Court decree № 98168653, 05.07.2021, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

Approval Date
05.07.2021
Case No.
902/347/20
Document №
98168653
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

УХВАЛА

про відмову у відстроченні або розстроченні виконання судового рішення

"05" липня 2021 р. Cправа № 902/347/20

Господарський суд Вінницької області у складі судді Маслія І.В. при секретарі судового засідання Шушковій А.П.

за участю представників

прокурора Ігнатов Р.Г., посвідчення №057701 від 29.10.2020

позивача не з`явився

відповідача 1 не з`явився

відповідача 2 не з`явився

відповідача 3 не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду заяви Фізичної особи-підприємця Колісник Ірини Владиславівни б/н від 18.06.2021 (вх. номер канцелярії 01-34/23/21 від 23.06.2021) та Фізичної особи-підприємця Лукашик Галини Михайлівни б/н від 18.06.2021 (вх. номер канцелярії 01-34/22/21 від 23.06.2021) про розстрочку виконання рішення суду у справі

за позовом: Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області (вул. Покровська, 5, м. Могилів-Подільський, Вінницька обл., 24000) в інтересах держави в особі: Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області (Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21028)

до: Фізичної особи-підприємця Лукашик Галини Михайлівни ( АДРЕСА_1 )

до: Фізичної особи-підприємця Колісник Ірини Владиславівни ( АДРЕСА_1 )

до: Відділу освіти Мурованокуриловецької районної державної адміністрації (вул. Соборна, 57, смт Муровані Курилівці, Вінницька обл., 23400)

про визнання договорів закупівлі товарів за бюджетні кошти недійсними та повернення майна в розмірі 337983,00 грн

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Господарського суду Вінницької області перебувала справа №902/347/20 за позовом Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області в інтересах держави в особі Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області до Фізичної особи-підприємця Лукашик Галини Михайлівни, до Фізичної особи-підприємця Колісник Ірини Владиславівни, до Відділу освіти Мурованокуриловецької районної державної адміністрації про визнання договорів закупівлі товарів за бюджетні кошти недійсними та повернення майна в розмірі 337983,00 грн.

Рішенням від 30.09.2020 у задоволенні позову відмовити повністю.

19.02.2021 на виконання постанови Північно-західного апеляційного господарського суду №902/347/20 від 04 лютого 2021 р. було видано відповідні накази.

09.06.2021 на виконання постанови Верховного Суду України №902/347/20 від 20 травня 2021 р. було видано відповідні накази.

23.06.2021 на адресу суду засобами поштового зв`язку надійшли заяви Фізичної особи-підприємця Колісник Ірини Владиславівни б/н від 18.06.2021 та Фізичної особи-підприємця Лукашик Галини Михайлівни б/н від 18.06.2021 про розстрочення виконання постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду України №902/347/20 від 20.05.2021.

Ухвалою від 24.06.2021 суд постановив призначити заяви Фізичної особи-підприємця Колісник Ірини Владиславівни та Фізичної особи-підприємця Лукашик Галини Михайлівни про розстрочення виконання рішення у справі №902/347/20 до спільного розгляду в судовому засіданні на 05 липня 2021 року о 11:00 год.

На визначену судом дату (05.07.2021) у судове засідання з`явився прокурор, який заперечив проти задоволення вищевказаних заяв у повному обсязі з підстав їх необгрунтованості.

Положення ч. 2 ст. 202 ГПК України надає суду право відкладати розгляд справи виключно в межах визначених ГПК України процесуальних строків розгляду, зокрема у випадку відсутності доказів направлення ухвали учаснику процесу.

В силу ч. 2 ст. 332 ГПК України, заява про встановлення або зміну способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судового рішення розглядається у десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.

Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою (ч. 2 ст. 110 ГПК України).

Процесуальним законом визначено граничний десятиденний строк розгляду заяви про відстрочку судового рішення, обов`язкової участі осіб, які є учасниками процесу ГПК України не передбачає, відтак неявка будь - кого з учасників процесу не перешкоджає розгляду заяви про відстрочку виконання судового рішення.

Суд констатує, що відкладення розгляду заяви про відстрочку виконання судового рішення, по суті є неприпустимим з огляду на те, що це суперечить одному із завдань господарського судочинства, визначених частиною 1 статті 2 Господарського процесуального кодексу України (своєчасне вирішення судом спорів). В силу дії частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України, суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази, судом встановлено наступне.

Як вбачається із матеріалів справи, заяви відповідачів (боржників) про розстрочення виконання постанови Касаційного господраського суду у складі Верховного Суду України №902/347/20 від 20.05.2021 мотивовані складним фінансовим становищем фізичних осіб-підприємців Лукашик Г.М. та Колісник І.В. у зв`язку із впровадженням на території України карантинних заходів, що значно ускладнює належне виконання рішення суду.

Відповідачі зазначають, що у зв`язку із пандемією, вони не мають доходів від підприємницької діяльності, що, на думку відповідачів, значно ускладнює виконання постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду України №902/347/20 від 20.05.2021.

Крім того, відповідачі звертають увагу суду на те, що у випадку накладення державним виконавцем арешту на рахунки відповідачів, останні не зможуть забезпечити належне виконання судового рішення, оскільки це заблокує можливість надалі здійснювати підприємницьку діяльність та отримувати дохід для погашення боргу.

Враховуючи наведене, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.

Згідно із ч.ч. 1, 3, 4 ст. 331 ГПК України за заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), - встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання. Підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочки або розстрочки виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим.

Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: ступінь вини відповідача у виникненні спору; стосовно фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, її матеріальний стан; стихійне лихо, інші надзвичайні події, тощо.

З огляду на викладене заяви про розстрочення виконання рішення у справі №902/347/20 задоволенню не підлягає.

Крім того суд зазначає, що в п. 43 рішення Європейського суду з прав людини від 20.07.2004 р. у справі "Шмалько проти України" (заява N 60750/00) суд наголошує, що пункт 1 статті 6 Конвенції гарантує кожному право на звернення до суду або арбітражу з позовом стосовно будь-яких його цивільних прав та обов`язків. Таким чином, ця стаття проголошує "право на суд", одним з аспектів якого є право на доступ, тобто право подати позов з приводу цивільно-правових питань до суду. Однак це право було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов`язкову силу, не виконувалося на шкоду одній зі сторін. Було б незрозуміло, якби стаття 6 детально описувала процесуальні гарантії, які надаються сторонам у спорі, а саме: справедливий, публічний і швидкий розгляд, - і, водночас, не передбачала виконання судових рішень. Якщо тлумачити статтю 6 як таку, що стосується виключно доступу до судового органу та судового провадження, то це могло б призводити до ситуацій, що суперечать принципу верховенства права, який договірні держави зобов`язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію. Отже, для цілей статті 6 виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина "судового розгляду".

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду, як джерело права.

З огляду на викладене та враховуючи те, що виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист, суд зазначає, що з урахуванням інтересів позивача та ступеня вини відповідача у виникненні спору розстрочення виконання рішення суду суперечитиме завданням господарського судочинства, якими, зокрема, є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Керуючись ст.ст. 2, 5, 18, 46, 232, 233, 234, 235, 240, 242, 326, 331 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ :

1. Відмовити повністю у задоволенні заяв Фізичної особи-підприємця Колісник Ірини Владиславівни б/н від 18.06.2021 (вх. номер канцелярії 01-34/23/21 від 23.06.2021) та Фізичної особи-підприємця Лукашик Галини Михайлівни б/н від 18.06.2021 (вх. номер канцелярії 01-34/22/21 від 23.06.2021) про розстрочку виконання постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду України №902/347/20 від 20.05.2021.

2. Примірник ухвали направити учасникам справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, а також на відомі суду адреси електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , mailbox@das gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити ухвалу суду протягом 10 днів з дня складення повного тексту судового рішення (ухвали) шляхом подачі апеляційної скарги до Північно - західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Вінницької області.

Повний текст ухвали складено 08.07.2021

Суддя Маслій І.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи;

2 - прокуратурі (вул. Покровська, 5, м. Могилів-Подільський, Вінницька обл., 24000);

3 - позивачу (Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21028);

4 - відповідачу1 (АДРЕСА_1);

5 - відповідачу 2 (АДРЕСА_1);

6 - відповідачу 3 (вул. Соборна, 57, смт Муровані Курилівці, Вінницька обл., 23400).

Часті запитання

Який тип судового документу № 98168653 ?

Документ № 98168653 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98168653 ?

Дата ухвалення - 05.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98168653 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 98168653 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 98168653, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

The court decision No. 98168653, Commercial Court of Vinnytsia Oblast was adopted on 05.07.2021. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information quickly.

The court decision No. 98168653 refers to case No. 902/347/20

This decision relates to case No. 902/347/20. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 98168652
Next document : 98168656