Decision № 98254251, 01.07.2021, Ruzhynskyi Raion Court of Zhytomyr Oblast

Approval Date
01.07.2021
Case No.
291/807/20
Document №
98254251
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 291/807/20

2/291/62/21

У К Р А Ї Н А

Ружинський районний суд Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

І м е н е м У к р а ї н и

01 липня 2021 року

Ружинський районний суд Житомирської області

в складі : головуючого - судді Митюк О.В.,

за участю секретаря Підгорної А.М.,

позивача ОСОБА_1 ,

представника позивача ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Ружині Житомирської області цивільну справу за позовом

ОСОБА_1

до Голубівської сільської ради , Ружинського району , Житомирської області

про встановлення факту родинних відносин, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернулася до Ружинського районного суду Житомирської області із позовною заявою про встановлення факту родинних відносин, відповідач Голубівська сільська рада Ружинського району Житомирської області.

В обґрунтування своєї позовної заяви вказав на те, що, ІНФОРМАЦІЯ_1 в с.Голубівка Ружинського району Житомирської області померла її тітка (рідна сестра батька) ОСОБА_3 . Після смерті тітки залишилось спадкове майно - земельна частка (пай) в землі, яка перебувала в колективній власності КСП «Зоря» с.Голубівка Ружинського району Житомирської області, що стверджується сертифікатом на право на земельну частку(пай) серії ЖТ №0052587, виданим 17.11.1997р.. Заявниця має намір оформити своє право на спадщину тітки і з цією метою в 2008р. зверталась до суду з позовом про визначення додаткового строку для прийняття спадщини. Рішенням Ружинського районного суду Житомирської області від 07.04.2008р. позов було задоволено і визначено додатковий строк для прийняття спадщини ОСОБА_3 .. Однак державним нотаріусом Ружинської державної нотаріальної контори їй відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину та рекомендовано звернутись до суду із позовом про визнання права на спадкове майно, що вбачається з повідомлення від 25.11.2008р. №577/721. В той же час для звернення до суду із вказаним позовом їй необхідно підтвердити свої родині стосунки із спадкодавцем ОСОБА_3 , що зробити не може, оскільки відсутні документи, які підтверджують родинні стосунки її тітки та батька. 05.02.2021 року доповнила підстави позову зазначивши, що встановлення факту родинних відносин необхідне їй також для реалізації особистого права на встановлення родоводу та відновлення родинних зв`язків.

В судовому засіданні позивач та її представник заявлені позовні вимоги підтримали з підстав викладених в позові.

Відповідач Голубівська сільська рада Ружинського району Житомирської області в судове засідання не з"явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася судом вчасно та належним чином, подала до суду заяву про розгляд справи без участі відповідача, проти задоволення позовної заяви про встановлення факту не заперечує.

Суд, заслухавши пояснення позивача, представника позивача, свідків, всебічно, повно та об`єктивно дослідивши наявні у матеріалах справи докази, встановив наступне.

Судом встановлено, що позивачка, народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 в с.Голубівка Ружинського району Житомирської області, її дівоче прізвище було ОСОБА_3 , а її батьком був ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 в тому ж селі.

Зазначене стверджується свідоцтвами про народження серії НОМЕР_1 виданим 27 грудня 2004 року Голубівською сільською радою Ружинського району Житомирської області (а.с.7), свідоцтвом про одруження серії НОМЕР_2 виданого 04.06.1967 року Голубівською сільською радою Ружинського району Житомирської області (а.с.8), свідоцтвом про смерть батька серії НОМЕР_3 виданим 22.05.2020 року Виконавчим комітетом Голубівської сільської ради Ружинського району Житомирської області (а.с.9).

Актовий запис про народження тітки позивачки, ОСОБА_3 є, однак актового запису про народження батька ОСОБА_5 в архівах не збереглося.

Зазначене стверджується архівною довідкою Державного архіву Житомирської області за №215/д від 25.07.2001р., листом Ружинського райвідділу ДРАЦС від 21.05.2020р. №418/21.15-23 та повідомленням Державного архіву Житомирської області від 11.06.2020р. №Д-2184/01 (а.с.12, 14).

Згідно свідоцтва про смерть серії НОМЕР_4 виданого 22.05.2020 року Виконавчим комітетом Голубівської сільської риди Ружинського району Житомирської області, вбачається, що ОСОБА_3 , померла ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с.10).

Таким чином відсутність актового запису про народження батька позивачки, ОСОБА_5 не дає змоги документально підтвердити те, що її батько і ОСОБА_3 були рідними братом та сестрою.

Вказане порушує її права оскільки впливає на реалізацію права на судовий захист, так як позбавляє можливості звернення до суду із позовом про визнання права на спадкове майно своєї тітки, яке складається із земельна частка (пай) в землі, яка перебувала в колективній власності КСП «Зоря» с.Голубівка Ружинського району Житомирської області, що стверджується сертифікатом на право на земельну частку(пай) серії ЖТ №0052587, виданим 17.11.1997р. (а.с.11).

Як вбачається з пояснень позивачки та матеріалів справи, з метою оформлення свого права на спадкове майно своєї тітки, ОСОБА_3 в 2008р. вона зверталась до суду з позовом про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

Рішенням Ружинського районного суду Житомирської області від 07.04.2008р. позов було задоволено і визначено додатковий строк для прийняття спадщини ОСОБА_3 (а.с.15).

Однак державним нотаріусом Ружинської державної нотаріальної контори їй відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину та рекомендовано звернутись до суду із позовом про визнання права на спадкове майно, що вбачається з повідомлення від 25.11.2008р. №577/721 (16).

Оскільки поновити актовий запис про народження ОСОБА_5 , який народився в минулому столітті понад сто років, неможливо, що стверджується вищевказаним листом відділу ДРАЦС, тому з врахуванням вказаного, позивачка звернулась до суду (а.с.13).

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 року №7 «Про судову практику у справах про спадкування» , якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутись в суд із заявою про встановлення цих фактів, яка у разі відсутності спору, розглядається за правилами окремого провадження.

Оскільки для оформлення спадкових прав позивачки, після померлої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 та реалізації її права на судових захист щодо успадкування власності їй необхідно встановити факт родинних відносин, тому із вказаних заявлених вимог вбачається спір про право і, відповідно, такий спір належить вирішувати у порядку позовного провадження.

Факт родинних відносин між позивачкою та ОСОБА_3 підтвердили в судовому засіданні свідки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які проживають в с.Голубівка Ружинського району Житомирської області, де до дня своєї смерті проживав батько позивачки та її тітка, яка була його сестрою, а також тривалий час проживає позивачка.

Крім того, факт родинних стосунків стверджується співпадінням в написанні родових прізвищ: батька та тітки позивача, а також співвпадінням їх по батькові, так як вони обоє мають прізвище ОСОБА_3 та по батькові Івановичі.

Голубівська сільська рада Ружинського району Житомирської області в своїх довідках від 14.10.2004р., 05.09.2005р. за № 502 та № 496 також стверджує, що ОСОБА_3 була тіткою позивачки (а.с.17-18).

Положення статті 18 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" наділяють фізичних та юридичних осіб правом звертатися до архівних установ із запитами.

Одним із видів запитів є Генеалогічний запит, який має на меті пошук інформації про предків, встановлення родоводу.

На даний час як вбачається з пояснень позивача вона має намір скористатись своїм правом та розпочати пошук інформації щодо своїх діда та баби , післявоєнна доля яких їй невідома.

У зв`язку із цим позивач має намір звернутись до Державного архіву Житомирської області із відповідним Генеалогічним запитом.

Проте, згідно пункту 3.15 «Порядку користування документами Національного архівного фонду України у Державному архіві Житомирської області» заявники повинні підтверджувати родинні зв`язки з особами, щодо яких проводиться пошук персональних даних, або надавати засвідчені нотаріально доручення від замовників генеалогічних досліджень.

Однак, відсутність актового запису про народження батька позивачки, ОСОБА_5 не дає змоги документально підтвердити її родинні зв`язки з бабою та дідом (батьками батька позивачки). В той час, актовий запис про народження ОСОБА_3 яка була рідною сестрою батька позивачки, зберігся і дає можливість встановити батьків як тітки так і батька позивача.

З врахуванням викладеного, оцінивши всі докази в сукупності, суд дійшов висновку, що встановлення факту родинних відносин відповідає інтересам позивача, не порушує прав інших осіб, а тому позовна заява підлягає до задоволення з вищевикладених підстав.

Керуючись ст. 12, 23, 76, 81, 258, 259,300 ЦПК України,суд,

В И Р І Ш И В:

Позовну заяву ОСОБА_1 до Голубівської сільської ради , Ружинського району , Житомирської області про встановлення факту родинних відносин - задовольнити.

Встановити юридичний факт, що ОСОБА_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 в с.Голубівка Ружинського району Житомирської області, була рідною тіткою, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки с.Голубівка Ружинського району Житмоирської області.

Рішення може бути оскаржене до Житомирського апеляційного суду через Ружинський районний суд Житомирської області шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Відповідач: Голубівська сільська рада Ружинського району Житомирської області, місцезнаходження: 13645, с.Голубівка, вул.Лесі Українки, буд, 20, Ружинського району Житомирської області, ЄДРПОУ: 04340402 .

Повний текст рішення складено 12.07.2021 року.

Суддя О. В. Митюк.

Часті запитання

Який тип судового документу № 98254251 ?

Документ № 98254251 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 98254251 ?

Дата ухвалення - 01.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98254251 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 98254251 ?

В Ruzhynskyi Raion Court of Zhytomyr Oblast
Previous document : 98223832
Next document : 98257987