Court decree № 98104870, 06.07.2021, Commercial Court of Sumy Oblast

Approval Date
06.07.2021
Case No.
920/674/21
Document №
98104870
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

06.07.2021 Справа № 920/674/21Господарський суд Сумської області у складі головуючого судді Яковенка В.В., за участю секретаря судового засідання Данілової Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Сумської області матеріали заяви № 51 від 18.06.2021 (вх. № 2535 від 22.06.2021) товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Еволюшн" (49094, Дніпропетровська область, м Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38, ЄДРПОУ 40473930) до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдбізнес-Інвест" (40000, м. Суми, вул. Перекопська, 9, код ЄДРПОУ 40230390) про відкриття провадження у справі про банкрутство,

представники учасників:

кредитора - адвокат Жмакін С.А.;

боржника - не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Кредитор звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдбізнес-Інвест", посилаючись на положення Кодексу України з процедур банкрутства.

В обґрунтування заяви заявник посилається на наявність у боржника заборгованості перед кредитором у розмірі 786072,10 грн. за договором про надання поворотної фінансової допомоги № АЕ17-341 від 07.12.2017, а також витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство, у вигляді сплаченого судового збору в розмірі 22700,00 грн. та авансування винагороди арбітражного керуючого в розмірі 54000,00 грн.

Як вбачається з матеріалів справи 07.12.2017 між товариством з обмеженою відповідальністю «Альянс Еволюшн» (заявник - підприємство) та товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдбізнес-Інвест» (боржник - користувач) було укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги № АЕ17-341, відповідно умов якого Підприємство надає Користувачеві фінансову допомогу, а останній зобов`язується її повернути у визначений цим договором термін.

Відповідно до п. 2.1. договору, в редакції додаткової угоди від 27.12.2019 № 2 до договору, розмір фінансової допомоги за цим договором становить 50000000,00 грн.

Згідно з п. 4.1. договору з урахуванням додаткової угоди № 1 від 11.04.2018, термін користування фінансовою допомогою визначається з моменту перерахування грошових коштів Підприємством - до 30.12.2019.

У відповідності до п. 5.1. договору після закінчення терміну користування фінансовою допомогою, Користувач зобов`язується повернути суму фінансової допомоги протягом 14 календарних днів Підприємству. Тобто останнім днем повернення фінансової допомоги є 12.01.2020.

На виконання умов договору ТОВ «Альянс Еволюшн» у період з 08.12.2017 по 27.12.2019 перерахувало ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» фінансову допомогу на загальну суму 41222649,98 грн., що підтверджується платіжними дорученнями у кількості 28 штук.

У свою чергу ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» здійснив лише частковий розрахунок з ТОВ «Альянс Еволюшн» на суму 40436577,88 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Альянс Еволюшн», що підтверджується Витягом з виписки по банківському рахунку з АТ «Ощадбанк».

На даний час заборгованість ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» перед ТОВ «Альянс Еволюшн» у вигляді неповернутої фінансової допомоги за договором про надання поворотної фінансової допомоги № АЕ17-341 від 07.12.2017 складає 786072,10 грн.

05.07.2021 боржник подав до суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якому зазначив, що заборгованість перед ТОВ «Альянс Еволюшн» визнає у повному обсязі.

Вимоги кредитора до боржника в сумі 786072,10 грн. є безспірними та підтверджуються матеріалами справи.

Крім того, матеріалами справи підтверджується, що активів у боржника недостатньо для повного задоволення всіх вимог кредиторів, що свідчить про неспроможність боржника виконати грошові зобов`язання перед кредитором.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

На підставі ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства під неплатоспроможністю слід розуміти неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ч. 5 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство або відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство.

Згідно з ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства суд відмовляє у відкритті провадження у справі про банкрутство, якщо вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження, або якщо вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

У підготовчому засіданні судом не було встановлено підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство ТОВ «Трейдбізнес-Інвест», перелічених у ч. 6 ст. 39 Кодексу.

За ч. 1 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті, залишення без руху або для повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не пізніше п`яти днів з дня її надходження постановляє ухвалу.

Згідно з ч. 2 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства підготовче засідання суду проводиться не пізніше 14-ти днів з дня постановлення ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов`язань кредиторам тощо) - не пізніше 20 днів.

Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви ТОВ «Альянс Еволюшн» про відкриття провадження у справі про банкрутство, суд вважає за доцільне її задовольнити у передбачений діючим законодавством спосіб, шляхом відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Трейдбізнес-Інвест».

Відповідно до ч. 8 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства питання введення процедури розпорядження майном боржника та призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати вирішується господарським судом в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Частиною 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають конфлікт інтересів;

5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до вищезазначених осіб.

Згідно абзаців 1-4 пункту 2-1 Прикінцевих та перехідних та положень Кодексу України з процедур банкрутства до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.

Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

Заява ТОВ «Альянс Еволюшн» про відкриття провадження у справі про банкрутство містить пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого Удовенка Романа Петровича для виконання повноважень розпорядника майна та заяву зазначеного арбітражного керуючого про участь у справі про банкрутство ТОВ «Трейдбізнес-Інвест».

Враховуючи вказані вище положення Кодексу України з процедур банкрутства, суд не застосовував автоматизовану систему з визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення у справі про банкрутство ТОВ «Трейдбізнес-Інвест».

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про призначення розпорядником майна ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» арбітражного керуючого Удовенка Р.П.

При цьому відповідно до ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12-ть місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

У зв`язку з викладеним вище, суд встановлює розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Удовенку Р.П. розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання нею повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів, авансованих ТОВ «Альянс Еволюшн».

Таким чином, установивши факт загрози неплатоспроможності боржника, а також визначившись з кандидатурою арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна боржника, керуючись ст.ст. 28, 39 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдбізнес-Інвест" (40000, м. Суми, вул. Перекопська, 9, код ЄДРПОУ 40230390).

2. Вимоги кредитора - товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Еволюшн" (49094, Дніпропетровська область, м Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38, ЄДРПОУ 40473930) до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдбізнес-Інвест" (40000, м. Суми, вул. Перекопська, 9, код ЄДРПОУ 40230390) в сумі 786072,10 грн., витрати по сплаті судового збору в сумі 22700,00 грн. та авансування винагороди арбітражного керуючого в розмірі 54000,00 грн. - визнати.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4. Ввести процедуру розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдбізнес-Інвест" (40000, м. Суми, вул. Перекопська, 9, код ЄДРПОУ 40230390).

5. Призначити розпорядником майна товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдбізнес-Інвест" (40000, м. Суми, вул. Перекопська, 9, код ЄДРПОУ 40230390) арбітражного керуючого Удовенка Романа Петровича (40000, м. Суми, вул. Кузнєчна, 4, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 275 від 21.02.2013, ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

6. Встановити арбітражному керуючому Удовенку Роману Петровичу оплату послуг (грошову винагороду) розпорядника майна в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень розпорядника майна ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» за рахунок коштів, авансованих ТОВ «Альянс Еволюшн».

7. Оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі № 920/674/21 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдбізнес-Інвест" (40000, м. Суми, вул. Перекопська, 9, код ЄДРПОУ 40230390) у встановленому законодавством порядку.

8. Розпоряднику майна боржника подати до господарського суду Сумської області відомості про результати розгляду вимог кредиторів в строк до 23.08.2021.

9. Розпоряднику майна скласти реєстр вимог кредиторів та подати його до господарського суду Сумської області до 30.08.2021.

10. Попереднє засідання суду призначити на 14.09.2021, 10:20. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 3.

11. Розпоряднику майна провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість до 03.09.2021.

12. Копію ухвали надіслати боржнику, кредитору, розпоряднику майна, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби, органу державної податкової служби за місцезнаходженням боржника та державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за місцезнаходженням боржника до відома та внесення відповідних відомостей про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та може бути оскаржена в апеляційному порядку у строк, встановлений статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: htps://court.gov.ua/sud5021/.

Суддя В.В. Яковенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 98104870 ?

Документ № 98104870 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98104870 ?

Дата ухвалення - 06.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98104870 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 98104870 ?

В Commercial Court of Sumy Oblast
Previous document : 98104869
Next document : 98104871