Decision № 99780172, 22.09.2021, Reshetylivskyi Raion Court of Poltava Oblast

Approval Date
22.09.2021
Case No.
546/693/21
Document №
99780172
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

єдиний унікальний номер справи 546/693/21

номер провадження 2/546/399/21

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2021 року м. Решетилівка

Решетилівський районний суд Полтавської області в складі головуючого судді Зіненка Ю.В., за участі секретаря судового засідання Гудзенко С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,-

встановив:

У серпні 2021 року до суду звернулося АТ «Державний ощадний банк України» з позовом до ОСОБА_1 , в якому зазначає, що 12.02.2020 між АТ «Державний ощадний банк України» в особі в.о. керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення № 10016/053 філії-Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» Джос Л.І. з однієї сторони та фізичною особою ОСОБА_1 з другої сторони, було укладено Договір про споживчий кредит.

Договором передбачено порядок та умови погашення кредиту, погашення заборгованості по кредиту, сплата нарахованих з період користування кредитом відсотків, комісії за користування кредитом та інших витрат.

Позивач зазначає, що відповідно до п. 2.1. - 2.3. кредитного договору, банк надав ОСОБА_1 кредит в сумі 20000,00 грн. Відповідачка умов договору щодо погашення кредиту належним чином не виконує, у зв`язку з чим станом на 23.07.2021 виникла заборгованість в сумі 15207,00 грн, в тому числі: заборгованість за кредитом - 13333,38 грн; заборгованості за відсотками - 1776,11 грн; інфляційних втрат - 41,53 грн та 3% річних - 55,98 грн.

Посилаючись на неналежне виконання відповідачем зобов`язань по кредитному договору та на норми ЦК України, позивач Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в особі філії - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» звернулося до суду з позовом, в якому просить стягнути з ОСОБА_1 заборгованість по кредитному договору № 2203/4747 від 12.02.2020 в сумі 15207,00 грн.

Ухвалою судді від 12.08.2021 у справі відкрите спрощене позовне провадження та призначене судове засідання на 22.09.2021.

У судове засідання представник позивача не з`явився, подав до суду заяву про підтримання позовних вимог в повному обсязі та про розгляд справи без участі їх представника, зокрема, зазначив, що не заперечує проти заочного розгляду справи (а.с. 40).

Відповідачка ОСОБА_1 у судове засідання не з`явилася, 22.09.2021 подала до суду клопотання про розгляд справи без її участі, позовні вимоги визнає у повному обсязі (а.с. 43).

У зв`язку з вищевикладеним, суд вирішив проводити судове засідання, враховуючи положення ч. 2 ст. 247 ЦПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 206 ЦПК України, у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для цього законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Суд, вивчивши та проаналізувавши матеріали справи і давши їм належну оцінку, приходить до висновку, що позов АТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Відповідно до ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Частиною 3 статті 12 ЦПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Судом встановлено, що на підставі кредитної заяви № 790567189 від 10.02.2020 між ААТ «Державний ощадний банк України» в.о. керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення № 10016/053 філії-Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» Джос Л.І. з однієї сторони та фізичною особою ОСОБА_1 з другої сторони, 12.02.2021 було укладено Договір про споживчий кредит № 2203/4747 (далі - Договір).

Пунктами вищезазначеного Договору встановлено порядок здійснення розрахунків за кредитом та відповідальність сторін, зокрема, відповідача за несвоєчасне погашення кредитних платежів за даним кредитним договором (а.с. 9-16, 19, 20).

Також, 12.02.2020 ОСОБА_1 було підписано паспорт споживчого кредиту (а.с. 17-18).

Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, які мають значення для вирішення справи (ст. 76 ЦПК України).

Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ч. 2 ст. 77 ЦПК України).

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ч. 1 ст. 80 ЦПК України).

Частиною 1 статті 81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 5 та ч. 6 ст. 81 ЦПК України, докази подаються сторонами та іншими учасниками справи; доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Пунктом 2.2 Договору передбачено, що ОСОБА_1 отримала кредит у сумі 20000,00 грн на строк 60 місяців з терміном остаточного повернення кредиту не пізніше 12.02.2025, якщо інший строк та/або термін не буде встановлено згідно з умовами Договору.

Згідно з п. 2.4.1 Договору, за користування кредитом позичальник зобов`язаний сплачувати банку відповідну плату (проценти) в розмірі 56 процентів річних. Зазначена в цьому пункті Договору процентна ставка є фіксованою.

Відповідно до п. 2.4.2., проценти нараховуються банком щомісячно за методом фак/факт на фактичний залишок заборгованості за кредитом, що був отриманий позичальником, починаючи з дати видачі кредиту до терміну остаточного повернення кредиту, визначеного цим Договором.

Пунктом 3.3.3. Договору встановлено, що позичальник зобов`язується здійснювати повернення кредиту рівними частинами в розмірі 333,33 грн та сплату процентів, нарахованих банком на залишок основної суми боргу за кредитом, щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним, починаючи з березня 20202 року.

З розрахунку заборгованості по даному кредитному договору, що наданий позивачем у справі вбачається, що ОСОБА_1 не виконує свої зобов`язання по споживчому кредиту № 2203/4747 від 12.02.2020 і станом на 23.07.2021 виникла заборгованість в сумі 15207,00 грн, яка складається з: заборгованість за кредитом - 13333,38 грн; заборгованості за відсотками - 1776,11 грн; інфляційних втрат - 41,53 грн та 3% річних - 55,98 грн (а.с. 7-8).

У відповідності до ст. 525 ЦК України передбачена недопустимість односторонньої відмови від зобов`язання.

Статтями 526, 527, 530 ЦК України зазначено, що зобов`язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Згідно ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно умов договору та вимог Цивільного кодексу.

Згідно ст. 598 ЦК України зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Відповідно до положень ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

У відповідності до вимог ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором кредитодавець зобов`язується надати грошові кошти позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася та сплати процентів (ч. 2 ст. 1050 ЦК України).

Порушення зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст. 610 ЦК України).

У відповідності до вимог ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання наступають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно ч. 2 ст. 615 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання.

Договір є обов`язковим для виконання (ст. 629 ЦК України).

Суд приймає до уваги розрахунок заборгованості відповідачки ОСОБА_1 по споживчому кредиту № 2203/4747 від 12.02.2020 (станом на 23.07.2021), оскільки він узгоджується з умовами споживчому кредиту № 2203/4747 від 12.02.2020, матеріалами справи в їх сукупності та їм не суперечить.

Згідно ч. 4 ст. 206 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

Суд приходить до висновку, що визнання відповідачкою позову не суперечить закону та не порушує права або інтереси інших осіб. Таким чином, визнання позову відповідачкою слід прийняти.

Суд доходить висновку, що відповідачка ОСОБА_1 не виконує умов споживчого кредиту № 2203/4747 від 12.02.2020 і добровільно не погашає суму заборгованості по кредиту, тому у суду є підстави для задоволення вимог позивача.

Відповідно до ч. 1 ст. 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Приписами ч. 1 ст. 142 ЦПК України передбачено, що у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Заяву про визнання позову ОСОБА_1 подано до початку розгляду справи по суті.

З квитанції (меморіального ордеру) про сплату судового збору № 4538943217 (№ 774538943217) від 28.07.2021 встановлено, що позивачем при зверненні до суду з даним позовом сплачено судовий збір в розмірі 2270,00 грн (а.с. 1).

У зв`язку із визнанням відповідачкою позову до початку розгляду справи по суті, враховуючи положення ст. 142 ЦПК України, позивачу підлягає поверненню з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при поданні позову.

З огляду на зазначене та у зв`язку із задоволенням позову, судові витрати по сплаті судового збору підлягають стягненню з відповідачки у справі ОСОБА_1 в розмірі 50 відсотків, що становить 1135,00 грн на користь позивача АТ «Ощадбанк».

На підставі викладеного, та керуючись ст. 526, 610, 611, 1048-1050, 1052, 1054 ЦК України, умовами споживчого кредиту № 2203/4747 від 12.02.2020, ст. 4, 12, 76-81, 83, 128, 141, 247, 259, 263-265, 268, 273, 279-281, 353-355 ЦПК України, суд, -

ухвалив:

Позов Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» заборгованість по споживчому кредиту № 2203/4747 від 12.02.2020 в сумі 15207 (п`ятнадцять тисяч двісті сім) грн 00 коп., яка складається із: заборгованості за кредитом - 13333,38 грн; заборгованості за відсотками - 1776,11 грн; інфляційних втрат - 41,53 грн та 3% річних - 55,98 грн.

Позивачу Акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в особі філії - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» повернути 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при подачі позову, що становить 1135 (одна тисяча сто тридцять п`ять) гривень 00 копійок, за квитанцією (меморіальним ордером) про сплату судового збору № 4538943217 (№ 774538943217) від 28.07.2021.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» судові витрати по справі у розмірі 1135 (одна тисяча сто тридцять п`ять) грн 00 коп.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо воно не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Позивач - Полтавське обласне управління філії АТ «Ощадбанк», місцезнаходження: вул. Соборності, 63а, м. Полтава, 36014, ідентифікаційний код юридичної особи 09331508.

Відповідач - ОСОБА_1 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Суддя Ю.В. Зіненко

Часті запитання

Який тип судового документу № 99780172 ?

Документ № 99780172 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 99780172 ?

Дата ухвалення - 22.09.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 99780172 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 99780172 ?

В Reshetylivskyi Raion Court of Poltava Oblast
Previous document : 99780171
Next document : 99830466