Court decree № 98634046, 16.07.2021, Truskavetskyi Town Court of Lviv Oblast

Approval Date
16.07.2021
Case No.
457/674/21
Document №
98634046
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 457/674/21

провадження №6/457/16/21

УХВАЛА

16 липня 2021 року м. Трускавець

Трускавецький міський суд Львівської області

в складі: судді Грицьківа В.Т.

секретар судового засідання Ринда О.О.

розглянувши заяву ТзОВ «ФК ФОРТ» про заміну сторони (стягувача) виконавчого провадження, видачу дубліката виконавчого документа та поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання,

В С ТА Н О В И В:

01 червня 2021 року ТзОВ «ФК ФОРТ» звернулося до суду із заявою про заміну сторони (стягувача) виконавчого провадження, видачу дубліката виконавчого документа та поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання

Свої вимоги мотивує тим, що 09.04.2010 року Трускавецький міський суд Львівської області ухвалив рішення по справі №2-107/10 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 24/МБ-І0 від 28.08.2008р. з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь ПАТ «КБ «НАДРА».

На підставі виданого, на виконання вищезазначеного рішення суду, виконавчого листа щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_2 завершено виконавче провадження №21304270 в Трускавецькому міському відділі державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).

04.08.2020 року між ПАТ «КБ «НАДРА», код ЄДРПОУ 20025456 та ТОВ "ФК "ДНІПРОФІНАНСГРУП". код ЄДРПОУ 40696815, укладено Договір про відступлення прав вимоги №GL48N718070 A 3, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов`язаннями передбаченими кредитним договором №24/МБ-10 від 28.08.2008 р„ перейшло до ТОВ "ФК"ДНІПРОФІНАНСГРУП", код ЄДРПОУ 40696815.

20.08.2020 року між ТОВ "ФК " ДНІПРОФІНАНСГРУП", код ЄДРПОУ 40696815 та ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», код ЄДРПОУ 41487593, укладено Договір про відступлення прав вимоги № G1.48N718070 А102, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов`язаннями передбаченими кредитним договором №24/МБ-І0 від 28.08.2008р„ перейшло до ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», код ЄДРПОУ 41487595.

26.08.2020 року між ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» код ЄДРПОУ 41487593 . ТОВ "ФК "Інвест Хаус", код ЄДРПОУ 41661563, укладено Договір про відступлення прав вимоги № Б/Н, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов`язаннями передбаченими кредитним договором №24/МБ-І0 віл 28.08.2008р., перейшло до ТОВ "ФК "Інвест Хаус".

29.12.2020 року між ТОВ "ФК "Інвест Хаус", код СДРПОУ 41661563, ТОВ "ФК Форт", код ЄДРПОУ 42725156, укладено Договір про відступлення прав вимоги № Б/Н, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов`язаннями передбаченими кредитним договором №24/МБ-10 від 28.08.2008р., перейшло до ТОВ "ФК Форт", тому вони звернулись до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження.

На виконання рішення суду по справі № 2-107/10 від 09.04.2010 року Трускавецький міський суд Львівської області видав Банку виконавчі листи, однак згідно Акту ПАТ КБ «НАДРА» про втрату оригіналів виконавчих документів до договору відступлення прав вимог, оригінали виконавчих листів втрачені, що підтверджується відповідним записом у зазначеному акті. Оригінали виконавчих листів у заявника та первісного стягувача відсутні, заборгованість за кредитним договором не погашена.

04.06.2015 року за рішенням НБУ було розпочато процедуру ліквідації ПАТ КБ «НАДРА», якою фактично було припинено нормальну діяльність банку, тому через обставини, що не залежали від ПАТ КБ «Надра», який втратив можливість реалізації своїх прав щодо стягнення заборгованості боржників за кредитними договорами у примусовому порядку з 04.06.2015 року, що унеможливило ефективне, прозоре управління проблемною заборгованістю банків з державною участю.

В подальшому первісним стягувачем було пропущено строк для пред`явлення виконавчого листа щодо обох боржників з причин його втрати. Крім цього, заявник зазначає, що строк пред`явлення виконавчого документа до виконання припав на період ліквідації банку, що і призвело до припинення основної діяльності банку, зміну всього керівництва, закриття територіальних відділень Банку та звільнення відповідальних за супровід судових справ працівників. Строк пропущено на його думку з об`єктивних причин, що не залежали від попереднього кредитора в особі банку ПАТ КБ «Надра», тому просить поновити строк для пред`явлення виконавчого документу

У судове засідання представник заявника ТзОВ «ФК ФОРТ» та заінтересовані особи не з`явилися, хоча про дату та час розгляду заяви повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

З огляду на викладене та правил ч. 3 ст. 442 ЦПК України, суд вважає за можливе вирішити заявлені вимоги про заміну сторони у виконавчому провадженні за відсутності заявника та заінтересованих осіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного:

Як вбачається з матеріалів справи, 09.04.2010 року Трускавецький міський суд Львівської області ухвалив рішення по справі № 2-107/10 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 24/МБ-10 від 28.08.2008р. з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ПАТ «КБ «НАДРА».

Судом встановлено, що 04.08.2020 року між ПАТ «КБ «НАДРА» та ТОВ "ФК "ДНІПРОФІНАНСГРУП" укладено Договір про відступлення прав вимоги №GL48N718070 A3. В подальшому, 20.08.2020 року між ТОВ "ФК " ДНІПРОФІНАНСГРУП» та ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» укладено Договір про відступлення прав вимоги № G1.48N718070 А102.

26.08.2020 року між ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» та ТОВ "ФК "Інвест Хаус" укладено Договір про відступлення прав вимоги № Б/Н, також 29.12.2020 року між ТОВ "ФК "Інвест Хаус" та ТОВ "ФК Форт" укладено Договір про відступлення прав вимоги № Б/Н, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов`язаннями передбаченими кредитним договором №24/МБ-10 від 28.08.2008р. перейшло до ТОВ "ФК Форт" і воно набуло прав кредитора.

Відповідно до ст.442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.52 ЦК України підставою заміни кредитора є передання ним своїх прав іншій особі (відступлення права вимоги).

Згідно з положеннями ч.1 ст.512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином відступлення права вимоги; правонаступництва; виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов`язку боржника третьою особою.

Виходячи із цих норм, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», статті 442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Враховуючи викладене, суд вважає, що вимога щодо заміни сторони виконавчого провадження представника ТзОВ «ФК ФОРТ» є підставною, а тому підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 17.4 Перехідних положень ЦПК України у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання.

З огляду на такі положення законодавства, вирішуючи питання про можливість видати дублікат виконавчого листа суд повинен з`ясувати питання щодо того, чи закінчився строк пред`явлення виконавчого листа до виконання.

Як вбачається з матеріалів цивільної справи № 2-107/10 за позовом ВАТ КБ «Надра» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення боргу, то 26.07.2010 року Трускавецьким міським судом Львівської області за вх № 860 було скеровано два виконавчі листи про стягнення з відповідачів заборгованості за кредитним договором в сумі 54701,08 грн., судового збору в сумі 547 грн. та 120 грн. витрат на ІТЗ розгляду цивільної справи.

Оскільки рішення Трускавецького міського суду Львівької області від 09 квітня 2010 року по справі № 2-107/10, на виконання якого видано виконавчі листи, набрало законної сили в період дії положень ст.22 Закону України «Про виконавче провадження» в редакції, що передбачала строк пред`явлення виконавчого документу протягом року, строк пред`явлення виконавчого листа до виконання на момент відступлення права вимоги первісним стягувачем закінчився.

У постанові від 21.08.2019 року у справі № 2-836/11 Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що якщо строк для пред`явлення виконавчого документа до виконання не сплив або суд його поновив, то заява про видачу дубліката цього документа, який втрачений, вважається поданою у межах встановленого для пред`явлення його до виконання строку. Натомість, коли строк для пред`явлення виконавчого документа до виконання сплив, і суд його не поновив, то за результатами розгляду заяви про видачу дубліката втраченого виконавчого документа суд відмовляє у задоволенні цієї заяви.

Таким чином, обов`язковою умовою видачі дубліката виконавчого документу є звернення до суду із такою заявою в межах встановленого законом строку для пред`явлення його до виконання або його поновлення за рішенням суду.

Вирішуючи питання про наявність підстав для поновлення строку пред`явлення виконавчого листа до виконання суд приймає до увагу практику Європейського суду з прав людини, який неодноразово вказував на порушення, які допускали українські суди внаслідок необґрунтованості причин втручання у принцип res judicata, особливо у випадку, коли судді поновлювали строк без надання будь-яких додаткових пояснень про "поважні причини".

Так, Європейський суд з прав людини у параграфі 48 рішення у справі "Устименко проти України" вказував, що сама концепція "поважних причин", згідно з якою національні суди виправдали відновлення провадження у справі заявника, не є чіткою. За таких обставин для національних судів ще важливішим було вказати причини свого рішення про поновлення пропущеного строку і відновлення провадження у справі заявника.

У параграфі 41 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Пономарьов проти України" зазначено, що вирішення питання щодо поновлення строку на оскарження перебуває в межах дискреційних повноважень національних судів, однак такі повноваження не є необмеженими. Від судів вимагається вказувати підстави. Однією із таких підстав може бути, наприклад, неповідомлення сторін органами влади про прийняті рішення у їхній справі. Проте навіть тоді можливість поновлення не буде необмеженою, оскільки сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

В поданій заяві щодо видачі дубліката виконавчого листа та поновлення строку пред`явлення виконавчого листа до виконання, заявник посилається на втрату первісним стягувачем ПАБ "КБ "Надра" оригіналу виконавчого листа.

Разом з тим, у матеріалах справи відсутні докази того, що первісний стягувач ПАБ "КБ "Надра" втратив виконавчий лист. При цьому, наявні ризики мають враховуватися новим кредитором при набутті права вимоги за такими тривалими борговими зобов`язаннями.

Крім цього, в матеріалах цивільної справи № 2-107/10 знаходиться копія постанови про звернення стягнення на доходи боржника від 23.12.2016 року з якої вбачається, що у Трускавецькому міському відділі ДВС ГТУ юстиції у Львівській області перебував на виконанні виконавчий лист № 2-107/10 від 26.07.2010 року ВП № 50482585.

Враховуючи вищевикладене, у задоволенні заяви ТзОВ «ФК ФОРТ» в частині видачі дубліката виконавчого документа та поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого листа до виконання слід відмовити.

Керуючись статтями 260, 261, 268, 353, 442, п. 17.4 Перехідних положень ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Заяву ТзОВ «ФК ФОРТ» про заміну сторони (стягувача) виконавчого провадження, видачу дубліката виконавчого документа та поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання задовольнити частково.

Замінити сторону виконавчого провадження з ПАТ «КБ «НАДРА» на його правонаступника товариство з обмеженою відповідальністю «ФК Форт», код ЄДРПОУ 42725156, у справі №2-107/10.

У решті заявлених вимог відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга може бути подана через Трускавецький міський суд Львівської області.

Суддя: В. Т. Грицьків

Часті запитання

Який тип судового документу № 98634046 ?

Документ № 98634046 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98634046 ?

Дата ухвалення - 16.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98634046 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 98634046 ?

В Truskavetskyi Town Court of Lviv Oblast
Previous document : 98590864
Next document : 98634051