Court decree № 9946609, 11.05.2010, Commercial Court of Donetsk Oblast

Approval Date
11.05.2010
Case No.
30/85
Document №
9946609
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

11.05.10 р.                     Справа № 30/85           

                                        

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Богатиря К.В.

при секретарі судового засідання Щитовій Л.М.,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом публічного акціонерного товариства „Мостобуд” м. Київ (код ЄДРПОУ 01386326)

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю „Шляхове будівництво „Альтком” м. Донецьк (код ЄДРПОУ 32794511)

про стягнення заборгованості з врахуванням індексу інфляції в сумі 2847042,00 грн., пені в сумі 424155,60 грн., 3% річних у розмірі 128403,00 грн. за контрактом субпідряду № 464 від 03.12.2007 р.

за участю представників сторін:

від позивача: Махно Д.О. за довіреністю № 133–юр від 29.04.2010 р.

від відповідача: Гриньов К.Л. за довіреністю б/н від 08.07.2009 р.

До господарського суду Донецької області надійшла позовна заява відкритого акціонерного товариства „Мостобуд” м. Київ до товариства з обмеженою відповідальністю „Шляхове будівництво „Альтком” м. Донецьк про стягнення заборгованості з врахуванням індексу інфляції в сумі 2847042,00 грн., пені в сумі 424155,60 грн., 3% річних у розмірі 128403,00 грн. за контрактом субпідряду № 464 від 03.12.2007 р.

Ухвалою суду від 01.04.2010 р. позовна заява була прийнята до розгляду та порушено провадження у справі № 30/85, сторони зобов’язані надати документи та виконати певні дії.

Розпорядженням заступника голови господарського суду Донецької області від 11.05.2010 р. справа № 30/85 передана на розгляд судді Богатирю К.В.

Суть спору між сторонами полягає в тому, що позивач вимагає сплатити борг за контрактом субпідряду № 464 від 03.12.2007 р. (з урахуванням протоколу розбіжностей та протоколу врегулювання розбіжностей до договору) згідно акту прийому виконаних підрядних робіт за грудень 2007 р. № 4с (форма КБ–2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2007 р. (форма КБ–3) на суму 1980000,00 грн., пеню в сумі 424155,60 грн., інфляцію в сумі 867042,00 грн., 3% річних у розмірі 128403,00 грн. з тих підстав, що відповідач не виконав свої зобов’язання щодо оплати виконаних підрядних робіт, чим порушив майнові права позивача.

11.05.2010 р. від позивача до суду надійшло клопотання № 139-юр від 06.05.2010 р., в якому повідомляється наступне:

На момент подачі позову до суду позивач мав організаційно–правову форму та найменування – відкрите акціонерне товариство „Мостобуд”. У зв’язку з необхідністю приведення типу акціонерного товариства у відповідність з вимогами ст. 5 Закону України „Про акціонерні товариства” загальними зборами акціонерів ВАТ „Мостобуд” 26.03.2010 р. було прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства „Мостобуд” (код ЄДРПОУ 01386326) на публічне акціонерне товариство „Мостобуд” (код ЄДРПОУ 01386326). Така зміна організаційно–правової форми позивача була зареєстрована в установленому законом порядку. В обґрунтування вказаних обставин позивач додав до клопотання завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію серії А01 № 365580 від 30.03.2010 р., довідки з ЄДРПОУ Державного комітету статистики України Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві серії АА № 345502 від 06.04.2010 р. На підставі викладеного суд вважає позивачем у даній справі публічне акціонерне товариство „Мостобуд” (код ЄДРПОУ 01386326).

11.05.2010 р. до суду надійшла заява про затвердження мирової угоди між сторонами по даному спору, до заяви доданий текст мирової угоди від 11.05.2010 р., який підписаний від позивача головою правління – Циганок Ю.О., що діє на підставі Статуту, від відповідача – генеральним директором Антощук А.В., що діє на підставі Статуту.

Суд до затвердження мирової угоди згідно ст. 78 Господарського процесуального кодексу України роз’яснив сторонам наслідки певних процесуальних дій та перевірив повноваження на підписання сторонами мирової угоди.

Розглянувши мирову угоду, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, суд дійшов до висновку, що укладена мирова угода не суперечить законодавству, не порушує прав та охоронюваних законом інтересів сторін, тому підлягає затвердженню, а провадження у справі припиненню на підставі ст. 80 ч. 1 п. 7 ГПК України.

Керуючись статтями 4-1; 22; 78; 80 ч. 1 п. 7; 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити мирову угоду від 11.05.2010 р. між публічним акціонерним товариством „Мостобуд” (юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, буд. 5; код ЄДРПОУ 01386326) та товариством з обмеженою відповідальністю „Шляхове будівництво „Альтком” (юридична адреса: 83060, м. Донецьк, вул. Шахтарів Донбасу, 163; код ЄДРПОУ 32794511) у справі № 30/85 в наступній редакції:

1. Зміст правовідносин

1.1 Між сторонами було укладено контракт субпідряду № 464 від 03 грудня 2007 року щодо виконання робіт з реконструкції ділянки автомобільної дороги державного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ км 151+500 – км 1553+500, а саме: будівництво мосту через зрошувальний канал на ПК 530+55,59 (далі – контракт).

1.2 Зобов'язання позивача за контрактом полягали у належному виконанні зазначених робіт та переданні їх відповідачу.

1.3 Зобов'язання відповідача полягали у своєчасному прийнятті у позивача належно виконаних робіт за контрактом та своєчасній їх оплаті.

2. Виконання зобов'язань

2.1 Зобов'язання за контрактом з боку позивача виконано своєчасно, якісно та у повному обсязі, що підтверджується довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2007 р. (форма КБ-3), а також актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 р. № 4с (форма КБ-2в), які оформлено у двосторонньому порядку.

2.2 Зобов'язання за контрактом щодо оплати виконаних та прийнятих від позивача робіт відповідач не виконав.

2.3 Відповідач підтверджує факт належного виконання позивачем зобов'язань за контрактом, а також факт наявності заборгованості відповідача перед позивачем з оплати прийнятих робіт.

3. Борг та збитки

3.1. Заборгованість відповідача перед позивачем за контрактом складає 1980000,00 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) грн. (далі - борг).

3.2. Позивач пред'явив позовні вимоги до відповідача про стягнення боргу в сумі 1980000,00 грн., а також: 867042,00 грн. - інфляційних втрат, 128403,00 грн. - 3% річних за невиконання грошового зобов'язання, 424155,60 грн. - пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (далі - збитки).

4. Погашення боргу та збитків

4.1 Відповідач зобов'язується здійснити повне погашення боргу у розмірі 1980000,00 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) грн. до кінця поточного року, тобто до 01.01.2011 року.

4.2 Погашення боргу буде здійснюватися щомісячно рівними частинами, починаючи з 01 червня 2010 року та закінчуючи 31 грудня 2010 року.

4.3 Розмір щомісячної суми, яка буде сплачуватися в рахунок погашення боргу, складає 282857,15 (двісті вісімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят сім гривень 15 коп.) грн.

4.4 Щомісячний платіж згідно п. 4.3 цієї мирової угоди відповідач сплачує з першого по останнє число поточного місяця погашення боргу.

4.5 Позивач погоджується та приймає порядок погашення боргу відповідачем, зазначений у п.п. 4.1 - 4.4 цієї мирової угоди.

4.6. Позивач відмовляється від стягнення збитків згідно пункту 3.2. мирової угоди, нарахованих на суму боргу.

5. Припинення зобов'язань

5.1. Вказаний в п. 1.1 цієї мирової угоди контракт субпідряду № 464 від 03 грудня 2007 року та зобов'язання за ним припиняються повним погашенням боргу з боку відповідача, проведеним належним чином у відповідності з вимогами п.п. 4.1- 4.4 мирової угоди.

6. Інші умови

6.1. Цією мировою угодою сторони справи № 30/85, яка розглядається господарським судом Донецької області, дійшли згоди стосовно розподілу судових витрат і узгодили, що сплачене позивачем державне мито за розгляд справи у розмірі 25500,00 грн., а також витрати з інформаційно-технічного забезпечення судового процесу у розмірі 236,00 грн. покладаються на відповідача.

6.2 Повернення зазначених сум держмита та витрат з ІТЗ на користь позивача відповідач здійснює протягом перших двох місяців погашення боргу відповідно до п.п. 4.1-4.4 цієї мирової угоди, тобто з 01 червня 2010 р. по 31 липня 2010 р.

Припинити провадження по справі № 30/85 у зв’язку з укладенням сторонами мирової угоди та затвердженням мирової угоди судом.

Роз’яснити сторонам, що згідно статті 80 Господарського процесуального кодексу України у випадках припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

Дана ухвала господарського суду набуває чинності з дня її ухвалення судом.

Суддя Богатир К.В.                               

.

Часті запитання

Який тип судового документу № 9946609 ?

Документ № 9946609 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 9946609 ?

Дата ухвалення - 11.05.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 9946609 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 9946609 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 9946609, Commercial Court of Donetsk Oblast

The court decision No. 9946609, Commercial Court of Donetsk Oblast was adopted on 11.05.2010. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data quickly.

The court decision No. 9946609 refers to case No. 30/85

This decision relates to case No. 30/85. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 9942234
Next document : 9976364