Решение № 100478411, 19.10.2021, Шевченковский районный суд города Запорожье

Дата принятия
19.10.2021
Номер дела
336/5595/21
Номер документа
100478411
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

№336/5595/21

н/п 2/336/3935/2021

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді Боєва Є.С., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін цивільну справу за позовом Комунального підприємства «Водоканал» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення боргу по оплаті за централізоване водопостачання і водовідведення,

В С Т А Н О В И В:

Позивач 13.07.2021 р. звернувся до суду з вищевказаним позовом, в якому зазначив, що у період з 01.04.2012 р. по 31.03.2021 р. надав відповідачам послуги з водопостачання і водовідведенняу приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідачами не сплачені на суму 18 654,70 грн.

За позовом позивач просить стягнути з відповідачів заборгованість за послуги по оплаті за водопостачання і водовідведенняв сумі 18 654,70 грн. та судові витрати.

Ухвалою від 14.07.2021 відкрито провадження в справі та призначено її розгляд в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Відповідачам копії ухвали про відкриття провадження у справі та копії позовної заяви з додатками направлялися поштою за зареєстрованим місцем проживання останніх, отримані 03.09.2021.

Визначений частиною третьою статті 279 ЦПК України строк для реалізації особами своїх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків сплив.

Відповідачі у наданий судом строк та станом на день розгляду справи своїм правом подання до суду клопотань про розгляд справи з повідомленням сторін та відзиву на позовну заяву не скористались, відзив на позов не подали, заперечень щодо розгляду справи в спрощеному порядку також подано не було, будь-яких клопотань та заяв від відповідача до суду не надходило, відтак відповідно до ч. 8 ст. 178 та ч. 5 ст. 279 ЦПК України, суд розглядає справу за наявними у справі матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що заявлений позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України визначено, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно з ч. 1 ст. 202 ЦК України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до п. 2.2 статуту комунального підприємства «Водоканал», затвердженого 06.03.2018 року розпорядженням Запорізького міського голови, предметом діяльності підприємства є забезпечення безперебійного постачання населенню, підприємствам, організаціям міста й області питної води відповідно до існуючого Державного стандарту та з переданими на експлуатацію Підприємству параметрами мереж і споруджень.

На підставі пункту 3.1 рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 546 від жовтня 1999 року, начальник управління житлового господарства передав функції по збору платежів від населення, що мешкає в житлових будинках комунальної власності, державному комунальному підприємству «Водоканал».

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» індивідуальний споживач - фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об`єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги.

Відносини з приводу надання фізичним особам послуг з постачання питної води та водовідведення регулюються ст.ст. 19 - 23 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 (далі Правила), Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Житловим Кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

Послуги з централізованого водопостачання і водовідведення відносяться до комунальних послуг.

Постачання фізичним особам питної води та водовідведення за загальним правилом має здійснюватися на підставі договору про надання цих послуг.

Встановлено, що позивач у період з 01.04.2012 р. по 31.03.2021 р. надав відповідачам послуги з водопостачання і водовідведенняу приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідачами не сплачені на суму 18 654,70 грн.

Вищевикладене підтверджується розрахунком заборгованості за період з 01.04.2012 по 31.03.2021 за особовим рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , інформацією з Департаменту реєстраційних послуг ЗМР щодо реєстрації місця проживання відповідачів.

Відповідно до ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Статтею 67, 68 ЖК України передбачено, що плата за комунальні послуги (водопостачання, газ, теплова енергія та інші послуги) береться крім квартирної плати за затвердженими в установленому порядку тарифами. Наймач (власник) зобов`язаний своєчасно вносити квартирну плату та плату за комунальні послуги.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором. Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору.

Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються нарівні зі споживачем усіма житлово-комунальними послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов`язаннями з оплати житлово-комунальних послуг.

Згідно з п. 18 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджений Постановою КМУ від 21 липня 2005 року № 630, розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць. Плата за послуги вноситься не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, якщо договором не встановлено інший строк.

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок (ст. 253 ЦК України).

Статтею 64 ЖК України передбачено, що члени сім`ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов`язки, що випливають з договору найму жилого приміщення. Повнолітні члени сім`ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність за зобов`язаннями, що випливають із зазначеного договору .

Згідно зі ст.ст.525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору або вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

На підставі ч. 1 ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Таким чином, суд приходить до висновку, що в ході судового розгляду справи встановлено, що позивач постачає воду і здійснює прийняття стоків в комунальну каналізацію споживачам. Однак, відповідачі оплату за послуги КП «Водоканал» вносять не в повному обсязі, у зв`язку з чим виникла заборгованість. Тому, є підстави для стягнення з відповідачів на користь позивача суми заборгованості по оплаті за централізоване водопостачання і водовідведення відповідно до приведеного позивачем розрахунку, який суд визнає належним, достовірним та допустимим доказом по справі.

На підставі ч. 1 ст. 141 ЦПК України суд стягує з відповідача на користь позивача суму судового збору.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 141, 264, 265, 279, 354 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Комунального підприємства «Водоканал» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення боргу по оплаті за централізоване водопостачання і водовідведення – задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь Комунального підприємства «Водоканал» (р/р НОМЕР_2 в ПАО «ПУМБ», ЄРДПОУ 03327121) заборгованість по оплаті за централізоване водопостачання та водовідведення в сумі 18 654,70 грн. (вісімнадцять тисяч шістсот п`ятдесят чотири гривні 70 коп.)

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Комунального підприємства «Водоканал» судовий збір в сумі 757 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Комунального підприємства «Водоканал» судовий збір в сумі 757 грн.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Комунального підприємства «Водоканал» судовий збір в сумі 757 грн.

Відповідно до ст. 265 ч. 5 ЦПК України зазначаються наступні відомості:

Позивач – Комунальне підприємство «Водоканал», знаходиться за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, ЄДРПОУ 03327121.

Відповідач 1 – ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Відповідач 2 – ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Відповідач 2 – ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Запорізького апеляційного суду протягом тридцяти днів.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Є.С. Боєв

19.10.21

Часті запитання

Який тип судового документу № 100478411 ?

Документ № 100478411 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 100478411 ?

Дата ухвалення - 19.10.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100478411 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 100478411 ?

В Шевченковский районный суд города Запорожье
Предыдущий документ : 100478410
Следующий документ : 100478413