Decision № 98651121, 28.07.2021, Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City

Approval Date
28.07.2021
Case No.
331/2380/21
Document №
98651121
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 331/2380/21

Провадження № 2/331/1626/2021

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року м. Запоріжжя

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого - судді Світлицької В.М.

за участю секретаря - Рухлової М.Ю.,

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Запорізьке обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитом, -

ВСТАНОВИВ:

АТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Запорізьке обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитом.

В обґрунтування позову зазначено, що 28.09.2018 року між АТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_1 було укладено заяву про приєднання № 538734309 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, шляхом підписання заяви про приєднання до ДКБО фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки). Відповідно до п. 3.4.1 даної заяви Банк відкрив на ім`я відповідача поточний рахунок в гривні України. На виконання умов ДКБО Банк надав відповідачу платіжну картку та ПІН-конверт до неї, встановлено кредит в розмірі 14 000,00 грн. Відповідно до п. 1.27., п.1.29 будь-яке невиконання клієнтом умов Договору породжує у Банка право достроково відкликати Кредит, а у Клієнта створює обов`язок достроково погасити заборгованість за Кредитом в повному обсязі та сплатити всі інші платежі, передбачені Договором. Проте свої зобов`язання за договором відповідач належним чином не виконує, у зв`язку з чим утворилася заборгованість у розмірі 16 984,16 грн., яка складається з: заборгованості за кредитом - 13 649,70 грн.; заборгованості за відсотками - 1367,22 грн.; заборгованості по пені - 163,91 грн.; розміру 3 % річних на суму простроченого кредиту - 622,90 грн.; розміру 3 % річних на суму нарахованих та несплачених процентів - 80,05 грн.; втрати від інфляції за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом - 124,73 грн.; втрати від інфляції за несвоєчасне погашення кредиту - 975,65 грн. Посилаючись на зазначені обставини, просить суд стягнути з відповідача вказану суму заборгованості та судові витрати по сплаті судового збору в сумі 2270,00 грн.

Ухвалою суду від 13.05.2021 року у вказаній справі було відкрито провадження за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, на позовних вимогах наполягає у повному обсязі, проти винесення заочного рішення не заперечує.

Суд вважає можливим розглянути справу у відсутність представника позивача.

Відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду, у судове засідання не з`явився, поважну причину неявки суду не повідомив, відзив не надав, у зв`язку з чим, на підставі ч.3 ст. 223 ЦПК України справу розглянуто у його відсутність, на підставі доказів наявних в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали цивільної справи, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

У відповідності до вимог ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ст. 81, 83 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

На підставі ст. 89 ЦПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Судом встановлено, що 28.09.2018 року між ПАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_1 укладений договір у вигляді Заяви про приєднання № 538734309 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (далі ДКБО) та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки).

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 року № 568 змінено тип Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з публічного на приватне та перейменовано на Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».

Шляхом підписання заяви при приєднання до ДКБО фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), відповідач беззастережно приєднався до ДКБО в редакції, яка на день підписання заяви на приєднання розміщена на інтернет-сторінці банку та уклав з банком договір, складовою частиною якого є умови договору банківського рахунку (п. 3.1 заяви про приєднання).

Відповідно до п.3.4.1 даної заяви банк відкрив на ім`я відповідача поточний рахунок № НОМЕР_1 в гривні України, на умовах тарифного пакету «Мій комфорт», тарифів за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток, розміщених на сайті банку та на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщенні установ банку.

На виконання умов ДКБО банк надав відповідачу платіжну картку та ПІН-конверт до неї.

Відповідно до п. 1.7 розділу ХХІІ ДКБО датою укладення кредитного договору є дата підписання заяви на встановлення відновлюваної лінії (кредиту) уповноваженим представником (працівником) банку; датою надання кредиту (частин кредиту) є дата використання клієнтом кредиту (кредитних коштів).

Кредитний договір діє до повного виконання клієнтом всіх грошових зобов`язань за кредитним договором. Перебіг строку кредитування починається з дати надання банком клієнту кредиту/встановлення ліміту кредитування.

Відповідно до п. 1.17 розділу ХХІІ ДКБО, проценти нараховуються методом факт/факт на фактично отриману клієнтом суму кредиту та за строк фактичного користування ним, починаючи з першого дня отримання кредиту включно, та до дня фактичного повернення кредиту (його частини).

Згідно з п.1.20 розділу ХХІІ ДКБО, сплата нарахованих процентів за користування кредитом (в т.ч. процентів за користування кредитом протягом Грейс періоду)/обов`язкового щомісячного платежу/процентів за несанкціонованим овердрафтом та сплата комісійних винагород, що передбачені заявою на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту) здійснюється не пізніше 25 числа кожного місяця шляхом договірного списання коштів з карткового рахунку клієнта. У разі несплати вищезазначених платежів у визначений розрахунковий період, сума заборгованості, яка підлягала погашенню, наступного робочого дня переноситься на відповідні рахунки для обліку простроченої заборгованості.

Відповідно до п.1.27, п.1.29 розділу ХХІІ ДКБО будь-яке невиконання клієнтом умов договору породжує у банка право достроково відкликати кредит, а у клієнта створює обов`язок достроково погасити заборгованість за кредитом в повному обсязі та сплатити всі інші платежі, передбачені договором.

Якщо банк на підставі договору вимагає здійснення внесків (платежів), строк сплати яких не настав, або повернення кредиту, такі внески (платежі) або повернення кредиту мають бути здійснені протягом 30 календарних днів, з дня одержання повідомлення про таку вимогу від банку. Якщо протягом цього періоду клієнт усуне порушення умов договору, вимога банку втрачає чинність.

Згідно із розрахунком заборгованості станом на 23.04.2021 р. у ОСОБА_1 утворилася заборгованість перед банком у розмірі 16 984,16 грн., з яких: заборгованість за кредитом - 13 649,70 грн.; заборгованість за відсотками - 1367,22 грн.; заборгованість по пені - 163,91 грн.; 3 % річних на суму простроченого кредиту - 622,90 грн.; 3 % річних на суму нарахованих та несплачених процентів - 80,05 грн.; втрати від інфляції за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом - 124,73 грн.; втрати від інфляції за несвоєчасне погашення кредиту - 975,65 грн.

Згідно із ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно із ст. 527 ЦК України , боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

Статтею 610 ЦК України визначено, що порушення зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк зобов`язується надати грошові кошти позичальникові у розмірі та умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч.1 ст.1048 ЦК України розмір і порядок отримання процентів за договором позики встановлюється договором.

Згідно з ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

У відповідності до ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитору зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір не встановлений договором або законом.

Враховуючи вищевикладене, оскільки ОСОБА_1 свої зобов`язання за договором належним чином не виконував, що спричинило виникнення заборгованості перед банком, суд вважає, що позовні вимоги є законними, обґрунтованими, доведеними та вказують на наявність підстав для задоволення позовної заяви АТ «Державний ощадний банк України».

Відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню сплачений судовий збір у розмірі 2270, 00 гривень.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 526, 530, 611, 625, 1048, 1049, 1054 ЦК України, ст.ст. 10-13, 76-82, 141, 263-265, 280-282, 354 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Позов Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Запорізьке обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитом - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (місцезнаходження: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 48, р/р № НОМЕР_3 в ОПЕРВ, МФО 313957, ЄДРПОУ 02760363) заборгованість у розмірі 16 984, 16 грн. (шістнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят чотири грн. 16 коп.), яка складається з: заборгованості за кредитом - 13 649,70 грн.; заборгованості за відсотками - 1367,22 грн.; пені - 163,91 грн.; розміру 3 % річних на суму простроченого кредиту - 622,90 грн.; розміру 3 % річних на суму нарахованих та несплачених процентів - 80,05 грн.; втрат від інфляції за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом - 124,73 грн.; втрат від інфляції за несвоєчасне погашення кредиту - 975,65 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (місцезнаходження: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 48, р/р № НОМЕР_3 в ОПЕРВ, МФО 313957, ЄДРПОУ 02760363) судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 2270, 00 гривень.

Рішення суду може бути оскаржене до Запорізького апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Запоріжжя протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя: В.М. Світлицька

Часті запитання

Який тип судового документу № 98651121 ?

Документ № 98651121 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 98651121 ?

Дата ухвалення - 28.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98651121 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 98651121 ?

В Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City
Previous document : 98651119
Next document : 98651122