Court decree № 98003684, 29.06.2021, Rivne Circuit Administrative Court

Approval Date
29.06.2021
Case No.
460/7310/21
Document №
98003684
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі

29 червня 2021 року м. Рівне №460/7310/21Рівненський окружний адміністративний суд у складі судді Борискіна С.А., після одержання позовної заяви

ОСОБА_1 до Корецької міської ради Рівненської області про скасування рішення, В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Корецької міської ради Рівненської області, в якому просив:

-скасувати рішення Корецької міської ради Рівненської області від 23.04.2021 №636 "Про затвердження плану І етапу оптимізації мережі закладів освіти Корецької територіальної громади на 2021-2023 роки".

Ухвалою суду від 16.06.2021 позовна заява залишалася без руху. Позивач недоліки позову усунув, а тому такий приймається до розгляду судом.

Позовна заява подана особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим статтями 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

Позовну заяву належить розглядати в порядку адміністративного судочинства і вона подана з дотриманням правил підсудності.

Адміністративний позов подано у строк, установлений законом.

Підстави для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлені цим Кодексом, відсутні.

Частиною 1 статті 12 КАС України визначено, що адміністративне судочинство здійснюється у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

Відповідно до ч.3 ст.12 КАС України, загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Згідно з ч.3 ст.257 КАС України, при вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) значення справи для сторін; 2) обраний позивачем спосіб захисту; 3) категорію та складність справи; 4) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; 5) кількість сторін та інших учасників справи; 6) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 7) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

З урахуванням характеру справи та поданих доказів, а також приписів ч.3 ст.257 КАС України, суд дійшов висновку, що з метою визначення всіх обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів, вказану адміністративну справу необхідно розглядати за правилами загального позовного провадження.

Згідно з ч.2 ст.173 КАС України завданням підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч.1 ст.179 КАС України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне прийняти позовну заяву до розгляду, відкрити провадження в адміністративній справі та призначити підготовче засідання.

До позовної заяви позивачем долучено заяву про залучення до участі у справі третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 49 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Зважаючи на предмет та підстави позову, суд вважає, що рішення у даній справі може вплинути на права, обов`язки чи інтереси Корецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 Корецької міської ради, Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Корецької міської ради, Корецької загальноосвітньої школи І-ступеню Корецької міської ради, Корецького навчально-виховного комплексу "Школа І-ІІ ступенів-Ліцей" Корецької міської ради, Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Ромашка" м.Корець Корецької міської ради Рівненського району Рівненської області, а також Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради, а тому його слід залучити до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача та на стороні відповідача.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 80 КАС України суд вважає за необхідне зобов`язати надати суду у строк до початку судового засідання додаткові докази.

Керуючись статтями 80, 171, 256 КАС України, суд

У Х В А Л И В :

Прийняти позовну заяву до розгляду.

Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до Корецької міської ради Рівненської області ( вул. Київська, 69, м. Корець, Рівненська область, 34700, код ЄДРПОУ 26452099 ) про скасування рішення.

Клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб - задовольнити частково.

Залучити до участі у справі, як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача:

1) Корецьку загальноосвітню школу І-ІІ ступенів № 1 Корецької міської ради (код ЄДРПОУ 22564401, вул. Київська, 60, м. Корець, Рівненська обл., 34700);

2) Корецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3 Корецької міської ради (код ЄДРПОУ 22564418, вул.40-річчя Перемоги, 1, м.Корець, Рівненська обл., 34700);

3) Корецьку загальноосвітню школу І-ступеню Корецької міської ради (код ЄДРПОУ 24173165, вул. Зелена, 3 в, м.Корець, Рівненська обл., 34700);

4) Корецький навчально-виховний комплекс "Школа І-ІІ ступенів – Ліцей" Корецької міської ради (код ЄДРПОУ 25894547, вул. Київська, 71, м.Корець, Рівненська обл., 34700);

5) Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Ромашка" м.Корець Корецької міської ради Рівненського району Рівненської області (код ЄДРПОУ 24175543, вул. Київська, 58 а, м.Корець, Рівненська обл., 34700).

Залучити до участі у справі, як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача:

1) Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради (код ЄДРПОУ 43929176, вул. Київська, 75А, м. Корець, Рівненська обл., 34700).

Розгляд справи провести за правилами загального позовного провадження.

Підготовче засідання у справі призначити на "19" серпня 2021 р. о 09:30 год. в залі судових засідань Рівненського окружного адміністративного суду (м. Рівне, вул. 16 Липня 87).

Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання до суду відзиву на позовну заяву.

Встановити третім особам п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання до суду пояснень.

Роз`яснити, що відповідно до ч.3 ст.162 КАС України, копія відзиву, пояснень та доданих до них документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Запропонувати учасникам справи надати суду належні, допустимі, достовірні та достатні докази, якими обґрунтовуються їхні вимоги та заперечення, в порядку ст.79 КАС України.

Зобов`язати надати суду у строк до початку підготовчого судового засідання:

позивача: - докази на підтвердження обставин, за яких, на думку позивача, відбулося порушення його прав, свобод та інтересів;

відповідача: - належним чином засвідчені копії документів, що стали підставою для прийняття оскаржуваного рішення.

Роз`яснити учасникам справи, що у випадку якщо вони без поважних причин не нададуть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вони посилаються, суд вирішує справу на підставі наявних доказів (ч.5 ст.77 КАС України).

Копію даної ухвали надіслати учасникам справи разом з витягом про їхні процесуальні права та обов`язки, встановлені ст.44, 47 КАС України. Відповідачу та третім особам також надіслати копію позову з додатками.

У підготовче засідання викликати учасників справи.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud1770.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та окремо не оскаржується.

Суддя С.А. Борискін

Часті запитання

Який тип судового документу № 98003684 ?

Документ № 98003684 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98003684 ?

Дата ухвалення - 29.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98003684 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 98003684 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 98003684, Rivne Circuit Administrative Court

The court decision No. 98003684, Rivne Circuit Administrative Court was adopted on 29.06.2021. The procedural form is Administrative, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important data quickly.

The court decision No. 98003684 refers to case No. 460/7310/21

This decision relates to case No. 460/7310/21. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 98003683
Next document : 98003685