Decision № 98606440, 28.07.2021, Commercial Court of Poltava Oblast

Approval Date
28.07.2021
Case No.
917/946/21
Document №
98606440
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2021 Справа № 917/946/21

Господарський суд Полтавської області у складі судді Безрук Т. М., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовною заявою Керівника Лубенської окружної прокуратури Полтавської області в інтересах держави в особі органу, уповноваженого на виконання відповідних функцій у спірних правовідносинах

Українського державного фонду підтримки фермерських господарств

до Фермерського господарства "Родинний сад"

про стягнення 36 044,79 грн

без виклику представників сторін

встановив:

Керівник Лубенської окружної прокуратури Полтавської області звернувся до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою в інтересах держави в особі органу, уповноваженого на виконання відповідних функцій у спірних правовідносинах, - Українського державного фонду підтримки фермерських господарств до Фермерського господарства "Родинний сад" про стягнення 36 044,79 грн згідно з договором № 378ФГ-2019 про надання фінансової підтримки на поворотній основі фермерському господарству від 07.10.2019, у тому числі: 30000,00 грн - боргу з повернення фінансової підтримки, 2894,79 грн - пені, 3150,00 грн - інфляційних.

Позовну заяву обґрунтовано тим, що відповідач неналежним чином здійснює повернення коштів фінансової підтримки (допомоги) на поворотній основі.

Ухвалою від 16.06.2021 суд встановив сторонам строки для подання заяв по суті справи, зокрема, відповідачу - строк у 15 днів з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позов (а.с.61-62).

Ухвала від 16.06.2021 вручена відповідачу 18.06.2021, що підтверджується поштовим повідомленням (а.с.69). Отже, останнім днем подачі до суду відзиву на позов є 05.07.2021.

Відповідач відзив на позов не надав. Встановлені строки для його подання закінчилися.

Згідно зі ст. 113 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, - встановлюються судом.

Згідно з ч. 8 ст. 165 ГПК України відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Згідно з ст. 118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Інші заяви по суті справи до суду не надійшли.

У цій справі судом були вчинені такі процесуальні дії.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.06.2021 цей позов був переданий на розгляд судді Безрук Т. М. (а.с.57).

За ухвалою від 16.06.2021 суд відкрив провадження у справі № 917/946/21, постановив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи, а також встановив строки для подачі заяв по суті справи (а.с.61-62).

Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін згідно з ч. 5 ст. 252 ГПК сторони суду не надали.

Про відкриття провадження у справі Керівник Лубенської окружної прокуратури Полтавської області, позивач та відповідач повідомлені належним чином, що підтверджується поштовими повідомленнями від 16.06.2021 (а.с.63, 64, 69).

Ухвала суду від 16.06.2021, надіслана позивачу - Українському державному фонду підтримки фермерських господарств на вказану прокурором у позові адресу: вул. Олени Теліги, буд.8, кім. 58-а, 58-б, 59, м. Київ, 04112 , повернулася до суду з довідкою поштового відділення про відсутність адресата за вказаною адресою (а.с.65-68).

Згідно з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Український державний фонд підтримки фермерських господарств зареєстрований за адресою: вул. Бориса Грінченка, буд.1, м. Київ, 01001 (а.с.60).

Ухвалу суду від 16.06.2021, надіслану позивачу на адресу вул. Бориса Грінченка, буд.1, м. Київ, 01001, позивач отримав, що підтверджується поштовим повідомленням від 16.06.2021 (а.с.64).

Відповідно до частини п`ятої статті 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше.

За ч. 13 ст. 8 ГПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

За ч. 2 ст. 252 ГПК України розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

За ст. 248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Під час розгляду справи по суті судом були досліджені всі письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 ГПК України дане рішення прийнято, складено та підписано в нарадчій кімнаті.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши всі наявні у справі докази, суд встановив наступне.

Згідно зі ст. 131-1 Конституції України в Україні діє прокуратура, яка, зокрема, здійснює представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про прокуратуру" прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб`єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

Згідно з ч. 4, ч. 5 ст. 53 ГПК України прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, визначені законом підстави для звернення до суду прокурора, а також визначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах. У разі відкриття провадження за позовною заявою, поданою прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений орган набуває статусу позивача. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі набуває статусу позивача.

Обираючи форму представництва прокурор визначає, в чому полягає порушення або загроза порушення інтересів держави, обґрунтовує необхідність їх захисту. Про це йдеться у рішенні Конституційного Суду України від 08.04.1999 у справі про представництво інтересів в арбітражному судочинстві, яке відповідно до ст. 89 Закону України "Про Конституційний Суд України" є обов`язковим. Згідно з вказаним рішенням інтереси держави можуть збігатися, так і не збігатися з інтересами державних органів. Поняття "інтереси держави" є оціночним і у кожному конкретному випадку прокурор самостійно визначає, в чому саме відбулося або має відбутися порушення матеріальних або інших інтересів держави, обґрунтовує у позовній заяві необхідність їх захисту

Згідно з ст. 10 Закону України «Про фермерські господарства» передбачено, що Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі - Фонд) є державною бюджетною установою, яка виконує функції з реалізації державної політики щодо фінансової підтримки становлення і розвитку фермерських господарств, діє на основі Статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Згідно з ч. 3 ст. 11 Закону України «Про фермерські господарства» фермерським господарствам надається допомога за рахунок Державного бюджету України і місцевих бюджетів, у тому числі через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, на поворотній основі строком до п`яти років на такі цілі: придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, на виробництво та переробку сільськогосподарської продукції, будівництво та реконструкцію виробничих і невиробничих приміщень, у тому числі житлових, закладення багаторічних насаджень, розвиток кредитної та сільськогосподарської кооперації, зрошення та меліорацію земель.

У відповідності до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України № 1102 від 25.08.2004 «Про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам» фінансова підтримка надається в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі.

Відповідно до п.п.12, 13 Порядку використання коштів фермерське господарство несе відповідальність згідно із законодавством за нецільове використання одержаних коштів та своєчасне і в повному обсязі повернення до державного бюджету коштів фінансової підтримки. Кошти фінансової підтримки, наданої фермерським господарствам на конкурсних засадах на поворотній основі, повертаються згідно з укладеними відповідно до цього Порядку договорами на відповідний рахунок Фонду, відкритий в Казначействі за місцем реєстрації, і протягом двох робочих днів перераховуються до державного бюджету.

Фонд є державною спеціалізованою кредитно-господарською організацією. Кошти Фонду формуються за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, передбачених для надання фінансової підтримки фермерським господарствам.

Листом від 21.04.2021 прокурор повідомив Фонд про необхідність вжиття заходів щодо стягнення заборгованості за договором про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству № 378фг-2019 від 07.10.2019 у судовому порядку (а.с.54).

Листом від 26.05.2021 Фонд повідомив прокурора про те, що позовна заява на даний час не буде подаватися, оскільки відсутні кошти на сплату судового збору (а.с.54).

Листом від 09.06.2021 прокурор повідомив Фонд про здійснення представництва інтересів держави в суді при вирішення питання щодо стягнення з Селянського (фермерського) господарства «Родинний сад» заборгованості за договором про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству № 378фг-2019 від 07.10.2019 (а.с.55).

Враховуючи викладене, цей позов правомірно заявлено прокурором на захист інтересів держави, оскільки Фонд, упродовж тривалого часу не вживає заходів спрямованих на стягнення заборгованості.

07.10.2019 між Українським державним фондом підтримки фермерських господарств (далі - позивач, Укрдержфонд) та Селянським (фермерським) господарством «Родинний сад» (далі - відповідач) укладено договір № 378фг-2019 про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству (далі - Договір, а.с.18).

Згідно з п. 1 Договору Укрдержфонд надає фінансову підтримку на поворотній основі фермерському господарству «Родинний сад» в сумі 350 000,00 грн, а фермерське господарство зобов`язується використати її за цільовим призначенням, повернути зазначену суму фінансової підтримки у строк та на умовах, що визначені цим Договором.

Згідно з п.2 Договору на підставі довідки від 14 серпня 2019 року № 378, виданої конкурсною комісією, фінансова підтримка на поворотній основі надається для виробництва, переробки та збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102.

Згідно з п. 3.4.2. Договору фермерське господарство зобов`язується повернути кошти фінансової допомоги Укрдержфонду згідно з встановленим графіком: до 01 листопада 2020 року - 70 000,00 грн; до 01 листопада 2021 року - 70 000,00 грн; до 01 листопада 2022 року - 70 000,00 грн; до 01 листопада 2023 року - 70 000,00 грн; до 14 серпня 2024 року - 70 000,00 грн.

Позивач - Укрдержфонд на виконання умов договору надав відповідачу фінансову допомогу на загальну суму 350 000,00 грн. Зазначене підтверджується платіжним дорученням № 378 від 26.12.2019 на суму 350 000,00 грн з призначенням платежу - надання кредиту ФГ «Родинний сад»: дог. № 378 ФГ-2019 від 07.10.2019; Без ПДВ. (а.с.12).

Згідно з розрахунком Укрдержфонду належні до повернення 01.11.2020 кошти відповідач повернув частково, у сумі 40000,00 грн, залишок суми в розмірі 30000,00 грн відповідач не повернув (а.с.13).

Прокурор у позові зазначає, що станом на 10.03.2021 прострочена заборгованість фермерського господарства Родинний сад» терміном повернення до 01.11.2020 становить 30 000,00 грн.

Відповідач прострочену заборгованість не сплатив.

Виходячи з визначення поворотної фінансової допомоги вона за своєю суттю є договором безпроцентної позики та регулюється нормами Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), в тому числі, параграф 1 глави 71.

Відповідно до ст.1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Згідно з ч.1 ст.1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч.1,3, ст.1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Відповідно до ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За ст. 526 ЦК України зобов`язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк, одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається. Зазначені положення викладені і в ст.193 ГК України.

Подані суду договір та інші первісні бухгалтерські документи сторонами не оспорюються, доказів визнання їх недійсними суду не надано.

Відповідно до ст.4-3, ст.33 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності; кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Доказів в спростування вищевикладеного, сплати боргу чи інших заперечень по суті спору відповідач суду не надав.

Таким чином, позовні вимоги про стягнення 30000,00 грн простроченої заборгованості з повернення фінансової допомоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

За ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Стаття 611 ЦК України передбачає, що у разі порушення зобов`язань настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно з п.5.2. Договору за несвоєчасне повернення коштів фінансової підтримки фермерське господарство сплачує Укрдержфонду пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення.

На підставі вказаних положень прокурор правомірно заявив вимоги про стягнення 2894,79 грн пені, нарахованої за період 02.11.2020 - 10.03.2021 у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України. Правильність нарахування перевірена судом.

Отже, позов в частині стягнення 2894,79 грн пені є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Згідно з п.5.1. Договору у випадку прострочення строку виконання зобов`язання з повернення коштів фінансової підтримки Укрдержфонду фермерське господарство зобов`язане сплатити суму заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення платежу.

На підставі цієї норми прокурор правомірно заявив вимоги про стягнення 3150,00 грн - інфляційних за період листопад 2020 - лютий 2021. Отже, позов цій частині підлягає задоволенню.

Прокурор у позові прохає також покласти на відповідача судові витрати понесені ним у даній справі.

Суд встановив, що при подачі даного позову Полтавська обласна прокуратура сплатила 2270,00 грн судового збору за платіжним дорученням від 19.05.2021 № 1054 (а.с.9). Факт надходження даного судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України підтверджено випискою від 24.05.2021 (а.с.58).

Відповідно до ст. 129 ГПК України судовий збір покладається на відповідача повністю.

Суд роз`яснює, що в разі добровільного виконання рішення суду до відкриття виконавчого провадження відповідач не позбавлений права звернутися до суду з заявою про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню повністю або частково. Сторони також мають право укласти мирову угоду у процесі виконання судового рішення.

Керуючись ст. 252, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Фермерського господарства "Родинний сад" (вул. Калинова, буд. 20, с. Остапівка, Лубенський район, Полтавська область, 37543; ідентифікаційний код 42418503) на користь Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (вул. Бориса Грінченка, буд.1, м. Київ, 01001; ідентифікаційний код 20029342) 30000 грн 00 коп. - боргу з повернення фінансової підтримки, 2894 грн 79 коп. - пені, 3150 грн 00 коп. - інфляційних.

3. Стягнути з Фермерського господарства "Родинний сад" (вул. Калинова, буд. 20, с. Остапівка, Лубенський район, Полтавська область, 37543; ідентифікаційний код 42418503) на користь Полтавської обласної прокуратури (м. Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 7, ідентифікаційний код 02910060) 2270 грн 00 коп. - відшкодування витрат зі сплати судового збору.

Видати накази після набрання цим рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Східного апеляційного господарського суду через Господарський суд Полтавської області.

Дата складення повного судового рішення: 28.07.2021.

Суддя Т. М. Безрук

Часті запитання

Який тип судового документу № 98606440 ?

Документ № 98606440 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 98606440 ?

Дата ухвалення - 28.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98606440 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 98606440 ?

В Commercial Court of Poltava Oblast
Previous document : 98606439
Next document : 98606441