№ 98053143, 25.06.2021, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
25.06.2021
Case No.
761/19694/21
Document №
98053143
Form of court proceedings
Cases of administrative offenses
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 761/19694/21

Провадження № 3/761/5699/2021

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., розглянувши матеріали, що надійшли з Ради адвокатів Волинської області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , заступника начальника Головного управління- начальника управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, м. Київ, Львівська площа,8

за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ВЛ №0050 від 13.05.2021 р. ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді заступника начальника Головного управління- начальника управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, неправомірно відмовив в наданні інформації на адвокатський запит адвоката Філюка Андрія Петровича б/н від 28.04.2021 року щодо надання наступної інформації: відомості про відповідальну особу ГСУ ФР ДФС України за ведення Книги обліку речових доказів; витяг з Книги обліку речових доказів з інформацією стосовно тимчасового вилучення майна: електронного носія інформації NETWORK VIDEO RECORDER s/n 3S0315APAZB61D7 та відеорегістратора марки "AJHUA" s/n 5S0996FPAZB0581; витяг з Книги обліку речових доказів з інформацією стосовно тимчасового вилучення електронного носія інформації NETWORK VIDEO RECORDER s/n 3S0315APAZB61D7 та відеорегістратора марки "AJHUA" s/n 5S0996FPAZB0581".Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за порушення ст. 212-3 ч.5 КУпАП.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_1 - Отрош В.М. зазначив, що запитувана адвокатом Філюком А.П. інформація має статус інформації з обмеженим доступом, є таємною, оскільки містить таємницю досудового розслідування та безпосередньо стосується кримінального провадження № 32020100110000036 від 20.07.2020 року. Крім цього, долучені до адвокатського запиту копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та три копії ордерів про надання правової допомоги не були належним чином посвідчені.

Дослідивши письмові докази у справі, вважаю, що провадження у справі стосовно ОСОБА_1 про адміністративне правопорушення, передбачене ч.5 ст.212-3 КУпАП, підлягає закриттю за відсутністю складу адміністративного правопорушення з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 07.04.2020 р. адвокат Філюк А.П., як представник ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко Груп" (код ЄДРПОУ 40299515), ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" (код ЄДРПОУ 37741731) та ТОВ "Ферментаційний Завод № 1" (код ЄДРПОУ 39789769) звернувся у порядку ст.ст. 20, 24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" до ДФС України із адвокатським запитом, у якому просив надати наступну інформацію:

1) відомості про відповідальну особу ГСУ ФР ДФС України за ведення Книги обліку речових доказів;

2) витяг з Книги обліку речових доказів з інформацією стосовно тимчасового вилучення майна: електронного носія інформації NETWORK VIDEO RECORDER s/n 3S0315APAZB61D7 та відеорегістратора марки "AJHUA" s/n 5S0996FPAZB0581;

3) витяг з Книги обліку речових доказів з інформацією стосовно тимчасового вилучення електронного носія інформації NETWORK VIDEO RECORDER s/n 3S0315APAZB61D7 та відеорегістратора марки "AJHUA" s/n 5S0996FPAZB0581".

На вказаний адвокатський запит 16.04.2021 року заступником начальника Головного управління - начальником управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Борисенком В.М. була надана письмова відповідь, за якою адвокату Філюку А.П. відмовлено у наданні запитуваної інформації, оскільки вона є таємною та містить таємницю досудового розслідування. Крім цього, адвокатом не було надано належних документів на підтвердження повноважень щодо представництва інтересів.

Згідно ч. 5 ст. 212-3 КУпАП передбачена відповідальність за порушення Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", зокрема, неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена.

Об`єктивна сторона правопорушення полягає у неправомірній відмові в наданні інформації, несвоєчасному або неповному наданні інформації, наданні інформації, що не відповідає дійсності, у випадку, коли така інформація підлягає наданню на запит, у тому числі відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Згідно ст. 24 ч. 2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом. У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

Відповідно до статей 20, 21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 року №2657-ХІІ за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом, яка в свою чергу поділяється на: конфіденційну, таємну та службову.

Згідно ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємною інформацією є інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.

Частини 1, 2 ст. 20 Закону України "Про інформацію" визначають, що за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом. Частина 1 ст. 21 Закону України "Про інформацію" визначає, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 8 Закону України "Про доступ до публічної інформації", таємною визначається, зокрема, інформація, яка містить таємницю досудового розслідування. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

З адвокатського запиту вбачається, що інформація запитувалась адвокатом у зв`язку із проведеним у період часу з 15:25 год. 02.04.2021 року по 07:05 03.04.2021 року слідчими ДФС України обшуку офісних і виробничих приміщень ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко Груп", ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" та ТОВ "Ферментаційний Завод № 1" в рамках кримінального провадження № 32020100110000036 від 20.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом заниження ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко Груп", ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" та ТОВ "Ферментаційний Завод № 1" акцизного податку.

Зазначене свідчить, що запитувана адвокатом Філюком А.П. інформація є таємною інформацією, оскільки безпосередньо стосується кримінального провадження, де адвокат є стороною за ордером, що унеможливлює надання відповіді на такий запит у відповідності до вимог ст. 24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Крім того, відсутній умисел вчинення адміністративного правопорушення, оскільки відповідь на адвокатський запит від 07.04.2020 року була надана вичерпна та вчасно, відповідно до вимог закону.

Варто також зазначити, що згідно рішення Ради адвокатів України №162 від 04.08.2017 до адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Відмітка про посвідчення копії ордера адвоката має складатися зі слів "Згідно з оригіналом", особистого підпису адвоката (або керівника адвокатського об`єднання/ адвокатського бюро, у випадку якщо ордер видається адвокатським об`єднанням/ адвокатським бюро), який засвідчує копію, його ініціалів та прізвища, а також дати засвідчення копії.

Крім цього, відповідно до пункту 5.27 Національного стандарту України, затвердженого Державним комітетом з питань технічного регулювання та споживчої політики № 55 від 07 квітня 2003 року ДСТУ 4163-2003 відмітку про засвідчення копії документа складають із слів Згідно з оригіналом, назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Так, з доданих адвокатом Філюком А.П. документів, які підтверджують його повноваження, слідує, що вони не відповідають вказаним вимогам, оскільки не містять дати засвідчення копії та його повних ініціалів (по-батькові)

Відповідно до ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю, зокрема у разі відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Отже, суд вважає, що матеріали справи про адміністративне правопорушення не містять фактичних даних, які б підтверджували вину ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-3 ч.5 КУпАП, а тому провадження в справі про адміністративне правопорушення про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ст. 212-3 ч.5 КУпАП підлягає закриттю, оскільки у його діях відсутній склад вказаного адміністративного правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 212-3, 245, 247, 251, 252, 254, 283-285 КУпАП, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ст. 212-3 ч.5 КУпАП, закрити у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги до Шевченківського районного суду м. Києва протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скарга, не було подано протягом десяти днів. У разі подання апеляційної скарги, постанова, якщо вона не скасована, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя: Осаулов А.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 98053143 ?

Документ № 98053143 це

Яка дата ухвалення судового документу № 98053143 ?

Дата ухвалення - 25.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98053143 ?

Форма судочинства - Cases of administrative offenses

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 98053143 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 98053143, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 98053143, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City was adopted on 25.06.2021. The procedural form is Cases of administrative offenses, and the decision form is . On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information easily.

The court decision No. 98053143 refers to case No. 761/19694/21

This decision relates to case No. 761/19694/21. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 98053141
Next document : 98053145