Court decree № 98606432, 28.07.2021, Commercial Court of Poltava Oblast

Approval Date
28.07.2021
Case No.
917/1193/21
Document №
98606432
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

28.07.2021 Справа № 917/1193/21

Суддя Кльопов І.Г. , розглянувши матеріали

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Євразія Бізнес Груп", вул. Ярмакова 7-А, м.Кременчук, Полтавська область,39600

до Козельщинської селищної ради, вул.Остроградського, 75/15, смт.Козельщина, Козельщинський район, Полтавська область,39100

про визнання протиправними дії та проведення у відповідність умов договору

встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Євразія Бізнес Груп" звернулося до господарського суду Полтавської області з позовом до Козельщинської селищної ради, в якому просить суд

1. Визнати протиправними дії Козельщинської селищної ради (код ЄДРПОУ 21063513) щодо зміни умов договору оренди землі від 08 грудня 2020 року на земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим номером 5322083000:00:001:1423 площею 135,9437га, яка розташована на території Козельщинської селищної ради (колишньої Мануйлівської сільської ради) Козелыцинського району Полтавської області укладеного із переможцем торгів ТОВ "Євразія Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 42564757).

2. Привести у відповідність умови договору оренди землі від 08 грудня 2020 року на земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим номером 5322083000:00:001:1423 площею 135,9437 га, яка розташована на території Козельщинської селищної ради (колишньої Мануйлівської сільської ради) Козелыцинського району) Полтавської області укладеного між Козелыцинеькою селищною радою (код ЄДРПОУ 21063513) та ТОВ "Євразія Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 42564757), зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 29 грудня 2020 року, номер запису про інше речове право: 40027612. шляхом викладення окремих пунктів договору оренди землі у редакції на момент проведення земельних торгів у формі аукціону, а саме:

- п.15 «Земельна ділянка передається в оренду для вирощування енергетичних культур».

- п. 16 «Цільове призначення земельної ділянки: 01.13 для іншого сільськогосподарського призначення».

- п. 17 «Умови збереження стану об`єкта оренди: дотримуватися вимог протиерозійної організації території де розташована земельна ділянка, дотримуватися екологічної безпеки землекористування та при користуванні земельною ділянкою дотримуватися вимог Земельного кодексу України, природоохоронного законодавства та інших законодавчих актів України з питань оренди земельних ділянок».

- п. 18 «У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. Ж284».

-п.19 «Здійснення орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення

орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

-п.28 «- дотримуватися режиму природоохоронного використання земель».

-п.28 - «в частині обов`язку не проводити зміну виду угідь земельної ділянки без згоди Орендодавця - виключити».

-п.33 - «в частині ліквідації юридичної особи-орендаря - виключити»,

-п.36 «Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи — орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору.

Будь-які зміни або доповнення до цього договору здійснюються у письмовій формі та підписуються належним чином уповноваженими представниками Сторін у разі, якщо з будь-яких причин будь-які положення цього договору є недійсними, незаконними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або юридичну силу будь-якого або усіх інших положень цього договору.

Сторони попереджаються, що у випадку, коди будь-яке із положень цього договору втратило юридичну силу, вони невідкладно розпочнуть переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб змінити це положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно стало чинним і законним та у максимально можливому обсязі відбивало початкові наміри Сторін щодо суті зазначеного положення.

В разі відсутності взаємної згоди Сторін щодо зміни умов цього договору, його дострокового розірвання на вимогу заінтересованої Сторони, ці питання вирішуються у судовому порядку».

Розглянувши матеріали даної позовної заяви, суд дійшов висновку про залишення її без руху, з огляду на наступне.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору врегульовано Законом України "Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VI (із змінами та доповненнями).

Пунктом 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Розміри ставок судового збору встановлено пунктом 2 статті 4 вказаного Закону, зокрема, за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру ставка судового збору становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а за подання позовної заяви майнового характеру - 1,5 відсотки ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2021 року становить 2270,00грн.

Частиною третьою статті 6 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що у разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

В поданій позовній заяві (згідно прохальної частини) заявлено до розгляду 2 самостійних вимог немайнового характеру.

Отже, за подання даного позову до суду має бути сплачено судовий збір за 2 вимог немайнового характеру, а саме 4540,00 грн.

Позивачем до позовної заяви додано платіжне доручення №804 від 21.07.2021 про сплату судового збору в розмірі 2270,00 грн., що суперечить викладеному вище.

Відповідно до пункту 1 статті 174 Господарського процесуального кодексу України, суддя встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

За таких обставин, оскільки подана позивачем позовна заява не відповідає вимогам статті 164 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне залишити її без руху та надати позивачу строк для усунення вищевказаних недоліків.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 164, 174, 234 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Залишити позовну заяву без руху.

2. Встановити позивачу строк на усунення недоліків позовної заяви - 10 (десять) днів з дня вручення цієї ухвали.

3. Встановити спосіб усунення недоліків позовної заяви: надати належні докази сплати судового збору у повному розмірі.

4. Попередити позивача про те, що у разі усунення недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду; інакше вважається неподаною та повертається особі, що звернулася з позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду (статті 235, 255 ГПК України).

Ухвалу підписано: 28.07.2021

Суддя Кльопов І.Г.

Часті запитання

Який тип судового документу № 98606432 ?

Документ № 98606432 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98606432 ?

Дата ухвалення - 28.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98606432 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 98606432 ?

В Commercial Court of Poltava Oblast
Previous document : 98606431
Next document : 98606433