Court decree № 98360546, 16.07.2021, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
16.07.2021
Case No.
911/2041/21
Document №
98360546
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття проваження

"16" липня 2021 р. м. Київ Справа № 911/2041/21

Суддя Конюх О.В., розглянувши позовні матеріали

за позовом Фастівської міської ради Київської області (08500, Київська обл., м. Фастів, площа Соборна, буд. 1, ідентифікаційний код 34446857)

до відповідача фізичної особи – підприємця Саварової Людмили Миколаївни ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

про стягнення 6 911,21 грн.

ВСТАНОВИВ:

позивач – Фастівська міська рада Київської області звернувся до господарського суду Київської області з позовом від 06.07.2021 № 06-23/2996 до відповідача – фізичної особи-підприємця Саварової Людмили Миколаївни, в якому просить суд стягнути з відповідача безпідставно збережені кошти у розмірі орендної плати за землю у сумі 6 911,21 грн., а також витрати зі сплати судового збору.

Позовні вимоги обґрунтовані наявністю підстав для застосування ст. 1212 Цивільного кодексу України, оскільки відповідач без правовстановлюючих документів у період 2018-2020 років використовував земельну ділянку площею 0,0054 га (кадастровим номером 3211200000:02:003:0042) у м. Фастів на розі вулиць Великоснітинська та Затишна з метою обслуговування належних йому нежитлових приміщень, внаслідок чого відповідач зберігає кошти, не сплачуючи орендну плату за користування земельною ділянкою за відсутності укладеного договору оренди земельної ділянки, тим самим збільшує вартість власного майна, а позивач втрачає належне йому майно (кошти від орендної плати), тобто відбувається факт безпідставного збереження коштів у розмірі орендної плати за рахунок позивача.

Суд визнав подані матеріали достатніми для прийняття заяви до розгляду та відкриття провадження у справі № 911/2041/21.

Статтею 12 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного або позовного (загального або спрощеного) провадження. Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до статті 250 Господарського процесуального кодексу України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Як визначено частиною 1 статті 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Згідно з частиною 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України для цілей цього Кодексу малозначними справами є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При цьому, частиною 7 вказаної статті визначено, що для цілей цього Кодексу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення.

Оскільки ціна поданого позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01.01.2021, предмет позову не становить підвищеної складності, справа є малозначною і підлягає розгляду у порядку спрощеного позовного провадження.

В силу частини 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше; за клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 176, 234, 247, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 911/2041/21.

2. Справа розглядатиметься в порядку спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання (без виклику учасників справи).

3. Зобов`язати відповідача подати протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому ухвали про відкриття провадження у справі (ч. 2 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України):

- документи (платіжні документи, банківські виписки), що підтверджують сплату відповідачем грошових коштів (орендної плати) за користування земельною ділянкою площею 0,0054 га (кадастровим номером 3211200000:02:003:0042) у м. Фастів на розі вулиць Великоснітинська та Затишна з метою обслуговування належного йому нежитлового приміщення у період 2018-2020 років;

- докази звернення з письмовим повідомленням до орендодавця за договором оренди землі від 20.09.2016 № 15-16-68 про намір продовжити дію договору; докази укладення додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки та державної реєстрації речового права оренди.

Докази подаються за правилами, встановленими ст. 80 ГПК України.

5. Відповідач має право подати відзив протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому ухвали про відкриття провадження у справі (ч. 1 ст. 251 Господарського процесуального кодексу України). До відзиву додаються докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача та докази надіслання відзиву позивачу. Копія відзиву та доданих до нього документів має бути надіслана позивачу одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

6. Встановити позивачу строк для подачі відповіді на відзив (відповідь) із додержанням вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України – п`ять днів з дня отримання відзиву.

7. Встановити відповідачу строк для подачі заперечень на відповідь із додержанням вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України – п`ять днів з дня отримання відповіді.

8. Встановити учасникам справи строк для подання клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін (ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України) – протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження.

9. Учасникам справи письмові докази, які подаються до господарського суду, оформлювати відповідно до вимог ст. 91 Господарського процесуального кодексу України. Зобов`язати учасників справи всі заяви, пояснення, клопотання, заперечення у справі викладати виключно в письмовій формі (ч. 2 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України).

Подача документів здійснюється через канцелярію господарського суду Київської області з супровідним листом.

10. Попередити відповідача про те, що відповідно до ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

11. Роз`яснити сторонам, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

12. Рекомендувати учасникам справи необхідні документи надсилати в електронному вигляді на електронну адресу суду: inbox@ko.arbitr.gov.ua, або шляхом реєстрації у підсистемі «Електронний суд», або поштою. Звернути увагу сторін на вимоги ч. 8 ст. 42 ГПК України щодо необхідності скріплення документів, які подаються в електронній формі, ЕЦП.

13. Інформацію по справі, що розглядається, сторони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

Ухвала набирає законної сили у порядку, встановленому ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Суддя О.В. Конюх

Учасники справи мають право оперативно отримувати процесуальні документи суду шляхом направлення на електронну пошту, для чого учасники справи можуть заповнити заяву за формою, що додається, та подати її суду в електронному (за умови підпису ЕЦП) або паперовому вигляді.

Інформація про права та обов`язки учасників справи.

Відповідно до ст. 42 ГПК України учасники справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Учасники справи зобов`язані: виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

У випадку невиконання учасником справи його обов`язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника).

Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).

Відповідно до ст. 46 ГПК України сторони користуються рівними процесуальними правами. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу: позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.

До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею.

Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною третьою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв`язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання при первісному розгляді справи.

У разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

Суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ст. 200 ГПК України учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов`язані виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну неповагу до суду або встановлених у суді правил. За прояв неповаги до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом.

Часті запитання

Який тип судового документу № 98360546 ?

Документ № 98360546 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98360546 ?

Дата ухвалення - 16.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98360546 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 98360546 ?

В Commercial Court of Kyiv Oblast
Previous document : 98360545
Next document : 98360547