Court decree № 99636183, 03.09.2021, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
03.09.2021
Case No.
760/23041/21
Document №
99636183
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 760/23041/21

Провадження № 1-кс/760/7931/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

за результатами розгляду скарги

на рішення, дію чи бездіяльність

03 вересня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва

Зуєвич Л.Л.,

за участю: секретаря судового засідання - Кушніра Р.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали скарги ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_1 ) на бездіяльність керівника та слідчого Слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління національної поліції у місті Києві (далі - СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві), яка полягає у не розгляді клопотання № VYH-20210823-04-02 від 23.08.2021 в порядку та у строки, визначені статтею 220 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України),

В С Т А Н О В И В:

30.08.2021 до Солом`янського районного суду міста Києва через систему «Електронний суд» надійшла скарга ОСОБА_1 , датована 30.08.2021 (№ VYН-20210830-06-04-02), на бездіяльність керівника та слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, яка полягає у не розгляді його клопотання від 23.08.2021 № VYH-20210823-04-02 в порядку та у строки, визначені ст. 220 КПК України, в якій скаржник просить:

1. Витребувати з СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві матеріали щодо розгляду клопотання у кп № 12015100050012569 від 30.12.2015.

2. Розглянути скаргу на бездіяльність керівника СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві та слідчого у кп № 12015100050012569 від 30.12.2015, та задовольнити її.

3. Зобов`язати керівника СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві слідчого у кп № 12015100050012569 від 30.12.2015, невідкладно розглянути клопотання в порядку визначеному ст.ст. 110, 220 КПК України, в т.ч., задовольнити відносно наявних підстав, передбачених КПК України і про результати розгляду клопотання повідомити, або, у випадку не задоволення клопотання, надати копію вмотивованої постанови про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання.

Скарга обґрунтована, зокрема, наступним:

«Я є потерпілий у кп № 12015100050012569 від 30.12.2015, у якому СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кп № 12015100050012569 від 30.12.2015, а процесуальний контроль - прокурор Солом`янської окружної прокуратури.

Я, засобами електронної пошти ДСАУ mail.gov.ua, на електронну адресу Солом`янського УП ГУНПУ в м. Києві, направив до слідчого у кп № 12015100050012569 від 30.12.2015 клопотання № VYH-26210823-04-02 від 23.08.2021 р. у кп № 12015100050012569 від 30.12.2015 щодо отримання узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України або дозволів на їхнє отримання від Державної служби фінансового моніторингу України, із накладеним на нього кваліфікованим електронним підписом КЕП КНЕДП ДПС, яке, згідно електронній квитанції, що додається до копії заяви, була отримана в той же день:

В порушення вимог ст. 220 КПКУ, моє клопотання належним чином у 3 денний строк розглянуто не було.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 9 КПКУ прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПКУ, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити, а також надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Стаття 220 КПКУ не передбачає можливість прокурора чи слідчого не розглядати і не приймати вмотивоване процесуальне рішення щодо клопотання, та перенаправляти його іншій процесуальній особі.

Слідчий, прокурор, зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України та забезпечувати процесуальне керівництво для забезпечення належного нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов`язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Відповідно до ч. 3 ст. 110 КПКУ рішення слідчого, дізнавача, прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, дізнавач, прокурор визнає це за необхідне.

Відповідно до ч. 5 ст. 110 КПКУ:

«5. Постанова слідчого, дізнавача, прокурора складається з:

1) вступної частини/яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови;

прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову;

2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про:

зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови;

мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу;

3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення;

місце та час (строки) його виконання;

особу, якій належить виконати постанову;

можливість та порядок оскарження постанови.»

Ст. 220 КПКУ передбачено, що: «1. Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

2. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй».

Моє клопотання не розглянуто, заходів належного процесуального реагування не вжито, що свідчить про бездіяльність, яка лише сприяє правовому нігілізму в суспільстві та пропагує злісне невиконання судових рішень та підриває основи державної влади в Україні.

Необхідність щодо отримання узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України або дозволів на їхнє отримання від Державної служби фінансового моніторингу України є в тому, що ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші пов`язані особи ПАТ «Конверсбанк» (нині - ПАТ «Міський комерційний банк») мають активи, які вивели за кордон, але й такі, що залишалися в Україні, і після крадіжки цих коштів в банку, і досі існує "ТОВ "ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" (ЄДРПОУ 13734040), якому належало 100% акцій ПАТ «Міський комерційний банк» (ЄДРПОУ 34353904).

І окрім них, відповідно до матеріалів справи, є ще декілька десятків осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, і не накладання арешту лише сприяє переписування прав на ці активи на інших осіб.

Статтею 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що пов`язаними з банком особами є особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку.

А статтею 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що учасники банку відповідають за зобов`язаннями банку згідно із законами України та статутом банку. Власники істотної участі зобов`язані вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку.

Пов`язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або доведення банку до неплатоспроможності несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Пов`язана з банком особа, дії або бездіяльність якої призвели до завдання банку шкоди з її вини, несе відповідальність своїм майном. Якщо внаслідок дій або бездіяльності пов`язаної з банком особи банку завдано шкоди, а інша пов`язана з банком особа внаслідок таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, такі особи несуть солідарну відповідальність за завдану банку шкоду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Тому є хибною думка слідчого і прокурора про те, що на даний час не встановлено підстав для накладення арешту на грошові кошти.

Не розглянуто також і питання щодо передачі досудового розслідування щодо десятків кримінальних проваджень щодо коштів ПАТ «Міський комерційний банк» одній слідчо-оперативній групі, або, навіть об`єднання їх в одне кп та вирішення питання щодо закріплення за кп одного слідчого, звільнивши його від інших справ. Бо не здатен 1 слідчий чи прокурор, просто фізично дослідити матеріали досудового розслідування, що містяться у біля 500 томів, щодо одного і того самого банку, тим більше, розкиданих по різних приміщеннях, групах слідчих і прокурорів, ОДР тощо, оскільки в кабінеті слідчого чи прокурора , вони просто не помістяться, і в них, до того ж, на виконанні є, ще декілька десятків інших кп».

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 31.08.2021 для розгляду відповідної скарги визначено слідчу суддю Зуєвич Л.Л.

Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 01.09.2021 скарга призначена до розгляду у судовому засіданні на 03.09.2021. Про дату, час та місце розгляду скарги учасників провадження повідомлено шляхом направлення повідомлень на електронну пошту.

СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві явку представника у судове засідання не забезпечено, незважаючи на належне повідомлення про дату та час його проведення. Про причини неявки та правову позицію щодо скарги, суд не повідомлено.

Відповідно до ст. 306 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Враховуючи положення ст. 306 КПК України та з метою дотримання розумних строків розгляду скарги, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд скарги за відсутності особи, бездіяльність якої оскаржується.

У судове засідання скаржник не з`явився. Проте суд враховую наявне у змісті скарги клопотання ОСОБА_1 про можливість розгляду скарги без його участі у разі його неявки.

Враховуючи наведене, відповідно до вимог ст. 306 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд скарги за відсутності учасників провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши обставини, викладені в скарзі та додані до неї матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Встановлено, що 23.08.2021 ОСОБА_1 звернувся до СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві з клопотанням № VYH-20210823-04-02 щодо отримання узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України або дозволів на їхнє отримання від Державної служби фінансового моніторингу України у кримінальному провадженні № 12015100050012569.

Матеріалами підтверджено, що відповідне клопотання ОСОБА_1 направив на електронну скриньку СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві 23.08.2021.

Доводів та доказів на спростування отримання такого клопотання СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві не надано.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 220 КПК України про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.

Слідчий суддя враховує, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

При цьому, згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд (ч. 2 ст. 28 КПК України).

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що 23.08.2021 ОСОБА_1 було подано СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 12015100050012569 клопотання про проведення слідчих дій, на яке прокурор в порядку, передбаченому КПК України, не відреагував.

Станом на день розгляду скарги прокуратурою дану обставину не спростовано.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора;

1-1) скасування повідомлення про підозру;

2) зобов`язання припинити дію;

3) зобов`язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

Слідчим суддею встановлена бездіяльність уповноважених осіб СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, що суперечать приписам ст. 202 КПК України, а отже вбачається наявність підстав для задоволення вимог скарги, поданої в порядку ст. 303 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 28, 36, 220, 221, 303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_1 № VYH-20210830-06-04-02 від 30.08.2021 на бездіяльність керівника та слідчого Слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління національної поліції у місті Києві, задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого Слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління національної поліції у місті Києві у кримінальному провадженні № 12015100050012569 від 30.12.2015 розглянути клопотання ОСОБА_1 № VYH-20210823-04-02 від 23.08.2021 в порядку та у строки, визначені ст.ст. 110, 220 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. Л. Зуєвич

Часті запитання

Який тип судового документу № 99636183 ?

Документ № 99636183 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 99636183 ?

Дата ухвалення - 03.09.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 99636183 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 99636183 ?

В Solomianskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 99636181
Next document : 99636185