Decision № 98606442, 28.07.2021, Commercial Court of Poltava Oblast

Approval Date
28.07.2021
Case No.
917/937/21
Document №
98606442
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2021 Справа № 917/937/21

Господарський суд Полтавської області у складі судді Безрук Т. М., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Алмакс-Авто"

до Державного підприємства "Полтавське управління геофізичних робіт"

про стягнення 182 000,22 грн

без виклику представників сторін

встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Алмакс-Авто" звернулося до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою до Державного підприємства "Полтавське управління геофізичних робіт" про стягнення 182 000,22 грн основного боргу згідно з договором № 44 про закупівлю товарів від 14.04.2015

Також позивач заявив до відшкодування 2730,01 грн витрат на сплату судового збору.

Позовну заяву обґрунтовано тим, що відповідач неналежним чином здійснює розрахунки за поставлений товар.

Ухвалою від 15.06.2021 суд встановив сторонам строки для подання заяв по суті справи, зокрема, відповідачу - строк у 15 днів з дня вручення цієї ухвали для подання відзиву на позов (а.с.135-136).

Ухвала від 15.06.2021 вважається врученою відповідачу 18.06.2021, що підтверджено довідкою поштового відділення (а.с.139). Отже, останнім днем подачі суду відзиву на позов є 05.07.2021.

Відповідач відзив на позов не надав. Встановлені строки для його подання закінчилися.

Згідно зі ст. 113 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом.

Згідно з ч. 8 ст. 165 ГПК України відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Згідно зі ст. 118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Інші заяви по суті справи до суду не надійшли.

У цій справі судом були вчинені такі процесуальні дії.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.06.2021 цей позов був переданий на розгляд судді Безрук Т. М. (а.с.131).

За ухвалою від 15.06.2021 суд відкрив провадження у справі № 917/937/21, постановив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи, а також встановив строки для подачі заяв по суті справи (а.с.135-136).

Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін згідно з ч. 5 ст. 252 ГПК сторони суду не надали.

Про відкриття провадження у справі позивач повідомлений належним чином, що підтверджується поштовим повідомленнями від 16.06.2021 (а.с.137).

Ухвала суду від 15.06.2021 надіслана відповідачу - Державному підприємству "Полтавське управління геофізичних робіт" на юридичну адресу: вул. Заводська, буд.16, м. Полтава, Полтавська область, 36007, повернулася до суду з довідкою поштового відділення про відсутність адресата за вказаною адресою (а.с.138-141).

Згідно даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державне підприємство "Полтавське управління геофізичних робіт" зареєстроване за адресою: вул. Заводська, буд.16, м. Полтава, Полтавська область, 36007 (а.с.134). На цю ж адресу суд надсилав ухвали у цій справі.

Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду.

Таким чином, відповідно до ч. 7 ст. 120, ст. 242 ГПК України ухвала суду від 15.06.2021 вважається врученою відповідачу 18.06.2021.

На офіційному сайті Судової влади України від 23.06.2021 суд розмістив відповідне оголошення про розгляд цієї справи (а.с.144).

Суд також направляв копію ухвали від 15.06.2021 на електронну адресу відповідача. (а.с.142-143).

Сам лише факт неотримання стороною кореспонденції, якою суд із додержанням вимог процесуального закону надсилав ухвалу для вчинення відповідних дій за належною адресою та яка повернулася до суду у зв`язку з її неотриманням адресатом, не може вважатися поважною причиною невиконання ухвали суду, оскільки наведе зумовлено не об`єктивними причинами, а суб`єктивною поведінкою сторони щодо отримання кореспонденції, яка надходила на її адресу.

Згідно з ч. 7 ст. 120 ГПК України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Отже, суд вчинив всі можливі дії для належного та своєчасного повідомлення позивача про розгляд даної справи.

Відповідно до частини п`ятої статті 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше.

За ч. 13 ст. 8 ГПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

За ч. 2 ст. 252 ГПК України розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

За ст. 248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Під час розгляду справи по суті судом були досліджені всі письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 ГПК України це рішення прийнято, складено та підписано в нарадчій кімнаті.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши всі наявні у справі докази, суд встановив наступне.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "Алмакс-Авто" (позивачем, постачальником) та Державним підприємством "Полтавське управління геофізичних робіт" (відповідачем, замовником) укладено договір № 44 від 14.04.2015 про закупівлю товарів (далі - Договір, а.с.15-19).

Згідно з п. 1 Договору постачальник протягом строку дії цього договору зобов`язується поставляти та передавати партіями (через мережу АЗС) у власність замовника паливно-мастильні матеріали: бензин марок А-95, А-92, А-80, дизельне паливо, моторна олива (іменовані надалі ПММ або товар) в асортименті та належної якості (підтвердженої сертифікатом якості), а замовник зобов`язується приймати товар та оплачувати його на умовах цього договору.

Згідно з п.1.2. Договору асортимент, кількість, одиниця виміру, ціна товару, строк (термін) відпуску ПММ та інші істотні умови договору визначаються в накладних, рахунках та інших супровідних документах, які є невід`ємною частиною цього договору

Згідно з п.2.1. Договору поставка товару здійснюється на базисних умов поставки EXW згідно міжнародних правил до тлумачення термінів «Інкотермс» в редакції 2010 року. Поставка ПММ проводиться силами та коштами замовника.

Згідно з п.4.4. Договору перехід права власності на товар відбувається в момент отримання товару замовником.

Згідно з п.5.3. Договору оплата за ПММ здійснюється в національній валюті України - гривні, в безготівковому порядку, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника. Здійснення оплати в іншому порядку погоджується сторонами, шляхом підписання відповідної додаткової угоди. Датою оплати товару вважається дата зарахування коштів, сплачених замовником, на поточний рахунок постачальника.

В Додаткових угодах від 03.01.2019, від 15.02.2019, від 14.03.2019, від 24.04.2019, від 03.05.2019, від 14.06.2019, від 04.07.2019, від 12.07.2019, від 25.07.2019, від 12.08.2019, від 02.09.2019 до Договору та відповідних специфікаціях до них сторони погодили ціни на паливно-мастильні матеріали (а.с.22-43).

Згідно з п.5.4. Договору 100 % вартості відповідної партії товару сплачується замовником протягом 60 календарних днів з моменту отримання відповідної партії товару, згідно виставленого рахунку-фактури.

В Додатковій угоді від 07.12.2017 сторони встановили строк дії договору до 31.12.2019 (а.с.21).

Позивач у позові посилається на те, що на виконання Договору та специфікацій позивач поставив відповідачу товар на загальну 4346398,19 грн. В підтвердження вказаного позивач надав двостороннє підписані видаткові накладні № 22 від 09.01.2019 на суму 8800,00 грн, № 14 від 14.01.2019 на суму 11 298,00 грн, № 46 від 31.01.2019 на суму 366 391,05 грн, № 35 від 05.02.2019 на суму 11 298,00 грн, № 78 від 11.02.2019 на суму 8800,00 грн, № 140 від 28.02.2019 на суму 367 722,31 грн, № 63 від 06.03.2019 на суму 11 208,00 грн, № 182 від 06.03.2019 на суму 8800,00 грн, № 219 від 31.03.2019р. на суму 483 542,40 грн, № 101 від 08.04.2019 на суму 11 160,00 грн, № 271 від 09.04.2019р. на суму 8800,00 грн, № 307 від 30.04.2019 на суму 425 343,00 грн, № 128 від 02.05.2019 на суму 11 460,00 грн, № 373 від 22.05.2019 на суму 8800,00 грн, № 393 від 31.05.2019 на суму 439 225,78 грн, № 155 від 03.06.2019 на суму 11 460,00 грн, № 174 від 27.06.2019 на суму 11 376,00 грн, № 477 від 30.06.2019 на суму 306 114,00 грн, № 532 від 16.07.2019 на суму 8800,00 грн, № 570 від 31.07.2019 на суму 311 539,20 грн, № 209 від 01.08.2019 на суму 11 028,00 грн, № 225 від 15.08.2019 на суму 5388,00 грн, № 651 від 31.08.2019 на загальну суму 228 379,80 грн, № 692 від 31.08.2019 на суму 5926,80 грн, № 241 від 03.09.2019 на суму 10 860,00 грн, № 700 від 10.09.2019 на суму 8800,00 грн, № 748 від 30.09.2019 на суму 274 099,74 грн, № 276 від 02.10.2019 на суму 10 860,00 грн, № 846 від 24.10.2019р. на суму 8800,00 грн, № 879 від 31.10.2019 на з суму 357 505,50 грн, № 307 від 07.11.2019 на суму 10 860,00 грн, № 960 від 30.11.2019 на суму 229 497,00 грн, № 1013 від 05.12.2019 на суму 8800,00 грн, № 347 від 12.12.2019 на суму 10 860,00 грн, № 1030 від 31.12.2019 на суму 332 795,61 грн (а.с.44-76) та довіреностями відповідача на отримання паливно-мастильних матеріалів від 02.01.2019 № 3, від 14.01.2019 № 6, від 05.02.2019 № 31, від 06.03.2019 № 58, від 08.04.2019 № 85, від 02.05.2019 № 110, від 03.06.2019 № 129, від 26.06.2019 № 148, від 27.07.2019 № 156, від 31.07.2019 № 170, від 01.08.2019 № 177, від 03.09.2019 № 190, від 02.10.2019 № 216, від 07.11.2019 № 248, від 12.12.2019 № 269 (а.с.78-92).

Факту поставки вказаного товару відповідач суду не заперечив.

Подані суду договір, додаткові угоди, видаткові накладні сторонами не оспорюються, доказів визнання їх недійсними суду не надано. В разі визнання їх недійсними сторони мають право звернутися до суду з заявою про перегляд рішення за нововиявленими обставинами.

Відповідач частково оплатив позивачу вартість поставленого товару в сумі 5144834,58 грн, що підтверджується платіжними дорученнями № 2031 від 18.01.2019, № 2054 від 23.01.2019, № 2106 від 07.02.2019, № 2244 від 11.03.2019, № 2275 від 18.03.2019, № 2347 від 04.04.2019, № 2363 від 09.04.2019, № 2513 від 16.05.2019, № 2687 від 20.06.2019, № 2816 від 08.08.2019, № 2912 від 04.09.2019, № 2977 від 23.09.2019, № 3091 від 30.10.2019, № 3172 від 21.11.2019, № 3208 від 09.12.2019, № 3284 від 26.12.2019, № 3327 від 13.01.2020, № 3348 від 16.01.2020, № 3393 від 03.02.2020, № 3452 від 27.02.2020, № 3541 від 30.03.2020, № 3739 від 27.05.2020, № 3970 від 23.07.2020, № 4047 від 17.08.2020, довідкою ПАТ «МТБ Банк» від 26.05.2021 (а.с.93-110, 130). У призначенні платежу відповідач зазначав про оплату заборгованості за договором № 44 від 14.04.2015, не конкретизуючи окремі поставки.

Позивач та відповідач неодноразово складали акти звіряння взаємних розрахунків, зокрема, станом на 31.12.2017, на 01.01.2019, на 01.01.2020, на 02.05.2020, в яких підтверджували вказані поставки товару (а.с.111-117).

Позивач у позові зазначає, що сплачені кошти у сумі 980437,41 грн. позивач зарахував на погашення заборгованості, що існувала у попередній період, станом на 01.01.2019, наявність якої підтверджено актом звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2019 - 31.12.2019. Вказані обставини відповідач суду не спростував.

Залишок заборгованості відповідача перед позивачем становить 182000,22 грн.

Позивач у позові зазначає, що вказана заборгованість виникла внаслідок неповної оплати відповідачем товару, отриманого за видатковою накладною № 1030 від 31.12.2019 (а.с.4, 76). Вказане відповідач суду не спростував.

Позивач направив відповідачу претензію від 12.05.2021 з вимогою про сплату боргу. Факт надсилання листа підтверджується поштовою квитанцією від 12.05.2021. (а.с.118-129).

Оскільки відповідач борг не оплатив, позивач звернувся з цим позовом до суду.

При вирішенні спору суд зазначає наступне.

Згідно ст. 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

У відповідності до ст. 265 Господарського кодексу України до відносин поставки, не врегульованих цим кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договори купівлі-продажу.

Згідно ст. 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором не встановлено інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст.13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. За ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Доказів в спростування вищевикладеного, сплати боргу чи інших заперечень по суті спору відповідач суду не надав.

Таким чином, позовні вимоги про стягнення 182000,22 грн основного боргу за товар, поставлений за видатковою накладною № 1030 від 31.12.2019, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач у позові прохає судові витрати, понесені ним у цій справі, покласти на відповідача.

Суд встановив, що при подачі позову позивач сплатив 2730,01 грн судового збору за платіжним дорученням від 04.06.2021 № 388 (а.с.14). Факт надходження даного судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України підтверджено випискою від 07.06.2021 (а.с.132).

Відповідно до ст. 129 ГПК України судовий збір покладається на відповідача повністю.

Суд роз`яснює, що в разі добровільного виконання рішення суду до відкриття виконавчого провадження відповідач не позбавлений права звернутися до суду з заявою про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню повністю або частково. Сторони також мають право укласти мирову угоду у процесі виконання судового рішення.

Керуючись ст. 252, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Державного підприємства "Полтавське управління геофізичних робіт" (вул. Заводська, буд.16, м. Полтава, Полтавська область, 36007; ідентифікаційний код 00147921) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Алмакс-Авто" (вул. Монастирська, буд. 8, м. Полтава, Полтавська область, 36003; ідентифікаційний код 25156973) 182000 грн 22 коп. - основного боргу, 2730,01 грн 00 коп. - відшкодування витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ після набрання цим рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Східного апеляційного господарського суду через Господарський суд Полтавської області.

Дата складення повного судового рішення: 28.07.2021.

Суддя Т. М. Безрук

Часті запитання

Який тип судового документу № 98606442 ?

Документ № 98606442 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 98606442 ?

Дата ухвалення - 28.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98606442 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 98606442 ?

В Commercial Court of Poltava Oblast
Previous document : 98606441
Next document : 98606443