нідерландів" 1998 суд вирішив, що тривалість у 8,5 років є розумною у контексті ст. 6 Конвенції, в зв`язку зі складністю справи, а у справі "Чірікоста і Віола проти Італії", 15-річний строк розгляду визнано Європейським судом з прав людини виправданим, в зв`язку з поведінкою заявників.

Згідно з приписами ст.114 ГПК України, суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій; строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №200 від 25.06.2014 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» на базі державної адміністрації залізничного транспорту, підприємств та установ залізничного транспорту, які реорганізуються шляхом злиття», 21.10.15р. проведено державну реєстрацію ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40075815). ПАТ «Українська залізниця» розпочала свою фінансово-господарську діяльність з 01.12.15р. Згідно зі ст.2 Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та ч.2 загальних положень Статуту ПАТ «Українська залізниця» усі права та обов`язки ДП «Придніпровська залізниця» переходять до правонаступника - ПАТ «Українська залізниця».

20.03.20р. між РФ «Придніпровська залізниця АТ «Українська залізниця» та ПрАТ «Інгулецький ГЗК» було укладено договір №ПР/М-2024-/НЮдч «Про експлуатацію залізничної під`їзної колії ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», яка примикає до станцій Інгулець Регіональної філії «Придніпровська залізниця».

Пунктом 1 цього договору передбачено, що згідно із Статутом залізниць України Правилами перевезення вантажів і на умовах цього договору експлуатується під`їзна колія, яка належить власнику, що примикає до станції Інгулець ДП «Придніпровська залізниця»: стрілкою № 5 до продовження станційної колії № 3 та стрілкою № 23 до продовження станційної колії № 2 (п.1 договору про експлуатацію під`їзної колії).

Під`їзна колія обслуговується локомотивом власника колії. Межею під`їзної колії є знаки «Межа під`їзної колії», які встановлено продовженні колії № 3 біля вхідного сигналу «Н-І», на продовженні колії № 2 біля вхідного сигналу «Н-ІІ» (п.1 договору).

Пунктом 4 цього договору передбачено рух поїздів на під`їзній колії здійснюється з додержанням Правил технічної експлуатації залізниць України. Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, Інструкції про порядок обслуговування і організації руху на під`їзній колії .

Відповідно до п.5 договору : здавання вагонів для під`їзної колії здійснюється за повідомленнями, які передає прийомоздавальник станції Інгулець по телефону прийомоздавальнику залізничного цеху ПрАТ «ІнГЗК» не пізніше, ніж за 2 години до пред`явлення вагонів до здавання, з реєстрацією у «Книзі повідомлень про час подавання вагонів під навантаження або вивантаження» форми ГУ-2 .

Вагони для під`їзної колії власника подаються локомотивом залізниці на одну з колій № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 станції Інгулець за вказівкою чергового по станції Інгулець, де здійснюються передавальні операції з вагонами у технічному та комерційному відношенні. Подальший рух вагонів здійснюється локомотивом власника колії (п.6 договору).

Згідо доп.7 договору : всі вагони здаються на під`їзну колію у тій кількості, в якій прибули на станцію Інгулець, але не більше 260 осей, вагою не більше 1430 тон.

Час перебування вагонів на під`їзній колії обчислюється з моменту закінчення передавальних операцій при передачі вагонів залізницею власнику колії до моменту закінчення цих операцій при поверненні вагонів Залізниці (п. 10 договору ) .

Відповідно до п.14 договору : власник колії сплачує залізниці:

- за користування вагонами - згідно з Правилами користування вагонами контейнерами;

- за зберігання вантажів у вагонах - у разі затримки їх з причин, залежних від власника колії, після закінчення терміну безоплатного зберігання, сплачується незалежно від місця затримки (на станції призначення та на підходах до неї) - згідно з Правилами зберігання вантажів;

- інші збори і плати за додаткові роботи і послуги, що виконує залізниця для власника колії - згідно з діючими нормативними документами.

Збори і плати вносяться на підставі ст. 62 Статуту залізниць України національній валюті України, на умовах попередньої оплати на поточний рахунок спеціальним режимом використання філії « СРЦД » .

Згідно з п.21 цей договір вважається укладеним з моменту підписання його сторонами, скріплення печатками сторін, і діє з 01 квітня 2020 до 31 березня 2021 року ( т.1, а.с.93-97).

На виконання умов цього договору у листопаді 2020 року по накладним №№ 51675272, 51578045, 51575405, 51578060, 51568244, 51568459, 51573657, 51573947, 51574069, 51574077, 51574093, 51574713, 51575397, 51568236, 51474500, 51475226, 51475382, 51475556, 51497444, 51476349, 51565000, 51566669, 51566685, 51568020, 40038549, 40038531, 40038580, 40038432, 40038572, 40038440, 40038457, 40038465, 40038473, 40038481, 40038499, 40038515, 40038507, 40038523, 40038515, 40038564, 40038556, 40038374, 40038382, 40038267, 40038424, 40038283, 40038291, 40038309, 40038317, 40038333, 40038325, 40038358, 40038366, 40038408, 40038416, 40038192, 40038200, 40038234, 40038242, 40038259, 40038101, 40038127, 40038119, 40038143, 40038135, 40038150, 40038168, 40038176, 40038218, 40038226, 40038077, 40038085, 40037939, 40037947, 40037962, 40037954, 40037988, 40037970, 40038028, 40037996, 40038069, 40038051, 40037921, 40038093, 42924738, 42907519, 42957845, 42957605, 40065500, 40131641, 40131948, 40131674, 40131559, 40131864, 40073322, 40067423, 51600658, 51599108, 51601110, 40163867, 40163818, 40163966, 40146979, 40138554, 40138489, 40138570, 40138497, 40147647, 40077471, 40077455, 40077463, 40077448, 40077422, 40077414, 40077406, 40077398, 40077380, 40077372, 40077364, 40077356, 40077331, 40077323, 40077307, 40077299, 40079121, 40079147, 40079428, 40079154, 40167108, 40166852, 40167140, 40167033, 40167132, 40166605, 40167082, 40167165, 40167090, 40166928, 40167181, 40167207, 40167025, 40167199, 40166878, 40166662, 40166753, 40166621, 40166720, 40166944, 40166787, 40166688, 40166811, 40167009, 40071615, 40071748, 40071656, 40071631, 40071698, 40071706, 40071714, 40071557, 40072076, 40071607, 40071664, 40072068, 40071565, 40072050, 40037616, 40076085, 40076580, 40076515, 40076549, 40076507, 40076143, 40076523, 40076564, 40076101, 40076531, 40076093, 40076069, 40076077, 47659594, 42882225, 42978577, 42978544, 42978528, 42978569, 42978478, 42978676, 42974113, 40031262, 47790837, 42924688, 40085888, 47582523, 47672829, 47713680, 47527122, 40040982, 40041030, 40040966, 40040958, 40040974, 40040990, 40040909, 40040917, 40040925, 40040933, 40040941, 40040818, 40040834, 40040826, 40040859, 40040842, 40040875, 40040867, 40040891, 40040883, 40040800, 40040792, 40040305, 40040313, 40040610, 40040636, 40040644, 40040651, 40040677, 40040701, 40040685, 40040743, 40040727, 40040776, 40040271, 40040750, 40040263, 40040024, 40040081, 40040065, 40040115, 40040107, 40040131, 40040123, 40040156, 40040149, 40040198, 40040172, 40040248, 40040255, 40040040 на адресу ПрАТ «Інгулецький ГЗК» були прийняті до перевезення порожні власні вагони, станція призначення – Інгулець Придніпровської залізниці. (т.1., а.с.98-250, т.2., а.с.1-138).

Оскільки вагони, що прибули на адресу ПрАТ «Інгулецький ГЗК», своєчасно не забиралися ним на під`їзну колію, були складені акти загальної форми ГУ-23 №№ 4269, 4279, 4284, 4291, 4287, 4288 (т.1, а.с.50-55).

Підтвердженням зайнятості колій станції призначення Інгулець під час затримки вищевказаного вантажу на шляху прямування є акти загальної форми ГУ-23, які були складені про несвоєчасне забирання ПрАТ «Інгулецький ГЗК» вантажу, що надійшов на його адресу, з колій станції Інгулець.

За таких обставин, відповідно до наказів № 707 від 09.11.2020, №709 від 09.11.2020, № 711 від 11.11.2020, № 714 від 11.11.2020, № 716 від 11.11.2020, № 720 від 11.11.2020, № 725 від 08.10.2020, № 660 від 09.10.2020, № 668 від 24.10.2020 на підходах до станції призначення Інгулець, зокрема станціях Красний Шахтар, Кривий Ріг – Західний, Мусіївка затримувались вагони (т.1, а.с.71-77).

В порядку п. 10 Правил користування вагонами і контейнерами були складені акти ф. ГУ-23а, усі дані яких передані станціями Красний Шахтар, Кривий Ріг – Західний, Мусіївка у Повідомленнях про затримку вагонів на станцію призначення - Інгулець, яка не пізніше двох годин після отримання передала їх копії відповідачу (т.1, а.с.56- 70).

Затримка вагонів на підходах до станції призначення Інгулець відбулась наступним чином:

Наказ про затримку вагонівСтанція затримкиАкти про затримку вагонів ф. ГУ-23аПовідомлення про затримку вагонівПеріод затримки1.№ 707 від 09.11.2020Красний Шахтарпочаток затримки: № 33 від 09.11.2020 кінець затримки: № 28 від 09.11.2020 № 33з 19год 05хв 09.11.2020 по 22год 45хв 09.11.20202.№ 709 від 09.11.2020Мусіївкапочаток затримки: № 36 від 09.11.2020 кінець затримки: № 32 від 09.11.2020№ 36з 19год 10хв 09.11.2020 по 22год 45хв 09.11.20203.№ 711 від 11.11.2020Кривий Ріг – Західний початок затримки: № 168 від 11.11.2020 кінець затримки: № 162 від 11.11.2020№ 168 з 00год 25хв 11.11.2020 по 02год 40хв 11.11.20204.№ 714 від 11.11.2020Мусіївкапочаток затримки: № 37 від 11.11.2020 кінець затримки: № 33 від 11.11.2020№ 37з 00год 32хв 11.11.2020 по 02год 40хв 11.11.20205.№ 716 від 11.11.2020Красний Шахтарпочаток затримки: № 35 від 11.11.2020 кінець затримки: № 30 від 11.11.2020№ 35з 00год 37хв 11.11.2020 по 02год 40хв 11.11.20206.№ 720 від 11.11.2020Кривий Ріг – Західнийпочаток затримки: № 171 від 11.11.2020 кінець затримки: № 166 від 11.11.2020№ 171з 09год 42хв 11.11.2020 по 17год 35хв 11.11.20207.№ 725 від 11.11.2020Красний Шахтарпочаток затримки: № 36 від 11.11.2020 кінець затримки: № 31 від 11.11.2020№ 36з 10год 10хв 11.11.2020 по 13год 20хв 11.11.2020

Враховуючи викладені обставини, позивачем розраховано та заявлено до стягнення плату за користування вагонами у загальній сумі 2 949, 96 грн. (з ПДВ ), яка включена до відомостей плати за користування вагонами (ф. ГУ-46) ( т.1, а.с. 17-49).

Відомості плати за користування вагонами зі сторони відповідача підписані із запереченнями. Відповідач плату за користування вагонами у розмірі 2 949, 96 грн. не сплатив, що і стало підставою для звернення позивача до господарського суду з позовом за захистом своїх прав.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 307 Господарського кодексу України, які кореспондуються з положеннями ч. 2 ст. 908 та ст. 920 Цивільного кодексу України, умови перевезення вантажів окремими видами транспорту, а також відповідальність суб`єктів господарювання за цими перевезеннями визначаються транспортними кодексами, транспортними статутами та іншими нормативно-правовими актами. Сторони можуть передбачити в договорі також інші умови перевезення, що не суперечать законодавству та додаткову відповідальність за неналежне виконання договірних зобов`язань.

Взаємовідносини залізниці з підприємством, порядок і умови експлуатації залізничних під`їзних колій визначаються договором. Порядок подачі і забирання вагонів і контейнерів на залізничній під`їзній колії встановлюється договором на експлуатацію залізничної колії (договором на подачу та забирання вагонів). (ст. 71 Статуту залізниць України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 457.

Статтями 46, 47 Статуту визначено, що одержувач зобов`язаний прийняти і вивезти зі станції вантаж, що прибув на його адресу, навіть поставка якого йому не передбачена планом (договором, контрактом, замовленням, нарядом тощо).

Згідно статті 119 Статуту за користування вагонами залізниці вантажовідправниками, вантажоодержувачами, власниками під`їзних колій, портами, організаціями, установами, громадянами-суб`єктами підприємницької діяльності вноситься плата. Порядок визначення плати за користування вагонами та звільнення вантажовідправника від зазначеної плати у разі затримки забирання вагонів, що виникла з вини залізниці, встановлюється Правилами перевезення вантажів.

Зазначена плата вноситься також за час затримки вагонів на станціях призначення і на підходах до них в очікуванні подання їх під вивантаження, перевантаження з причин, що залежать від вантажоодержувача, власника під`їзної колії. За час затримки на коліях залізниць вагонів, що належать підприємствам чи орендовані ними, стягується 50 відсотків зазначених розмірів плати.

Несвоєчасне забирання з колій станції Інгулець одержувачем - ПрАТ «Інгулецький ГЗК» вантажів, які прибували на його адресу, є порушенням вимог пункту 33 Правил видачі вантажу, статей 46, 47, 125 Статуту залізниць України та пункту 5 договору № ПР/М-20240/НЮдч від 20.03.20р.

Порожні приватні власні вагони, які перевозяться залізницею за повними перевізними документами зі сплатою провізної плати, мають статус «вантажу», які залізниця зобов`язана доставити на станцію призначення у цілісності та збереженості і видати їх одержувачу, зазначеному в накладній, а одержувач має щодо залізниці права та обов`язки, передбачені Статутом залізниць України, зокрема, обов`язок отримати їх від залізниці, а у разі несвоєчасного приймання вагонів від залізниці - сплатити плату за користування вагонами, які знаходяться на коліях залізниці чи на станціях підходу, та збір за зберігання у розмірах, встановлених Тарифним керівництвом № 1, а також інші права та обов`язки, які має одержувач відносно вантажу, що прибув на його адресу.

У разі затримки вагонів на станції з причин, які залежать від вантажовласника, складається акт загальної форми, який підписується представниками станції і вантажовласника. В акті вказується час (у годинах та хвилинах) початку та закінчення затримки вагонів і їх номери. (п.8 Правил користування вагонами і контейнерами).

Про затримку вагонів з вини вантажовласника на підходах до станції призначення залізниця видає наказ (п.9 Правил користування вагонами і контейнерами).

Облік затриманих на підходах вагонів здійснюється станцією, на якій вони простоюють, на підставі акта про затримку вагонів, що складається станцією. Усі дані в цьому акті, передаються станцією у повідомленні про затримку вагонів на станцію призначення. Станція призначення інформує вантажовласника про затримку вагонів з його вини, передаючи йому копію повідомлення про затримку вагонів не пізніше двох годин після його отримання (телефонограмою, телеграфом, поштовим зв`язком, через посильних, факсом або іншим способом) установленим начальником станції за погодженням з вантажовласником). (п.10 Правил користування вагонами і контейнерами).

Одержувач зобов`язаний прийняти і вивезти зі станції вантаж, що надійшов на його адресу. Терміни вивезення і порядок зберігання вантажів установлюються Правилами. Вантажі, що прибули, зберігаються на станції безкоштовно протягом доби. Цей термін обчислюється з 24-ої години дати вивантаження вантажу (контейнера) засобами залізниці або з 24-ої години дати подачі вагонів під вивантаження засобами одержувача. За зберігання вантажу на станції понад зазначений термін справляється плата, встановлена тарифом. (ст.46 Статуту залізниць України).

Усі завантажені вагони, а також порожні вагони, які належать підприємствам, організаціям, портам, установам і громадянам, та орендовані ними, що знаходяться на станціях і на підходах до них в очікуванні подавання під вантажні або інші операції з причин, які залежать від вантажовласника, є такими, що перебувають у користуванні вантажовласника (п.6 Правил користування вагонами і контейнерами).

Облік часу користування вагонами та нарахування плати за користування ними провадиться на станціях відправлення та призначення за Відомістю плати за користування вагонами форми ГУ-46, яка складається на підставі Пам`яток про подавання/забирання вагонів форми ГУ-45, Повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами, Актів про затримку вагонів форми ГУ-23а, Актів загальної форми ГУ-23 (п.3 Правил користування вагонами і контейнерами).

Загальний час, за який вноситься вантажовласником плата залізниці за користування вагонами, включає час затримки вагонів з його вини та час перебування їх у безпосередньому розпорядженні вантажовласника. Час до 30 хвилин не враховується, час 30 хвилин і більше враховується як повна година. Причини, які є підставою для нарахування плати за користування вагонами в разі затримки їх на підходах до припортових станцій призначення, зазначаються в актах про затримку вагонів. (п.12 Правил користування вагонами і контейнерами).

Розмір плати за користування вагонами в залежності від часу користування встановлюється згідно з чинним законодавством. (п.14 Правил користування вагонами і контейнерами).

За користування вагонами і контейнерами залізниці вантажовідправниками, вантажоодержувачами, власниками під`їзних колій, портами, організаціями, установами, громадянами - суб`єктами підприємницької діяльності вноситься плата. Порядок визначення плати за користування вагонами (контейнерами) та звільнення вантажовідправника від зазначеної плати у разі затримки забирання вагонів (контейнерів), що виникла з вини залізниці, встановлюється Правилами. Зазначена плата вноситься також за час затримки вагонів на станціях призначення і на підходах до них в очікуванні подання їх під вивантаження, перевантаження з причин, що залежать від вантажоодержувача, власника залізничної під`їзної колії, порту, підприємства. За час затримки на коліях залізниці вагонів, що належать підприємствам чи орендовані ними, стягується 50 відсотків зазначених розмірів плати. (ст.119 Статуту залізниць України).

Позивач своєчасно повідомив відповідача про готовність залізниці передати вагони на під`їзну колію відповідача, щодо яких складено акти загальної форми на віднесення на відповідальність вантажовласника.

Відповідні записи-повідомлення відображені у Книзі форми ГУ-2 повідомлень про час подавання вагонів під навантаження або вивантаження станції Інгулець Придніпровської залізниці. (т.1, а.с.85-91).

Станціями призначення та затримки оформлені відповідні документи, у тому числі акти форми ГУ-23а, ГУ-23, на підставі яких за час знаходження спірних вагонів на станції затримки, згідно із Тарифним керівництвом № 1 розрахована плата за користування спірними вагонами за відомостями ф. ГУ-46 у загальній сумі 2 949, 96 грн. В той же час, відповідачем наявними матеріалами справи не доведена відсутність своєї вини у спричиненні скупчення вагонів на станції призначення.

Відмова ПрАТ « Інгулецький ГЗК» від сплати нарахованої суми безпідставна з наступних обставин.

Пунктом 9 договору встановлено, що з під`їзної колії вагони здаються за повідомленнями: вагони, навантажені концентратом залізорудним – цілими маршрутами, сформованими у відповідності з ПТЕ і планом формування поїздів; інші – у тій кількості, у якій були передані. Вагони, що повертаються з під`їзної колії, подаються локомотивом Власника колії на одну з колій № 1, 2, 3, IV, 5, 6, 7, 8, 9, 10 станції Інгулець, за вказівкою чергового по залізничній станції Інгулець, де здійснюється приймання вагонів Залізницею у технічному та комерційному відношенні. Тобто, здавання вагонів з під`їзної колії відповідача здійснюється його власним локомотивом, до якого залізниця не має жодного відношення.

Пунктом 28 Правил приймання вантажів до перевезення передбачено, що факт приймання вантажу до перевезення, завантаженого у вагон (контейнер) відправником, підтверджується підписанням Пам`ятки про подавання/забирання вагонів, видачу/приймання контейнерів працівниками відправника і залізниці.

Так, Пам`ятки про забирання вагонів підписані представником відповідача без зауважень. За таких обставин, підстав стверджувати про те, що залізницею несвоєчасно забиралися вагони з під`їзної колії відповідача немає.

Окрім того, відповідно до п. 1.2. Єдиного технологічного процесу роботи під`їзної колії ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» і станції примикання Інгулець ДП «Придніпровська залізниця» під`їзна колія ПАТ «Інгулецький ГЗК» примикає до непарної горловини станції Інгулець ДП «Придніпровська залізниця» двоколійним перегоном: через стрілку № 5 станції Інгулець до продовження станційної колії № 2.

Межею залізничної під`їзної колії ПАТ «ІнГЗК» із станцією Інгулець є знаки «Межа під`їзної колії», які встановлені на продовженні колії № 3 біля вхідного сигналу «Н-І», на продовженні колії № 2 біля вхідного сигналу «Н-ІІ».

Пристрої ЕЦ станції Інгулець пов`язані з пристроями ЕЦ станції Промислова ПАТ «ІнГЗК» двоколійною ділянкою колії з двостороннім рухом по кожній колії.

Розгорнута довжина під`їзної колії складає 59800 м.

До складу залізничного цеху ПАТ «ІнГЗК» входять станції Промислова, станція Навантажувальна, маневровий район станції Промислова.

Відтак, відповідач має відповідний колійний розвиток довжиною 59800 м (59,8 км). Операції з вагонами виконуються переважно на станціях Промислова та Навантажувальна, кожна з яких має достатньо колій для розміщення вагонів, щодо яких здійснюються навантажувально-розвантажувальні операції. Але при цьому відповідач не забирає з колій станції Інгулець вагони, що прибули на його адресу, чим спричиняє ситуацію, за якої залізниця не має можливості доставити на станцію призначення інші вагони, які слідкують на адресу підприємства.

З урахуванням приписів п. 14.2.1 Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України та п. 16.4 Правил технічної експлуатації залізниць України, на станції призначення, окрім зайняття колій під технологічними операціями з вагонами, має бути забезпечено і наявність вільних колій для своєчасного приймання поїздів, в т.ч. поїздів комбінату, його контрагентів. Обов`язок залізниці враховувати наявність чи відсутність проміжків часу, протягом яких та чи інша колія ставала вільною, та час знаходження вагонів під технологічними операціями вагонів. Жодним законодавчим актом чи будь-яким іншим документом не передбачено, що за умов проведення технологічних операцій по прибуттю та відправленню поїздів всі колії станції повинні бути зайняті. Визначеної Договором домовленості між сторонами про займання всіх або певних колій також не існує.

Заперечення відповідача від сплати нарахованої суми також безпідставні, так як не існує норми права, яка б звільняла вантажовласників від сплати нарахованої плати за користування вагонами у разі, коли порожні вагони одержувач забирає на свою під`їзну колію своїм локомотивом та згідно договору в тій кількості, в якій вони прибули на станцію Інгулець.

Також в пункті 14 договору № ПР/М-20 240/НЮдч зазначено, що Власник колії сплачує залізниці збори і плати за додаткові роботи та послуги, які виконує Залізниця для Власника колії - згідно з діючими нормативно – правовими документами.

Статтею 121 Статуту залізниць України, п. 16 Правил користування вагонами і контейнерами передбачене звільнення вантажовласників від плати за користування вагонами:

«б) у разі подання локомотивом залізниці вагонів на фронти навантаження (вивантаження) у кількості, що перевищує їх максимальну переробну спроможність. Вказана максимальна переробна спроможність визначається за договором між залізницею і вантажовласником.»

Отже, даний пункт Правил жодним чином не стосується до вищевказаних обставин, так як вагони ПрАТ «Інгулецький ГЗК» на свою підґїзну колію забирає своїм власним локомотивом, який до залізниці не має ніякого відношення.

Пунктом 16 Правил користування вагонами і контейнерами визначено випадки, коли вантажовласник звільняється від плати за користування вагонами і контейнерами.

Причина звільнення від плати за користування вагонами і контейнерами зазначається у графі «Примітки» відомості плати за користування вагонами (контейнерами). Як вбачається з відомостей плати за користування вагонами, графа «примітка» не заповнена. Також, не заповнений пункт 9 «…відповідальність залізниці та форс-мажор» графи «Час користування, год., хв.». При цьому, при підписанні представником відповідача відомостей плати, зауважень щодо вищевказаних граф не зафіксовано.

Окрім того, судом встановлено, що акти загальної форми, котрі зазначені у позові, складені у відповідності до вимог Правил користування вагонами і контейнерами.

Таким чином, відповідач не спростував доводів позивача, не надав доказів того, що мав можливість прийняти спірні вагони, а також не довів наявність обставин, що могли б бути підставою для відмови у позові з огляду на положення ст.121 Статуту та п.16 Правил користування вагонами і контейнерами. Враховуючи вищевикладене, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.13, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 178, 233, 238, 240, 241, 247-252 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

1. Позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з відповідача - Приватного акціонерного товариства « Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (50064, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47; код ЄДРПОУ 00190905) на користь позивача - Акціонерного товариства «Українська залізниця» (03680, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, 5; код ЄДРПОУ 40075815) в особі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» (49600, м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 108; код ЄДРПОУ 40081237): 2 949, 96 грн. - плати за користування вагонами та 2 270, 00 грн. – витрат на сплату судового збору.

Видати відповідний наказ після набрання рішенням чинності.

Відповідно до ч. 4 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України рішення складено та підписано без його проголошення 21.10.21р.

Відповідно до вимог ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно до вимог ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 257 ГПК України апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя Васильєв О.Ю.

Часті запитання

Який тип судового документу № 100487061 ?

Документ № 100487061 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 100487061 ?

Дата ухвалення - 21.10.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100487061 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 100487061 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 100487061, Хозяйственный суд Днепропетровской области

Судебное решение № 100487061, Хозяйственный суд Днепропетровской области было принято 21.10.2021. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные сведения.

Судебное решение № 100487061 относится к делу № 904/4533/21

то решение относится к делу № 904/4533/21. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 100487059
Следующий документ : 100487062